blog

Horší než “vykořisťování”

Zdroj: blog autora

Doc. Radim Valenčík, CSc.. Z hlediska strategie TĚLO NA TĚLO je dobré porovnat návrh sdružení Kudy z krize na řešení současné energetické krize s návrhem energetické koncepce v Koaliční smlouvě uzavřené pětikoalicí na volební období 2021–2025 (obojí zveřejněno téměř ve stejnou dobu před několika málo dny:

Kudy z krize:

Tisková zpráva: Pět bodů pro řešení energetické krize

Sdružení kudy z krize přišlo s návrhem řešení současné kritické situace v energetice. Okamžité konkrétní kroky by umožnily stabilizovat situaci, ochránit ohrožené domácnosti, a vyhnout se drastickým nárokům na státní rozpočet. Návrh je obsažen v otevřeném dopise, který byl včera rozeslán předsedovi vlády a předsedům všech parlamentních politických stran. Text dopisu je k dispozici nahttps://www.kudyzkrize.cz/2021/11/09/kudy-z-energeticke-krize/

První krok. Energetický regulační úřad (ERÚ) vydá IHNED vyhlášku, která dodavatelům poslední instance (DPI) uloží převzít zákazníky zkrachovalých obchodníků za takových podmínek, jaké jim tito obchodníci poskytovali. Případnou vzniklou ztrátu vzniklou rozdílem mezi platnými smlouvami a skutečnými náklady DPI budou DPI vymáhat po obchodnících, případně dalších subjektech.

Druhý krok. Co nejrychleji přejít k prodeji elektřiny přímo v České republice za regulované ceny, tedy nikoliv přeprodávat elektřinu přes zahraniční burzy. Na zahraničních burzách může být obchodována pouze přebytečná část elektřiny vyrobené českými elektrárnami, tak jak to funguje v některých normálních evropských státech.

Třetí krok. V novele energetického zákona ponechat licenci na obchod s elektřinou a licenci na obchod s plynem pouze těm subjektům, které mají vlastní zdroje těchto energií (ČEZ, MND, apod.).

Čtvrtý krok. Vystoupit ze spekulativního mezinárodního systému překupování povolenek (ETC) a řešit situaci životního prostředí v ČR dle českých zákonů a standardních kontrol emisí, apod.

Pátý krok.  Normalizovat obchodní vztahy s Ruskem a vrátit se k dlouhodobým kontraktům s pevnými cenami.

“Je povinností státu ochránit domácnosti před pádem do energetické chudoby a firmy před likvidačními cenami energie. Právě pro ochranu oprávněných zájmů zákazníků a spotřebitelů energií byl, dle § 17 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zřízen Energetický regulační úřad (ERÚ)” uvádí se v otevřeném dopise. A dále se píše: “Zároveň je nutno bezodkladně se připravit na to, že podobné cenové šoky se budou v důsledku nepromyšlenosti zvolené strategie “boje s klimatickými změnami” stále častěji opakovat. Příslušné orgány se musí  s předstihem připravit na situace, kdy ambiciózní projekty Evropské unie nejsou provázány s opatřeními, jež by bránila nezodpovědnému chování   finančně silných aktérů a chránila veřejnost před dopady jejich spekulací.”

Kudy z krize je sdružením osobností napříč názorovým a politickým spektrem, které usilují o obnovu národní nezávislosti a soběstačnosti.

Viz: https://www.kudyzkrize.cz/2021/11/10/tiskova-zprava-pet-bodu-pro-reseni-energeticke-krize/

Pětikoalice

Energetika (s. 26-27 koaliční smlouvy)

Nadcházející energetickou transformaci k obnovitelným zdrojům bereme vážně, ale odmítáme rezignovat na energetickou bezpečnost, soběstačnost a nezávislost. Budoucnost české energetiky vidíme v kombinaci jaderné energie, decentralizovaných obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky na střechách, jejíž energii budeme skladovat v bateriích, a ve zvyšování energetické účinnosti.

 Green Deal je pro nás příležitost, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulárního hospodaření výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. Při vyjednávání konkrétních opatření bude vláda na půdě EU zohledňovat možné sociální dopady a specifické podmínky České republiky. Vláda urychleně připraví dopadové studie pro jednotlivé návrhy a totéž bude iniciovat i vůči Evropské komisi.

– Aktualizujeme státní energetickou koncepci tak, aby odpovídala závazkům a podmínkám ČR na evropském energetickém trhu.

– Limity těžby uhlí jsou pro nás konečné a neprolomitelné. Uhelné elektrárny budou odstavovány s podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit. Nepřipustíme rozpad centrálního zásobování teplem, využijeme kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a narovnáme podmínky na trhu. Přechod teplárenství k nízkoemisním zdrojům připravíme tak, aby se skokově nezvýšily ceny. Pro dekarbonizaci teplárenství připravíme urychleně strategii, kterou projednáme s relevantními partnery. Budeme vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí dříve než v roce 2038.

– Vzroste význam zemního plynu jako přechodného zdroje k vyrovnávání výkyvů. Nárůst jeho podílu nás ale nesmí geopoliticky ohrozit. Vláda se bude snažit získat podíl na terminálu LNG v sousední zemi, abychom měli přístup k více zdrojům.

– Podporujeme výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech pod podmínkou, že ho nebudou stavět ruské ani čínské firmy.

– V taxonomii udržitelných financí EU bude vláda prosazovat, aby jádro získalo statut bezemisního zdroje a plyn statut přechodného zdroje.

– Podpoříme výzkum a vývoj menších modulárních reaktorů a zapojení České republiky do mezinárodní spolupráce.

– Posílíme práva dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště. Jsme otevřeni i jiným řešením, než je konečné hlubinné úložiště v ČR.

– Podpoříme využití potenciálu obnovitelných zdrojů s důrazem na technologickou neutralitu. – Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj. Nová fotovoltaická zařízení na minimálně sto tisících střech do roku 2025. Připravíme nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku, vlastníkům se zjednoduší instalace zařízení na domech, získanou energii budou moci sdílet nebo prodávat. Podpoříme obce a společenství v jejich budování bez administrativních omezení.

– Legislativně vylepšíme fungování dohledu státu při prodeji a distribuci elektrické energie. Pro malé výrobce energie vytvoříme legislativní podmínky pro dodávání energie do sítě za férovou cenu.

– Podpoříme rozvoj chytrých sítí, přiměřeného řízení spotřeby, rozvoj technologií na ukládání energie či přeměnu přebytečné energie na využitelný vodík, což umožní transformaci české energetiky. Legislativně umožníme využití nejnovějších trendů a inovací (akumulace, flexibilita, vodík, syntetická paliva, geotermál).

– Česká republika přestane zaostávat v šetření energií. Ve veřejných zakázkách zohledníme celý životní cyklus a podpoříme efektivnější nakládání s energiemi ve státních budovách. · Zjednodušíme dotace pro malé a střední firmy, budeme pokračovat v programu Zelená úsporám (zateplování, výměna kotlů, instalace FVT ve spojení s bateriemi, tepelná čerpadla s FVT).

– Transparentně a spravedlivě využijeme zdroje z EU k transformaci energetiky a ke zvýšení kvality života v postižených regionech. Zvláštní pozornost si zaslouží strukturálně postižené kraje – Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj.

-Vláda bude jednat o navýšení prostředků v Modernizačním fondu pro ČR a jejich skutečném využití pro transformaci a modernizaci země.

– Prostředky Modernizačního fondu a z výnosů emisních povolenek musí být využity efektivně k modernizaci energetiky a teplárenství i úsporných opatření, ze kterých budou těžit občané i malí a střední podnikatelé.

– Podpoříme zavedení uhlíkového cla jako nástroje na evropské úrovni, který ochrání české firmy proti konkurenci mimo EU. Při jeho dojednávání v rámci EU budeme důsledně usilovat o to, aby jeho výsledná podoba neohrožovala konkurenceschopnost ČR

Viz: https://www.ods.cz/clanek/21841-koalice-spolu-a-koalice-pirati-a-starostove-podepsaly-koalicni-smlouvu

Teď je na každém, aby posoudil, zda to, co navrhuje pětikoalice je pro sestavení programového prohlášení nastupující vlády pro vyvedení naší společnosti z energetického aspektu současné krize dostatečné, nebo zda by se do připravovaného programového prohlášení nemělo něco z toho, co navrhuje sdružení Kudy z krize promítnout. A promítne? Pokud ne, pak bude potřeba (v rámci strategie TĚLO NA TĚLO) se ptát, proč se nepromítlo.
https://bit.ly/3qPHfDE

sdíletj na

2 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
josef
18. 11. 2021 18:50

Jak se zdá tak Pětivláda je podplacena Evropskou kolonizační a svoboda České republiky je jí u zádele.Příde ještě čas kdy tuto vládu vyprovodí občané když ne do p…. tak asi na Ruzyň pro vlastizradu a greendeal !

ZRX1200
18. 11. 2021 20:09

Bla, bla jen hromada prázdných keců. Všechny ty zelené energie jsou jen doplňkové, asi jako v potravinářství dovoz exotických potravin, ale je třeba být soběstační v domácí výrobě. Vzhledem k tomu, že nemáme ropu ani plyn, můžeme budovat energetický potenciál země pouze na produkci el. energie, a to na přímé, ne přes německou burzu. Ale vzhledem k tomu, že tuto možnost zjevně zavrhli, protože nikdo jiný než Rusko nebo Čína jaderky nepostaví, jsou vše jen plky o ničem a nesplnitelné fialové vize