blogpolitika

Chtějí válku s Ruskem, blbí a nebezpeční. Česko je zatím ničeno jinak.

05.02.2022 17:47 | Rozhovor

„Útok na Ukrajinu by měl smysl jen v případě odvety na nepřehlédnutelný útok ze strany Ukrajiny na ruskojazyčné obyvatelstvo LLR a DLR. Někteří získali občanství Ruské federace. Pokud Ukrajina nebo cizí vojáci z území Ukrajiny nezaútočí nebo nebudou rozmísťovány zbraně s dlouhým doletem, Rusko nechá Ukrajinu jejímu chátrání a zadlužování. Rusko má svých zdrojů i problémů dost. Nepotřebuje konflikt se zemí, kde je vybičována nenávist vůči Rusku a mnozí ještě s dojetím vzpomínají na dědečka bojujícího v ukrajinské divizi SS,“ vysvětlil europoslanec Ivan David (SPD) pro ParlamentníListy.cz. „USA budují základny u ruských hranic a posílají do Evropy další tisíce vojáků s útočnými zbraněmi, ale podle naší milé oficiální propagandy eskaluje hrozba z ruské strany,“ doplnil.

Jak se jako člen Výboru pro zemědělství Evropského parlamentu díváte na konflikt mezi ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) a Agrární komorou ČR?

Agrární komora a Zemědělský svaz rozhodně mají proč se bouřit.

Lidovecký ministr Nekula nechal přesunout podstatnou část tzv. „evropských dotací“ na tzv. „první hektary“ a nechal zastropovat dotace pro větší zemědělské podniky. Tím sebral peníze podnikům, které vytvářejí naprostou většinu zemědělské produkce v ČR a převedl prostředky do podniků, které produkují málo nebo nic. Velké podniky mají prakticky veškerou živočišnou výrobu, protože chovat zvířata v malém je ekonomicky neefektivní.

Pan ministr tak urychluje likvidaci českého zemědělství. Podniky, které se držely tak tak nad vodou, se utopí v dluzích.

Tento záměr ale podporuje Asociace soukromého zemědělství. Jaký to má smysl?

Lidovci mají voliče tam, kde jsou drobní zemědělci. Tak dostanou zaplaceno z veřejného rozpočtu, aby dál volili KDU-ČSL. Asociace soukromého zemědělství sdružuje některé drobné zemědělce. Zaplaceno dostanou i ti, kteří jen sklízejí seno pro svoje jezdecké koně. Jsou tak z veřejných prostředků podporováni ve své soukromé zálibě. 

Jako by to nestačilo, na skutečné zemědělce se hrne řada dalších pohrom. Je to rychlé zdražování veškerých vstupů, je to tzv. „Strategie z pole na vidličku“ a spousta dalších nesmyslů v Zeleném údělu (Green Deal), které naše současná vláda tak nadšeně podporuje. Všechny povedou ke snížení zemědělské produkce v celé Evropské unii a nejhůře dopadne východní Evropa včetně ČR.

Proč právě my?

Zkusím to vysvětlit na současné „krizi vepřového“. Když se „africký mor prasat“ dostal do Číny, vedlo to k úhynu a k vybití stamiliónů prasat. Mnoho evropských producentů budovalo nové obrovské vepříny pro vývoz do Číny. Jenže nikdo nepočítal s tím, že se Čína s africkým morem prasat vyrovná tak rychle. Tím vznikl obrovský přebytek na trhu a samozřejmě došlo k pádu cen. Západní producenti budou chtít prodat co nejvíce, kde se dá, ale všechno neprodají na nových trzích na Filipínách, ve Vietnamu, v Koreji a jinde.

Západoevropští producenti dostávají dotace na produkci vepřového několikrát vyšší než v ČR. A také dostávají dotace na vývoz a za každý kilometr, čím dále vyvezou, tím více vydělají. Proto jim naše podniky mohly těžko konkurovat a menší podniky zanikly. Soběstačnost ČR ve vepřovém klesla na 38 %, ale tam se nezastaví, protože obchodní řetězce budou dovážet vepřové ze Západu.

Padnou další producenti. Západní výrobci budou mít ztráty a budou odškodněni z „evropských peněz“, ale naši zaniklí producenti nedostanou nic. Tak to dopadlo s ranou zeleninou, s vínem a s dalšími komoditami.

Ve „Společné zemědělské politice“ jsme si prý rovni, ale Západ si je mnohem rovnější. Likvidací produkce u nás si rozšiřují odbytiště.

Už se ví, jaké budou dopady Zeleného údělu (Green Deal)?

Zelený úděl podle různých dopadových studií povede k poklesu zemědělské produkce celkově o 12 až 25 %. Samozřejmě u různých komodit různě. Nejhůř dopadne živočišná výroba a tzv. citlivé komodity náročné na práci. O přibližně stejné procento poklesnou příjmy zemědělců a o přibližně stejné procento narostou dovozy ze zemí mimo EU, kde se náročnými požadavky eurokratů nemusejí zabývat. Proto se to zřejmě celé dělá. O cenách rozhodují obchodní řetězce, a ty určitě zlevňovat nebudou. Naopak, česká konkurence už na trhu nebude překážet.

Současně se vesele žvaní o záchraně planety a o důležitosti potravinové bezpečnosti. Likvidace deštných pralesů, aby bylo kde pěstovat geneticky upravenou sóju na výkrm vepřů ve Španělsku, a pak je vozit přes celou Evropu, to je další výsledek Zeleného údělu. Ono se to děje už teď, ale Zelený úděl to ještě podstatně zhorší. Obchodníky, kteří na tom vydělávají, rozvrat zemědělství a venkova vůbec nezajímá. Proto Evropská komise tak prosazuje smlouvy jako tu s Mercosurem (sdružení velkých jihoamerických států). Zlikviduje většinu živočišné výroby dovozem masa zvířat krmených antibiotiky, hormony a plodinami plnými pesticidů.

Ale pan ministr Nekula prioritně podporuje majitele půdy, kteří nic neprodukují. Samozřejmě s pětikoalicí za zády. Pana ministra Nekulu vůbec neznám.

Naproti tomu jeho nový náměstek je pro mne nezapomenutelný. Pirát Radek Holomčík se jako poslanec Parlamentu ČR postavil proti zvýšení potravinové soběstačnosti ČR cestou tlaku na řetězce, aby postupně nahradily dovozy za dumpingové ceny naši domácí produkci. Místo toho jako pomoc zemědělcům navrhl snížení administrativy a poradenství ve vztahu k životnímu prostředí a poučení o nových technologických postupech. Doporučil docílit, aby „byli silní spotřebitelé, kteří by si dokázali za kvalitu připlatit“. To by prý rád dosáhl snížením zdanění práce, aby „spotřebitel mohl investovat do nákupu potravin“. Tento génius se nedostal do Poslanecké sněmovny, tak bude moci svými moudry posilovat Ministerstvo zemědělství.

Zemědělští odborníci přece musejí vědět, jak se situace vyvíjí a kam dospěje se Zeleným údělem…

Zemědělští odborníci to vědí, ale bojí se promluvit, pokud jsou závislí na platech a dotacích přerozdělovaných Evropskou komisí anebo prounijními vládami. Bojí se i poslanci v Zemědělském výboru, ačkoli jsou většinou sami zemědělskými podnikateli.

Tak je možné, že prvním místopředsedou Zemědělského výboru v Evropském parlamentu se stal francouzský zelený Benoît Biteau, který předložil pozměňovací návrh, aby v celé EU byla zakázána orba. Zdráhám se takové věci říkat v obavě, že mi to nikdo neuvěří.

Jakého výsledku v boji proti oteplování planety může být reálně docíleno?

Na semináři o cestách ke snížení vypouštění kysličníku uhličitého do roku 2030 o 55 % v programu „Fit for 55“ jsem se přednášejícího „experta“ zeptal na základní předpoklady. Vědec přece musí na každém kroku ověřovat premisy.

Řekl jsem: „Shodneme se, že kysličník uhličitý je za běžných teplot plyn a v atmosféře se plyny stále mísí po celé planetě. Jestliže EU vypouští 8 % CO2 a toto množství sníží na 4 %, jaký bude celkový vliv na oteplování planety? Byl jsem na „Klimatické konferenci“ v Glasgow a žádná země z největších znečišťovatelů skleníkovými plyny se nepřidá k Zelenému údělu EU, nanejvýš mlhavě slibují, že „později“. Při tom nejenom Čína otvírá již zavřené uhelné doly a staví nové uhelné elektrárny a množství skleníkových plynů roste o několik procent ročně. Zelený úděl EU ale těžce poškodí průmysl i zemědělství v EU a povede k sociálnímu rozvratu…“

Samozřejmě moji otázku „přeslechl“, jako obvykle. A jede se dál.

Ještě pár otázek k poslednímu vývoji na hranicích Ruska a Ukrajiny. Z jakého důvodu přesunuli Rusové své vojáky blíže k hranicím s Ukrajinou?

Ruská federace reagovala na vývoj na Ukrajině, kde prezident Zelenskij předložil návrh zákona „O přechodném stavu“. Ten „řešil“ situaci po obsazení vzbouřeneckých republik DLR, LLR a Krymu. Počítalo se s potrestáním osob odpovědných na těchto územích za vzdor Ukrajině. Aby prezident dodal váhu této své deklaraci, polovina ukrajinské armády zaujala postavení výhodná pro dobytí DLR a LLR.

Rusko předem deklarovalo, že sankce proti obyvatelstvu vzbouřeneckých republik nepřipustí. Ze zkušenosti vím, že lidé z východní části Ukrajiny, která byla administrativně přičleněna k Ukrajině v dobách SSSR, se buď cítí Rusy, nebo Ukrajinci mluvícími rusky, nebo Ukrajinci a Rusy současně, Tato dvojí identita je v Rusku dosti běžná i u příslušníků národnostních menšin a malých národů.

Úřední jazyk a vyšší školství byly na Ukrajině už za cara ruské. Ukrajinsky se učilo jen v základních školách pro žáky nestudijního typu a na zaostalém venkově. Spisovná ukrajinština existuje jen pár desetiletí.

Jaký smysl by měl případný ruský útok na Ukrajinu z vojenského, ale i vůbec z celkového hlediska?

Útok na Ukrajinu by měl smysl jen v případě odvety na nepřehlédnutelný útok ze strany Ukrajiny na ruskojazyčné obyvatelstvo LLR a DLR. Někteří získali občanství Ruské federace. Pokud Ukrajina nebo cizí vojáci z území Ukrajiny nezaútočí nebo nebudou rozmísťovány zbraně s dlouhým doletem, Rusko nechá Ukrajinu jejímu chátrání a zadlužování. Rusko má svých zdrojů i problémů dost. Nepotřebuje konflikt se zemí, kde je vybičována nenávist vůči Rusku a mnozí ještě s dojetím vzpomínají na dědečka bojujícího v ukrajinské divizi SS.

Co říci na postoj Německa, které se chová v této záležitosti zdrženlivě?

V Německu existuje po volbách pnutí mezi členy nové koalice, ale Německo potřebuje ruský plyn ze Severního proudu (Nord Stream 2), který nahradí jaderné elektrárny. Z konfliktu s Ruskem nemůže mít žádný prospěch.

Jak hodnotit chování české politické reprezentace? Někteří vypadají tak horlivě a dychtivě, jako by si tu válku i přáli…

Někteří jsou opravdu tak blbí, že chtějí válku. Jsou nebezpeční, a ještě nebezpečnější by byli, kdyby měli podporu veřejnosti.

Že konfrontaci s Ruskem chtějí řadoví Poláci i představitelé jejich státu, na to jsme si zvykli, ale u nás je to nebezpečná novinka. Jako by se vracela tzv. druhá republika. Někteří představitelé ČR se chovají jako reprezentanti protektorátu. A vyhráli volby díky médiím hlavního proudu. Ještěže jsou tak neschopní.

Jaké dopady by případný válečný konflikt těchto dvou zemí měl na Českou republiku?

Samozřejmě záleží na rozsahu a formách použitých prostředků. V každém případě by důsledky byly negativní až přímo strašlivé. Britský vojevůdce prý po bitvě u Waterloo řekl, že to nejhorší po prohrané bitvě je vyhraná bitva. A jaká byla tehdy vojenská technika? Ztráty civilního obyvatelstva byly minimální.

Válka je důkazem selhání možného mírového řešení. Nejméně jedna strana si ho nepřeje. USA budují základny u ruských hranic a posílají do Evropy další tisíce vojáků s útočnými zbraněmi – ale podle naší milé oficiální propagandy eskaluje hrozba z ruské strany. USA hodlají opět zajištovat mír podobně jako v Koreji, Vietnamu, Jugoslávii, Iráku, Sýrii a v dalších desítkách míst po celém světě.

Hrozí reálně vypuknutí tohoto konfliktu, když podle vás není v zájmu ani Ruska, ani Ukrajiny?

Určitě hrozí – jak moc, to nedokážu odhadnout. Ale jestliže dojde i k náhodnému incidentu, který bude vyhodnocen jako začátek útoku, může vypuknout konflikt ve značném rozsahu, možná i celosvětový. Takové incidenty už v minulosti nastaly. Tehdy naštěstí zvítězila zdrženlivost.

Při dnešních rychlostech nezbude na telefonování čas. K čemu nám pak bude vědomí, že konflikt byl málo pravděpodobný? Rozhodnutí psychopatického fanatika už nikdo nezvrátí.
https://bit.ly/3Beridr

sdílet na

1 Komentář
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
krpo
6. 2. 2022 11:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Ukrajinci si to mají vyřešit sami,tedy jestli na to mají IQ. Je zřejmé,že Putin má jiné priority. Invaze na Ukrajinu mezi nimi určitě není!