„česko“ versus Česká republika (Česko-Slovenská republika)

„česko“ versus Česká republika (Česko-Slovenská republika)

Navazuji na předchozí článek „česko“ v EU: https://www.pokec24.cz/blog/cesko-v-eu/

„Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh.“

Vypůjčil jsem si krátký úryvek z Bible. Ale proč o tom píši. Z hlediska řízení společnosti se dá pomocí jednoho slova napáchat jak nepředstavitelná škoda na daném národě (z hlediska nechápajících „ovčanů“ daného národa), tak i mnoho užitku (posouvající daný národ na pomyslné stupnici vývoje směrem kupředu).

Z hlediska řídících procesů se nabídne „neškodná“ změna názvu státu a následně se „sleduje“, co tento „neškodný“ návrh (řídící manévr) s danou společností učiní. Z hlediska mezinárodních (globálních) řídících procesů může proces sledování trvat desítky let (i stovky) – zde by měl dav přestat býti davem a přestat uvažovat v horizontu dnu a týdnů! Je třeba uvažovat v řádu min let (desítek let)!

S názvem změny státu (z dlouhodobého hlediska) je spjato i přerušení školní výuky (byl úmyslně přerušen proces osvojování si znalostí nastupující generace). Toto „poškozené“ pokolení bude z hlediska řídících procesů mnohem méně akceschopné, než současná generace produktivního věku. Proč nemá být akceschopné obyvatelstvo zdejšího národa? Proč musí být zbaveno své akceschopnosti (např. schopnosti bránit se v oblasti ekonomie, hospodářství, energetiky, demografie, sociologie, zdravotnictví, vzdělání atd.). Tuto otázku je potřeba znovu zopakovat: Proč má být obyvatelstvo tzv. „česka“ naprosto neakceschopné? K čemu má byt zdejší obyvatelstvo využito (zneužito)? A vůbec? Z globálně historického procesu: Je potřeba, aby současné obyvatelstvo „česka zabíralo zdejší životní prostor? Naši předci se dokázali v období Velké Moravy postavit „západním“ sousedům. V období husitství se postavili globálnímu řízení zosobněnému „papežskou mocí a Svatou římskou říší. Následně se vzepřeli v době předbělohorské, v době národního obrození i v době po 2. sv. válce. A český národ pořád ne a ne s konečnou platností se nechat zlomit, zadupat do země a opustit zdejší životní prostor. Pokud připustím, že Praha plní roli židovského okultního centra, tak v podstatě nemá vliv, zda život „řídících elit“ v Praze zajišťuje obyvatelstvo českého národa, nebo jiné obyvatelstvo. Jenže „problémem“ je samotný český národ.

Pokud hypoteticky připustím „konspirační teorii“, že v západní Evropě se bude v nadcházející budoucnosti formovat jakási islámská kultura (státnost, stát), může být čistě hypoteticky předpokládáno, že se část obyvatelstva, nesouhlasící s tímto procesem, ze západní Evropy přesune na území – dejme tomu např. takového „česka“? Příp. By bylo také vhodné poskytnout útočiště více protirusky naladěnému lidu přicházejícímu z východu? Tzn. je potřeba uvolnit zdejší prostor a přenechat jej někomu jinému? Pro připomenutí použiji citát z období předcházejícímu 2. sv. válce, jehož autorem je Rudolf Lodgmann von Auen: „Českou pánev a Moravu a východní regiony na hranici Německa osídlíme německými sedláky. Čechy vysídlíme na Sibiř nebo do oblasti Volyně. Přidělíme jim rezervace s novými federativními státy. Češi musí opustit střední Evropu. Dokud tady budou, budou tvořit husitskobolševický agitační blok.“ A tak se zasníme a z dlouhodobého hlediska můžeme pozorovat, jak se zvyšuje porodnost a jak se zvyšuje zdravotní péče poskytovaná zdejším občanům. Nebo je tomu ve skutečnosti naopak?

Ještě si vypůjčím dvě citace:

1) STÁT – to je systém pro přežití národa.“

2) Jednotícím článkem národa a státnosti je vlastenectví, což znamená, že vlastenectví bez státní politiky uvádějící nadpozemskou objektivní Spravedlnost do života není možné.“

Tzn. pokud lidé odmítnou vlastenectví i název státu – odmítnou stát. Pokud lidé odmítnou kulturu, která podporuje formování státu, svůj stát ztratí, stát se rozpadne na společenství, které podporuje současná kultura jedinců z rozpadajícího se státu. Rozpad na kraje, města (území ovládaná např. oligarchickými a zločineckými skupinami), klany (rody). S rozpadem státu jde samozřejmě ruku v ruce i omezení tzv. blahobytu. Obec (město) není schopna zajistit to, co je schopen zajistit stát! Jenže v tomto případě jde i o omezení „blahobytu“ nic nechápající vládnoucí třídy. Že to nedokáží a nechtějí pochopit, je nejen k jejich smůle, ale i ke smůle zdejšího národa. Ani samotná Praha si nebude schopna sama zajistit to, co jí zajišťuje stát.

Pokud nechce obyvatelstvo „česka“ skončit v nebytí, bude nutné zvyšovat úroveň svého vzdělání a v chápání probíhajících i minulých procesů na planetě Zemi a v návratu k vlastenectví, které jde ruku v ruce se zaujmutím zodpovědnějšího postoje k životu v souladu se zvyšováním mravnosti.

To je možné ovšem pouze za předpokladu, že:

Pokud ministryně Černochová a spol. svým přehnaným úsilím podpoří „urychlené“ procesy v podobě jaderného konfliktu, skončí i ona a její nastrčený tým v nebytí. Proč?:

1) Jisté elity nikdy nešetřily životy svých spojenců (viz. M. Kaddáfí, S. Hussajn, atd. atd. atd.) – zde platí heslo „po použití vyhoď“ (pokud daný jedinec splnil úkol, z hlediska dalšího vývoje je již nepotřebný, mnohdy přímo nežádoucí)

2) Pokud poletí raketa na Prahu, na jistou velmoc poletí o raketu méně

3) Slouží jako skvělá „hlásná trouba“ v šíření protiruské ideologie, v případě jaderného konfliktu jako skvělá návnada

4) Nikdo ji dopředu nebude varovat (ve stylu: „ukryjte se, za X, Y minut začíná jaderný útok na RF – jejím varováním by byla prozrazena a demaskována akce)

5) Úkolem „hystericky ječící ženy“ je do poslední chvíle poutat pozornost a vykřikovat plané naděje, že se nic neděje

Proč může být Praha cílem v případě jaderného konfliktu?:

– Praha je dopravní uzel (silnice, železnice, letiště)

– Praha je logistické a „řídící“ centrum

– Praha je hlavní město ne-přátelského státu vůči RF

– Praha je z historického hlediska židovské okultní centrum

– „Praha“ se otevřeně přihlásila k nacismu (odstraněním sochy I. S. Koněva, který v r. 1945 v čele osvobozeneckých vojsk osvobodil obyvatele nejen Prahy od nadvlády nacistického Německa; na místě odstraněného pomníku byla vztyčena socha hajlující zrůdy)

– MOČR, které sídlí v Praze, dodává zbraně „ukrajinské armádě“ (z dlouhodobého hlediska vytváří náš stát neobranyschopným; dále vyvádí zdroje ze státu za pomoci předražených nákupů za „nejlepší“ zbraňové systémy)

Proč nemůže být Praha cílem v případě jaderného konfliktu?:

– Existuje aspoň jeden jediný důvod, proč by RF v případě jaderného napadení svého státu nezaútočila také na Prahu? Na tuto otázku si musí odpovědět nejenom obyvatelé hlavního města ČR Prahy.

Pro Pokec24: Pavel Tyc

sdíletj na

3.9 12 hlasy
Ohodnotit příspěvek
37 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Peter 008
2. 1. 2023 18:34

Nemyslím, že poletí jaderné zbraně a že začne jaderná válka. Ta by byla tou nejkratší v historii. Úder – protiúder a dost. Přes všechno si to dobře uvědomují i ti největší štváči. A pokud bude, bude z viny té “civilizace” ke které nás přitáhli.
Celou dobu od vzniku jaderných zbraní a použití v Japonsku je jaderné harašení o tom, že “naše civilizace” chce udeřit první a navíc beztrestně. O ničem jiném to není.
Navíc USA a jeho spojenci neprováděly již dlouho ani zkušební testy a ani náležitou údržbu. Pokud je mi známo, pak v samotných USA se objevují hlasy – jaký je stav jaderných zbraní? Může se totiž klidně stát, že nastane katastrofa už jen jejich “rozpadem” na místě skladování.
Kolonií jsme se stali již krátce po r. 89. Tehdy nám začali ničit vše, co by nám mohlo zajišťovat jakoukoli samostatnost a soběstačnost. A hodně “pomohla” “mlčící většina”.
Pokud chcete vědět více o tom, co je to kolonie a proč se nemohou – zatím – pozvednout samy z kolen, pak doporučuji knihu Dmitrij Zykin – Zakázaná ekonomika, lze najít a stáhnout z Uloz.to
https://uloz.to/file/AK3HU7Ta4fgd/dmitrij-zykin-zakazana-ekonomika-pdf#!ZJRlAGR2ZmEzMTVkZGD2A2WxAQN5AJEaMwEeLyu+qz9lFGtlZD==

Je to velmi zajímavá kniha a dává mnohé na svá místa. Rovněž ukazuje, že nikdy nemůže fungovat “kapitalistická ekonomika”, která je postavena na “pyramidě” a pro podvodníky. Také vysvětluje nepřímo, proč je Rusko pro mnohé země nadějí.

3d4192e9_resizedScaled_740to987f.jpg
Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pedro
2. 1. 2023 19:06
Odpovědět  Peter 008

Zradili jsme a zrádce nikdy a nikdo neměl rád.

Pavel
2. 1. 2023 19:14
Odpovědět  Pedro

ano zrádci se vždy likvidovali a to at ze strany toho koho zradili tak ze strany toho pro koho zradili bylo to velmi pragmatické jelikož kdo zradil jednou zradí pokaždý kdy k tomu bude příležitost

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Frank
2. 1. 2023 19:42

A doplním: Praha je místo největších šmejdů z celé republiky.

Peter 008
3. 1. 2023 10:45
Odpovědět  Frank

a

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
marie
5. 1. 2023 17:13
Odpovědět  Frank

Ano, ale skoro všichni pocházejí z Moravy. Začít od FIaly a konči s protěžovanou moravandou za prezidentku. I ten idiotský Hřib je odněkud ze Slavičína z Moravy a “vládne” Praze.

Spam Teuton
2. 1. 2023 20:20

Pořád nemohu uvěřit, že by konec civilizace a návrat do doby kamenné měl být kvůli špinavé a zaprasené nacistické díře názvu Ukrajina. To jako fakt ? Kvůli těmto divným Vasylům a Dorotám ?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
ladik
3. 1. 2023 13:26
Odpovědět  Spam Teuton

Nebylo by to kvůli Ukrajině, ale kvůli kolektivnímu fašistickému Západu.

sizok
2. 1. 2023 20:34

Článek nahoře má pravdu. Přesně pojmenováno. Jednoduše a s nadhledem.
Fialova vláda má před sebou tři roky. Asi se budeme divit, co ještě dokáže, s prominutím,
po-srat. Bohužel, jaký je národ, takovou má vládu. A nikdy nevkročíš do stejné řeky.
Není žádná legální cesta, jak se této vlády zbavit. Národ si to musí odkroutit jako ve vězení.
A pokud si někdo myslí, že s další vládou po třech letech se něco změní, že zruší fialovy
nesmysly a zákony , mířící proti oponentům, je na velkém omylu. Režim se bude ještě více utužovat. Jsme určeni na porážku. A jak napsal autor článku, islámské hordy vyženou
anglosasy z jejich zemí. Kam se vydají? V ohrožení života moc člověk nepřemýšlí,
jde tam kde bude mít zajištěno bezpečí.

Jaris
3. 1. 2023 06:10
Odpovědět  sizok

Pokud je mi znamo, Tak pan Basta hlasa a slibuje, ze pokud bude zvolen prezidentem, odvola vladu. Bylo by to hezke, ale takhle to nechodi. Prave proto zvolen s nejvetsi pravdepodobnosti nebude. Kdyby byl prece jen zazrakem zvolen, rozpustit vladu mu nebude dovoleno z vyssich pater. Presto jakozto byvaly diplomat ma urcite politicke zkusenosti, ktere by mohl uplatnit jako zastupce CR.
Jinak ten vyber kandidatu je slozen z charakterove krivych kreatur, az by jeden zaplakal, ze v cele republice se nenajde jedn normalni slusny kandidat s vlasteneckym zamerenim.
Chazar Babisz chce utect pred kriminalem a dal hrabat prachy. Samozvana krasavice Nerudova a korouhvicka Pavel jsou obycejni karierni splhouni s drzosti stat se hlavou statu CR, a to bez jakychkoliv politickych, diplomatickych a obchodnich zkusenosti. Vsichni tri jsou naprosto nevolitelni. Vyvarujte se volit tyto tri degeneraty a nicitele CR.

Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 06:34
Odpovědět  Jaris

 “…Tak pan Basta hlasa a slibuje, ze pokud bude zvolen prezidentem, odvola vladu. Bylo by to hezke, ale takhle to nechodi”.

Pravda, nechodí. Ale čistě jen z toho důvodu, že na tuto cestu doposud nikdo nenašel odvahu vkročit. Jiný důvod, než tzv. “zvyklosti”, neexistuje.
Nebude dovoleno? Jakože na něj vytáhnou nějaké kompro? Nebo rovnou skoná na nějakou chorobu, když v helikoptéře, jako Kellner, havarovat nemůže?
Dejme tomu. A dejme tomu, že by se lidi pak dost nas-rali. A nas-ranej lidskej faktor je dost nevypočitatelnej faktor. Nikdy se neví, co se může stát.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jaris
3. 1. 2023 11:43

Milane, prala bych si, abyste mel pravdu a prani se splnilo. Dnesni zapadni system je natolik zkorumpovany, ze se slusny clovek do politiky do vedouci role nedostane.
Bud jsou zfalsovany volby a nebo media takoveho kandidata pomluvami predem znici. V nejhorsim pripade takovi lide vypadavaji z oken nebo maji automobilovou nehodu.

Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 20:56
Odpovědět  Jaris

To není ani tak přání, jako zbožné přání. Nemám klapky na očích, ač to tak nevypadá. Akorát že naříkám až když jsem držkou zapíchlej po uši a že se nevzdávám dokad je jen pidijiskřička naděje.

Pavel z Moravy
3. 1. 2023 11:49
Odpovědět  Jaris

Paní Jaris, moudrá ženo,
básník Bernall, kubánec řekl
Vše co je sladké v sobě nese hořký boj a sny dobře vybojované se uskutečňují.
Více přidávat nebudu.

Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 06:21
Odpovědět  sizok

Není žádná legální cesta, jak se této vlády zbavit.”

Je. Ale už to o tom melu do roztrhání, tak mě to neba. Už jen proto ne, že dobře víš, kterou cestu mám na mysli.

sizok
3. 1. 2023 08:46

Právě proto hovořím o legální cestě.
Jinak mě napadlo sto způsobů, jak s ní skoncovat.

Pavel z Moravy
3. 1. 2023 12:10

My ale musíme změnit celý systém a nahradit toto co je zde lidskostí a spoluprací. Kdo pozorně četl Putina, dostal odpověď když on mluvil o lidskosti, pomoci druhým a slušnosti. To je ta změna, kterou potřebujeme. Jaká je to nádhera, když někomu v nesnázích pomůžete a on upřímně poděkuje a vy v něm získáte přítele, který je sice chudý majetkem, ale má bohaté srdce. Myslím, že o tom mluvil Putin a také Muftí ze Severního Kavkazu. A proto jsem přesvědčen, že Rusko se vydává na cestu lidskosti, bude si brát to dobré z minulosti SSSR, jak to řekl Muftí a bude tvořit novou společnost. Už bylo načase, aby s tím někdo začal. Kdybych mohl, hned bych jim píchl. Tito naši otroci západního globálu nechápou žádné změny, to jsou sebestředné a egoistické figurky, které mají jediné přesvědčení, já, já, já. Mohu li říci svůj názor, básník Bernall to ve své krátké básni říká jasně. Sny dobře vybojované se uskutečňují. Možná to vše projedeme, ale bojovali jsme. K čemu nám bude život v otroctví.

Milan ze Zahrady Čech
4. 1. 2023 10:05
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jenže to nejde jednou. Změnit něco, co se ve světě postupně etablovalo nejméně půldruhého tisíciletí a u nás tisíciletí.
Pro začátek by nám stačil Bašta jako prezident a aby dodržel, co slíbil. První krůček, nic víc. Všichni ostatní kandidáti jsou přešlapováním na místě; jen Bašta nám dává naději.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
sergej
2. 1. 2023 21:28

Popsal jste to velmi dobře a je jasné že ti co se protlačili do vedení státu ho již zničili, mnohým to nedochází a nikdy nedojde že ztratili fundament možné existence stabilit díky nim ale oni chtějí tedy být podle všeho důslednou záhubou lidí kteří je živí a jít zřejmě parazitovat do ráje protože zde se ani náznakem echovají že je to jejich harmoniký a opečovávaný domov s extrémními antitezemi toho aktivovanými záměry činnosti. Kde to pro ně je vysněné je jistě otázkou a kde tedy budou z nich natěšení. “Elita záhub všesměrově. Ale zase tak by si je mohl vzít schwab a udržovat je jako ve svém výroku – nic nebudou mít a budou šťastní.

Rapa
2. 1. 2023 22:47

Jaderný ůder na Prahu je pravděpodobný z hlediska současného vývoje balancující na samé hraně a šílenců,kteří už o tom hovoří a dokonce i u nás a jsou ve vládě. Všimněte si,jak se v minulosti hovořilo pouze o ,Jaderné hrozbě, jenže nyní se už zcela otevřeně hovoří o ,Potřebě jaderné války s cílem zničit a vymazat rusko.A jakým právem např.hovoří ministr Fiala o tom,že už jsme ve válce ? Jak si to vůbec mohl dovolit ? Anebo výlevy jakoby pomatené Černochové,schvalující válku a krveprolití jako by to bylo zcela normální ? Vždyť sami nebudou mít kam utéci,nezachrání se,budou obětováni a odhozeni,jako toaletní papír a spláchnuti.Vláda,která ůstavu státu ponižuje,zesměšňuje svým chováním,zadupává ji do země a chce válku,podporuje válku a lže,že jsme ve válce.Události a rok 2023 až 2024 jistě rozhodnou,co převáží a kam se posuneme.Je potřeba sjednocovat se zespoda,ve skupinách,které si pomáhají,učí se samostatně a nezávisle a pravdivě.Naše vědomí nám nemohou vymazat,to existuje na vyšší ůrovni,než je umělá inteligence anebo odporná propaganda zvířecích šelem podobných lidem.

marie
5. 1. 2023 17:18
Odpovědět  Rapa

Rapo prosím Vás, příspěvek dobrý, ale na začátku slova s “u” jako je úder, úroveň, úspěch, únava se vždy píše u s čárkou. jako úúúúúúú. Jinak dobrý.

Jaroslav
3. 1. 2023 04:19

Až to do Prahy doletí,budu slavit

Jaris
3. 1. 2023 06:15
Odpovědět  Jaroslav

Jaroslave, nebudete. Za to vam rucim.

sizok
3. 1. 2023 08:47
Odpovědět  Jaris

Ani si toho nevšimneš, příteli.

me2d44
4. 1. 2023 11:08
Odpovědět  Jaroslav

Mám pocit, že ten “ohňostroj” už neuvidí nikdo – a kdyby, tak naposled ve svém životě (ohnivý záblesk oslepuje). A zůstává jedna pravda: Po třetí světové – pokud se někdo bude chtít tlouct, tak to bude klacky a praky. Rusům pořád nahrává “Perimetr” – “Mrtvá ruka”. Západu nepomohou ani systémy PVO Patriot – nic neumí, jen střílet v sektoru 30° -když na ně něco letí z jiného směru, musí pracně otočit celou rampu! Už zastaralé systémy Něva a Volchov měly otočné rampy – motorově, celokruhově. Od S300 nové systémy (ruské) PVO střelu nejprve “vyplivnou” kolmo – a pak se navádějí přístrojově, libovolným směrem. O jejich dosahu nemá cenu mluvit – takové motory v USA ještě nevyvinuli – ale le to zpravidla (ten dosah) víc, než dosah západních radarů, takže málo času na dolet. Lze počítat, že většina západních střel skončí v síti ruské PVO (dosáhne i do kosmu).

marie
5. 1. 2023 17:19
Odpovědět  Jaroslav

Bože ty jsi pako. Víš jak je velká naše republika? Ta bude sežehnutá celá včetně kusu Slovenska a všech přilehlých sousedících zemí. To snad není pravda cojsi za jelito.

Jaris
3. 1. 2023 05:32

Ceska republika je pro Ruskou Federaci jen takovy neprijemny bedar na nose, ktery se nahle objevi a nakonec sam zmizi, aniz by jej nekdo nutne vymackaval. Rusku dnes nejaka Ceska republika nestoji ani za pozdrav. Za to si muzou Cesi s prozidackou vladou sami. Takovou neskutecnou nenavist k Rusku nezivi snad zadny jiny stat s vyjimkou Ukrajiny.
Jsem moc zvedava, kdo se zastane CR az bude volat o pomoc, protoze, ac to nerada rikam, Cesko je v likvidacni fazi. Rusko ani zapadni zeme to nebudou.

Pavel z Moravy
3. 1. 2023 12:14
Odpovědět  Jaris

Jaris, vidíte to přesně ve všech směrech. Stejně to cítím I já.

Veny232
3. 1. 2023 16:11
Odpovědět  Jaris

Je to tak, zbrojní ekonomika nula nula prd, co jsme měli ve skladech to už Pjotr Banderovič Fiala poslal kamarádíčkům…od nás už jim hrozí tak akorát keci Piškota na MZ…

marie
5. 1. 2023 17:24
Odpovědět  Jaris

Přesně tak, Rusové mohou přehlédnout cokoliv, ale NIKDY nám nezapomenou, že naši zemi osvobodili v roce 1945, zemřelo 160 tisíc vojáků a najdou se tací, kteří vyhodí sochu Koněva, přejmenovávají ulice. Já bych taky nezapomněla. Že se ti vedoucí pitomci nestydí. Já jsem Rusům vděčná i když sem přihopkali v 68. roce, ale dneska vím, že k tomu byl důvod. Nemám nejmenší důvod je nenávidět a zároveň milovat Ukrajince. Vždyť tady byli taky v tom 68. roce s tankama. Tak co to je za schyzofrenii? Starej Kličko velel v Milovicích a ti jeho boxeři zde chodili do školy! Lidi se fakt zbláznili.

Milan ze Zahrady Čech
3. 1. 2023 06:16

– Existuje aspoň jeden jediný důvod, proč by RF v případě jaderného napadení svého státu nezaútočila také na Prahu? Na tuto otázku si musí odpovědět nejenom obyvatelé hlavního města ČR Prahy.

Jasně že existuje! V Praze má sídlo swině řeporyjská, a Rusové by tak přišli o světový unikát, který by se mohl stát ozdobou moskevské ZOO.

Pijack
3. 1. 2023 10:46

Včera jsem postřehl v řadách smělých proevropských lokajů kolosální idiotizmus. Fiala uspořádal slavnostní koncert k výročí samostatnosti České a Slovenské republiky. Kadím smíchy kostky 🙂 Jaká samostatnost? Vždyť došlo k rozpadu ČSFR. Neměl být ten koncert k 30 výročí rozpadu? Takhle se přepisuje historie ještě dřív, než zemřou všichni pamětníci. Ohavnost každým coulem a oni se tím ještě kochají. NEUVĚŘITELNÝ idiotizmus.

Veny232
3. 1. 2023 16:14
Odpovědět  Pijack

Akorát jsem si nestačil všimnout jestli Nečas přišel s manželkou ? Nebo s milenkou? 😀 Tam to měli venku rovnou házet policajti do antonu, jako bezpečnostní ohrožení státu 😀 Nikomu by nechyběl,ani jeden z nich…zemi by se ulevilo… 😀

Veny232
3. 1. 2023 16:09

No samozřejmě že existuje,Prahy je škoda.Tisícileté město…potřebuje jen osvobodit…. Základny jsou jinde a na Parlament stačí Kalibr ,až si budou zvedat platy, to jsou tam všichni….

Administrátor
P.A.Semi
4. 1. 2023 02:21

Jaký je důvod, proč by Praha nebyla cílem ruského útoku?

  • Protože je to židovské centrum, a protože Rusko do značné míry ovládá tamní Ruský Židovský Kongres, rabín Lazar a spol, Chazin a Kedmi, Solovjev, atd… (ti tam nevládnou ve smyslu výkonné moci, ale ve smyslu Konceptuální moci, vytvářením veřejného mínění…)
  • Protože radiace se šíří po větru, a vítr odsud fouká obvykle do Ruska, takže by si rusové nas-rali na vlastní dvorek… (což je přesně i hlavní důvod, proč nechtějí použít jaderné zbraně na Ukrajině…)

πα½

me2d44
4. 1. 2023 11:27
Odpovědět  P.A.Semi

Nevím, jak jste přišel na ten “převládající” směr větru. U nás na Kladně, když létají popelnice a jejich obsah je po celém sídlišti, tak je to skoro vždy západní, nebo jihozápadní proudění. A pokud si ještě pamatuji: po výbuchu v Černobylu to taky “odkašlala” Skandinávie a západní Evropa – Rusů se to dotklo snad jen okrajově. Tak jaké “převládající větry z východu”? Ale možná ty vaše – záleží na tom, jak máte nasměrováno WC!