blog

Henry Ford: Samouk komunista (?)

Chci předem zdůraznit, že Henry Ford byl prostě reálný fašista (je to i dále v článku) a i to je třeba mít neustále na zřeteli, než se nadchnete pro jeho myšlenky. Že má pravdu ohledně kapitalismu, že jej věrně popisuje a dokáže odhalit jeho podstatu a ukázat, že za fasádou je jen směs těch nejhorších „lidských“ vlastností, to mu slouží ke cti. Ford dokázal být úspěšným proto, že prostě přemýšlel a nebál se jít po své vlastní cestě. Z tohoto hlediska a jen proto mohou být jeho myšlenky a především zasvěcené informace cenné …  a kromě toho, ani u něj to nebylo vše tak, jak se traduje nebo i sám píše … Peter 008

Karver

Velký článek, lenoši a flákači jsou hned mimo, je zde spousta materiálu pro pochopení celého světa. Strýček satirik Míša Zadornov, ať odpočívá v pokoji, neustále zdůrazňoval, že na Západě je spousta správných, chytrých věcí, které je třeba přijmout. Jeho hlavní výčitkou nebylo to, že Američané jsou tupí, ale to, že Rusové si pro sebe vzali právě ty tupé vlastnosti, nikoli chytré. Při čtení memoárů Henryho Forda mi pravidelně vylézaly oči z hlavy – chci, chci, chci totéž! Klasné ozdoby!

Druhý nesmírně důležitý bod zaznamenal Marx. Faktem je, a málokdo to chápe, že žádný systém nepochází z prázdnoty. Marx učil, že nové systémy dozrávají v hlubinách předchozích. Například obchod za feudalismu je nesmysl, protože feudalismus je samozásobitelská ekonomika a schopnost rolníků vytvořit o něco více produktu a někde ho prodat, jsou již prvky buď otrokářského systému, nebo nového kapitalistického. A s přihlédnutím k tomu, že část zisků byla investována do otevírání manufaktur, jsou to rozhodně „růžky“ kapitalismu.

Fordova autobiografie je pozoruhodná tím, že v raných fázích jeho činnosti v jeho názorech prosvítá reálný socialismus. Rozumný obchodní přístup venkovského chlapíka, usilujícího o spravedlnost a přiměřenost, nevyhnutelně přechází k socialistickým myšlenkám. A vy a já, když víme, jak nakonec dopadne, můžeme sledovat, jak systém rozbije i ty nejrozumnější a nejlaskavější závazky a změní ho v takovou noční můru, že teď, o sto let později, čtete paměti s překvapením – člověče, opravdu si to myslel? Připomínám vám, že Ford byl fašista-praktik; ve svých podnicích vytvořil teroristické skupiny, které pronásledovaly dělnické odbory. Učil Hitlera, jak dělat věci. (A proto byl Ford bolševik? To je poznámka ke knize KSB Ford a Stalin jak žít lidsky – pozn.překl.) Sám byl ale zděšen z výsledků, které opět ukazují převahu systému nad obyčejným člověkem, i když je to miliardář. Bez ohledu na to, co si osobně myslíte, systém vás zlomí a promění pod sebe. Pro společnost je důležité, že se to skutečně děje, lidé vidí, jak to všechno funguje, že sny o spravedlnosti nejsou údělem chudých, že bohatí pravidelně používají férové zásady a metody, nejen že spekulativně chápou, že mohou žít jinak, ale vidí, že to vše je SKUTEČNÉ, to není představa snílků, že to je MOŽNÉ. A začnou klást otázky, které jsou pro kapitalisty velmi nepohodlné. A pak není daleko od revoluce. A musíte organizovat války, aby rozptýlit lidi a rychle opravit problémy a odložit jejich řešení „na později“. A pak hnutí hippies aby se lidé utopili v drogách. A pak dnešní éra gadgetů (mobilů, čummobilů), které mají lidi utopit ve virtuální realitě. A pak k tomu éra LGBT, aby se lidé úplně zničili. 

Ještě jednou – nejvíc mě opět fascinovala přítomnost zárodků socialismu a komunismu v raných Fordových aktivitách. No protože je to nevyhnutelné. Prostý člověk přijde do obchodu, podívá se na situaci a řekne, chlapi, vy jste se zbláznili! 

Sám se ale postupem času stává obchodním žralokem, a aby přežil, musí se také chovat jako kapitalista. Je velmi smutné číst Fordovy rozumné myšlenky s vědomím, co bude dělat dál. Nejde jen o to, že dostane „medajli“ od Hitlera. 

V hlubinách kapitalismu se tedy objevují „růžky“ nového systému, zejména komunismu. Podívejme se na důkazy v aktivitách a myšlenkách nejbystřejšího kapitalisty ve Spojených státech. 

Za prvé: 

Existuje legenda, že moji rodiče byli velmi chudí a měli těžké časy. Pravda, nebyli bohatí, ale o skutečné chudobě nemohlo být ani řeči. Pro farmáře z Michiganu – oni dokonce prosperovali. 

Páni! Příběhy o chudém chlapci, který se proslavil, se opět rozpadly v prach. Bohatství pochází z toho, že jste již bohatý/zabezpečený.

O PODNIKÁNÍ

Nyní je to velký kus, ale toto je popis toho, co se děje i nyní. Je velmi zajímavé sledovat, jak se to rodilo a jak se to rozvíjelo. 

Vycházel jsem ze zásady, že cena, zisk a vůbec všechny finanční otázky se vyřeší samy, pokud výrobce opravdu dobře funguje, a že výroba by měla být zahájena v malém měřítku a teprve postupně rozšiřována pomocí vlastních zisků. Pokud není zisk, pak je to pro majitele znamením, že ztrácí nadarmo čas a není pro tento obchod vhodný. Až dosud jsem neviděl, že bych byl nucen změnit svůj názor, ale velmi brzy jsem zjistil, že velmi jednoduchý vzorec „dělejte slušnou práci a vyplatí se vám“ je v moderním obchodním životě považován za zastaralý. Nejčastěji dodržovaným plánem bylo začít s co největším kapitálem a poté prodat co nejvíce akcií a dluhopisů. To, co zbylo po prodeji akcií a po odečtení nákladů na zprostředkování, bylo téměř neochotně vloženo do podnikání na jeho expanzi. Za dobrý obchod byl považován takový obchod, který umožnil distribuovat velké množství akcií a dluhopisů vysokým tempem. Záleželo na akciích a dluhopisech, ne na práci. Nechápal jsem však, jak může nový nebo dokonce starý podnik dát vysoké procento na své zboží a přesto je prodat na trhu za rozumnou cenu. Nikdy jsem tomu nerozuměl, také jsem nemohl pochopit, podle jaké teorie by se měl vypočítat úrok z počátečního kapitálu investovaného do podnikání. Mezi obchodníky takzvaní finančníci tvrdili, že peníze mají hodnotu 6 % nebo 5 % nebo 4 % a že podnikatel, který do podnikání vložil 150 tisíc dolarů, má právo za ně požadovat tolik úroků, jako kdyby investoval místo toho, aby přeměnil podnik na banku nebo jej přeměnil na bankovky, získal by odtud určitý příjem. Proto se určité zvýšení výrobních nákladů v podnikání nazývá úrok z vloženého kapitálu. Tato myšlenka je příčinou mnoha bankrotů a většiny neúspěchů. Peníze jsou obecně bezcenné, protože samy o sobě hodnotu nevytvářejí. Jejich jedinou výhodou je, že je lze použít na nákupy (nebo na výrobu nástrojů). Peníze tedy stojí přesně tolik, kolik si za ně můžete koupit (nebo vyrobit), nic víc. Pokud si někdo myslí, že peníze vydělají 5 % nebo 6 %, měl by je dát tam, kde může tento zisk dosáhnout, ale kapitál vložený do podnikání není pro podnikání zátěží, nebo by alespoň neměl být. Přestává být penězi a stává se výrobním prostředkem (nebo by se jím alespoň měl stát). Stojí tedy tolik, kolik vyrobí, a ne určité množství, které se počítá v měřítku, které s daným byznysem nemá nic společného. Zisk by měl vždy následovat po výrobě, nikoli ji předcházet. 

Podnikatelé si pak mysleli, že s podnikem mohou dělat cokoli, když ho „financují“. Pokud se to nepovedlo napoprvé, recept zněl: „zase finance“. Takzvané „nové financování“ spočívalo ve vrhání dobrých peněz hned za pochybnými. Ve většině případů je nové financování způsobeno špatným řízením podniku; jeho důsledkem je, že špatní vůdci jsou placeni, aby mohli ještě nějakou dobu pokračovat ve svém špatném řízení. To jen oddaluje soudný den: nové financování je trik, který vymysleli spekulanti. Všechny jejich peníze jsou k ničemu, pokud je nemohou umístit tam, kde skutečně pracují, a podaří se jim je umístit pouze tam, kde organizace podniku trpí nějakými nedostatky. Spekulanti si představují, že své peníze zúročují. To je mylná představa – plýtvají tím. 

No, pochopili jste, ne? Skutečná produkce je potřeba pouze k tomu, abychom proti ní vydávali nejrůznější cenné papíry, abychom si s nimi mohli hrát na burze a vydělávat na rozdílu v kurzech. 

Kdybych se podřídil názorům svých přátel, pokračoval bych ve výrobě na stejné úrovni, investoval naše peníze do elegantní budovy pro představenstvo, snažil bych se dohodnout s příliš neklidnou konkurencí, čas od času vymýšlel nové typy výrobků abych přilákal veřejnost a krůček po krůčku by se proměnil v klidného, dobře vychovaného buržoa s klidným a blahosklonným dílem. 

Fuj! Je dobře, že to neudělal. 

Moji společníci si nepředstavovali, že je možné se omezit na jeden jediný model. Automobilový průmysl šel ve stopách cyklistického průmyslu, kde každý výrobce považoval za svou povinnost vydat v novém roce model, který by byl co nejméně jako všechny předchozí, takže majitel starého jízdního kola byl ve velkém pokušení vyměnit své kolo za nové. To bylo považováno za schopnost „dotáhnout věci do konce“. Stejnou taktiku dodržují i tvůrci dámské módy. V tomto případě se výrobci neřídí touhou vytvořit něco lepšího, ale pouze touhou dát něco nového. Je úžasné, jak hluboce je zakořeněno přesvědčení, že čilý obchod, neustálý prodej zboží, nezávisí na tom, aby si jednou provždy získal důvěru kupujícího, ale na tom, že ho nejprve přiměješ utratit peníze za nákup věci a pak ho přesvědčíš, že by si měl raději koupit tu novou. 

Za obratnou obchodní politiku, ba vhodnou politiku se považuje čas od času měnit designy, aby staré modely zastaraly a vynutily si nákup nových, ať už proto, že na staré již nejsou náhradní díly, popř. protože nové modely lákají veřejnost zahodit starý výrobek a koupit si nový. Tomu se říká obratná, inteligentní politika. Úkolem podnikatele je podněcovat veřejnost k neustálým novým nákupům; V podnikání je dokonce považováno za špatnou politiku vyrábět něco trvanlivého, protože kupující, který má zásoby jednou provždy, už nakupovat nebude. 

Parchanti, šmejdi, spodina. To je pro ty naivní figuríny, kteří tvrdí, že kapitalismus je tak efektivní systém, na rozdíl od „socíku“, která se staral o lidi. Kapitalismus se stará o kapitalisty, ne nadarmo se tomu říká kapitalismus. A vy všichni musíte platit bez zastavení. 

Každý jednotlivý díl musí být vyměnitelný, aby ho bylo možné v budoucnu v případě potřeby vyměnit za pokročilejší díl, ale auto jako celek musí vydržet neomezeně dlouho. Je věcí mé ambice, aby každý jednotlivý díl stroje, každý malý detail byl vyroben tak pevně a svědomitě, že by nikoho nenapadlo je vyměnit. Kvalitní auto by mělo být stejně odolné jako dobré hodinky. 

Rok od roku jsem se snažil za neustálého snižování ceny opravovat, vylepšovat a zdokonalovat toto auto. 

Když jsem psal, že počítač by měl sloužit v současné kvalitě řadu let a k tomu je potřeba se zaměřit nikoli na vývoj hardwaru, ale na optimalizaci softwaru, v komentářích se ozvalo divoké pištění. No, guru kapitalismu také věří, že je třeba provést optimalizaci. 

Mnoho techniků, včetně mě, kteří navrhují auta po mnoho let, byli ohromeni, když se jednoho dne dozvěděli, že vývoj samohybného kočáru byl chráněn patentem již před mnoha lety, ačkoli přihlašovatel patentu naznačil pouze myšlenku a neudělal nic z hlediska jeho praktické realizace. 

Licence, autorská práva – ZLO! 

Ignorujte konkurenci. Ať pracuje ten, kdo práci dělá lépe. Pokus rozvrátit něčí záležitosti je trestným činem, protože znamená pokus zkazit život jiné osobě v honbě za ziskem a nastolit vládu síly namísto zdravého rozumu.

Ford přežil soutěž jen proto, že „výklenek“ byl nový a nikdo nevěděl, jak to udělat správně. Proto si mohl dovolit taková prohlášení a férově soutěžit. Přesto nemohl soutěž ignorovat, protože: 

Šířily se výhrůžky, že ti, kdo si Fordy koupili, budou stíháni, ačkoliv naše výroba nebyla zakázána. Šířily se fámy, že každý majitel vozu Ford se bude zodpovídat zákonu. Nejzarytější odpůrci soukromě šířili fámu, že koupě Fordu byla trestným činem a každému kupci hrozí riziko zatčení.

Musel tedy reagovat. 

Expedice 5 000 traktorů byla dokončena během tří měsíců; tak se stalo, že traktory byly představeny v Anglii dlouho předtím, než byly známé ve Spojených státech.

To je pro ty, kteří křičeli, že v SSSR se nestarali o lidi, všechno dobré bylo pro zahraniční trh a všechny druhy odpadků pro jejich vlastní. Ukazuje se, že jde o běžné problémy. Ne vždy je možné implementovat nové produkty hned. 

A to je živá ilustrace toho, že nový produkt je vždy drahý, ale po uvedení do sériové výroby cena výrazně klesá, někdy i dvakrát až třikrát.

Poprvé přišly na trh ve Spojených státech v roce 1918 za cenu 750 dolarů. Následující rok jsme byli nuceni kvůli vysokým výrobním nákladům zvýšit cenu na 885 USD. V polovině roku jsme je mohli opět dodat za původní cenu 750 $. V roce 1920 jsme cenu opět zvýšili na 790 $; v následujícím roce jsme výrobu upravili natolik, aby začalo skutečné snižování cen. Cena klesla na 625 dolarů, a když továrna River Rouge konečně zahájila provoz, snížili jsme cenu na 395 dolarů. To jasně ukazuje dopad přesného výrobního systému na cenu.

Naše zkušenosti s nákupem materiálů ukázaly, že se nevyplatí nakupovat nad rámec aktuální potřeby. Nakupujeme tedy přesně to, co pro náš výrobní plán potřebujeme s přihlédnutím k aktuálním přepravním podmínkám. Pokud by se doprava zcela přeorganizovala tak, aby se dalo počítat s jednotným přesným přísunem materiálu, bylo by obecně zbytečné zatěžovat se skladem. Auta se surovinami by přijížděla systematicky v pořadí a jejich náklad by šel přímo ze stanice do výroby. To by ušetřilo spoustu peněz, protože by to výrazně zrychlilo výrobu, prodej a snížilo kapitál umístěný v zásobách. Jen díky špatné nabídce dopravy jsme nuceni zřizovat u sebe velké sklady. 

Za sto let se z toho stane vůdčí koncept – pracujeme BEZ SKLADŮ A BEZ ZÁSOB. Covid ukáže, že to nefunguje. Ohledně Fordovy éry by to mohl zorganizovat pro svou milou, ale jakmile takto začnou fungovat VŠICHNI výrobci, ukazuje se, že logistika by měla být na úplně jiné úrovni. Americe trvalo mnoho let, než takovou logistiku vybudovala. Jen je to drahé, takže se to během krize zase rozpadlo. Navíc se to ukázalo jako záležitost STRATEGICKÉHO zabezpečení, protože řada surovin se jen tak „systematicky“ neprodává po celou dobu, potřebujete pak vlastní strategické zásoby. 

Studujeme každé další auto, které se objeví, abychom objevili díly, které lze dále vyvíjet nebo přizpůsobit našim vozům. Jestli to někde funguje lépe než u nás, chceme to alespoň vědět, a proto si kupujeme vzorek každého nového auta, které vyjde. Typicky se auto chvíli řídí a testuje, pak se rozebere a přesně prozkoumá, aby se zjistilo, jak a z čeho jsou jednotlivé části vyrobeny. Někde poblíž Dearbornu můžete najít exemplář každého auta, které kdy bylo na světě vyrobeno. 

Průmyslová špionáž! Na hranici s ním! Co to bylo za parchanty, kteří křičeli, že sovětská auta jsou kopie amerických? Amerové tedy stejným způsobem vykrádali nápady svých konkurentů. 

Spekulace s hotovými výrobky nemají nic společného s byznysem – neznamená nic víc a nic míň než slušnější formu krádeží, kterou nelze vymýtit legislativou. 

Tak! Spekulantům dávali trestné stati v SSSR po celou epochu. Kdo nás přesvědčoval, že spekulace je důstojné podnikání? A že krvaví bolševici marně a zbytečně honili vážené podnikatele. Jestli se komunisté mýlí v pronásledování spekulantů, tak bijte Američany, říkali to předtím. 

Podnikání na bázi čistého zisku je extrémně riskantní podnik. Jde o druh hazardu, který probíhá nerovnoměrně a málokdy trvá déle než několik let. Úkolem podniku je vyrábět pro spotřebu, nikoli pro zisk nebo spekulace. A podmínkou takové výroby je, aby její výrobky byly kvalitní a levné, aby tyto výrobky sloužily ku prospěchu lidí, a ne jen jednoho výrobce. Pokud je otázka peněz nahlížena z falešné perspektivy, pak jsou výrobky falšovány ve prospěch výrobce a produkce. 

Tvá slova rajská hudba. Běda, podnikání se vydalo jinou cestou. 

Cenové skoky jsou obvykle způsobeny spekulacemi po imaginárním komoditním hladu. Nezáleží na tom, jak přísná jsou vládní konfiskační a kontrolní opatření; kdo je ochoten zaplatit jakoukoli cenu, může získat jakýkoli produkt v takovém množství, kolik chce. 

Srovnávám to s historií sankcí proti Rusku po začátku SVO a válím se smíchy, nakolik je to podobné. 

Každý, kdo má nadměrné zisky, by měl snížit ceny. To se bohužel ve skutečnosti neděje. Tito lidé naopak své mimořádné výdaje odkládají, dokud celá zátěž nedopadne na spotřebitele; Kromě toho účtují spotřebiteli příplatek za zvýšenou platbu. Celá jejich obchodní filozofie je rčení: “Vezmi si, co můžeš.” („Urvi, co můžeš“) To jsou spekulanti, lupiči, bezcenné živly, skutečný mor skutečného průmyslu. Od těchto lidí nelze nic očekávat. Chybí jim nadhled. Jejich obzory jsou omezeny na jejich vlastní pokladní knihy. Tito lidé spíše nastolí otázku snížení mezd o 10–20 % než snížení svých zisků. Podnikatel, který má na mysli zájmy společnosti a chce této společnosti sloužit, však musí být schopen kdykoli přispět k zajištění udržitelnosti podniku. 

Není horší doba na půjčování, než když si banky myslí, že je půjčka potřebná. 

Spojení s bankéři se jeví bědou pro průmysl. Bankéři myslí pouze v peněžních formulkách. Továrna je pro ně institucí na výrobu nikoli zboží, ale peněz. Nedokážou pochopit, že podnik nikdy nestojí na místě, že se buď posouvá dopředu nebo dozadu. Nižší ceny považují spíše za promarněné zisky než za základ pro zlepšení podnikání. 

Proto taková ochota zvyšovat ceny, sotva se „podmíněný Havel“ (tehdy se to tak prakticky de facto stalo) uprdl, ale absolutní neochota snížit ceny v případě výrazných úspor, poklesů nákladů, maximum co udělají je, že ponechají ceny na stejné úrovni. Mimochodem. Kdyby obchody ponechaly ceny u nás na úrovni těsně před kovidem, stále by nemálo vydělávali … i teď. – pozn.překl.

Bankéři hrají v průmyslu příliš velkou roli. Tajně to uznala většina podnikatelů. Ze strachu z bankéřů se to však málokdy otevřeně připouští. Je snazší vydělat majetek finančními kombinacemi, než produktivní prací. Úspěšný bankéř je v průměru méně inteligentní a prozíravý než úspěšný podnikatel, a přesto bankéř svou nadvládou nad úvěrem prakticky ovládá podnikatelovu společnost. 

Síla bank za posledních 15 až 20 let, zejména od války, značně vzrostla a Federální rezervní systém jim občas poskytoval téměř neomezené úvěry. Bankéř díky svému vzdělání a především díky svému postavení není zcela schopen hrát vedoucí roli v průmyslu. Není tedy skutečnost, že páni úvěrů v poslední době dosáhli obrovské moci, příznakem toho, že je v našem finančním systému něco shnilého? Bankéři se nestali průmyslovými vůdci díky své průmyslové bystrosti. Spíše jsou do toho sami téměř nevědomky vtaženi (svým) systémem. 

Když to říkají Chazin a Deljagin, jsou nazýváni marginály, kteří se urazili, že je nepřipustili k moci. No? A jak takoví nazvou Henryho Forda? 

Každý monopol a každá honba za ziskem je zlo. 

Jaké to bodnutí do zad bratrům kapitalistům! 

Účelem peněz není „prázdno“, ale navýšení prostředků na užitečnou službu. 

Peníze jsou jen nástroj. V USA se peníze velmi brzy stanou cílem samy o sobě a měřítkem štěstí. 

Ford koupil železnici. Jeho popisy obsahují mnoho zajímavých detailů, z nichž vyplývá, že onen blažený obraz důmyslné a horlivé kapitalistické ekonomiky je banální lež. Zneužívání, zanedbávání fyzického majetku, spekulace. Pojďme číst. 

Hlavním v železničním byznysu nebyl ředitel, ale finančník. Dokud měly železnice vysoký kredit, vydělávalo se více peněz vydáváním akcií a spekulacemi s úročenými cennými papíry než službou veřejnosti. (Velký kapitalismus, všechno je tu pro lidi, že? Pozn. Karver) Pouze nejmenší část peněz získaných železnicí byla použita k posílení jejich skutečného účelu. Jestliže díky obratnému řízení obchodu stouply čisté zisky tak vysoko, že bylo možné akcionářům vyplácet značné dividendy, pak rozmazlení spekulanti a ryzí gentlemani železnice využili dividendy k tomu, aby hodnotu svých akcií nejprve navýšili, pak snížili a nakonec , na základě úvěru získaného z důvodu zisku emitovat nové akcie. Pokud zisky klesaly přirozeně nebo uměle, spekulanti kupovali akcie zpět, aby v průběhu času uspořádali nový nárůst a nový prodej. V celých Spojených státech sotva existuje železnice, která by jednou nebo vícekrát nezměnila majitele, zatímco zainteresovaní finančníci hromadili na sebe hory zásob, dokud celá struktura neztratila rovnováhu a nezhroutila se. Pak se podobní finanční lídři stali vlastníky železnic, vydělali spoustu peněz na úkor důvěřivých akcionářů a znovu začali stavět pyramidu jako předtím. 

Občané, toto je podvod! Skutečné věci jsou někde tam dole a na tom, co se s nimi stane, nezáleží, hlavní je vydat akcie k tomu všemu a hrát si s nimi na burze. Virtuální ekonomika, papírky, krásní bankéři s šílenými příjmy a pod nimi rozklad, chudoba, devastace. A pak začnou vlaky vykolejovat, ale řeknou to jen tehdy, když se tam rozlijí jedy. (Na zdroji i tohoto článku – Aftershock – vycházely letos z počátku roku dlouho články o vlakových nehodách, které se tam začaly stávat prakticky každý Boží den … teď už by se muselo stát „něco jako vykolejení vlaku s atomovkou“, je to „všední věc“, odtamtud z té Ámeriky – pozn.překl.)

Bankéři vyrvali finanční politiku z rukou ředitelů železnic. Jmenovali právníky, aby zajistili, že dráhy porušují zákony pouze zákonným způsobem. 

Hm! Ani nevím, jak se k tomu vyjádřit. A nyní o skutečném stavu železnice pod vedením bankéřů. 

Vozový park společnosti bylo 70 lokomotiv, 27 osobních vozů a 2 800 nákladních vozů. Vše bylo ve velmi špatném stavu a z velké části obecně nezpůsobilé k použití. Všechny budovy byly špinavé, nevymalované a celkově zanedbané. Železniční trať byla jen o málo lepší než pruh rzi a o málo horší než silnice obecně. Opravny měly příliš mnoho lidí a příliš málo strojů. Celá inscenace byla takříkajíc navržena k maximálně špatnému řízení. Existoval ale neobvykle rozsáhlý výkonný a správní odbor a samozřejmě také právní. 

Stále máte otázky, proč začaly v USA vykolejovat vlaky? Upozorňuji na to, že ty velké katastrofy s únikem jedů jsou jen něco, co se nedalo skrýt, ale ve skutečnosti jich v posledních letech vykolejilo mnohem víc. 

První věc, kterou dráhy udělaly, bylo uškrtit všechny ostatní dopravní prostředky. Hovoříme o iniciativách na vybudování brilantní sítě kanálů, která se měla rozšířit po celé zemi a nálada ve prospěch kladení takových kanálů v té době dosáhla svého zenitu. Železniční společnosti skoupily společnosti pro stavbu kanálů a umožnily zasypání kanálů pískem a zarůstání plevelem a sesuvy půdy. Stopy této sítě kanálů jsou stále viditelné ve východních státech a ve středních západních státech. 

Naprosto férová soutěž. (Podobně dopadl např. i podnik ČKD Praha, který vyráběl u nás tramvaje, to bylo slávy, jak Siemens tenhle podnik pozvedne! Ano, udělal to, až do nebe … ! – pozn.překl.)

Ze strany železnic bylo považováno za dobrou obchodní politiku nedopravovat zboží nejpřímější cestou z výchozího místa do místa určení, ale naopak je držet na cestě co nejdéle. Byly přepravovány po co nejvíce okružních trasách, aby z toho profitovalo co nejvíce spojovacích linek. Veřejnost samozřejmě musela nést ztrátu peněz a času. To bylo považováno za dobrou obchodní politiku. 

Naprosto poctivý byznys. V kapitalismu je všechno spravedlivé a všechno je pro lidi, ne? Ne. Hlavním principem kapitalismu je udělat dva dolary z jednoho. (Vzpomínáte si na díl ze seriálu Panoptikum města pražského – Atentát na ministerského předsedu? Podívejte se na to znovu a pod jiným úhlem pohledu … – pozn.překl.)

Uvedu dva příklady: maso a obilí. Když se podíváte na mapy vydávané masnými firmami, hned je vidět, odkud se dobytek bere. Pokud si myslíme, že ten samý dobytek, když se z něj udělá maso, se zase vozí po stejných železničních silnicích zpět do stejných lokalit, ze kterých pochází, vrhá se zajímavé světlo na železniční otázku a cenu masa. Stejné je to s obilím. Kdo čte inzeráty, ví, kde se nacházejí naše velké mlýny na mouku. Pravděpodobně také ví, že tyto mlýny se nenacházejí tam, kde se pěstuje obilí Spojených států. Přímo monstrózní masy obilí, tisíce tisíců železničních nákladů urazí dlouhé, zcela zbytečné vzdálenosti, aby se po proměně v mouku znovu dopravily do kraje a okresu, kde vyrostly – přetížení železničních komunikací, které je nejen pro obyvatelstvo pěstování obilí, ale pro všechny obecně, vyjma monopolistů mlýnů a železnic, je to velmi nerentabilní. Místo mamutího mlýnu na mouku potřebujeme mnoho malých mlýnů, které by měly být rozesety po všech okresech, kde se rodí obilí. Kdekoli je to možné, měla by oblast, která vyrábí surovinový produkt, produkovat také hotový produkt. Zrno se musí rozemlít tam, kde roste. Oblast, kde je rozšířen chov prasat, by neměla mít právo vyvážet prasata, ale pouze vepřové, šunku a slaninu. Přádelny vlny by měly být umístěny v oblastech chovu ovcí. Tato myšlenka není nikterak revoluční, ale v určitém smyslu je dokonce reakční. 

To mě učili na vysoké škole. V SSSR se o to pokusili. Energeticky náročná výroba by měla být umístěna vedle vodních elektráren, pěstitelé obilí by měli mít vlastní sklady, mlýny, hutní závody by měly být v blízkosti ložisek a tak dále a tak dále. 

O LIDECH A SPOLEČNOSTI

Spojené státy – země, vláda a ekonomický život – jsou pouze prostředky, jak dát životu lidí hodnotu. Vláda je pouze jeho služebníkem (lidu) a musí jím vždy zůstat. Jakmile se lid stane jen přívěskem vlády, vstoupí v platnost zákon odvety, protože takový vztah je nepřirozený, nemorální a protilidský. 

Veškerá moc pochází od lidí. Karver se to čtenářům také pokusil vysvětlit https://aftershock.news/?q=node/1296250 

Většina lidí instinktivně cítí – aniž by si to uvědomovali – že peníze nejsou bohatství. 

Hrůza. Jak to? A co je teda vlastně bohatství? 

Když se začne mluvit o vzrůstající síle strojů a průmyslu, snadno uvidíme obraz chladného kovového světa, ve kterém jsou stromy, květiny, ptáci, louky vytěsněny grandiózními továrnami světa sestávajícího z železných strojů a lidských strojů. Tuto myšlenku nesdílím. Navíc věřím, že pokud se nenaučíme lépe ovládat stroje, nebudeme mít čas užívat si stromy a ptáky, květiny a louky. 

Nahraďte „auto“ chytrým telefonem a uvidíte dnešní svět. Lidé do přírody nechodí, vidí ji pouze na videích a fotkách. Nejvíc mě rozčílila tato reklama – proč byste cestovali po světě, když máte celý svět jako na dlani? Všechny památky již vidíte z obrazovky svého smartphonu. Pokud jde o přeměnu lidí na stroje, byla to Fordova montážní linka, která proměnila lidi v součást mechanismu, v bezduché převody a ozubená kola, a ne Sovětský svaz (socialismus). Zde okamžitě vidíme, jak užitečné a rozumné myšlenky ustupují krutému vykořisťování. A kam jít, musíte přežít ve světě obchodních žraloků. A tady: 

Nemůže být pochyb o tom, že velká část nepokojů a nespokojenosti pochází všude z abnormálního způsobu života. Lidem, kteří rok co rok dělají totéž, jsou zbaveni slunečního světla a jsou vyloučeni z širokého svobodného života, lze jen stěží vyčítat, že vidí život ve zkreslené podobě. To platí stejně pro kapitalisty jako pro dělníky. 

Úspěch se jistě dostaví, pokud budete tvrdě pracovat. 

Ach, to je klasický americký sen – tvrdě a poctivě pracuj a zbohatneš. A tady je jeho konec. Neameričané nechápou, jak to tam chodí, věří, že Američané jsou tak přesvědčení workoholici, pro které je práce sama o sobě božskou hodnotou. Ale ne, vůbec ne! Pojďme číst 

U mnoha podnikatelů jsem zaznamenal tendenci pociťovat svou profesi jako zátěž. Pracují pro ten den, kdy ji budou moci opustit, a poté, co odejdou do důchodu, žijí z nájmu – vypadnout co nejdříve z boje. Život jim připadá jako bitva, která musí co nejdříve skončit. 

Lidé, Zapamatujte si: Američan chce tvrdě pracovat, aby získal spoustu peněz, vložil je do banky a žil z úroků. NIC NEDĚLAT – PARAZITOVAT. 

Hromadění soukromého majetku nedělá zemi skvělou. 

Zhroucení amerického snu na filozofické a praktické úrovni. Pokud chcete zemi rozvíjet, nemusíte myslet na kapsy (ve smyslu okrádání – pozn.překl.) běžných občanů, všechno je tam širší a objemnější. 

Být bláznem ve jménu spravedlnosti není tak špatné. Nejútěšnější je, že takoví hlupáci žijí dostatečně dlouho na to, aby dokázali, že vůbec nejsou hlupáci, nebo že práce, kterou začali, stále žije a dokazuje to. 

Tohle je o mně. Komentátoři, Ford vám říká – jděte ke hvězdě, budoucnost ukáže, že jste ignoranti, nedouci a Karver měl pravdu. A vaše komentáře jsou zajímavé pouze pro vás. 

Veřejnost opovrhovala ekipáží, pokud nešla rychle a nepředjížděla ostatní. 

Dav je vždy primitivní a divoký. Funkčnost není důležitá, důležité jsou vnější atributy. Položte na telefon nakousnuté jablko a klidně zdražte desetkrát – spolknou to a budou ještě rádi. (Narážka na Apple „hračičky“ – pozn.překl.)

Co naší generaci chybí, je hluboká víra, vnitřní přesvědčení v živou a skutečnou sílu poctivosti, spravedlnosti a lidskosti v odvětví  průmyslu. 

Člověče, nejen tvé! Nyní, v roce 2023, o sto let později, je přesvědčování mladých lidí, že výroba je cool, profláklé cirkusové číslo. Každý chce rychlé peníze a neušpinit si ruce. Ideálně popracovat půl hodiny u počítače a vyrazit na večírek. 

Dobře řízená věznice by se musela nejen uživit, ale vězeň by musel být schopen uživit rodinu, nebo pokud by žádnou neměl, odkládat si úspory, které by mu umožnily postavit se po propuštění na nohy. 

V SSSR měla práce ve vězení malý vliv na celkový hodpodářský plán země. Hlavním úkolem bylo podpořit lidi, aby se ve vězení nezbláznili, aby našetřili peníze, aby neodcházeli z vězení bez peněz, což je automaticky tlačí k novému zločinu. Ve Spojených státech je mnoho soukromých věznic, takže soběstačnost je bolavým místem. Logika kapitalismu bohužel vedla k tomu, že práce vězňů začala být považována za rozumnou investici kapitálu, proto samotná výroba ve vězení nabrala nový směr a guvernéři začali do věznic dodávat masy lidí jako volnou pracovní sílu 

Lidé dělají monstrózní chyby kvůli jejich falešnému hodnocení věcí. Vidí úspěchy dosažené ostatními, a proto je považují za snadno dosažitelné. Osudný omyl! Naopak neúspěchy jsou vždy velmi časté a úspěchy se dosahují obtížně. Neúspěchy vyplývají z lhostejnosti a nedbalosti; za štěstí musíte zaplatit vším, co máte, a vším, čím jste. Proto je úspěch tak žalostný a opovrženíhodný, pokud se nekryje s obecným prospěchem a pokrokem. 

Jóóóóóóóóóóó!!!! Dnes se tomu říká „chyba přeživšího“ a na toto téma vzniká spousta videí. Všechny tyto příběhy o tom, jak snadné je otevřít si vlastní firmu a stát se milionářem, jsou kecy. Henry Ford potvrzuje. 

Ten, kdo otupěl natolik, že už není schopen se změnit, už zemřel. Pohřební obřad je v tomto případě jen jednoduchá formalita. 

Pohyb je život, říkají to všechny kultury. 

Lidská rasa se nebude navždy skládat z vykořisťovatelů a vykořisťovaných. Tento prekérní stav věcí bude pokračovat, dokud se nestaneme jak prodávajícími, tak kupujícími, výrobci a spotřebiteli, udržujíce tuto rovnováhu nikoli pro zisk, ale pro vzájemnou službu. 

Komunista, in natura! Na hranici s ním!

Fordova škola 

Pro splnění těchto podmínek – dát mužské mládeži příležitost získat vzdělání a zároveň průmyslovou přípravu na tvůrčím základě – byla v roce 1916 založena průmyslová škola Henryho Forda. Slovo „filantropie“ nemělo s tímto pokusem nic společného. Pokus vycházel z touhy pomoci chlapcům, kteří jsou pod tlakem okolností nuceni předčasně opustit školu. Tato touha směřovala, jak jen to bylo možné, k potřebě najít vyučené mistry. Od samého začátku jsme se drželi tří zásad: dát chlapci příležitost zůstat chlapcem, místo abychom z něj vychovali předčasně dospělého dělníka; vést přírodovědnou výchovu ruku v ruce s hodinami řemesel; vzbudit v chlapci pocit hrdosti a odpovědnosti za svou práci, což ho donutí vyrábět skutečné spotřební zboží. Pracuje na předmětu nějaké průmyslové hodnoty. Škola je vedena jako soukromá a je otevřena pro chlapce od 12 do 18 let. Je organizován podle stipendijního systému. Každý chlapec obdrží při přijetí roční stipendium ve výši 400 $. Postupně se s uspokojivým úspěchem zvyšuje na 600 dolarů. 

Vedou se záznamy o pokroku ve výuce i v dílně a také o píli. Při určování výše stipendia se zohledňují známky za píli. Spolu s tímto stipendiem dostává každý chlapec malý měsíční plat, který však musí být uložen na jeho jméno ve spořitelně. Tento rezervní fond musí zůstat v bance, dokud je chlapec ve škole; Pouze v nešťastných případech je vedení školy dovoleno vzít peníze z banky. 

V procesu postupné práce je možné stále více a více řešit problém spojený se správným řízením školy a zdokonalovat metody k dosažení zamýšleného cíle. Zpočátku bylo zvykem věnovat chlapcům třetinu dne ve třídě a dvě třetiny v dílně. Tento plán byl však pro úspěch nepříznivý; V současné době probíhá výchova chlapců v týdnech – týden ve škole a dva v dílně. Udržujeme prvotřídní školící personál a učebnicí je továrna Ford. Poskytuje více praktických příležitostí než většina univerzit. Aritmetické lekce jsou vyučovány pomocí specifických továrních problémů. Chlapci se už nemusí bát tajemného A, který jde čtyři míle za hodinu, zatímco B jen dvě. Jsou jim uvedeny skutečné příklady a skutečné podmínky. Učí se pozorovat. Města už pro ně nejsou černými tečkami na mapě a části světa nejsou jen určitým počtem stránek učebnice. Je jim ukázán tovární náklad mířící do Singapuru, tovární suroviny z Afriky a Jižní Ameriky a svět se v jejich očích stává obydlenou planetou namísto barevné zeměkoule na stolku učitele. Pro fyziku a chemii je průmyslová výroba laboratoří, kde se každá vyučovací hodina promění v zážitek. Například potřebujete vysvětlit funkci čerpadla. Učitel nejprve vysvětlí jednotlivé části a jejich funkce, odpoví na otázky a poté všechny společně vezme do strojovny, aby ukázal velkou pumpu v akci. Škola má skutečnou dílnu s prvotřídním vybavením. Chlapci postupně přecházejí od práce na jednom stroji k práci na druhém. Pracují výhradně na součástkách nebo předmětech potřebných pro společnost, ale naše spotřeba je tak velká, že seznam obsahuje vše. Po otestování produkci zakoupí Ford Automobile Society. To, co je pak vyřazeno jako bezcenné, se přirozeně započítává do nákladů školy. 

Nejúspěšnější třídy provádějí jemnou mikrometrickou práci a provádějí každou činnost s jasným vědomím sledovaných cílů a principů. Opravují si vlastní auta, učí se obsluhovat stroje; V čistých, světlých místnostech tak ve společnosti svých učitelů položí základ pro úspěšnou kariéru. 

Škola se otevřela se 6 žáky a nyní má 200 žáků podle tak praktického systému, že jich může pojmout až 700. Nejprve nesla ztráty, ale podle mého nejhlubšího přesvědčení, že každá dobrá věc se sama o sobě vrátí, pokud se udělá správně, zlepšila své metody natolik, že se nyní sama zaplatí. Měli jsme to štěstí, že jsme zachránili klukům dětství. Předstírají, že jsou dělníci, ale nezapomeňte, že jsou chlapci. Toto je okolnost nejvýznamnějšího významu. Vydělávají 16 až 35 centů za hodinu, což je více, než by si ve svém věku vydělali na dostupných pozicích. Tím, že zůstanou ve škole, mohou pomoci své rodině úplně stejně, jako kdyby chodili do práce. Po absolvování školy mají solidní všeobecné vzdělání; vědí dost na to, aby si vydělali dost jako dělníci kdekoli na to, aby se mohli dál vzdělávat, pokud si to přejí. Pokud tomu nebudou nakloněni, tak mohou alespoň všude požadovat nejvyšší sazbu. Po dokončení školy se jim všude otevírají dobře placená místa v továrnách. 

No, co můžeme říct? Místo toho, aby Ford hned posílal děti do továrny a platil jim třetinovou sazbu, vynakládá spoustu času a peněz na získání kvalifikovaných řemeslníků za n-cet let. Ne, aby hned najal hotové mistry, začal zachraňovat mladé lidi. Co když tihle kluci utečou ke konkurentům? Zemřou? Zjistí, že nejsou schopni inženýrství? To jsou rizika! Komunista, in nature! Na hranici s ním! 

O VŠEM 

Nemám nic proti obecné tendenci zesměšňovat nové myšlenky. Je lepší být ke všem novým myšlenkám skeptický a vyžadovat důkaz jejich správnosti, než honit se za každou novou myšlenku ve stavu nepřetržitého „kolotoče“ myšlenek. Skepse, která se shoduje s opatrností, je kompasem civilizace. Neexistuje žádná myšlenka, která je dobrá jen proto, že je stará, nebo špatná, nebo že je nová; ale pokud se stará myšlenka ospravedlnila, pak je to silný důkaz v její prospěch. Nápady samy o sobě jsou cenné, ale každý nápad je koneckonců jen nápad. Úkolem je realizovat jej prakticky. 

Fanoušci AI a neuronových sítí, tohle je pro vás. Není třeba prohlašovat každý nový nápad za všelék na všechny neduhy, který zboří staré a bude vládnout navždy. Každá technologie má své místo a dříve nebo později zabere přesně to místo, kde dobře funguje. Ale pouze výklenek, a ne celé pole působnosti.

Základními funkcemi jsou zemědělství, průmysl a doprava. Bez nich je společenský život nemožný. Drží svět pohromadě. Obdělávání půdy, výroba a distribuce spotřebního zboží jsou stejně primitivní jako lidské potřeby, a přesto životně důležitější než cokoli jiného. Obsahují kvintesenci fyzického života. Pokud zhynou, tak veřejný život ustane. 

No je to spíš jako Ano. Pokud na Funny Farm sklidíte bohatou úrodu, nepomůže vám, že se tím můžete chlubit celému světu, není co jíst. („Elity“ chtějí vládnout světu, ale ničí všechno, především tyto principy. Neuvědomují si, že jakmile dosáhnete určitého bodu, nezastaví se rozpad již žádnou snahou. Ničení zemědělství EU, Evropy, je v cílech USA – anglosasů, ale zároveň si to ničí i u sebe. Např. u zemědělství se může stát, že nepomůže ani žádná „banka semen“, protože vy potřebujete jíst teď a tady, za týden, měsíc bude pozdě. Oslabením potenciálu společnosti se „Elity“ oslabují samy, podlehnou v konkurenčním světovém boji. Západní „civilizace“ ztrácí každým dnem i stále více ze svých kompetencí, tj. schopnost vyrábět určité druhy výrobků. Nestačí mít patenty a náčrty, potřebujete všechno umět vychytat tak, aby to skutečně fungovalo. Západní civilizace se odnaučila jako celek poctivě pracovat. Proto prohraje civilizační válku. – pozn.překl.)

Farmář doufá ve štěstí a na své předky. Nemá ponětí o ekonomice výroby a marketingu prodeje. 

Zlatá slova. Zemědělství nemůže přežít samo, potřebuje všechny druhy pomoci. 

Titul je často ekvivalentem čestného odznaku s mottem: „Vlastník tohoto není povinen dělat nic jiného, než ocenit jeho vysokou důležitost a bezvýznamnost ostatních lidí“. 

Zlatá slova. Podotýkám, že Ford měl na mysli „titul“ nejen jako hrabě, baron, ministr, ale jakýkoli status – profesor, odborník, inženýr, ředitel. 

Hodně se vášnivě mluvilo o obrovských půjčkách, které měly být poskytnuty Evropě – s postranním úmyslem prodat jim díky tomu svoje zboží za zvýšenou cenu. Přirozeně si dávali pozor, aby návrhy nebyly v tak hrubé formě. (Par excellence – princip Marshallova plánu – pozn.překl.)

Obraťte pozornost na to, že nahlas lze vyslovit pouze velmi slušná a vznešená slova. Tu máte politiku – politik potřebuje jazyk, aby skryl své myšlenky. Američané chtějí prodat prošlé zboží do Evropy draze, ale sladce nahlas mluví o užitečnosti půjček, o tom, jak jsou Američané ušlechtilí a štědří, zatímcož my, Evropané, jim ty půjčky rveme přímo ze srdce.

Existuje absurdní představa, že bouři nějak ustojíte, pokud získáte dostatek peněz. Dělníci si myslí, že s tím mohou bojovat, pokud dostanou vyšší mzdy. Kapitalisté věří, že s tím mohou bojovat, pokud budou mít větší zisk. Víra ve všemocnost peněz je přímo dojemná. 

Svět je prach, rozklad a iluze 

Velké město svůj specifický úkol splnilo. Vesnice by samozřejmě nebyla tak útulná, kdyby tu nebyla velká města. Díky koncentraci obyvatelstva jsme se naučili mnoho věcí, které bychom se na vesnici nikdy naučit nemohli. Hygiena bydlení, osvětlení a sociální struktura byly realizovány pouze díky zkušenostem velkých měst. Ale všechny sociální nevýhody, kterými nyní trpíme, mají kořeny právě ve velkých městech. Malá města například ještě neztratila kontakt s ročními obdobími, neznají ani přehnanou spotřebu, ani přehnané bohatství. Milionové město je něco impozantního a nespoutaného. A jen třicet mil od jeho hluku jsou šťastné a spokojené vesnice. Velké město je ubohé, bezmocné monstrum. Cokoli spotřebuje, musí být dodáno. S rozerváním dopravního spojení dochází také k přetržení vitálního nervu. Město spoléhá na stodoly a skladiště. Ale stodoly a skladiště nemohou vyrábět. Město se nemůže nejen nakrmit, ale také se nemůže obléknout, zahřát a poskytnout přístřeší. 

Teprve teď se o tom začalo znovu mluvit. Obrovská města ukázala svou neživotaschopnost, budoucnost patří malým městům a nízkopodlažním budovám. Ne nadarmo všichni bohatí lidé nežijí ve městě, mají domy MIMO město. Město je velmi nezdravé místo. 

Jsem nyní více než kdy jindy odpůrcem války a myslím si, že lidé na celém světě obecně vědí – ačkoli to politici nevědí – že války nikdy nic nevyřešily. Byla to válka, která změnila organizovaný, plodný život celého světa v neuspořádaný a beztvarý chaos. Samozřejmě jsou lidé, kteří během války zbohatnou, ale z mnohých se také stanou žebráci. Ti, kteří zbohatli, navíc nepatří k těm, kteří byli vepředu nebo se poctivě podíleli na všeobecné práci v týlu. Skutečný vlastenec si válkou nikdy nevydělá. Žádný skutečně čestný člověk by nemohl získat peníze z obětí životů jiných lidí. Dokud se vojáci, kteří položí své životy, a matky, které obětují své syny, nebudou snažit z jejich oběti profitovat, dokud nepřijde čas, žádný občan by se neměl snažit vydělávat tím, že poskytne své zemi prostředky k obraně své země. 

Pokud se války v budoucnu skutečně nezastaví, pak bude pro poctivého podnikatele stále obtížnější a těžší považovat za své nezcizitelné právo vytěžit z války snadné a vysoké zisky. Ti, kteří profitují z války, ztrácejí každý den právo na respekt. Sama lakota bude jednoho dne nucena ustoupit nepopulárnosti a opozici, s níž se válečný prospěchář setkává. Každý podnikatel by měl být zastáncem míru, protože mír je jeho nejsilnější oporou. A mimochodem, byl někdy tvůrčí duch sterilnější než za války? 

Budu polemizovat s poslední větou. Sám Ford napsal, že kritické podmínky, do kterých své inženýry specificky „tlačí“, je nutí přicházet s novými technologiemi. Ve válce je to stejné – mnoho z nejdůležitějších objevů bylo učiněno právě během válečných let, pro válku a jen o desítky let později vstoupily do civilního sektoru. 

Nestranná studie poslední války, událostí, které jí předcházely a jejích důsledků nevyvratitelně svědčí o přítomnosti ve světě mocné skupiny vládců, kteří raději zůstávají ve stínu, kteří neusilují o prominentní pozice a vnější známky moci. , kteří nepatří k určitému národu, ale jsou mezinárodní – vládci, kteří Využívají vlád, široce rozšířených průmyslových organizací, novinových agentur a všech prostředků lidové psychologie k vyvolání paniky ve světě. Toto je starý trik hráčů – zakřičet „policie!“, když je na stole hodně peněz, v panice je sebrat a zmizet. Na světě je také moc, která křičí „válka!“ a utíká s kořistí během zmatku národů. 

Konspirační teoretik, k čertu! Kdo jsou tito nadnárodní bankéři, o kterých mluvil Trump? Co je to za mezietnickou finančně-průmyslovou skupinu, o které psali Lenin a Stalin? Co to tu vymýšlíš? Na celém světě neexistuje žádná unie elit, které by společně podnikaly. Takže Rusko ani nemůže vést normální válku s Ukrajinou, protože spousta ruských úředníků a obchodníků s Ukrajinou obchoduje a jsou připraveni raději kapitulovat, jen aby nic neškodilo jejich podnikání. 

Neměli bychom zapomínat, že navzdory našemu vojenskému vítězství se světu dosud nepodařilo zcela porazit podněcovatele, kteří postavili národy proti sobě. Neměli bychom zapomínat, že válka je umělé zlo, které proto může být vytvořeno použitím určitých technických metod. Vojenská perzekuční kampaň probíhá podle téměř stejných pravidel jako jakákoli jiná kampaň. Pomocí všemožných mazaných vynálezů vzbuzují v lidech nevraživost vůči národu, se kterým chtějí vést válku. Nejprve vzbuzují podezření u jednoho, pak u druhého. To vyžaduje jen několik agentů, s vynalézavostí a bez svědomí, a tisk, jehož zájmy jsou spojeny s těmi, kterým válka přinese požadovaný zisk. Velmi brzy bude důvod mluvit. Není sebemenší problém najít důvod, když vzájemná nenávist dvou národů dosáhla dostatečné síly. 

(Jak se asi mají cítit ti, kteří podlehli (i u nás) protiruské propagandě? Správně, jako podvedení hlupáci – pozn.překl.)

Ve všech zemích byli lidé, kteří se radovali, když světová válka vypukla, a litovali, když skončila. Stovky amerických jmění vznikly během občanské války, stejně jako tisíce nových jmění vzešly ze světové války. Nelze popřít, že války jsou výnosným byznysem pro toho, kdo takovými penězi nepohrdne. Války nejsou orgiemi peněz o nic méně než orgie krve. 

Hlavní bohatství se získává ve válce, v krvi, na kostech a na utrpení. Její Veličenstvo anglická královna nenechá zalhat, samotnou existenci Anglie zajišťovalo ničení lidí v jiných zemích. 

Náš zahraniční obchod je z velké části založen na zaostalosti našich zahraničních odběratelů. Motivem, který podporuje tuto zaostalost, je sobectví. Lidskost je motiv, který může pomoci zaostalým národům dosáhnout pevného základu pro nezávislou existenci. Dobrým příkladem je Mexiko! Hodně slyšíme o jakémsi „vývoji“ v Mexiku. Vykořisťování je slovo, které by zde bylo vhodnější. Pokud je přírodní bohatství využíváno pouze za účelem zvýšení soukromého majetku zahraničních kapitalistů, pak nejde o rozvoj, ale o loupež. 

Krátkozrací lidé se bojí a namítají: 

– Co se pak stane s naším zahraničním obchodem? 

Pokud původní obyvatelé Afriky začnou rozvážet vlastní bavlnu, sami obyvatelé Ruska se budou věnovat výrobě zemědělských strojů a Čína bude schopna zásobovat své vlastní potřeby, bude to samozřejmě velká změna; ale je tu alespoň jeden inteligentní člověk, který by vážně věřil, že svět je schopen dlouho pokračovat na moderních principech, když pár národů zásobuje celý svět? Musíme si zvyknout na myšlenku doby, kdy si všechny národy vystačí samy. 

(Kapitalismus ze své podstaty nemůže vytvářet soběstačné země, nemůže zajistit tak udržitelný rozvoj jakékoliv země. Je to proti jehoi hlavním ideím, proti principům jím vytvářený finanční pyramidy – pozn.překl.)

Pokud je nějaká země neuvěřitelně hrdá na svůj zahraniční obchod, pak je většinou závislá na dovozu zahraničních surovin (Co by bylo Britské impérium bez surovin ze svých kolonií? Nic. – pozn.překl.). Proměňuje své obyvatelstvo v „materiál“ pro továrny, vytváří třídu bohatých lidí, kteří zanedbávají své bezprostřední, životně důležité zájmy. 

Hlučný, dlouhotrvající potlesk, někdy přecházející ve stoje. Jsou slyšet jednotlivé výkřiky „Bravo!“. 

Pokus o převzetí světového obchodu může způsobit válku, ale nikdy nepovede k hospodářské prosperitě. 

Bylo ještě pár desetiletí před druhou světovou válkou, kdy se řešila otázka světového obchodu, ale Ford už všemu rozuměl a navíc přesně předpověděl důsledky, protože nyní vidíme, že prosperita v USA trvala extrémně krátkodobé, načež se rychle začala projevovat chudoba 

Bohužel pak nastoupil cestu směrem k fašismu. (Pozn.překl.)

Zdroj “Моя жизнь, мои достижения” Генри Форд

Zde informace o Fordově železnici https://www.macsmotorcitygarage.com/henry-fords-railroad-the-detroit-toledo-ironton/ 

https://aftershock.news/?q=node/1305663

Překlad Peter 008

sdíletj na

12 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
JoFa
2. 11. 2023 21:42

Tento článok je brutálne komlikovaný a neviem či to ešte niekto dočíta do konca ako ja. Cez Fordov príbeh je tu prebraný celý svetový poriadok, je to veľká zmes myšlienok a porovnaní, neviem či táto spoločnosť má na to aby to vstrebala. Pre čitateľa je to skôr štýl ruskeho klasika v dlhých opisoch a rozšírnych úvah.Úprimne dalo mi to zabrať…a čakám na iné názory. Sú tam veci s ktorými by som celkom nesúhlasil, ale vystihuje to podstatu dnešného sveta. Pekná je záverečná časť Citujem:
Musíme si zvyknout na myšlenku doby, kdy si všechny národy vystačí samy.”
táto časť sa mi veľmi páči, kapitalizmus, preferuje podnikavého jednotlivca na citujem: (Kapitalismus ze své podstaty nemůže vytvářet soběstačné země, nemůže zajistit tak udržitelný rozvoj jakékoliv země. Je to proti jeho i hlavním ideím, proti principům jím vytvářený finanční pyramidy – pozn.překl.)” úkor masy, pritom je ponúkaný nový systém, kedy menšie zoskupenia formujú masy k uvedomeniu- minimálne vlasteneckému, čo je zrejme ideál, ktorému je ztažka uveriť, no nie je nereálny.

Administrátor
P.A.Semi
3. 11. 2023 03:04

Článek je nepřiměřeně dlouhý…

Že by Ford byl “fašista” se zřejmě traduje proto, že se už tehdy nebál říkat Pravdu o Židech…

πα½

Monty
3. 11. 2023 06:24
Odpovědět  P.A.Semi

Ano,a také proto ,že mu nosatí nabídli,stejně jako BATA ..že mu budou řídit finance ,on to odmítl a začala ..válka s nosatýma .Nenávidíte Židy !

Putinovec
3. 11. 2023 09:14
Odpovědět  P.A.Semi

Ford pochopil kdo v systému parazituje a tím systém ničí , pomocí lichvy a dluhové oprátky .
K vlastní škodě ovšem nepochopil to , že nevede boj s židovským klanem parazitů , ale s prosazovanou ideologií , plně zastřešenou Biblickou koncepcí .
Pokud by znal šest priorit řízení a byl by je schopen prakticky používat , což při jeho inteligenci je velice pravděpodobné , tak by biblický systém dokázal rozkládat .
Takhle v boji proti jedné ideologii , podporoval ideologii jinou .
Že jsou obě tyto ideologie fašistické a tedy zhoubné , buďto vůbec nepochopil , nebo pochopil pozdě .
Budiž to varováním pro každého , kdo není schopen rozlišovat probíhající procesy a stávajícím se tak kouskem dřeva , plujícím v proudu , nevědíc proč a kam .

Administrátor
P.A.Semi
9. 11. 2023 03:36
Odpovědět  Putinovec

Papouškujete Pjakinovy kecy, aniž byste on nebo vy rozuměli, co je “Biblická koncepce”…
Pjakin šíří jedovaté pomluvy a bajky, aby mlžil a odváděl Opozici od skutečného viníka…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
9. 11. 2023 03:37
Odpovědět  Peter 008

hm… ale leccos jde napsat poněkud stručněji, aby to nebyla hodina nebo několik hodin čtení… čímž se to “hledání informací” významně brzdí…

primak
3. 11. 2023 05:56

Údajně řekl slavnou větu o svém modelu T (na obrázku): “Any color the customer wants, as long as it’s black.” (“Jakoukoli barvu, kterou si zákazník přeje, pokud je to černá.”).
Což není asi pravda, spíše legenda. Neb nejdřív dělal červenou, šedou nebo zelenou.

V roce 1910 jste mohli získat pouze tmavě zelenou barvu a v roce 1911 byla všechna auta modrá. Koncem roku 1912 byla jako dostupná barva přidána černá. Politika pouze pro černou začala v roce 1914, a to především proto, že to byl také rok, kdy Ford spustil svou novou pohyblivou montážní linku. Nová linka zkrátila dobu výroby každého vozu z více než 12 hodin na pouhých 90 minut. Černá barva byla nejlevnější a použití jediného odstínu znamenalo, že linka se nemusela zastavit, zatímco pracovníci čistí zařízení, aby změnili barvu laku. Černá zůstala jedinou volbou až do roku 1926, kdy byly některé modely nabízeny v zelené, kaštanové nebo šedé barvě, všechny s černými blatníky.
https://collectorsautosupply.com/blog/true-or-false-did-ford-really-say-any-color-the-customer-wants-as-long-as-its-black/

Boomer
3. 11. 2023 07:36
Odpovědět  primak

.. jak říká můj automechanik… barva nejezdí, barva není důležitá, to řeší jenom ženské.

Jaké auto si bude milostivá přát? Nějaké pěkně růžové, prosím…

primak
3. 11. 2023 05:57

A nepyšnil se náš Baťa, že se poučil od Forda?

José
3. 11. 2023 07:14
Odpovědět  primak

Od Forda se učil pásovou výrobu, ale ani tu Ford nevymyslel, zdokonalil to, co viděl na jatkách.

Vlastimil Čech
3. 11. 2023 20:07

Úžasný článek! Nevím jestli byl H.Ford komunista, ale rozhodně byl geniem!