Česká i Slovenská vláda se zaručily za dluhy Ukrajiny u bankéřů! Co z toho plyne?

Česká republika bude ručit majetkem za Ukrajinský dluh soukromým bankám, ..