blogKrize UKRAJINA

Generál Pelz: Jsme ve válce, jen vám to neřekli. Totalita už je

Strašení válkou? „Ne, ani pan Pavel, ani pan Babiš nás do této války nemohou zatáhnout. Tím, že se ČR účastní různých protiruských sankcí, posílá na Ukrajinu zbraně, provádí na našem území výcvik ukrajinských vojáků, a kdoví, co je ještě tajné, v té válce dávno jsme. Jenom to vláda jaksi zapomněla občanům sdělit,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz ředitel Vojenské zpravodajské služby z let 1997-2001 a někdejší velvyslanec v Afghánistánu, generál v záloze Petr Pelz.

V debatě kolem přímé volby prezidenta se objevily billboardy Andreje Babiše s heslem „Nezatáhnu Česko do války“. Odpovědí kandidátovi bylo, že prezident sám o sobě nemůže vyhlásit nikomu válku ani provést mobilizaci. Jak si vlastně představit v plné šíři ono „zatažení do války“? Třeba směrem k institutu vyhlášení války.

Na úvod svých odpovědí bych chtěl zdůraznit, že se k našim vnitrospolečenským problémům běžně nevyjadřuji. Když jsem však byl osloven, učiním tentokrát výjimku. Patřím totiž k těm, kteří mezinárodní situaci, a nebezpečí hrozící celé naší planetě považuji v několika ohledech za větší než v době kubánské krize před šedesáti lety a otázka „zatažení Česka do války“ je dnes kardinální.

Samozřejmě že mám na mysli situaci vyplývající z války na Ukrajině a náš postoj k ní. Právníci zabývající se mezinárodním právem mohou hodnotit únor 2022 jako okamžik, kdy Ruská federace ozbrojenou agresí porušila „suverenitu a územní celistvost“ Ukrajiny, neměli by ale zapomenout, že v únoru 2014 Spojené státy krvavým pučem porušili „suverenitu“ Ukrajiny jako první. Od té doby v zemi zuří občanská válka, kdy jedna strana je podporována Rusy a druhá strana podporovaná NATO vedená Američany. Pochybnosti o příčinách padly poté, když bývalá kancléřka Angela Merkelová a bývalý prezident Francois Hollande veřejně přiznali, že prezidentu Putinovi záměrně lhali, nikdy neměli v úmyslu plnit minské dohody – tedy přijmout mírové řešení –, a to proto, aby Ukrajina získala čas se pořádně připravit na válku. 16. června 2016 sdělil reportérům Reuters předseda Vojenského výboru NATO gen. Petr Pavel: „There is no imminent threat from Russia (Rusko nepředstavuje bezprostřední nebezpečí),“ a v rozhovoru dále vysvětlil: „(Ruská) … agrese není na pořadu, a žádná zpravodajská informace to netvrdí.“

Třikrát se v klidu nadechněme… Roku 2015 soudružka z NDR Merkelová a Hollande lžou Putinovi, aby dali Ukrajině čas se vyzbrojit, i když hlavní voják NATO a dnešní prezidentský kandidát Pavel nemá k dispozici zpravodajskou informaci o připravované agresi Ruska ještě o rok později!

Odpověď na otázku, kdo tedy válku připravoval, ponechávám na fantazii čtenáře.

Ne, ani pan Pavel, ani pan Babiš nás do této války nemohou zatáhnout. Tím, že se ČR účastní různých protiruských sankcí, posílá na Ukrajinu zbraně, provádí na našem území výcvik ukrajinských vojáků, a kdoví, co je ještě tajné, v té válce dávno jsme. Jenom to vláda jaksi zapomněla občanům sdělit.

NATO se výrazně zdráhá na Ukrajinu poslat bojové jednotky, sám Joe Biden říká, že je to nepřijatelné. Máme jistotu, že buď nedopatřením, nebo zásahem Ruska proti zemi NATO, případně akcí třeba i jedné země NATO v rámci bojů na Ukrajině, k tomu nemůže dojít?

Ale neoficiálně k tomu již přece dochází. Na Ukrajině má být hned několik tisíc Poláků, bojují tam Američané, Britové, Francouzi a další. Americké a britské zpravodajské služby nejen že dodávají Ukrajincům zpravodajské informace – i v rámci bojových operací, ale provádějí na území Ruska diverzní akce. Rusové, teď myslím jak obyvatelstvo, tak vládu a velení ozbrojených sil, již chápou tento konflikt jako existenciální boj, něco jako Velkou vlasteneckou válku 2. Jakmile usoudí, že nechat něco bez povšimnutí představuje větší riziko než zasáhnout, zaútočí. To se týká i výcviku Ukrajinců na území státu NATO.

Americké elity, které siláckými a lehkovážnými výroky vehnaly celý Západ do pasti, začínají zjišťovat, že pro ně se začíná jednat o existenciální boj též. Proto mám strach a tvrdím, že situace může být i horší než před šedesáti roky.

Navíc médii jsme informováni nejen jednostranně a tendenčně, ale i zcela nekompetentně. Uvedu příklad. Před nedávnem přinesla média informaci o tom, že gen. Sergej Surovikin byl odvolán z funkce velitele operací na Ukrajině a byl nahrazen gen. Valerijem Gerasimovem, náčelníkem generálního štábu. Včetně úvah, který z nich je „lepší“. Je to nesmysl. Každý kluk, který byl na vojně, ví, že náčelník štábu (jakékoliv jednotky) není velitel – jako v civilu šéf kanceláře ředitele není ředitel. V mírové době náčelník generálního štábu formálně není velitelem vojsk. Je jím jmenován za válečného stavu. To, co Rusové teď provedli, znamená, že gen. Sergej Surovikin zůstává, ale – aby se vyčistily velitelské pravomoci – Gerasimov převzal velení i formálně. Nejde o slovíčkaření, je to částečný přechod na válečný stav a může to znamenat příchod předpokládané ruské ofenzivy nebo signál Pentagonu: „Myslíme to vážně.“ Nebo obojí.

Jak vnímáte současný rozpor mezi Polskem na jedné straně a Německem a USA na druhé straně, pokud jde o dodávky moderních tanků Ukrajině? A kam až debata o dodávce těch či oněch zbrojních systémů dosáhne?

Válkou na Ukrajině nejvíce kromě Ukrajiny samé v Evropě trpí Německo a „další spolková země“, Česká republika, protože naše ekonomiky jsou nejvíce postaveny na průmyslové výrobě a ta zase na relativně levných surovinách z Ruska. Fakt, že do chomoutu, který je spíše katovou smyčkou, jsme horlivě vlezli sami, nám nepomáhá. Existuje názor, že hospodářský a ekonomický boj, který započaly USA proti Rusku, je ve skutečnosti namířen proti Německu. Jedním z argumentů této teorie je to, že kdyby USA vedly válku proti Rusku, snažily by se přece evropské spojence co nejvíce posílit, a ne co nejvíce oslabit. Ať je to, jak chce, jisté je, že představa vzorně spolupracujícího eurasijského trojzubce Čína – Rusko – Německo představuje pro anglosaský svět tradiční noční můru.

Polské pocity vůči Rusku jsou hnány vlnou hysterických emocí, současně se jej bojí a nenávidí jej. Kromě toho Poláci vidí svoji roli ve střední Evropě prizmatem nacionalismu, krátce řečeno, svůj potenciál značně přeceňují. Před nedávnem dokonce přišli s nečekaným požadavkem na nové válečné reparace ze strany Německa. V této době, kdy Evropa usiluje o co největší jednotu! Polsko bojuje proti Rusku, verbálně útočí na Německo a pošilhává po ukrajinských územích. To je krajíc! Německý průmysl, jestli chce přežít, se potřebuje s Ruskem nakonec domluvit. Do tohoto kontextu si musíme zasadit naprosto bezvýznamné tahanice o několik relativně starých tanků.

Po sametové revoluci jste působil ve Vojenské zpravodajské službě, v letech 1997–2001 jste ji řídil. Jak vnímáte argumentaci generála Pavla, že v rámci kurzu Zpravodajského institutu GŠ ČSLA se připravoval na diplomatickou dráhu? Postgraduální studium začal gen. Pavel v roce 1989.

Zpravodajská správa GŠ ČSLA nebyla součástí Státní bezpečnosti, a tak se na ni a na její příslušníky nevztahovaly porevoluční sankce. Někdo to považuje za chybu, mým názorem však vždy bylo, že kdyby to „strana a vláda“ byly chtěly, stalo se tak. Zrovna tak, jak vojenská kontrarozvědka byla přeřazena do struktury StB, a byla III. správou StB. Kromě toho, proč přesně by soudruh vojenský zpravodajec byl větší soudruh než soudruh dělostřelec nebo dejme tomu soudruh, který ty granáty vyráběl? To bychom museli postavit mimo zákon celou předlistopadovou armádu i s částí pracujících.

Forma zpravodajského institutu, o kterém mluvíte, se zachovala až do mojí doby a já jsem byl na jeho existenci a na to, jak frekventanty připravoval, docela hrdý. Obecně řečeno, nemyslím, že by se někdo jen za absolvování tohoto institutu i v době před listopadem 1989 měl stydět.

Jiná věc je, jestli veřejnost chce třicátým čtvrtým rokem po převratu takového člověka za prezidenta státu. Petr Pavel má pravdu, že se v institutu připravoval na diplomatickou dráhu. Perryho Masona by ale určitě nepotěšil, neboť Pavlovo tvrzení není celá pravda a nic než pravda, nebo jak se to říká. Učil se tam i jiné věci.

I minulost Andreje Babiše se řeší. Opět, jednou provždy: Jak vnímat jeho soudní tahanice na Slovensku ohledně jeho evidence stran StB? A jak průkazné jsou dílčí zápisy v dokumentech StB, třebaže „vázací akt“ chybí?

Babišův případ jsem speciálně nesledoval. Vím však, že spolupráce mu prokázána nebyla. S posuzováním osobních svazků k prověrkám mám profesionální zkušenosti. Mohu udělat jeden závěr: na každý případ je třeba pohlížet individuálně a znát další souvislosti. Co nechápu, je, proč to někoho roku 2023 ještě vůbec zajímá. Za „novou“ dobu bylo jistě spácháno tolik zla, nepravostí, špíny, lží a podvodů, že mi nepřijde správné cíleně se zabývat pouze touto historickou kategorií špatnosti. Navíc, musíme si uvědomit, že KGB, když měla na někom zájem, nedovolila StB, aby ho vedla jako svého spolupracovníka. Když máte tedy dnes „čistý lustrák“, znamená to, že jste:

  1. čistý nebo
  2. váš svazek byl úspěšně skartován nebo
  3. byl jste, jste i nadále spolupracovníkem KGB

Při pohledu na oba kandidáty je třeba pogratulovat normalizační KSČ. Takovou superjednotnou kandidátku národní fronty jsme tu ještě neměli. Jeden bývalý člen KSČ, důstojník Zpravodajské správy ČSLA, kandiduje proti jinému bývalému členu KSČ, podezřelému ze spolupráce s I. správou StB. Humorista ve mně se baví, špion se táže, zda je to náhoda.

V kampani zaznívá, že hrozí „nová totalita“. Jak podobné řeči vnímáte?

Jako s tou válkou, myslím, že totalita nehrozí, že už je téměř tady. Lidé se bojí říkat své názory, ztrácejí kvůli politice letité kamarády, hádají se v rodinách, přicházejí kvůli názorům, které se nenosí, o zaměstnání? Pokud vím, tak ještě nesedí ve vězení, ale i tím již novodobí prokurátoři straší. Intenzivně sleduji společensko-politickou situaci ve Spojených státech a vidím, že to přichází odtud. Čtu, jak se učitel na prestižní střední škole ptá každé pondělí zcela vážně studentů, jakým zájmenem je má oslovovat tento týden, aby neurazil jejich pohlaví. Ptá se tak v zoufalé snaze udržet si zaměstnání, protože vlivem vzedmuté financializace ekonomiky vystoupaly hypotéky tak, že každé škobrtnutí znamená chudobu. Dalším námětem strachu je umělý rasismus. U nás si zatím vystačíme s válkou na Ukrajině. Všichni musíme opakovat pitomosti denně předkládané vládou a médii, a lidé jsou do důležitějších funkcí vybíráni na základě horlivosti, s jakou tyto pitomosti recitují.

Už zase jsme u Havlova zelináře.

Vždy jsem brojil proti komunismu, ale teprve před několika měsíci mně došlo, že komunismus nebyl projevem specifického zla, ale jen obrazem něčeho obecnějšího a hrozivějšího. Ty samé lidské typy, jako byli svazáci, dnes odsuzují ostatní, ty samé typy cenzurují, ty samé volají po exemplárních trestech jako za normalizace, jako v padesátých letech, jako za okupace a patrně kdykoliv předtím.

Stalinský komunismus je mrtev. Ale ten virus zla a umolousané malosti, který na něm parazitoval, jen přeskakuje dál a dál na těla dalších hostitelů. Proti tomuhle věčnému a nezničitelnému ďáblovi ukrytému v našich duších musíme bojovat denně, jinak zahyneme všichni i s naší modrou planetou.

https://www.parlamentnilisty.cz

sdílet na

57 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
orinoko
26. 1. 2023 12:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Jakpak se Petříkovi vede osobně? My se totiž známe, ale dlouho jsme se neviděli a poslední kontakt neměl právě optimální podobu. Je docela obdivuhodné, že v dnešní přelomové a mstivé době si zachoval vcelku konzistentní přístup k událostem kolem nás. TAM nahoře takových moc není. Spíše jich je katastrofální nedostatek.
Člověk ani nemůže nikoho pochválit, aby ho zároveň nějak neohrozil před snazivymi prasaty.

Radegast
26. 1. 2023 13:49
Odpovědět  orinoko

Generál Petr Pelz válčil s Afghánci v Afghánistánu?

orinoko
26. 1. 2023 15:55
Odpovědět  Radegast

On neválčil, byl tam jako ambasador, pokud vím.

František
26. 1. 2023 15:14
Odpovědět  orinoko

Pan generál Peltz je taky pěkný magor. Také podlehl propagandě a myslí si, že válku na Ukrajině začal Putin. On také slepě přehlíží řádění benderovců a vraždění ruských dětí osm let na Donbasu. Pane Peltz. Válku začaly USA převratem, za pět miliard dolarů, na Ukrajině roku 2014. Rusko jen, dle vzoru USA, brání své lidi žijící mimo území Ruska. Stejně jako USA studenty na Grenadě.

Pedro
26. 1. 2023 16:13
Odpovědět  orinoko

To je on.

IMG-20230126-WA0068.jpg
Pavel K
26. 1. 2023 18:15
Odpovědět  Pedro

Tedy jestli tomu dobře rozumím 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Radegast
26. 1. 2023 13:30
Ohodnotit příspěvek :
     

Svrhněte Fialovou neonacistickou vládu demonstracemi, jak v Bulharsku!
Nikdo nemusí poslouchat Fialovy rozkazy, prezidenta taky nepotřebujeme.

Pavel K
26. 1. 2023 13:43
Odpovědět  Radegast

🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Beééééééé

26. 1. 2023 17:13
Odpovědět  Radegast

Svrhněte, udělejte, vezměte, vyžeňte…atd. atd. a pak – nepotřebujeme?
Pročpak nepotřebujeme a ne nepotřebujete? Jdi už do pyči s těmi kydy.

sizok
26. 1. 2023 17:18

Nevím, ale nepotvrzená zatím zpráva z AE?

K dnešnímu dni byla “spolková vláda” oficiálně informována, že příměří z roku 1945 bylo na základě dohody “dva plus čtyři” s okamžitou platností zrušeno.
Ruské ministerstvo to sdělilo Spolkovému kabinetu/kancléřství v Berlíně.
Příměří z roku 1945 mezi Ruskem a Německem bylo prohlášeno za neplatné k dnešnímu dni kvůli dodávkám zbraní a zásahům na Ukrajině za účelem podpory.
Dohoda s Ruskem byla porušena Německem a k dnešnímu dni je opět ve válečném stavu jako v roce 1945.

sizok
26. 1. 2023 17:21
Odpovědět  sizok

A ještě jedna. V pobaltí začali uplatňovat zelenského
mobilizaci na uprchlé ukrajince. Budou je chytat a posílat na frontu. Ale o tom jsem už tady asi před půl rokem psal,
Takže jde to jako podle scénáře.

sizok
26. 1. 2023 17:25
Odpovědět  sizok
Gales
27. 1. 2023 09:58
Odpovědět  sizok

comment image

Gales
27. 1. 2023 10:02
Odpovědět  Gales

Duda slibuje zelenáčovi že mu předá všechny bojeschopné Ukrajince a ještě navrch pár žoldáků.Sláva na Kravíně.

26. 1. 2023 18:23
Odpovědět  sizok

Sizoku, kamaráde, ty dáš na Aeronet? Vždyt ten VK lže jen si sedne za počítač. Šafr s fetákem X by se od něj mohli učit. Ale dělá to vych-caně. Typicky trollsky. Fakt – fakt- fakt- fakt – polopravda – fakt – fakt – fakt – fakt – óbrlež – fakt – fakt… atd. atd. Proto na Aeronet už dlóóóuho, na základě vlastní analýzy, nechodím. A že se v osobě VK, alias Pešla nemýlím, jsem v týdnu dostal potvrzeno ještě z jiného zdroje – čas od 8:40

https://www.youtube.com/watch?v=1tgsNy7UDuk

Někam jsem sem hodil odkaz na ruské zamini, tak si to naklikni.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Aleš
26. 1. 2023 13:40
Ohodnotit příspěvek :
     

V podstatě jde tedy o válku a agresi USA proti Rusku a sekunduje EU, kterou to ekonomicky zničí.
Doufám že voliči SPOLU nastoupí řádně a včas při mobilizaci jinak by doznali že jsou ruští agenti. Těším se až jim budeme mávat při odjezdu směr východ

Radegast
26. 1. 2023 13:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Pražský hrad je posvátný! Nízká volební účast je také hlasování.

Babišův ministr obrany Stropnický (ANO) navrhl v roce 2014 Pavla do funkce předsedy Vojenského výboru NATO. Ministr financí Babiš (ANO) platil Pavlovi veškeré náklady v této funkci, šokujících 90 milionů korun ročně.

V roce 2018 Babiš prosadil vyslání Armády ČR do Pobaltí na hranice Ruska, poprvé v českých dějinách.

Od roku 2014 Babiš válčil na Donbase a v Sýrii. Babišovi ministři obrany tam dodávali zbraně.

Babiš 15krát hlasoval pro sankce EU na Rusko a Schillerová (ANO) pro sankce EU na Sýrii.

Babiš premiér se snažil vyhlásit válku Rusku: novičok 2018, ricin 2020 a v dubnu 2021 Babišovo slabomyslné lhaní o Miškinovi a Čepigovi ve Vrběticích. Ještě se do toho Babiš snažil zatáhnout prezidenta Zemana, že Zeman se s Miškinem a Čepigou setkal při státní návštěvě Tádžikistánu.
Zemanova stopa ve výbuchu ve Vrběticích? Vyšetřování neunikla hradní cesta do Tádžikistánu
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/677999/zemanova-stopa-ve-vybuchu-ve-vrbeticich-vysetrovani-neunikla-hradni-cesta-do-tadzikistanu.html

Babiš vyhostil všechny ruské diplomaty z Prahy, zůstala jen uklízečka.

Kromě toho Babiš ukradl půl republiky a otrávil 6 milionů Čechů injekcemi. Je vidět, že Babiš byl od roku 2011 pověřen speciálním úkolem likvidovat Čechy a provokovat Rusko.

Pavel K
26. 1. 2023 14:10
Odpovědět  Radegast

Takže je to všechno jedna veliká komedie a ovce se mezi sebou perou. Beééééé

František
26. 1. 2023 15:24
Odpovědět  Radegast

Nový podvod Babiše. Babiš kandidoval jen proto, aby získal beztrestnost za Čapí hnízdo. Ale když ho soud definitivně osvobodil, tak si to rozmyslel a dělá vše pro to, aby zvolen nebyl. Viz jeho útok proti voličům SPD, kteří ho chtěli volit jako menší zlo. Prezidentská funkce mu znemožní jeho kšefty. Kdyby se nebál lidu, odstoupil by sám.

26. 1. 2023 17:24
Odpovědět  František

Hm… Jenže na kšefty má už roky svý lidi. Spíš si myslím, že si řekl – Baštu volila necelá půlka jeho vlastní strany, ergo na těch pár hlasů SPD se můžu vys-rat, a radši si tím odmítnutím SPD nakloním s hospodářskou politikou nespokojené voliče pětidemolice, kteří nemůžou SPD ani cítit, a kterých je víc, a drobet ji vyluxuju ve svůj prospěch. Nehádám se, jen mi to vychází spíš takhle.

Boomer
26. 1. 2023 17:35

.. vy jdete na věci moc složitě. Zkuste jako výchozí bod svých úvah použít fakt, že 80% lidí můžete s klidem zařadit do kategorie biorobotů/pitomců bez hlubšího myšlení, řízených prostřednictvím televize.

Boomer
26. 1. 2023 17:15
Odpovědět  Radegast

.. a jděte mi k šípku i s celým slovutným Vojenským výborem NATO, jediným a současně prvním a posledním jeho předsedou, který mohl a měl na něco vliv, byl generál Omar Bradley, po něm už to byla jen epoletová stafáž!
NATO je vojenská organizace, tam se velí a tam se plní rozkazy. K tomu nějaký sbor poradců nemá přístup..

Standa
26. 1. 2023 14:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Něco se muselo stát!
NĚCO SE MUSÍ STÁT!

Něco se muselo stát !!!
Musím na etapy …přeposílejte
Škoda, že neznáme autora. Tohle je geniální, skvělé,
pravdivé, tohle uschovat a několikrát přečíst, vidíme,
že sedíme v pasti a není nám pomoci….????????????
NĚCO SE MUSELO STÁT( Tak jak to je ??..)
( Tisíce let platí : LEPŠÍ HRST MOCI – než pytel práva )…
( Dnes je 53/ 54.. výročí 21. Srpna – a z toho velké poučení–)
Napřed se rozsypala pevná hráz míru a socialismu, po
něm i sám hrázný, Sovětský svaz. Táborníci míru a
socialismu najednou neměli s kým na věčné časy a nikdy
jinak, tak šli každý jinak, zejména pak úplně opačně, tj. z
východu na Západ.
Protože tak je to správné, revoluce je otáčení, tak jsme se
otočili.
Někdo méně, někdo víc, každý podle toho, u čeho při
revoluci seděl. Tak se stalo, že ze zapálených budovatelů
socialismu se stali draví budovatelé kapitalismu.
Dosavadní západní kapitalisté zůstali kapitalisty a
bratrsky a nezištně pomáhali národům vyvlečeným ze
socialistického jha.
Vydrancovat továrny, banky, elektrárny, vodovody, pole a
lesy.
Protože tak je to správné, každému, co si ukradne!
Už se zdálo, že když skončila studená válka, nastane
všeobecný blahobyt. Že, jak po Ghándím
reprodukoval Václav Havel, pravda a láska zvítězí nad lží a
nenávistí.

Standa
26. 1. 2023 14:42
Odpovědět  Standa

Pokud jde o lásku, ta u nás zvítězila hned po
Listopadu. Otevřely se nevěstince, šlapky vyrazily do ulic,
láska kvetla i na parkovištích kamiónů. Pravda se měnila
podle výsledků voleb a dospěla až tak daleko, že je normální
lhát.
Dnes má například pravdu bývalý premiér, který prohrál
ve volbách, a nemá pravdu současný premiér, který ve
volbách podvodem vyhrál. Něco se muselo stát, že svět
začal blbnout.
Miloš Zeman najednou nikoho neuráží, jde na ruku
vládě, kterou nechtěl, Fialovi podepíše i to, co by normálně
nechtěl ani číst.
Synové a vnuci hrdinů Velké vlastenecké války proti sobě
střílejí na ukrajinských polích a v ukrajinských
městech. Američanům vládne stařičký pán padající na
schodech do letadla, což se nepovedlo ani stařičkému
Brežněvovi. Tento pán je mírumilovný a nechce vládnout
světu.

Standa
26. 1. 2023 14:42
Odpovědět  Standa

Něco se muselo stát, že po staletích bez moru na celý svět
udeřila smrtelná rána covidová, že se Češi spojili s Němci
proti Rusům, že máme povolené zprávy ze Západu
a zakázané zprávy z Východu,
že po třiceti letech od osvobozující revoluce si zase nesmíme
myslet, natož pak říkat něco jiného, než představitelé
Pětipěstní Národní fronty s vedoucí silou Občasně
demokratické strany…………………………
Když ne dnes, tak kdy, když ne MY, tak kdo?

jiří
26. 1. 2023 14:35
Ohodnotit příspěvek :
     

K dnešnímu dni byla “spolková vláda” oficiálně informována, že příměří z roku 1945 bylo na základě dohody “dva plus čtyři” s okamžitou platností zrušeno.
Ruské ministerstvo to sdělilo Spolkovému kabinetu/kancléřství v Berlíně.
Příměří z roku 1945 mezi Ruskem a Německem bylo prohlášeno za neplatné k dnešnímu dni kvůli dodávkám zbraní a zásahům na Ukrajině za účelem podpory.
Dohoda s Ruskem byla porušena Německem a k dnešnímu dni je opět ve válečném stavu jako v roce 1945.
VÝSLOVNĚ ZDŮRAZŇUJEME:
Naše zdroje informací jsou stoprocentní, a to na všech pozicích.
https://t.me/BN4JeyTQ6RVkMTNk/54433

jiří
26. 1. 2023 14:56
Odpovědět  jiří

Česká republika by měla být podle našich informací na základě doktríny Steel Rose schopná povolat do zbraně 250,000 mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu „Echo 1″ (signál NATO k povolání rezerv). Z toho 35,000 mužů by mělo být schopno přesunu na vzdálenost 10,000 km do 72 až 96 hodin. Uvážíme-li, že dnes se přesuny na dlouhé vzdálenosti počítají maximálně ve stovkách vojáků, je číslo 35,000 mužů naprosto výmluvné, že doktrína Steel Rose nepočítá s ničím jiným, než s regulérním mohutným válečným přesunem všemi prostředky, po zemi, po cestách, po železnicích, vzduchem i po moři. A především je zarážející to, že s návratem a podporou kontingentu nepočítá! Toto zjištění vyplývá z dokumentů doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy potravin, zásob a paliv frontových útvarů, komunikačního zázemí a zdravotního ošetření.
https://www.pozitivnisvet.cz/exkluzivne-americka-utocna-doktrina-steel-rose-je-v-cesku/

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
me2d44
26. 1. 2023 15:55
Odpovědět  jiří

Jiří díky a současně se omlouvám –
část Vašeho odkazu jsem zkopíroval a dal ho sem na plnou hubu. Ale snad je to pro dobro věci.

26. 1. 2023 17:46
Odpovědět  jiří

KECY, KECY, KECY !!!

Navíc blbý kecy !

“Naše zdroje informací jsou stoprocentní, a to na všech pozicích.” Ha! Ha! Ha! To je přesně jako když mi někdo řekne: “Věř mi, přece bych ti nekecal.” To okamžitě zbystřím, že mě chce někdo oje-bat. Platí v 99% případů. Tak i ted. Okamžitě jsem zbystřil a najel na web Ministerstva zahraničních věcí ruské federace. A tam ani tuk!

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
pav-el
26. 1. 2023 14:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Jenom zírám, jak jsou ti 30letí a více natěšení na východní frontu. Je úplně jedno, kdo bude v Česku prezidentem. Ze zámoří zavelí a už se bude mašírovat. Stejně, jak jsou ti amíci vyčůraní, když pošlou na Ukrajinu tanky Abrams, až je vyrobí! Ale do němců a poláků kopou, už už tam pošlete Leopardy. No nic, láhev Whisky mám připravenou a doutník si koupím záhy.

me2d44
26. 1. 2023 15:11
Odpovědět  pav-el

Jen bych rád věděl, co jim chce naše vláda vydat za zbraně: tanky – i ty modernizované – z uloženek byly poslány Kyjevu. SA-58 a UK-59, nehledě houfnic DANA taky (už nejsou). Uniformy se drží jen pro aktivní stav – celkem 36 tisíc, z toho ve zbrani 4500 – no, když se provede mobilizace, tak klukům budou asi rozdávat praky a oštěpy ( ale musí je někdo vyrobit). A protože vím, že i profesionál (4x v Afghanistánu) lehne po mém MUSADO do 20 vteřin, mám silnou obavu, že nás má kdo bránit. A předřečník Jiří (jmenovec) to napsal perfektně! Jinak: to je přesně výsledek vytvoření “poservefinální armády” – bez kluků na radarech bych si kolikrát ani nekýchnul – ale asi jsme byli jiné vojsko…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Helena
26. 1. 2023 15:25
Odpovědět  me2d44

Ti kluci tam budou dopraveni beze zbraní, a ani pak se ke zbraním nejspíš nedostanou. Nejsou určeni k boji, jsou určeni ke strašné smrti a zaorání do hlíny. Usáci potřebují vyprázdnit býv. vých. blok.

me2d44
26. 1. 2023 15:38
Odpovědět  Helena

Vypůjčil jsem si – to přiznávám:
Příměří z roku 1945 mezi Ruskem a Německem bylo prohlášeno za neplatné k dnešnímu dni kvůli dodávkám zbraní a zásahům na Ukrajině za účelem podpory.
Dohoda s Ruskem byla porušena Německem a k dnešnímu dni je opět ve válečném stavu jako v roce 1945.

VÝSLOVNĚ ZDŮRAZŇUJEME:
Naše zdroje informací jsou stoprocentní, a to na všech pozicích.

Stačí? – mám pocit, že po téhle nótě Němcům nikdo nedokáže mezi půlky strčit “ani zakresaný vlas” jak říkávali na Slovensku.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
26. 1. 2023 17:51
Odpovědět  me2d44

A jak to, že to není na stránkách Ministerstva zahraničních věcí RF?!

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/

ani v ruském tisku?!

https://www.politnavigator.net/vse-novosti-za-segodnya

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
RASputin
27. 1. 2023 03:12
Odpovědět  me2d44

pane bože, jaké příměří Německo kapitulovalo!

27. 1. 2023 11:52
Odpovědět  RASputin

Navíc bezpodmínečně. Ukončit příměří by mohla RF, co vím, pouze s Japonskem. Což se klidně může i stát, pokud se NATOválka s Ruskem rozroste a pokud budou Japonci na popud Pentagramu dál hrotit.
Hm… Dá se někde dohledat, a ověřit, zda amíci carovi za Aljašku zaplatili? Že koupili, toho je všude jak nas-ráno, ale zda skutečně zaplatili, nemůžu nikde najít. Pokud ne, pak by to byl další ruský žolík ve hře.

Autor
26. 1. 2023 17:24
Odpovědět  pav-el

Oni si myslí, že tam půjdou ti druzí! Oni budou “jen” fandit …

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Autor
26. 1. 2023 14:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Surovikin se obrátil na ministra obrany Velké Británie

Generál Surovikin vyzval britského ministra obrany Bena Wallace, aby okamžitě předal Rusku dva tanky Challenger.

“Tak jako tak budeme mít alespoň dva tanky,” vysvětloval Surovikin svůj neobvyklý požadavek, “ale jaký má smysl vozit je nejdřív do Polska, pak na Ukrajinu a pak na frontu? Podstata je stejná, ale logistika jiná.”

Zdroj. https://politikus.info/v-rossii/149491-surovikin-obratilsya-s-ministru-oborony-velikobritanii.html

Čekáme na vyjádření ministra obrany Spojeného království. Pravděpodobně neodpoví, ale nápověda je jasná. Naši odborníci odhalí zvláštnosti všech zařízení přicházejících na Ukrajinu a najdou způsob, jak je účinně zničit pro každé z nich. Jak to už zjistili u Himersů.

7HprJqGv-3704336531.jpg
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
orinoko
26. 1. 2023 16:04
Odpovědět  Peter 008

Rusko právě testuje autonomní sestikolku, která je schopná boje i bez operátora. Ale potřebují do počítače uložit maximum informací o zachudnich tancích. Otočka stroje o 360° za 2 vteřiny. Připomíná už používaný Uran, který ale slouží třeba k odminování. Tento výrobek je daleko větší a místo obsluhy je uvnitř munice.

Boomer
26. 1. 2023 16:34
Odpovědět  orinoko

.. na obdobném autonomním protitankovém systému pracují taky Poláci, měl by být osazen britskými střelami Brimstone. A mluví se i o našem podílu..

Markýza
26. 1. 2023 20:03
Odpovědět  Peter 008

Marjápanno! Vím, jaký je ruský smysl pro humor – ale do toho buldoka bych to teda neřekla.

Albi
26. 1. 2023 14:47
Ohodnotit příspěvek :
     

Generál Pelz: Jsme ve válce, jen vám to neřekli. Totalita už je
Jak to – neřekli? Jednak nám to už několikrát důrazně sdělil náš ukročeský premiér a za druhé zas tak pitomí = dezolátní nejsme, abychom to sami nevěděli.
Momentálně ale máme plno práce s vnitřním nepřítelem a bohužel prohráváme.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pekos
26. 1. 2023 15:23
Odpovědět  Albi

Albi, velice rád bych se mýlil, ale těch pitomých = dezolátních je tady věšina.

Albi
26. 1. 2023 16:16
Odpovědět  Pekos

Tady na pokecu? Co by potom byli ti na Novinkách nebo Seznamu? 🙂

Pekos
26. 1. 2023 16:28
Odpovědět  Albi

Nemyslel jsem tím, NA POKECU, ale všeobecně. NOVINKY, SEZNAM, to je jen pro silné nátury.

Markýza
26. 1. 2023 20:05
Odpovědět  Pekos

Úpěnlivě prosím osazenstvo Pokecu – mohli byste se přestat tak příšerně vytahovat? Naprší vám do čumáčků

unor 2022
26. 1. 2023 16:46
Ohodnotit příspěvek :
     

Dve Ukrajine a jeho lidu pratelske zeme, Lotysko a Litva jak prvni evropske zeme prislibily Ukrajine odchyt ukrajinskych obcanu, nestastniku, kteri si dovolili mit nazor, ze valka na Ukrajine neni jejich valka.
Jo, jo, laska a empatie maji spoustu podob.

Markýza
26. 1. 2023 20:09
Odpovědět  unor 2022

Zjevně jim tam vítězí ta pravda a láska. Já si ale představuju, k čemu to povede v delším horizontu: budou Ukrajinci ještě planout tou vášní k Západu? To není moc pravděpodobné…..budou ještě radostně hajlovat po kyjevských bulvárech? Taky asi ne…………jejich věrchuška má plné huby vstupů do NATO (snad přímo Zelina prohlásil, že už tam jsou defacto, tak že už jen de iure) ale lid………..pomalu bych hádala, že ten už celé NATO a Západ začíná tiše nenávidět.

unor 2022
26. 1. 2023 21:19
Odpovědět  Markýza

Je mozne, ze Ukrajinci prozrou. Lec s velkou pravdepodobnosti pozde.
Stejne jako jista ne prave moudra a bohuzel dost velka mnozina ceskeho naroda.

Markýza
27. 1. 2023 09:11
Odpovědět  unor 2022

No hlavně si přeskládají priority, aspoň doufám. A pozdě…. na co pozdě, myslíte? Že jich tam zůstane půlka…. to asi jo.

Boomer
26. 1. 2023 17:04
Ohodnotit příspěvek :
     

.. tuhle jsem šel kolem rekrutačního pracoviště v krajském městě.. a žádná fronta u dveří. Ale to se poddá..

https://1url.cz/Jrgpo

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
26. 1. 2023 20:29
Odpovědět  Boomer

Jo Jareček……………………našla jsem něco, co přesně tuhle písničku ilustruje.

https://www.youtube.com/watch?v=jkzaeWpTwFE

Tohle by měli dětem pouštět na školách!!

Markýza
26. 1. 2023 20:32
Odpovědět  Markýza

Teď jsem si chvíli četla komentáře pod tím videjkem – jsou stejně jímavé.

27. 1. 2023 12:04
Odpovědět  Markýza

A ani jeden nenávistnej koment…

Markýza
27. 1. 2023 13:35

Vážně? Nečetla jsem to celé. To je dost neuvěřitelný přístup, co……mně dojaly ty Господи,спаси и сохрани.Tak jsem znova projela asi prvních padesát a skutečně – ani jeden nenávistný. A taky ani jeden ukrajinský!! Nebo aspoň ukrajinsky psaný.
Ukrajinci mají zřejmě velký duchovní úkol – naučit se plakat, alespoň pro své lidi. Pro začátek.

Markýza
27. 1. 2023 13:58
Odpovědět  Markýza

No tak jsem si rozklikla jedno podvlákno, tam byla kapánek rozčílenější diskuze a dokonce i jeden ukrajinsky psanej koment. Ten jsem si hodila do překladače a co myslíte…..reagoval na Ukrajinku, žijící léta v Rusku, a to výkřiky “co jsi to za Ukrajince”……holka nechtěla plivat ohnivé sliny, tak to schytala. Njn.

Autor
26. 1. 2023 19:31
Ohodnotit příspěvek :
     

Švejk byl mobilizován – opět – na boj s Ruskem.

Svejk_107.jpg