Fakta o muničním skladu ve Vrběticích

Muniční sklady jsou v bezprostřední blízkosti firmy Bochemie – Vzdálenost muničních skladů od nejbližších domů je cca 800 m – Od nejbližší fabriky cca 800m – Od nejbližší školy cca 800m – Po areálu se v doprovodu zaměstnanců pohybovaIi zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevíraIi bedny, kdy si vybíraIi zboží. Kde je zaručeno, že tato munice nebude použita proti civilnímu obyvatelstvu, humanitárním pracovníkům, nebo vojskům NATO? – Je zarážející, že ministři na tiskovce ve Vlachovicích měli po.14 dnech po výbuchu prakticky nulové informace o systému obchodování se zbraněmi v ČR a množství skladů na území a o množství munice ve skladech pronajatých soukromým firmám, které je mimochodem několikanásobně vyšší, než má armáda ČR a neměli od firem inventarizační sjetiny, dle kterých mělo být ve Vrběticích 1000 tun, po odjezdu do Prahy toto číslo narostlo na 15000 tun a nyní zázračně kleslo na 7500 tun – Dodnes nebyly osvětleny informace o 50ti raketách středního doletu SS 20 či informace o raketách země vzduch… – Tento text vznikl ještě před druhým výbuchem 3.12.2014, u kterého je podezření, že vznikl úmyslně z důvodu zahlazení stop z nelegální činnosti provozované v areálu muničních skladů.

V osudný den 16.10.2O14 byly v jedné z budov 2 zaměstnanci firmy lMEX group a 3 brigádníci, kteří tam poté byli ponecháni sami a zaměstnanci odešli do skladu 16, kde vznikl požár. Brigádníci volaIi na bránu a dostali instrukce, ať utíkají směrem na Haluzice, kde je zadržela policie a předala vojenské policii, která je vyslýchala do druhého dne, a museli podepsat mlčení… Armáda se zříká zodpovědnosti, přitom vojenská policie byla na místě hodinu po výbuchu a u HaIuzic přistál vrtuIník, z kterého zadržeIi fotografa a vyslýchaIi jej 9 hod… Z Olomouce z Vojenské ubytovací a stavební správy budov potvrdili, že sklad patří armádě. Do Květné (37 střech – MAPY.CZ) přestěhují 2800 tun munice – více se tam nevejde! Ve Vrběticích je v 27 objektech 15000 tun munice – po odečtení, váhy oba|ů, 7500 tun?!?!?! Z toho plyne, že bezpečná kapacita skladu je 3.5x překročena. Práce včetně navážení organizovaI starosta zblízké obce-bývalý podplukovník, který si musel být dobře vědom překročení veškerých limitů.

PracovaIi tam brigádníci (převážně studenti) bez jakéhokoliv školení za doprovodu zaměstnanců, kteří je nechaIi v průběhu obědové pauzy v objektech a odjeli do Slavičína na oběd. Celý sklad hlídali 2 vrátní (i ženy) ozbrojení plynovými pistolemi, jejichž povinností bylo areál několikrát za den objet autem. Plot okolo areálu je popadaný, takže se tam mohl kdokoliv dostat, dokonce i ukrást hromosvod a zavést do sběru. Objekty byly oploceny, ale brány často nebyly zamčeny, takže se šlo dostat do bezprostřední blízkosti budov a nikdy žádný vrátný nepřijel – to uvádí na pravou míru tvrzení o kamerovém a elektronickém zabezpečení objektů.

Při požáru zasahovali hasiči včetně dobrovolných, kteří byli povoláni k požáru v muničním skladu (bývalém), a|e netušili, že hoří přímo objekt a co obsahuje. Z místa ujeli těsně před finálním výbuchem, který rozmetal sklad a munici po okolí a uhasiI požár, Některým ze zasahujících hasičů se objevila po několika dnech na rukou vyrážka. Finální výbuch nastaI po x minutách neřízeného vybuchování munice a tlaková vlna porazila lidi až na Královci a Holém Vrchu, tedy ve vzdálenosti až 13 km a všichni měli shodně pocit, že z centra výbuchů vyletěla bomba a vybuchla 100 m od nich. Doteď nikdo nespecifikova|, co mohlo způsobit tak obrovskou explozi. Taktéž nikdo nespecifikoval, co obsahovalo epicentrum, které chladlo 3 týdny a roztavilo železobetonovou podlahu. Vysvětlení, že neřízené výbuchy, které trvaly 3 týdny, způsobuje zvěř, je více než nepravděpodobné. Vedle úsměvné historky o testování závodních aut je šokující, že po areálu se v doprovodu zaměstnanců pohybovaIi zahraniční kupci z rizikových destinací a za asistence brigádníků, kteří jim otevíraIi bedny, kdy si vybíraIi zboží. Kde je zaručeno, že tato munice nebude použita proti civilnímu obyvatelstvu, humanitárním pracovníkům, nebo vojskům NATO?

Prohlášení nájemců skladů, že sklady se osvědčily a jsou bezpečné, a že následky nepřekročily hranice areálu, vyvrací fakt, že úlomky betonu a kusy munice byly nalezeny na soukromých pozemcích a přímo u rodinných domů… Taktéž poškození dalších 12-ti budov svědčí o obrovském štěstí, že nedošlo k výbuchům dalších skladů, nehledě na to, že na okraji areálu se nachází výrobní závod firmy Bochemie, který se zabývá zpracováním raketového paliva z celé EU, a ve svých skladech, které sahají do blízkosti skladů s municí, skladuje jak nezjištěné množství tohoto expirovaného paIiva, tak nezjištěné množství vysoce hořlavého chIoristanu amonného. Přitom při povolovacím procesu a hodnocení vlivu na životní prostředí ElA by|o uvedeno, že areál firmy se nachází na okraji bývalého muničního sk|adu. Nyní si firma Bochemíe nechala zpracovat novou bezpečnostní zprávu, ve které se opět uvádí, že se nachází na okraji bývalého muničního skladu, takže nikdo dosud neakceptoval, že se jedná o areál, kde je několikanásobně přeskladněna úložnost obdobných skIadů armády ČR, např. v Hostašovicích.

Je zarážející, že ministři na tiskovce ve Vlachovicích měli po.14 dnech po výbuchu prakticky nulové informace o systému obchodování se zbraněmi v ČR a množství skladů na území a o množství munice ve skladech pronajatých soukromým firmám, které je mimochodem několikanásobně vyšší, než má armáda ČR a neměli od firem inventarizační sjetiny, dle kterých mělo být ve Vrběticích 1000 tun, po odjezdu do Prahy toto číslo narostlo na 15000 tun a nyní zázračně kleslo na 7500 tun. Taktéž je skandální prohlášení ministra obrany, že musí vyhodnotit příjem státu z pronájmu areálu s rizikem z toho vyplývajícím… Přitom z Vojenského výzkumného ústavu pronikly informace, že bylo ohroženo území do vzdálenosti 50 km od výbuchu – dodnes nebyly osvětleny informace o 50ti raketách středního doletu SS 20 či informace o raketách země vzduch…

Od bývalých zaměstnanců pronikly informace, že i armáda měla v minulosti prakticky celou dobu svého působení v areálu problémy s dodržováním bezpečnostních opatření.

Na závěr chceme poděkovat pyrotechnikům za obrovské riziko, které podstoupili za záchranu našich životů. Tento text vznikl ještě před druhým výbuchem 3.12.2014, u kterého je podezření, že vznikl úmyslně z důvodu zahlazení stop z nelegální činnosti provozované v areálu muničních skladů.

Občané, kterým to není jedno.

http://www.petice24.com/za_odvoz_vekere_munice_a_nebezpeneho_materialu_z_arealu_vrbtic

* * *

Při poměrech v naší zemi si žádné iluze nedělejme. Vyloučit možnost, že zde docházelo k mezinárodnímu obchodu se střelivem na kterém profitovali či profitují i odpovědní, může jen velmi naivní člověk.

Jan Šinágl, 19.12.2014

* * *

Něco málo k výbuchu muničního skladu… ten kdo ví jak to v rezortu chodí se jen usměje… souhlasíte přátelé, kolegové…

Vrbětice opět vybuchují, kdy nastane výbuch občanů…?!

Ve Vrběticích se možná dočkáme překvapení?!

Vrbětice jako symbol českého státu

* * *

Z mé korespondence:

… díky za článek “Fakta o muničním skladu ve Vrběticích“. Dovoluji si jen dodat, že zárodek celého tamního bordelu pochází již z roku 2012, kdy se Kalouskovi s Hávou podařilo zajistili výměnu ředitele Vojenského výzkumného ústavu za Václava Irovského, který skončil ve funkci na Silvestra 2014. Nastoupil v září 2012. Nový ředitel pak sloužil jako penězovod. V okamžiku nástupu na místo ředitele VTUL (jedna ze tří částí VTU), měl Irovský čtyři firmy. Do VTUL deset let před tím prodával několikrát předražené počítače. Jezdil s SUV (tuším Hyundai ix35), psanou na firmu o dvou lidech a mimoto měl samozřejmě nový služební Superb (nový), protože při nástupu odmítl jezdit v novém modelu Octavia. VŠ opravdu neměl a nestačil ani dokončit Právnickou fakulta ZČU v Plzni (protože to právě prasklo a neměl v sobotu a v neděli čas…). Jeho práce pro VTUL: hlavně v barech, kde platil velké částky služební kartou. Nevěděl vůbec nic ani o letectví, ani o výzkumu a dokonce si ani nekoupil titul MBA (jehož český výklad zní “mladý, blbý, arogantní”). Takových kádrů je v ČR stále ještě hodně a podařilo se jim rozehnat a zrušit sehrané party odborníků, bohužel. Ostatně na co by tu byli, ČR je hlavně montovna. Nebo spíše byla, jinde montují levněji …

S nejvyšší pravděpodobností jsou informace pravdivé, je třeba je ověřit i z jiných zdrojů, logiku to má. Vzhledem k závažnosti této kauzy a předpokládané snaze opět tuto kauzu nechat vyšumět do ztracena, bez potrestání skutečných viníků, kdy škody zaplatí opět daňoví poplatníci, zveřejňuji tyto informace. Uvítám jejich doplnění. J.Š.
Napsal Jan Šinagl

Vrbětice jako symbol českého státu

Zveřejněno: 10. prosinec 2014

…Je naprosto skandální, že v zemi, která se považuje za poměrně vyspělou, je něco podobného vůbec možné. Budou padat nějaké hlavy? Nebo, jak je u nás  obvyklé, není tak nějak nikdo za nic odpovědný? Tedy nejen za šlendrián v provozu areálu s úhrnným potenciálem zbraně hromadného ničení,  za samotný výbuch ani alespoň za zcela nedostatečná bezpečnostní opatření po první explozi… V aféře s metylalkoholem se mluvilo o pančování. Ukázalo se, že pančovaný šlendriánem je tak trochu celý náš stát, který může tudíž být za jistých okolností pro své občany životu nebezpečný. Vrbětice ukázaly, že náš stát není jen pančovaný. Sedí na sudu střelného prachu, který patří bůhvíkomu… Vláda Bohuslava Sobotky nastoupila s jedním hlavním cílem: zlepšit fungování nefunkčního státu. Andrej Babiš mluvil jako kolovrátek o nefungujícím státu a potřebě to řešit, kudy chodil. Vrbětice budou i proto pro tuto vládu zásadním testem. V jeho první části vláda zatím jednoznačně propadá.

Je symbolické, že dvě největší kauzy, které symbolizují neschopnost českého státu spravovat rozumně věci veřejné a chránit svoje občany, se protnuly. V době, kdy se česká vláda a další orgány státní moci horečně snaží řešit důsledky výbuchů muničních skladů poblíž Vrbětic, začal proces se šéfy takzvané lihové mafie.

Obě kauzy mají mnoho společného: šlendrián, nedostatek státního dozoru a regulace, jakož i zmatek a amatérskou improvizaci při řešení jejich následků.

Takzvaná metylalkoholová aféra byla v podstatě masovou vraždou, během níž zemřely desítky lidí a další byli doživotně postiženi. Nemusela se stát, kdyby stát kontroloval obchod s alkoholem tak, jak měl – tedy jak je to běžné ve většině vyspělých zemí.

Mnohem více lidských životů než jen prozatímní dva mohl mít na svědomí i výbuch muničního skladu poblíž Vrbětic. I zde stát zcela selhal.

Tak jak se kauza vyvíjela, dozvěděli jsme se postupně, že areál patřící armádě využívají především soukromé firmy, ale že vlastně nikdo přesně neví, kolik vysoce nebezpečného materiálu je v areálu těmito firmami uskladněno! Ani přesně jaký materiál.

Dozvěděli jsme se také, že zabezpečení areálu bylo tak laxní, že se v něm pořádaly soukromé auto rallye!

Když došlo k výbuchům, stát nejednal nikterak rezolutně. Areál byl sice oficiálně uzavřen, ale opět jaksi – inu laxně. Televizní kamery nám ukázaly, že proniknout do vysoce rizikového území nebyl ani po výbuších pro různé dobrodruhy problém. Nikdo tudíž neví, zda si nejrůznější „soukromníci“, či dokonce případní teroristé nemohli v areálu nasbírat nejrůznější druhy munice.

Několik týdnů po prvním výbuchu jsme byli svědky výbuchů dalších, přičemž ministr financí Andrej Babiš naznačil, že tyto výbuchy mohly být způsobeny úmyslně! Kým? Jak?

Neměli jsme coby daňoví poplatníci a občané právo předpokládat, že stát po první sérií výbuchů zajistí, aby do areálu neproklouzla ani myš? A že všichni zaměstnanci soukromých firem v areálu skladujících výbušniny a munici budou – už z důvodu podezření na možné úmyslné způsobení první série výbuchů – prolustrováni tak, že nikdo, na koho by mohl padnout i třeba jen pouhý stín podezření, se už do areálu nedostane?

Je naprosto skandální, že v zemi, která se považuje za poměrně vyspělou, je něco podobného vůbec možné. Budou padat nějaké hlavy? Nebo, jak je u nás  obvyklé, není tak nějak nikdo za nic odpovědný? Tedy nejen za šlendrián v provozu areálu s úhrnným potenciálem zbraně hromadného ničení,  za samotný výbuch ani alespoň za zcela nedostatečná bezpečnostní opatření po první explozi…

V aféře s metylalkoholem se mluvilo o pančování. Ukázalo se, že pančovaný šlendriánem je tak trochu celý náš stát, který může tudíž být za jistých okolností pro své občany životu nebezpečný.

Vrbětice ukázaly, že náš stát není jen pančovaný. Sedí na sudu střelného prachu, který patří bůhvíkomu…

Vláda Bohuslava Sobotky nastoupila s jedním hlavním cílem: zlepšit fungování nefunkčního státu. Andrej Babiš mluvil jako kolovrátek o nefungujícím státu a potřebě to řešit, kudy chodil. Vrbětice budou i proto pro tuto vládu zásadním testem. V jeho první části vláda zatím jednoznačně propadá.

http://www.novinky.cz/komentare/355789-komentar-vrbetice-jako-symbol-ceskeho-statu-jiri-pehe.html

* * *

Něco málo k výbuchu muničního skladu… ten kdo ví jak to v rezortu chodí se jen usměje… souhlasíte přátelé, kolegové…
https://bit.ly/2Rv0Toz

sdíletj na