bloghistorie

Dmitrij Medveděv: Polsko: megalomanie, komplex méněcennosti a fantomové bolesti zkrachovalého impéria

Bez ruských armád by bylo Polsko zničeno nebo uvedeno do stavu území otroků a samotný polský národ by byl vymazán z povrchu zemského.

Winston Churchill 

Bezprostředně poté, co Rusko v únoru 2022 zahájilo speciální vojenskou operaci na Ukrajině, se Polsko stalo jedním z nejzuřivějších členů NATO a EU, hlásající plnou podporu krvavému kyjevskému režimu a tvrdou konfrontaci s naší zemí. Varšava vyvinula a vyvíjí velké úsilí k prohloubení ukrajinské krize, v jejímž důsledku se dnes centrum mezinárodní politiky přesunulo do východní Evropy. Během několika měsíců se Polsko, které „sjelo z kolejí“, proměnilo ve stát přifrontové linie a jeho význam jako regionálního protivníka Ruska výrazně vzrostl.

Zběsilá polská rusofobie na dlouho fakticky pohřbila vztahy mezi našimi státy. Psal jsem o tom více než jednou. Ale tak aktivní účast Varšavy na udržení umírajícího kyjevského režimu za každou cenu nevysvětluje jen zatvrzelá rusofobie. V povědomí polské elity a polské společnosti je ta zakořeněna na dlouhou dobu, ne-li navždy. S využitím ukrajinského konfliktu jako krycí operace Polsko pokračuje ve svém staletém boji o jedno z předních míst v Evropě a v systému kolektivního Západu. Jejím cílem je získat konkrétní plody své agresivní geopolitické strategie, a to i za cenu fatálních důsledků pro polské sousedy i pro ni samotnou. 

Tyto aspirace zůstanou stejné i po výsledcích nedávno konaných parlamentních voleb v této zemi. Opoziční strany, které mají dohromady většinu hlasů a mohou ve vládě vytvořit koalici, deklarují podporu Ukrajině a je nepravděpodobné, že by se výrazně odlišovaly od rusofobní strany Právo a spravedlnost, která se v hlasování umístila na prvním místě. Navíc budou muset ještě sestavit tuto koalici. Možná se něco změní ve vnitřní politice Polska a jeho značně ochablých vztazích s „eurograndy“, ale směřování k územnímu revanšismu, chtivost kterého spaluje současné Poláky, zůstane stejné. 

Král Boleslav I. Chrabrý během dobytí Kyjeva. Rytina. Ange-Louis Janet, 1855 Foto: wikipedia.org 

Současný polský prezident, jehož příjmení nestojí za zmínku, neustále chrlí páchnoucí šokující prohlášení, konečně ztratil svůj lidský vzhled a nazval obyvatele své země, kteří se zúčastnili voleb v Polské lidové republice, „prasaty“. Říkají, že na rozdíl od socialistické minulosti jsou nyní v Polsku „fantastické fronty u volebních místností až do pozdních nočních hodin“. Tento mankurt, posedlý myšlenkami na oživení polského impéria, otevřeně deklaroval potřebu „vybudovat zde, v naší části Evropy, velké společenství, o jehož síle nás naše historie učí“. S odkazem na tuto notoricky známou „sílu dějin“ samozřejmě nemluví o „svinských krajanech“ socialistické éry, ale o Reczpospolitě , která se zhroutila na konci 18. století jako obrovský stát o rozloze více než 700 tisíc metrů čtverečních. km. Přízrak této moci dodnes straší dnem i nocí polské vládce, kteří jsou stísněni ve svých současných hranicích, i když na evropské poměry jsou poměrně velké. Odtud neméně hlasité výroky o zavedení polské armády na území sousední země, zachvácené hlubokou krizí. O brzkém zániku hranice mezi Polskem a Ukrajinou a o budování nového světa, ve kterém prý nebude místo pro silné Rusko. 

Přes veškerý geopolitické hazard zůstává Polsko stále jakýmsi „historickým lůzrem“. 

Donedávna úzkoprsí kyjevští politikáni poslouchali s otevřenými ústy s nadšením tato patetická slova. Konečně jim však začalo docházet, že rovnocenné partnerství mezi Varšavou a Kyjevem není nic jiného než křehká iluze. Podporou Ukrajiny v jejím konfliktu s Ruskem se Polsko s pomocí deštníku NATO a EU snaží o jediné – zajistit si naprostou dominanci v regionu nastolením kontroly nad státy ležícími mezi Varšavou a Moskvou. Tato země je odhodlána vrátit svá území, která jí byla podle jejího názoru nespravedlivě odebrána, a uvést v život představy „o spravedlivém světovém řádu“, které ji dlouho trýznily. V rozporu se zdravým rozumem může v regionu podnikat mimořádně riskantní a neočekávané akce. 

Buďme spravedliví: přes veškeré geopolitické vzrušení zůstává Polsko stále jakýmsi „historickým lůzrem“. Stát „na zadním dvorku“, který ve svém vývoji výrazně zaostává za předními západoevropskými zeměmi. Nedaří se mu uniknout z matrixu „věčně dohánět vývoj“ a zbavit se ponižujících rysů, které jsou hraničním státům vlastní. Navíc výrazný příliv ukrajinských uprchlíků a bezohledné odmítání ruských energetických zdrojů bude nadále zhoršovat její socioekonomickou situaci a poškodí kapsy milionů obyčejných Poláků. 

Polské vedení to dobře pochopilo a znovu se uchýlilo k osvědčenému „všeléku“, který odvádí pozornost společnosti od současných problémů a inspiruje ji k bájným úspěchům. Tento lék je nebezpečnou směsí místního nacionalismu a nesmiřitelné rusofobie. Polské elity nemohou přijít s ničím novým, čím by zamaskovaly méněcennost své země, její nevyřešené historické křivdy, a ani nechtějí. Budoucnost polské státnosti je opět bezmyšlenkovitě hozena na oltář politické manipulace. Historie však nedává žádnou záruku, že z konfliktu, který sama od sebe zažehla, vyjde vítězně. Zvláště pokud se znovu rozhodne vyrazit do tažení proti Rusku. 

*************************

Car Ivan Hrozný v polsko-německé propagandě během tažení polského krále Stefana Batoryho do Pskova (1581-1582). Zdroj: Bulletin Ruské křesťanské humanitární akademie, 2021

Naše vztahy s Polskem nebyly nikdy jednoduché a bez mráčku. Jestliže ale za dob Rurikovičů a první polské vládnoucí dynastie Piastovců bylo možné mírové soužití až do uzavření dynastických sňatků, pak s nástupem dynastie Jagellonců na polský trůn došlo k staletému ozbrojenému střetu, který se odvíjel nad dědictvím Kyjevské Rusi. Polsko se snažilo prosazovat agresivní dobyvační politiku založenou na katolickém proselytismu (snaha získávat nové stoupence – pozn.překl.). Postavilo se jako základna celé západní civilizace na východě, která je neustále v ohrožení. Ještě v 16. století, v době Ivana Hrozného, začali Poláci strašit západní Evropu propagandistickými letáky v latině s mytologií o „divokém“ a „agresivním“ Rusku, která je známá dodnes. Porovnáme-li tyto texty z doby před 450 lety se současnými projevy polského prezidenta a premiéra, objeví se mnoho podobností. 

Falešná propaganda nebyla vždy hlavním prostředkem boje proti našemu státu. Polsko během 11 století své historie často upřednostňovalo řešení problémů se svými sousedy vojenskou silou, jako například barbarské chování Poláků v Moskvě a Kremlu v době potíží na počátku 17. století. Od roku 960 do roku 1795 Poláci se zúčastnili přibližně 247 mezinárodních konfliktů, což znamená, že museli bojovat přibližně jednou za tři roky. Polsko si tuto dynamiku udrželo v meziválečném období 1918-1939 a zapojilo se do nejméně sedmi ozbrojených konfrontací na svých hranicích. 

Přes vnější lpění na „osvícených“ evropských hodnotách vnímala polská společnost východní expanzivní politiku jako normální a dokonce chvályhodnou. Jak napsal A.I Solženicyn, „Poláci se považovali za Boží vyvolený lid, baštu křesťanství, která má za úkol šířit pravé křesťanství mezi „polopohany“ – od pravoslavných, po divokou Moskovii“ (1) . Polský nositel Nobelovy ceny za literaturu z roku 1980 Czeslaw Milosz s cynickou otevřeností zdůraznil: „V 16.–17. století polština – jazyk gentlemanů, navíc osvícenců, zosobňoval sofistikovanost a vkus na východě až po Polock a Kyjev. Moskovsko bylo zemí nepřátel. S nimiž – stejně jako s Tatary, bojovali na okraji války“ (2). 

Vyhnání polských okupantů z moskevského Kremlu v roce 1612. Umělec Ernest Lissner. Foto: Getty Images 

***

Pro hlubší pochopení současné militantní arogance Poláků si připomeňme některá fakta z jejich historické minulosti. Tragické ukrajinské téma je navíc do značné míry spojeno s polským problémem. 

Po uzavření Lublinské unie Polského království s Litevským velkovévodstvím v roce 1569 se nový federální stát Polsko-litevského společenství – Recz Pospolita – stal na téměř jedno století nejmocnějším politickým subjektem ve východní Evropě. Při sjednocování mělo dominantní roli Polsko, které ještě více posílilo po Brestské církevní unii v roce 1596, která zasadila vážnou ránu pozicím pravoslavné víry. V systému „obou národů“ nebylo místo pro východní Slovany, kteří zůstali věrni pravoslaví. Ukázalo se, že jsou „pátým kolem“ na „voze“ Polsko-litevského společenství, což brzy vedlo ke konfliktu a v 17. století k povstání Bohdana Chmelnického, které otřáslo základem existence polského státu a oddělení Kyjeva a dalších zemí, které ve 20. století tvořily základ území sovětské Ukrajiny. 

Pro Poláky se výsledky Perejaslavské rady z roku 1654 staly velmi bolestivou porážkou. Současný polský prezident charakterizoval tuto událost v únoru 2023 a volal po přezkoumání rozhodnutí z Perejaslavy po 369 letech a vágně řekl, že se tehdy „rozcházely cesty Ukrajinců a Poláků“. Samozřejmě nezmínil pravý důvod toho, co se stalo. Tyto cesty se nerozcházely najednou a ne v důsledku svévole hejtmana Chmelnického. Obyvatelé ukrajinských zemí byli unaveni neustálou šikanou polských magnátů a šlechty, kteří utápěli v krvi jakékoli pokusy bránit se pronásledování pravoslavné víry a ekonomické expanzi. Ale moderní polské elity samozřejmě vykládají dějiny „ukrajinské otázky“ zcela jinak a snaží se ji využít ve svých vlastních, velmi bezskrupulózních politických zájmech. 

“Navždy s Moskvou, navždy s ruským lidem.” M. Chmelko. 1951 Držitel Stalinovy ceny Michail Chmelko namaloval obraz k 300. výročí znovusjednocení Ukrajiny s Ruskem. Umělec zobrazil vrchol Perejaslavské rady (1654), na kterém se Záporožští kozáci vedení hejtmanem Bogdanem Chmelnickým rozhodli podřídit moskevskému carovi. Foto: wikipedia.org

Války s Tureckem, severní válka a švédská intervence, která následovala po znovusjednocení Ruska a Ukrajiny, extrémní vyhrocení vnitropolitické situace ve státě, nekonečné intriky magnátů a šlechty, bezvládí, boje o trůn a vojenská intervence Ruska vedly k faktickému zničení politických a administrativních struktur Reczi Pospolité. Její mezinárodní prestiž prudce klesla a možnosti polské diplomacie hrát nějakou významnou roli v evropských záležitostech byly omezeny na minimum. Král Jan Sobieski, který roku 1683 u Vídně dosáhl skvělého vítězství nad Turky, se stal „posledním z Mohykánů“. Slavný polský historik a politik dvacátého století. Stanisław Mackiewicz správně poznamenal, že v 18. stol. „Od Sobieského Polsko nezískalo jediné vojenské vítězství“ (3). A slavný ruský historik V.O. Ključevskij o vážných důsledcích takové vojenské slabosti napsal: „Vyčerpané … Polsko se již nezdálo nebezpečné. (4) 

To vše na konci 18. století vedlo k nevyhnutelnému rozdělení Reczi Pospolité mezi tři největší sousední mocnosti. Prusko získalo 20 % území s 23 % obyvatel bývalého Polsko-litevského společenství, Rakouského císařství – 18 % území s 32 % obyvatel, do Ruské říše odešlo asi 62 % území se 45 % obyvatel. Část etnicky polských zemí se stala součástí Pruska. Etnické složení území, která se stala majetkem rakouského císařství, bylo heterogenní a zahrnovalo především polské a ukrajinské území. 

Rusko nepřevzalo etnicky polská území v důsledku rozdělení. Šly do něj země obývané východními Slovany (současné území Ukrajiny na pravém břehu a Běloruska). Ve východních zemích bývalé Reczi Pospolité byli Poláci menšinou – byli přítomni především mezi šlechtou. Znovusjednocení většiny ukrajinských a všech běloruských zemí v rámci Ruské říše objektivně odpovídalo zájmům ukrajinského a běloruského národa. Je důležité zdůraznit, že tato integrace do společného státního prostoru nebyla pouze výsledkem politických a diplomatických rozhodnutí. Odehrával se na základě společné víry, kulturních tradic a jazykové spřízněnosti. Připojení k Rusku přineslo ukrajinské kozácké elitě značné výhody. Získala obrovské pozemkové vlastnictví a možnost aktivně se podílet na vládních záležitostech – stačí si vzpomenout na Razumovskych, Kočubejevy, kancléře Ruské říše Alexandra Bezborodka, polní maršály Alexandra Barjatinského a Ivana Paskeviče. Jejich závratná kariéra by byla pro pravoslavné obyvatele ukrajinských zemí v Reczi Pospolité naprosto nemožná. 

V druhé polovině 19. stol. konzervativní historikové z krakovské školy Józef Szuiski a Michal Bobrzynski na otázku o pádu Reczi Pospolité odpověděli stručně a velmi urážlivě: „Je to naše vlastní chyba“. Podrobnější a zcela logické vysvětlení lze nalézt u vynikajícího ruského historika Sergeje Solovjova: „Vzhledem k ošklivému jednostrannému vývoji jedné třídy ztratilo Polsko v důsledku vnitřního nedostatku řádu svůj politický význam, jeho nezávislost byla pouze nominální; již více než století trpělo vysilující horečkou, která vyčerpala jeho síly.” (5). Mackiewicz nemilosrdně a správně vyhodnotil důvody rozdělení: „Naše společnost v 18. století rozbila všechny mechanismy, které řídily stát, samozřejmě za vlasteneckých výkřiků … Tady nikdo nikoho neposlouchá, ani král , ani Sejm, ani tribunál. Neexistuje žádná moc, vládne úplná anarchie.” (6) 

Polsko se snažilo prosazovat agresivní dobyvační politiku založenou na katolickém proselytismu 

Polská společnost však nedokázala z toho, co se stalo, vyvodit správné závěry. Své těžké provinění raději připisovala „vnějším silám“: Fridrichu Pruskému, Kateřině II. a Marii Terezii Rakouské. Druhé rozdělení Reczi Pospolité v roce 1793, na rozdíl od prvního, které se uskutečnilo v roce 1772, neprobíhalo tak hladce. Ve společenském životě polské šlechty se objevil nový faktor – akutní a bolestně citlivé národní vědomí. Povstání v roce 1794, vedené Tadeuszem Kościuszkem, to bylo jasným potvrzením. Tyto snahy však byly zjevně odsouzeny k nezdaru. Těžký, beznadějný ozbrojený boj rebelů současně s Ruskem a Pruskem skončil pádem Varšavy a potlačením povstání. Nejdůležitějším důsledkem neúspěšného povstání však bylo, že se stalo nejdůležitějším důvodem pro třetí a konečné rozdělení Reczi Pospolité v roce 1795, které Polákům poskytlo status bez státní příslušnosti na dlouhých 123 let, až do konce První světové války. 

Po likvidaci Reczi Pospolité tyto tři říše prováděly odlišnou politiku vůči domorodému obyvatelstvu území, která jim byla převedena v důsledku rozdělení. Například Prusko se uchýlilo k přísné germanizaci za pomoci německé rolnické vrstvy a zavedení německého jazyka do škol a správních institucí. 

V tu samou dobu ruské vlády Kateřiny II., Pavla I. a Alexandra I. přitom nepronásledovaly jazyk a náboženství, neusilovaly o změnu etnického složení obyvatelstva a pečlivě a postupně se snažily uniatské obyvatelstvo vést k pravoslaví. Celá polská šlechta si zachovala šlechtická privilegia. Navíc, jestliže v Rusku šlechtici nikdy netvořili více než 3 % populace, pak v Polsku toto číslo na některých místech dosáhlo 10 % a v některých krajích až 15 %. Výsledkem bylo, že mezi šlechtici Ruské říše tvořila polská šlechta po roce 1795 2/3, v roce 1858 – 53%, v roce 1897 – 40%. Po nekonečných válkách a panských rozbrojích které zažilo v letech 1815-1830 Polské království, které jako součást Romanovské říše dostalo maximální možnou autonomii, prožívalo období prosperity a rychlého rozvoje. Během této doby se jeho populace zvýšila z 2,7 na 4 miliony lidí, Varšavy – z 80 na 150 tisíc lidí. 

Úřady v Petrohradě byly pro rozvoj vzdělávání v polském jazyce. Největší univerzitou v Ruské říši na počátku 19. století. se stal Vilenskij, učilo se tam především v polštině. Právě tam studoval největší polský básník Adam Mickiewicz. V roce 1816 byla v hlavním městě Polského království otevřena Varšavská univerzita. I když se polská politika Ruského impéria stala tvrdší a Polské království bylo přejmenováno na oblast Visly, hospodářsky se polské země Ruské říše nadále úspěšně rozvíjely. Průmysl rostl rychlým tempem, například Lodž se díky rozvoji textilního průmyslu proměnila z malé vesnice v obrovské město. Počet obyvatel se zde od roku 1815 do roku 1915 zvýšil 600 (!)krát, na 600 tisíc lidí. 

1944 Obyvatelé válkou zničené polské Lodže zdraví sovětské tankové posádky. Foto: Getty Images

V roce 1914 byla populace Varšavy ještě větší a tehdy to bylo moderní evropské město s rozvinutou infrastrukturou. „Vinu“ za to měl dlouholetý starosta Varšavy v letech 1875 až 1892, ruský generál Socrates Ivanovič Starynkiewicz. Podařilo se mu vyvrátit mýtus populární mezi polskou šlechtou, že Poláci mají vyšší kulturu než zbytek obyvatel Ruské říše. Starynkiewicz přinesl obyvatelům Varšavy modernizaci nejvyšší úrovně. Ve velkém městě nebyl moderní vodovod ani kanalizace, kde už v 70. letech 19. století probíhala velkolepá výstavba. Do roku 1890 bylo ve Varšavě položeno téměř 107 km vodovodního potrubí a vykopáno více než 42 km kanalizačních tunelů. Objevila se moderní léčebná zařízení, vodárenská věž, přivaděč vody na Visle, tramvaje tažené koňmi a tisíce pouličních lamp. Na práce osobně dohlížel starosta, který vedl výbor pro výstavbu kanalizací a vodovodů ve městě Varšavě. Na financování velmi nákladného projektu se osobně podílel sám ruský císař Alexandr III. 

Do roku 1890 bylo ve Varšavě položeno téměř 107 km vodovodního potrubí. Foto: Konrad Brandl/fotopolska.eu 

Právě proti Rusku však polská společnost, která nepřestávala snít o návratu ztracených zemí, obrátila hrot svého nacionalismu. A nejde jen o to, že po porážce Napoleona, do jehož výbojů vkládali Poláci velké naděje, ztratili svou státnost. Ano, předchozí hranice, které oddělovaly Rusy a Poláky, včetně etnických, zmizely téměř na století. Nadále však existovaly nepřekonatelné bariéry, které byly vysvětlovány hlubokými historickými procesy. 

Ještě počínaje od 16. stol. polská šlechta, která tvořila početní menšinu, považovala urozené Poláky-šlechtice za samostatný, jedinečný národ. Údajně pocházela ze starověkého sarmatského lidu a byla odlišná od „obyčejných Slovanů“ a Litevců. Tento mýtus byl hluboce zakořeněn v polském národním povědomí a stal se základem polského mesiášství v polovině 19. století. V souladu s touto doktrínou bylo Polsko chápáno jako „Ježíš, povolaný zachránit a sjednotit hříšníky“ – tedy zbytek národů Evropy, jak o tom psal Adam Mickiewicz ve své slavné básni „Dziady“. Z velké části proto nebyla myšlenka slovanského národního sjednocení založeného na etnickém, kulturním a jazykovém společenství nikdy v praxi realizována. Ke sblížení tváří v tvář možné německé hrozbě nedošlo na žádném ze slovanských sjezdů – v Praze 1848 a 1908, stejně jako v Sofii 1910. Jako rodák z Kyjevské gubernie anglický romanopisec polského původu Joseph Conrad, narozen jako Jozef Korženěvskij, ve své sbírce „Poznámky o životě a dopisech“ z roku 1921 napsal: „Mezi polonismem a slovanstvím není tolik nenávisti, jako naprosté a nevykořenitelné neslučitelnosti. 

Myšlenka slovanské jednoty ostře odporovala pocitu výlučnosti a nadřazenosti, který nadále trápil polský národ. Zvláště se v tomto ohledu vyznamenal polský emigrant z kyjevské provincie František Duchinskij, který v letech 1858-1860. vydal v Paříži knihu „Základy dějin Polska, jiných slovanských zemí a Moskvy“. Rusofobie je zde dovedena do extrému: mnohé závěry posedlého autora jsou v souladu s nesmysly ideologů nacistického Německa. Duchinskij ve své „turánské teorii“ raději nazýval Velkorusy výhradně „Moskvany“, kteří se od árijských Poláků zásadně liší z rasového hlediska. Na „Moskvanech“, nositelích asijské kultury a původních nepřátelích Poláků, není nic slovanského, dokonce ani jejich jazyk není slovanský a místo pro tento národ je výhradně v Asii. Po dlouhou dobu byla tato „teorie“, která neměla nic společného s vědou, vnímána jako nesmysl radikálního emigranta, ale v 21. století získaly Duchinského názory mnoho stoupenců, včetně současných úřadů ve Varšavě a Kyjevě. 

***

Fantomové bolesti o minulé velikosti a neúspěšném impériu vyvolaly v letech 1830-1831 neúspěšná povstání Poláků. a 1863-1864 Přes jejich neúspěch se na přelomu 19.-20. v polských politických kruzích se začaly šířit myšlenky na oživení Reczi Pospolité ve formátu „od moře k moři“ (od Baltu k Černému). Situace se prudce zhoršila po listopadu 1918, kdy v důsledku 1. světové války a rozpadu Ruského impéria vznikl suverénní polský stát – Druhá Recz Pospolita. Toto období je pro současné Polsko velmi příznačné.

Naše státy měly šanci navázat vztahy mezi sebou s čistým štítem, jak nestranně dokládají dokumenty Archivu zahraniční politiky Ruské federace. Sovětská vláda ihned po svém vzniku začala důsledně prosazovat udělení nezávislosti Polsku. Dne 29. srpna 1918 přijala Rada lidových komisařů RSFSR výnos, který poznamenal: „Všechny dohody a akty uzavřené vládou bývalé Ruské říše s vládami Pruského království a Rakousko-Uherské monarchie týkající se dělení Polska, vzhledem k jejich rozporu s principem sebeurčení národů a revolučním právním vědomím ruského lidu, který uznal nezcizitelné právo polského lidu na nezávislost a jednotu, se tímto neodvolatelně ruší.” (7). Je dobře známo, že bolševici učinili tento krok, aby rozvinuli dohody s Německem a jeho spojenci iniciované Brestlitevskou smlouvou. Ale ani tehdy, když bylo jasné, že Němci a Rakousko-Uhersko v první světové válce nevyhnutelně prohrají, Rada lidových komisařů svůj postoj nezměnila a již 29. října 1918, tedy ještě předtím, než Polsko vyhlásilo svůj nezávislosti, obrátili se na Poláky s návrhem na navázání diplomatických styků (8). Tento postoj ostře kontrastoval s tvrdou linií bílého hnutí, které obhajovalo „jednotné a nedělitelné Rusko“, které zahrnovalo polské země a Varšavu. Při pohledu do budoucna poznamenáváme, že události 21. století nakonec prokázaly svou historickou správnost. Polská megalomanie a komplex obsedantních poražených jsou důsledkem jeho odchodu z velkého Ruska. 

Myšlenka slovanské jednoty ostře odporovala pocitu výlučnosti a nadřazenosti, který nadále trápil polský národ 

Od obnovení státnosti v listopadu 1918 se polské úřady vydaly jasným směrem ke konfrontaci s Ruskem, bez ohledu na to, kdo je tam u moci. Spojenci Dohody, kteří vyhráli světovou válku, souhlasili se vznikem samostatného polského státu, ale Poláci museli jeho hranice získat vojenskou silou za téměř tři roky. Ambiciózní Józef Pilsudski, který se stal dočasnou hlavou státu, zahájil vojenské operace téměř proti všem svým sousedům. Od dob svého revolučně socialistického mládí považoval Rusko za svého úhlavního nepřítele. V roce 1904, s vypuknutím rusko-japonské války, se Pilsudski dokonce bez většího úspěchu vydal do Tokia, kde se snažil přesvědčit japonskou rozvědku, aby podnikla společné protiruské akce. 

Varšava odmítla sovětské návrhy o navázání diplomatických vztahů, nehledě na opakované obracení se NKID RSFSR, vyjádřené v nótách z 28. listopadu, 12. a 15. prosince 1918 a 7. ledna r. 1919 o nezbytnosti „stálého kontaktu“ mezi dvěma státy pro řešení praktických otázek. Mezitím i o otázce návratu do vlasti stovek tisíců polských utečenců. Přitom Pilsudský se rozhodně orientoval na vojenské oslabení východního souseda, snažící se maximálně odsunout jeho hranice a získat „východní državy“ – běloruské, ukrajinské a litevské země, do konce 18. století vcházející do sestavy Reczi Pospolité.  O Smolensku snily nejžhavější polské hlavy, které se snažily distancovat od „věčného míru“ s Ruskem, který podepsal Jan Sobieski v roce 1686. 

Je pozoruhodné, že si v letech 1918-1919 Sovětská vláda vzhledem ke svému postavení nekladla za cíl obsadit alespoň jeden z regionů Polského království. Mezi územími, o která se bolševici v roce 1919 přeli s Poláky, také nebyl jediný správní celek, kde by Poláci převažovali jako národnostní většina, podle sčítání lidu Ruského impéria z roku 1897. Hlavním iniciátorem vojenských akcí v roce 1919 proti Rudá armáda na litevsko-běloruské hranici – byla právě Varšava. Do konce léta 1919 byla pod její kontrolou přibližně polovina Běloruska, včetně Minsku. Mírové iniciativy ze sovětské strany považoval Piłsudski za známku slabosti nebo je považoval za taktické diplomatické manévry, které nebyly věrohodné. 

Pilsudski velmi dobře chápal, že ve velké válce proti sovětskému Rusku, vyčerpanému občanskou válkou, sám nedosáhne úspěchu. Na pomoc Polsku se zde dobrovolně přihlásili představitelé dnešního „kolektivního Západu“ a především Francie. Již 12. dubna 1919 k radosti početného davu slavnostně dorazil do Varšavy šéf francouzské vojenské mise v Polsku generál Paul Prosper Henri. Počáteční mise zahrnovala 97 francouzských generálů a důstojníků, kteří se podíleli na organizaci polské armády a výcviku jejího personálu. V samém centru Varšavy, v paláci Potocki, byla umístěna britská vojenská mise v čele s jihoafrickým generálem Louisem Bothou. Do konce dubna 1920 Paříž převezla do Varšavy 2 000 děl, 3 000 kulometů, 560 000 pušek a dalšího vojenského vybavení a zbraní, stejně jako střelivo, uniformy a vybavení. (9) Polákům se v poměrně krátkém období podařilo s pomocí Západu do jara 1920 vytvořit dobře vyzbrojenou a bojeschopnou pravidelnou armádu o síle 740 tisíc lidí, která byla ideologicky indoktrinována v duchu tzv. zběsilého polského šovinismu. 

Plán polské ofenzívy proti Rudé armádě v roce 1920 vypracovali francouzští vojenští poradci (10). V souladu s ní měla ofenzivu polských vojsk podpořit úderem z Krymu bělogvardějská armáda P.N. Wrangela. Ale nesmiřitelné rozpory mezi Pilsudskim a bílým hnutím znemožnili tento bod plánu. Mnohem větších úspěchů dosáhli Poláci v ukrajinském směru. V dubnu 1920 si Pilsudski vynutil uzavření dohody o společné akci proti Rudé armádě Simona Petljury, kterého dnes kyjevské úřady prohlásily za jednoho z ukrajinských „hrdinů“. Bývalý moskevský úředník a účetní Petljura samozřejmě nebyl žádný hrdina. Zároveň se šťastně stal bezmocným mladším partnerem Varšavy. Jím vedené Direktorium na základě dohody s Pilsudským postoupilo Polsku východní Halič, západní Volyň a část Polesí, poskytlo Polákům své vojáky jako potravu pro děla a zásobovalo polskou armádu potravinami. 

Německý velvyslanec Hans-Adolph von Moltke, polský ministr války Jozef Pilsudski, německý ministr propagandy Joseph Goebbels a polský ministr zahraničí Jozef Beck na schůzce ve Varšavě 15. června 1934, 5 měsíců po podpisu Paktu o neútočení. Foto: Bundesarchiv 

Na konci dubna 1920 začala aktivní fáze polsko-sovětské války ofenzívou polských a petljurských jednotek na Ukrajinu. Začátkem května byl zabrán Kyjev a Pilsudski se ve společnosti Petljury objevil na Chreščatyku při vojenské přehlídce. Zvláštní pozornost si zde zaslouží postoj polské hlavy státu ke svým ukrajinským „spojencům“. Během dnů úspěšné ofenzívy v rozhovoru pro London Daily News řekl: “Pokud jde o politiku ukrajinské vlády. Toto je experiment … Existují dva způsoby, jak naučit lidi plavat. Raději je házím do hluboké vody a nechávám je plavat. To je vlastně to, co dělám s Ukrajinci.“ (11) Tak začalo utváření „bratrství“ mezi těmito dvěma národy. 

Během polsko-sovětské války sami Poláci prováděli pogromy, represálie, masakry, vytvářeli koncentrační tábory, praktikovali braní rukojmích a vyhlazování vězňů. Došlo k takovým monstrózním zvěrstvům, jako byla poprava 199 zajatých vojáků Rudé armády 24. srpna 1920 poblíž Mlawy bez soudu nebo vyšetřování. Tyto vraždy byly spáchány v 5. polské divizi s vědomím jejího velitele generála Wladyslawa Sikorského, budoucího polského premiéra, a za druhé světové války šéfa exilové vlády v Londýně. Přeživší rudoarmějec Pjotr Karamkov vzpomínal: “Polský důstojník vybral nejreprezentativnější a nejčistěji oblečené jezdce, vybral 200 lidí a řekl, že zastřelí každého. Z vězení jsme za městem slyšeli výstřely z kulometů a pušek – … zastřelili je.” (12) 

A tady je to, co udělal 21letý poručík Vladislav Pobug-Malinowski, přezdívaný „Člověk-zvíře“, v zajateckém táboře Strzalkowo: „Vězni v táboře byli zbaveni veškerého oblečení … na příkaz Malinowského, každý barák byl nepřetržitě větraný, nahé lidi drželi na dvoře několik hodin kvůli kontrole nebo jiné příležitosti, a to v silném větru a mrazu do 10 stupňů i více. byli zabaleni jako sardinky v sudu, nebyla tam žádná podestýlka, žádná sláma, žádné hobliny; vězni byli hnáni do lázní ve velkých skupinách, nutili hladové, utlačované, nemocné mrznout na dvoře za každého počasí, před a po lázni. Takové zacházení a nehygienické podmínky byly příčinou smrti zajatých rudoarmějců. Malinowski neučinil žádná opatření k odstranění těchto jevů, naopak ho jako morálně zkorumpovaného sadistu potěšila naše muka hladem, nachlazení a nemoce. Kromě toho se po táboře procházel Malinowski v doprovodu několika desátníků, kteří měli v rukou drátěná lana, a kdo se mu znelíbil, nařídil mu, aby si lehl do příkopu, a desátníci bili, jak bylo nařízeno; pokud zbitý naříkal nebo prosil o milost, Malinowski vytáhl revolver a zastřelil ho … Pokud stráže… zastřelili vězně, pak Malinowski vydával za odměnu 3 cigarety a 25 polských marek. Více než jednou bylo možné pozorovat následující jevy: skupina vedená por. Malinowským vylezla na kulometné věže a odtud střílela na bezbranné lidi zahnané jako stádo za plot …“ (13) 

„Člověk-zvíře“ za svá zvěrstva nebyl potrestán žádným trestem a v meziválečném Polsku udělal skvělou kariéru, stal se historikem a diplomatem, editorem 10-svazkových sebraných spisů Pilsudského.

Za cenu obrovského úsilí osvobodila Rudá armáda Bělorusko a Ukrajinu do konce července 1920 a dosáhla etnických hranic Polska. Polsko-ukrajinská ofenziva na Kyjev se pro Poláky málem změnila v další ztrátu státnosti. V srpnu se Rudá armáda přiblížila k Varšavě, ale slavný francouzský generál Maxime Weygand pomohl Polsku provést „zázrak na Visle“. Smlouva z Rigy, podepsaná 18. března 1921, zanechala za Varšavou rozsáhlá území západní Ukrajiny a západního Běloruska. 

Mírová smlouva mezi Ukrajinou a Ruskem na jedné straně a Polskem na straně druhé, podepsaná v Rize 18. března 1921 na výstavě “Polsko-sovětská válka 1919-1921. Rižská mírová smlouva” ve Výstavním sále Federální archiv v Moskvě. Foto: Evgeny Odinokov/RIA Novosti 

***

Po skončení polsko-sovětské války byly vztahy mezi Varšavou a Moskvou obtížné. Mladá sovětská diplomacie se neustále snažila zlepšit jejich kvalitu. Vždy však narážela na odpor a v lepším případě na zdrženlivost Poláků. Například obchodní dohoda, která byla sjednána hned po uzavření Rižské mírové smlouvy, byla vinou polské strany podepsána až v únoru 1939. Nikdy nestihla plně vstoupit v platnost. 

Varšava ve své zahraniční politice neustále prokazuje jasné nepřátelství vůči svému východnímu sousedovi. Od počátku 20. let 20. století. Za britské peníze se Poláci pokusili zavést chimérický koncept tzv. Prometeismus. Jeho maximální program deklaroval rozbití SSSR podporou nacionalistických hnutí „neruských národů“ a v budoucnu polskou kontrolu nad částí periferií oddělenými v důsledku rozpadu Svazu. Ve skutečnosti se britské peníze plýtvaly na krmení národních emigrantských skupin: ukrajinských, gruzínských a dalších. Ale už ve 30. letech 20. století se této doktríny Polska zmocnilo nacistické Německo. A během studené války převzaly americké zpravodajské služby „roli Promethea“. 

V polském tisku byla neustále rozpoutávána protisovětská hysterie, docházelo k záměrnému řinčení šavlí a podněcování jiných zemí proti Moskvě. Polské osobnosti na různých úrovních nešetřily otevřeně nepřátelskými prohlášeními. Situace se nezměnila ani po Pilsudského státním převratu v květnu 1926. Nový „sanační“ režim byl krajně pravicovou autoritářskou diktaturou se silným nádechem xenofobie a potlačováním jakéhokoli myšlenkového odporu. 

Za druhé Reczi Pospolité byla otevřeně porušována práva nepolských menšin. Kromě perzekuce Ukrajinců a Bělorusů z etnických důvodů si zvláštní pozornost zaslouží i situace Židů na území Reczi Pospolité. Po celé meziválečné období zde probíhala otevřená antisemitská politika. Počínaje rokem 1923 došlo k nevyslovenému omezení přístupu Židů do středních a vyšších institucí. Diskriminace nabývala posměšných podob: v posledních řadách univerzitních učeben byly tzv „židovské lavice“. I Židé s vyšším vzděláním byli často nuceni volit dělnické profese. To bylo do značné míry důvodem jejich převahy v levicových a proletářských stranách. 

Antisemitské nálady ve 20.–30. letech 20. století. byly typické i pro mnohé představitele polské politické scény. Národní demokratická unie, Národní strana a Velkopolský tábor se často uchýlily k protižidovským heslům a těšily se značné podpoře obyvatelstva. Hesla jako „Dva národy nemohou být na Visle“, „Židé na Madagaskar!“ byla v meziválečném Polsku běžná. To vše vedlo k emigraci – především do USA a Eretz Israel – desetitisíců polských Židů, včetně budoucích slavných státníků a politických osobností Izraele – Šimona Perese, Jicchaka Šamira a dalších. 

Polská společnost si udržela svá obvyklá protižidovské nálady jak během druhé světové války, tak bezprostředně po ní. Židovská otázka příliš nezajímala exilovou vládu v Londýně a podzemní Armiju Krajovu (AK), která operovala v okupovaném Polsku. Polský antisemitismus samozřejmě nacisté zohlednili při rozmisťování systému koncentračních táborů na území tohoto státu. Správně věřili, že místní obyvatelstvo nebude vážně protestovat a snažit se pomoci těm, kteří jsou odsouzeni k smrti. 

Právě Polsko se stalo prvním státem, který v lednu 1934 uzavřel formální dohodu s Třetí říší – prohlášení o neútočení, neboli tzv. pakt Hitler-Pilsudski. Tento pakt byl velmi zranitelný: Hitler do něj nikdy nezahrnul uznání tehdejší polsko-německé hranice. Ale tímto prohlášením polské úřady ve skutečnosti vyvedly Německo z mezinárodní izolace, které v říjnu 1933 ukončilo členství ve Společnosti národů, a zároveň legitimizovalo nacisty na mezinárodní scéně. Vida před sebou Hitlerův příklad ve vztahu ke Společnosti národů, která ztrácela autoritu, Varšava v roce 1934 opustila své závazky v Lize ve vztahu k národnostním menšinám. Polsko přitom dělalo vše pro to, aby zablokovalo pokusy Sovětského svazu vybudovat v Evropě systém kolektivní bezpečnosti proti sílící síle nacismu. 

Ve východním směru Pilsudski dosáhl pouze toho, že SSSR nadále pohlížel na Polsko jako na nepřátelský stát a potenciálního nepřítele v budoucí válce. V červenci 1932 byl podepsán sovětsko-polský pakt o neútočení a tato dohoda byla na rozdíl od polsko-německé deklarace kompletní. Ale ve Varšavě na úrovni zpravodajských struktur v roce 1934 z nějakého důvodu věřili, že Sovětský svaz je slabý a bude připraven na velkou válku nejdříve za 15-20 let, až dosáhne ekonomické soběstačnosti. Od počátku 30. let 20. století. Schopnosti polské rozvědky byly díky úsilí sovětských bezpečnostních důstojníků velmi vážně omezené a v důsledku toho až do osudného roku pro tuto zemi v roce 1939 neměly polské úřady téměř žádné spolehlivé informace o dění v SSSR. . 

Polská zahraniční politika byla v meziválečných letech často nafoukaná a bezohledná. Pilsudski, který ji osobně vedl, byl pouhý rok před svou smrtí, na jaře 1934, vážně zmaten hlavní otázkou, kterou přísně tajně položil 20 představitelům vrchního vojenského velení: „Který z těchto států je více nebezpečný pro Polsko a je nejpravděpodobnější, že se nebezpečným stane? Rusko nebo Německo?” Archivní dokumenty ukazují, že armáda reagovala nedůsledně a často nepřiměřeně, ačkoli většina z nich považovala Hitlera za nebezpečnějšího. A generál Kasprzycki dokonce udělal přesnou předpověď pro budoucnost: „Rana Polsku může přijít nejdříve z Německa. 14 . V září 1939 se o správnosti svých tehdejších slov plně přesvědčil Kasprzycki, který se po smrti Pilsudského v květnu 1935 stal ministrem obrany, po výsledcích rychlé porážky Poláků Němci. 

Pilsudski byl nespokojen s nejistými odpověďmi armády a již v červnu 1934 nařídil vytvoření přísně tajného úřadu pro strategický výzkum, diskrétně nazvaného „Laboratoř“. Nová struktura pravidelně pohlcovala vládní peníze a v sovětském směru se vůbec neobtěžovala. Jediný zaměstnanec, který měl na starosti SSSR, major Pstrokonskij, čerpal hlavní informace z nočního vysílání moskevského rozhlasu, který, jak známo, nikdy nehlásil žádné tajné informace. 

Tajný úřad nikdy nebyl schopen posoudit, odkud pochází hlavní nebezpečí pro Polsko a kdy očekávat velkou válku. Pilsudski na schůzce v listopadu 1934 s vedením „Laboratoře“ bystře pochyboval o pomoci západních spojenců v případě velké války: “Západ je teď mizerný. Pokud najednou neuvidí světlo a nedospěje, bude nutné se přeorientovat.” Pilsudski ale brzy zemřel a jeho nástupci a především ministr zahraničí plukovník Józef Beck na tom nechtěli nic měnit. 

V důsledku toho bylo Polsko zcela zapleteno do svých vlastních neohrabaných diplomatických manévrů a dobrodružství a na podzim roku 1939 se zhroutilo pod prvním Hitlerovým náporem. Západ se ale skutečně ukázal jako „mizerný“: pseudobezpečnostní záruky Velké Británie a Francie v podstatě uvrhly Polsko napospas německé vojenské mašinérii. Varšava tvrdošíjně odmítala spolupráci se SSSR i v létě 1939, kdy byl rozpad státu téměř nevyhnutelný. 

***

Meziválečné Polsko odmítáním dobrých sousedských vztahů a jeho protisovětský kurz určovaly postoj Sovětského svazu k polské otázce během druhé světové války a po jejím skončení. Kreml si logicky dal za úkol vytvořit na západní hranici předvídatelný a přátelský stát. Vytvořili ho bez účasti Poláků vůdci Velké trojky, vítězové ve Druhé světové válce. A je zcela zřejmé, že poválečná polská státnost by nemohla být obnovena bez účasti SSSR. Na to si teď raději nevzpomínají. Ale bylo to právě díky vůli Sovětského svazu, že Polsko dostalo náhradu za západní Ukrajinu, západní Bělorusko a Vilno na úkor poraženého Německa. Země Východního Pruska, historicky osídlené Poláky, až po řeky Odry a Nisy, se dostaly pod kontrolu varšavských úřadů. 

Za taková rozhodnutí bychom však neměli očekávat vděčnost. Stačí si připomenout slova polského premiéra Morawieckého, pronesená na konci července 2023. Poté reagoval zuřivým hněvem na slova Vladimíra Putina, která byla zcela v souladu s historickou pravdou, pronesená na operačním zasedání Rada bezpečnosti: “Právě díky Sovětskému svazu, díky Stalinově pozici, Polsko získalo významné země na Západě, země Německa. Přesně tak, západní území dnešního Polska jsou Stalinovým darem Poláci.” Polský premiér v reakci na to označil Stalina za „válečného zločince“, údajně odpovědného za smrt „stovek tisíc Poláků“, a dodal, že „o historické pravdě se nemluví“. V tomto případě, pokud je převod pozemků nemorálním darem od diktátora, ať tyto pozemky vrátí „trpícímu“ Německu, které se jich zjevně nevzdá. 

Během éry Polské lidové republiky akutní rusofobie ustoupila do pozadí, nebo dokonce do třetího plánu. Polsko se stalo nedílnou součástí společenství socialistických států a dostalo se mu rychlé obnovy země, dodávek zboží, surovin a rychlé industrializace. Vedení Polské sjednocené dělnické strany mělo zároveň příležitost pevně hájit své vlastní zájmy, někdy vybízelo SSSR k hledání kompromisů. Bývalou polskou „Ostpolitik“ vystřídal ideologický mýtus o soudružských vztazích mezi dělníky socialistických zemí. Polsko-ukrajinské, polsko-litevské a polsko-běloruské vazby se rozvíjely výhradně v rámci bilaterálních vztahů se Sovětským svazem. 

V průběhu minulého století se pro naše bilaterální vztahy stalo tím nejlepším období Polské lidové republiky. Zdálo se, že rusofobní projekty jako prométeismus upadly v zapomnění a Poláci se naučili žít a rozvíjet se v rámci jednou provždy definovaných a zároveň pohodlných, etnicky homogenních hranic. Ale třetí Recz Pospolita, která byla vyhlášena v roce 1990, se otevřeně prohlásila za pokračovatele tradic „historického Polska“, Polska nacionalistů – Jozefa Pilsudského a plukovníka Becka. Další reálná šance na zahájení konstruktivních vztahů mezi našimi státy se neuskutečnila, přestože k tomu existovaly všechny předpoklady. To řekl první poválečný nekomunistický polský premiér Tadeusz Mazowiecki, známá osobnost opoziční Solidarity, během své návštěvy Moskvy v listopadu 1989: „Opravdové přátelství lze budovat pouze na základě pravdy a poctivá reprezentace historie V historii je mnoho krásných stránek, ale jsou i temné stránky Mezi prvními je společný boj proti hitlerismu za druhé světové války Několik set tisíc sovětských vojáků pochodujících na Berlín zemřelo na polské půdě My na to nikdy nezapomeneme, stejně jako my nezapomeneme na utrpení, které prožily vaše národy. Jasným důkazem úcty, s jakou lidstvo k těmto utrpením přistupuje, byla slova papeže Jana Pavla II. během jeho pobytu v Osvětimi v roce 1979, kdy mezi tři pamětní nápisy, zastavil se před pamětním nápisem věnovaným ruskému lidu. Také se obracíme na těžké a bolestné stránky v naší společné minulosti, děláme to proto, že tuto minulost chceme konečně překonat. Mezi tyto bolestivé a obtížné stránky patří pakt Molotov-Ribbentrop, deportace a represe, kterým byli Poláci vystaveni stalinským aparátem násilí. Pro Poláky zůstává Katyňské zvěrstvo nehojící se ranou.“ (15) 

Polský politik, který se narodil v roce 1927 a přežil válku, tehdy mluvil zřejmě upřímně. Byly to názory milionů obyčejných Poláků a také jediného Poláka v historii na papežském stolci. Na tomto základě bylo skutečně možné překonat minulost a vybudovat pevné dobré sousedské vztahy. Ale pozdější historie ukázala, že Mazowiecki se bohužel mýlil. Moderní polští politici, když jim ukážete tento text, budou nejprve zděšeni a pak začnou být rozhořčeni. Sovětský voják, který osvobodil Polsko, byl ve Varšavě dlouho cynicky prohlášován za „okupanta“. Vzpomínka na 600 tisíc vojáků Rudé armády, kteří zemřeli na polské půdě, je hrubě a nezákonně v rozporu s podepsanými dohodami pošlapána demolicí desítek pomníků, které jim byly postaveny. Tato historická amnézie Poláků nakonec vedla k tomu, že Rusko mělo ve 21. století ve východní Evropě opět nebezpečného nepřítele. Nepřítel je to hysterický, hrubý, arogantní a ambiciózní. Nepřítel s přeludy vznešenosti a komplexem méněcennosti. A budeme s ním zacházet právě jako s historickým nepřítelem v domnění, že je v zásadě nenapravitelný. A pokud není naděje na usmíření s nepřítelem, Rusko by mělo mít k jeho osudu jen jeden a velmi tvrdý postoj. Proč tak? 

***

Připomeňme si, jak během dlouhé a těžké historie vztahů mezi Ruskem a Polskem naše země opakovaně hledala způsoby, jak se s touto zemí smířit. Snažil se z ní udělat spojence proti společným nepřátelům. Tyto pokusy selhaly. Poslední desetiletí odhalila hluboký základ jeho ideologie: „skutečným“ polským státem může být pouze ten, který je kamennou baštou Západu v boji proti Rusku a který musí naši zemi konečně vytlačit z východní Evropy. A ještě lépe – dosáhnout jeho kolapsu. Ani smířlivá historická prohlášení a gesta, často slýchaná dříve z Moskvy, ani objektivní ekonomický zájem obou zemí nepomohly posunout zarputilé polské vůdce z této rusofobní pozice. 

Dnes komplexy a neurózy spojené s historií dělení Polska na konci 18. století a jeho těžkým osudem ve 20. století aktivně využívají polští politici k budování agresivní národní identity v duchu spisů patologických rusofoba Duchinského. Poté, co Varšava našla novou podporu ve Spojených státech a v NATO, oživila koncept Mezimoří, který za Pilsudského zcela selhal, a stále více zve sousední země, aby se blíže podívaly na taková regionální geopolitická sdružení, jako je „Iniciativa tří moří“. 

V rámci této politiky se ostudně pěstují zcela nevědecké představy o minulosti Polska a jeho vztazích s jeho sousedy. Na březích Visly byly falešné teze o úplné identitě komunismu a nacismu a stejné odpovědnosti „dvou totalitních režimů“ za zločiny proti polskému lidu povýšeny na piedestal oficiální ideologie. Hovoří se dokonce o „ztrátě“ Polska ve druhé světové válce kvůli jeho čtyřicetiletému pobytu v socialistickém bloku. 

Podstatou historické polské paranoie byla myšlenka jeho vedení na odškodnění z Ruska za nějaký „útlak“. Jeho nejaktivnější propagátor, jistý náměstek ministra zahraničních věcí Mularczyk, sní o tom, že poté, co Varšava obdrží od Německa Varšavou požadované reparace ve výši téměř bilionu eur, bude možné podobnou, nebo ještě větší částku žádat od Moskvy. 

Ruiny katedrály Alexandra Něvského ve Varšavě. Foto: nac.gov.pl 

Nu což, naše ruská země může dobře reagovat zrcadlově. Seznam historických účtů, které musí Poláci platit, je poměrně rozsáhlý. Lze také připomenout stovky miliard dolarů vyčleněných na rozsáhlou poválečnou obnovu polského národního hospodářství a bezúplatné půjčky na vytvoření celých sektorů hospodářství. Ale záležitost se neomezuje pouze na peníze. Nikdy nezapomeneme na barbarské zničení největšího pravoslavného kostela v meziválečném Polsku v letech 1924-1926 – Katedrála Alexandra Něvského. Hrubé porušení křesťanských hodnot, zničení nádherné architektonické památky vysvěcené teprve v roce 1912, výtvor architekta Leontyho Benoise s freskami Viktora Vasněcova, se stalo nevyhnutelným důsledkem ohavné polské rusofobie. Následně byly mramorové desky z katedrály použity k výzdobě různých budov ve Varšavě a jaspisové sloupy byly převezeny do Pilsudského hrobky v Krakově. To se nedá nazvat jinak než akt státního zločinu. Poláci ve jménu nenávisti k Rusku srovnali se zemí mnoho dalších pravoslavných církvevních staveb. Poslední rozsáhlé ničení svatyní bylo provedeno doslova v předvečer války, v roce 1938, s cynickým odůvodněním – prý na četné žádosti polských dělníků a rolníků. Ani fašističtí vetřelci se nechovali tak odporně k chrámovým budovám v SSSR. 

Poláci samozřejmě dávno zapomněli na vraždu rebelů během povstání v letech 1830-1831. Šest generálů a plukovník armády Polského království za to, že odmítli porušit přísahu polskému carovi a všeruskému carovi Mikuláši I. Více než sedmdesát let stál ve Varšavě „Památník sedmi generálům“ , vzbuzující nenávist mezi těmi, kdo se považovali za vlastence Polska. Nápis na pomníku byl sepsán osobně Mikulášem I.: „Polákům, kteří zemřeli v roce 1830 za věrnost svému panovníkovi. Teprve po pádu Ruské říše Poláci pomník, který je tak dráždil, promptně zničili. Ale máme každou příležitost připomenout jim hrdiny naší země. Zvažit obnovu pomníku, který by mohl být instalován, například, přímo před polskou ambasádou v Moskvě.

Těžká technika bourá pomník sovětským vojákům v polské Varšavě. Foto: AP Photo 

 

Pokud jde o historickou spravedlnost, Varšava nenesla žádnou odpovědnost za nelidské zacházení s tisíci zajatých rudoarmějců v polsko-sovětské válce, stejně jako za jejich nemilosrdné fyzické vyhlazení. Rusko, připomeňme, v 90. letech. uznalo odpovědnost úřadů za smrt polských důstojníků v Katyni. Mimochodem, vzhledem k nechutnému chování polské elity a polských úřadů stojí za zvážení nikdy nevpustit jejich představitele na toto smutné místo. Oni si to nezaslouží. (To bylo v rámci usmířit se s Polskem, ale byl to chybný krok. Pro Moskvu naprosto zbytečný. Možná je to názor ruské elity, ale prakticky vše naznačuje pravý opak – vinu Němců. V odkazu lze najít základní knihy o této události – pozn.překl. (A))

Dnešní Polsko bez špetky ztráty svědomí používá principy selektivní historické paměti. To znamená, že naše země má plnohodnotnou zákonnou možnost apelovat na mezinárodní úřady, aby provedly vyšetřování proti polskému státu. A dokonce svolat ad hoc tribunál, který by konstatoval zločiny spáchané předchozími polskými režimy a kterému by mohla být předložena důkazní základna. Výsledkem jeho práce by mohlo být odsouzení jejich zvěrstev a vyplacení odškodnění příbuzným obětí. 

***

Ale hlavním a nejbolestivějším problémem pro Poláky zůstává územní problém. Národní hranice z roku 1945 obsahovaly vše potřebné pro postupný rozvoj země a udržení jejího postavení jako vlivné evropské velmoci. Bývalá německá území zůstávají dnes nejvíce prosperujícími částmi polského státu. Tento faktický dar SSSR Polákům však nepomohl překonat komplex národní méněcennosti. Dodnes vnímají ztrátu východních zemí jako zrůdnou křivdu a porušení historické celistvosti své země. Ve skutečnosti mluvíme o banálním geopolitickém vlastním zájmu Varšavy. Jestliže jsou pro ni běloruské a ukrajinské země spojené s historií přítomnosti Polska na těchto územích, pak pro Minsk, Moskvu a Kyjev mluvíme o počátcích společné státnosti. 

Varšava horlivě vyzývá zločinný nacionalistický ukrajinský režim, aby tento kritický okamžik odmítl. Agituje její současnou psychicky labilní hlavu k maximálnímu sblížení se se Západem a pokračování války s Ruskem. Naprostá většina polské společnosti dnes projevuje extrémně rusofobní nálady. Za těchto podmínek bude jejich společnost s pomocí přátel z NATO aktivně tlačit na politické elity své země k vyslání vojáků na území Ukrajiny. 

Poválečná polská státnost by nemohla být obnovena bez účasti SSSR. Na to teď raději nevzpomínají. 

Zahraničněpolitická projekce akcí moderního Polska přitom velmi připomíná strategii Třetí říše v předvečer druhé světové války. Historické paralely se naznačují. Například územní nároky na sousedy: Německo vyhlásilo zvláštní právo na „bratrské“ Rakousko a anektovalo ho v důsledku anšlusu v roce 1938. Polsko šílí resentimentem (odporem) vůči 17. století, hodlá převzít země západní Ukrajiny při první vhodné příležitosti. Polské úřady již tyto plány na oficiální úrovni ani moc neskrývají. 

Třetí Recz Pospolita, která si za vzor zvolila Hitlerovu dobrodružnou politiku, důsledně následuje cestu geopolitického revanšismu, který nakonec německý národ dovedl ke katastrofě. To však Poláky nezastaví v jejich rozpínavosti. K čemu by to mohlo vést? 

Za prvé a docela pravděpodobný je vstup polské armády na Ukrajinu, aby se zmocnila, dost možná krvavě, západoukrajinských zemí a jejich připojení k Polsku. Navzdory pokryteckým prohlášením Varšavy polský a ukrajinský národ nikdy nebyly a nikdy nebudou bratrskými. Postoj polských pánů k obyčejným Ukrajincům jako netalentovaným nevolníkům je součástí vnitřního polského intelektuálního konsenzu. Navíc příklad Pilsudského cynického použití Petljurových jednotek v roce 1920 znovu dokazuje, že Ukrajina je pro Polsko pouze vyjednávacím nástrojem v jeho geopolitické hře proti Rusku. V meziválečném období zahájila polská vláda aktivní politiku přesídlování, ve snaze změnit etnické složení „východních zemí“. 

Přesně to teď Ukrajinu čeká. Polsko představuje přímou hrozbu pro ukrajinskou státnost, bez ohledu na to, jak se k němu my sami v Rusku chováme. Ve skutečnosti by to pro ni znamenalo definitivní konec snu o ukrajinské nezávislosti. A chápe to i profašistický kyjevský režim. Důsledky pro obyčejné Ukrajince by mohly být prostě katastrofální – radikální asimilace poddaného obyvatelstva, akutní sociální napětí, které by mohlo vyústit v těžkou migrační krizi, v Evropě dosud nevídanou. 

Za druhé. Budování vojenského potenciálu samotného Polska a polská vojenská přítomnost na Ukrajině by mohly vyvolat přímý střet mezi Varšavou a Běloruskem a Ruskem. V tomto případě bude spojenecká skupina adekvátně reagovat, aby zabránila hrozbám, které pocházejí ze nepřátelských ambicí polského establishmentu. Navíc dobrodružné akce Polska, pokud by je bezmyšlenkovitě podporovaly jeho spojenci v NATO, by mohly vést k mnohem nebezpečnějším důsledkům pro celý svět. A pak Polsko bude hrát roli (opět – pozn.překl.) „hyeny Evropy“, která rozpoutala třetí světovou válku. 

Za třetí. Špatně skrývaná nenávist ve vyspělé části Evropské unie vůči Polsku, Polákům a zejména straně Právo a spravedlnost bude nadále přetrvávat a zhorší jejich vztahy s „eurograndees“ (především Německo a Francie). Tam budou doufat, že se k moci dostanou další proevropské síly. Nyní přední státy EU považují polské úřady za zlomyslné povýšence, kteří sobecky využívají všechny její instituce pouze pro své vlastní sobecké účely, aniž by čímkoli přispěli do evropské pokladny. A po zahájení SVO, kdy Polsko převzalo slávu urputného obránce umírající Ukrajiny a hlavního spojence Spojených států v regionu, tento názor jen posílil. Dá se předpokládat, že to v konečném důsledku přispěje k destabilizaci samotné struktury EU, až k plnohodnotnému zúčtování v rámci „přátelské“ evropské rodiny a dokonce rozpadu Evropské unie vinou Polska. 

Za čtvrté. Bezuzdné sobectví polských elit ve střednědobém horizontu může vést ke zhoršení polských vztahů s pobaltskými zeměmi, které zatím považují Polsko za základ současného rusofobního svazku. Ale megalomanie a nároky na „senioritu“ (vůdčí roli“ – pozn.překl.) mohou zneklidnit i flegmatické pobaltské elity. Pak jejich dočasné spojenectví praskne, tím spíše, že historické kořeny polsko-litevského spojenectví už dávno vyhnily. Podkopání takové vynucené aliance dnes odpovídá strategickým zájmům Ruska. 

Skupina polských nacionalistů během shromáždění ve Varšavě. Foto: EPA-EFE 

Za páté. Dnes propagovaná teze o výlučné roli Polska v EU a zejména ve východní Evropě je ozvěnou předchozího mesiášského učení o zvláštním civilizačním poslání Poláků. Odtud také pramení intenzivní polský antisemitismus, který se datuje více než jedno století do minulosti. Například Varšava je dnes obzvláště citlivá na diskuse o roli etnických Poláků v holocaustu. Poté na počátku roku 2000, když se stalo nemožné ututlat ostudnou minulost, polské úřady začaly vytvářet obraz Polska, přátelského k Židům po staletí. Tato vynucená „shovívavost k toleranci“ se do značné míry vysvětluje vstupem země do Evropské unie. Další názory, které poukazují na historický polský antisemitismus, vyvolávají mezi místními politiky a odborníky divokou hysterii. 

Poté, co Varšava našla novou podporu ve Spojených státech a NATO, oživila koncepci Mezimoří, která za Pilsudského zcela selhala. 

Přestože Poláci dělají vše pro to, aby jejich zapojení do „konečného řešení židovské otázky“, včetně aktivní účasti na pogromech a solidarity s nacisty, zmizelo z vnějšího veřejného diskurzu, antisemitismus zůstává jejich hlubokým národním identifikátorem. Stejně jako rusofobie v jistém smyslu skutečně proniká do duší Poláků s mateřským mlékem. Pravda, nyní v Polsku je mnohem praktičtější být rusofobem: můžete získat mnohem více politických a majetkových dividend. Faktem však zůstává, že bestiální polská antisemitská fobie a zoologická rusofobie jsou jevy stejného řádu a musí být odsouzeny světovým společenstvím na všech úrovních. 

***

Současná rusofobní revizionistická politika Polska tedy nedává důvod k optimismu. Tato země stále čeká na správný okamžik, aby znovu zaplavila východní Evropu krví, aby dosáhla svých vlastních cílů. 

Nicméně lpění polského vedení na zlovolných ideologických principech Duchinského a špinavém politickém dědictví Pilsudského představuje významnou hrozbu pro jeho vlastní národní bezpečnost. Stojí za to varovat naše věčné polské „přátele“: nacionalistická megalomanie, opojení minulou velikostí a sladké sny o novém regionálním vedení jsou pro ně extrémně nebezpečné. Pokusy získat zpět status hlavní východoevropské velmoci apelem na zvýšené národní vědomí se pro Polsko často ukázaly jako velmi nákladné. Odtud pochází druhá strana polské megalomanie – „komplex poražených“, který čas od času eskaluje a uvrhuje polský establishment do bouřlivé hysterie. 

Dějiny nejednou vynesly nemilosrdný rozsudek nad troufalými Poláky: bez ohledu na to, jak ambiciózní mohou být revanšistické plány, jejich kolaps by mohl vést ke smrti celé polské státnosti. A ti, kteří se ještě včera zdáli být spolehlivým spojencem, v každou vhodnou chvíli využívají oslabenou zemi jen pro své úzké sobecké zájmy. Prodají ji a zradí. A rozhodně to nebude Rusko, se kterým se jeho neklidný západní soused snaží neúspěšně bojovat už pár století. 

Slabomyslní varšavští władze a panowie se bohužel nechtějí poučit z vlastní historie. Ale v blízké budoucnosti se jim bude moci plně pomstít a ukázat polské elitě svou zlověstnou cyklickou povahu. 

Budeme pak smutnit z rozpadu současné polské státnosti? Není třeba lhát. Odpověď může být pouze jedna: rozhodně ne! 

=========================================

1 Солженицын А.И. Раскаяние и самоограничение как категории национальной жизни // http://www.vehi.net/samizdat/izpodglyb/05.html.

2 Милош Ч. Россия // Старое литературное обозрение. 2001. № 1

3 Цат-Мацкевич С. Станислав Август. М., 2023. С. 252.

4 Ключевский В.О. Курс русской истории. Лекция LXI // http://www.spsl.nsc.ru/history/kluch/kluch61.htm .

5 Соловьев С.М. История падения Польши. М., 1863. С. 9.

6 Цат-Мацкевич С. Станислав Август. М., 2023. С. 33, 154.

7 АВП РФ. АСБ. Оп. 19 “д”. П. 6. Д. 1. Л. 2.

8 АВП РФ. АСБ. Оп. 19 “в”. П. 4. Д. 1. Л. 13.

9 АВП РФ. АСБ. Оп. 19 “д”. П. 6. Д. 1. Л. 14.

10 Военная энциклопедия. Т. 7. М., 2003. С. 555.

11 Об историческом единстве русских и украинцев: Документы. М., 2023. С. 425.

12 Красноармейцы в польском плену в 1919-1922 гг. Сборник документов и материалов. М.; СПб., 2004. C. 528.

13 Красноармейцы в польском плену в 1919-1922 гг. Сборник документов и материалов. С. 654-655.

14 Archiwum Aktów Nowych w Warszawie. Instytucje wojskowe. 296/III-21. Rosja czy Niemcy? Zestawienie odpowiedzi z V 1934 r. S. 1-2.

15 Правда. 1989. 25 ноября. С. 4.

(A) Knihy o Katyni:

– Grover Furr – Тайна Катынского расстрела: доказательства, разгадка http://flibusta.is/b/660763 

– Елена Анатольевна Прудникова – Неудобная правда Катыни http://flibusta.is/b/464913 

–  Юрий Игнатьевич Мухин – Катынский детектив. Все тайны убийства в смоленском лесу http://flibusta.is/b/587091 

– Владислав Николаевич Швед – Катынь. Современная история вопроса http://flibusta.is/b/547704 

–  Владислав Николаевич Швед – Тайна Катыни, или Злобный выстрел в Россию http://flibusta.is/b/220963 

Zdroj https://rg.ru/2023/11/02/rossiia-i-polsha-zametki-k-4-noiabria.html 

Překlad Peter 008

sdíletj na

8 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
sergej
6. 11. 2023 21:47

Ano

skeptik
7. 11. 2023 09:10

Tady jsou dobře popsané zásluhy Polska na II. světové:

http://leva-net.webnode.cz/products/masakr-v-kozich-horach-katynsky-masakr/

iva
7. 11. 2023 09:17
Rusko v noci na úterý formálně odstoupilo od Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě, jejímž účelem bylo zmírňovat potenciální napětí mezi Východem a Západem po skončení studené války. "7. listopadu 2023 v 00:00 h. Rusko ukončilo proceduru odstoupení od CFE. Mezinárodní právní dokument, jehož platnost naše země pozastavila ještě v roce 2007, se tak pro nás definitivně stal historií," uvedlo ruské ministerstvo zahraničních věcí. (reuters)
sergej
7. 11. 2023 09:29
Odpovědět  iva

Asi se diví že se stepní mužici neklaní. 🙂 🙂

primak
7. 11. 2023 10:02

Když Pilsudski zemřel v roce 1935, na jeho pohřbu byla pro Hitlera vyhrazeno speciální čestné místo:

Pilsudski Funeral 1935.jpg
Frank1
7. 11. 2023 11:52

Polaci se spolci s kymkoliv, kdo je bude podporovat proti Rusku. To je obrys polske historie a polskeho nacionalismu v clanku. Rusofobie, antisemitismus i spolceni s nemeckymi nacisty to doklada. Maji stejny problem jako Cesi – chteji patrit na zapad a ocekavaji odtud blahobyt, ackoliv jim spojenectvi s nim prineslo jen zradu, valku a bidu. Hitler polske nadeje prevalcoval. Ceskoslovensko zradil zapad v Mnichove. Podle W. Churchilla by Polsko bez ruske armady uz neexistovalo. Co Polaci na to?
Namisto vdecnosti a spojenectvi s Ruskem jsou dnes Polaci nejrusofobnejsim statem na vychode Evropy, nicicim pomniky svych sovetskych osvoboditelu ve 2. svetove valce…

Ten proklaty nacionalismus podkuruje lidem podle stejneho schematu: Jsme vyvolenou rasou, ostatni jsou verbez, musime ziskat vsechno, co nam ostatni odpiraji. A kdyz to jinak nejde, i valkou.

Frank1
7. 11. 2023 11:54
Odpovědět  Frank1

Pokracuji.
Tohle stejne schema vyznava Ukrajina i Polsko. Oba staty existuji jenom diky Rusku. Na zaklade historicke zkusenosti s nimi bude lepe, kdyz prestanou jako staty existovat a stanou se soucasti vetsiho soustati, ktere nebudu jmenovat.Tim ztrati nepratele Ruska ze zapadu, utocici kazdych sto let na Rusko v budoucnu nastupni uzemi i jeho zdroje. Mir bude pro obyvatelstvo to nejcenejsi, co ziskaji.

Frank
7. 11. 2023 15:17

Je dávno jasné, že pšonci jsou pakáž, která obsadila naše pohraničí dříve než Wehrmacht.