blog

Česká absurdita – varování pro Evropu

Timofej Bordačov

Poznámka: je to překlad na žádost Albi v jedné diskusi. Svoje názory jsem popsal i v dané diskusi poměrně obšírně. Považoval jsem za přínosné ukázat na nebezpečí některých úvah, některých autorů. Jestli jsem nějak naštval Albi, tak se omlouvám. Překládal jsem to za jízdy autobusem a pak už jen přepsal.

Konkurovat pobaltským republikám nebo Polsku je v protiruské aktivitě těžké, ale české vládě se to občas daří. Nová iniciativa Prahy omezit cestování ruských diplomatů v rámci EU je jen jedním z příkladů takové úspěšné konkurence. Tento příklad je tak názorný, že mezi úředníky předních zemí Evropské unie a dokonce jimi pověřenými byrokraty v Bruselu vyvolává určité zmatky. 

Většina východoevropských zemí a zbytek EU stále žijí v různých politických dimenzích. A v tomto ohledu je Česká republika prostě groteska, model chování dovedený až do absurdna, kombinující hluboký provincionalismus a nikdy nekončící hraniční poruchu osobnosti. Bohužel tento jejich existenční problém řešit nelze. Jedinou otázkou je, zda se celá Evropa promění v podobu těchto zemí, kterým se Francie nebo Německo jen smějí? 

Je nám úplně jedno, jaké vnitřní důvody tlačí malé státy, jako je Česká republika, k chování, které překračuje meze diplomatické slušnosti a zdravého rozumu. Hluboké pochopení toho je dílem profesionálů, kteří svou vědeckou kariéru zasvětili studiu této části evropského politického prostoru. Musím přiznat, že to není nijak zvlášť přínosné povolání. 

Některá ponaučení se ale stále lze naučit. Jádrem problému je, že ve východní Evropě jsme svědky civilizačních důsledků jedinečné geopolitické polohy a související historie. Nejdůležitější z nich je onen velmi hraniční stav národů, který se vyznačuje přecitlivělostí, nestabilním sebevědomím, výkyvy nálad a impulzivitou. 

A Česká republika je zde nejmarkantnějším příkladem. Ne náhodou to byla právě česká země, kde se v minulém století zrodila nejvýraznější literární díla v žánru absurdna – romány Franze Kafky a Jaroslava Haška. Pro oba úžasné autory se činy a situace, které jsou z pohledu běžného zdravého rozumu nelogické, stávají normou chování. 

Glosa: Hašek a Švejk absurdno? Málo bojovali za tu dobu Rusové? A nebo za umění lze považovat jen popis surové reality? Díla nejlepších spisovatelů ruské kultury, která odolala času a stále zní, mluví o opaku.

Postavení hraničního státu je téměř bez výjimek vlastní politickým kulturám ve východní Evropě. Všechny slovanské a jiné národy, usazené od finské tajgy po bulharské hory, se svého času ocitly doslova sevřeny mezi dvěma mocnými civilizacemi: ruskou a západoevropskou. 

Ruská civilizace se nikdy nijak zvlášť nesnažila získat nad nimi kontrolu. Dokonce i v pobaltských zemích se naši knížata, než se objevili křižáci, spokojili s tím, že dostali tribut a nic víc. 

Západoevropští sousedé, v první řadě Němci, se ale chovali aktivně a vytrvale si podmaňovali své slabé sousedy na východě.

Nejvíce tímto tlakem trpěly české země, které byly doslova vklíněny do území obývaných Němci. V důsledku toho zde germanizace zašla nejdál a prakticky vytlačila prvky vlastní národní kultury. V první polovině 17. století došlo k poslednímu pokusu o samostatné určení jejich budoucnosti – protestantskému povstání, které posloužilo jako začátek 30leté války v Evropě. Rakušané a další katolíci ji rychle potlačili a Češi už nikdy nepředstírali, že se vyvíjejí na základě vlastní hodnoty. 

Glosa: Kb

Kdyby tohle věděli naši národní buditelé, prostě by se vzdali a jako nejdříve Palacký by jásali pod rakouskou vlajkou nadále … Mám autorovi připomenout historii jeho země, která není jednoduchá a nejdnou byla na hraně provalu? Mám jim připomenout, že si stále pomlouvají vlastní vládce a státníky, kteří se ve skutečnosti zasloužili o nejen přežití Ruska, ale i jeho pozvedávání?

Ukázalo se však také jako nemožné je úplně zrušit: stále jich bylo příliš mnoho na to, aby se s Němci úplně asimilovali. V důsledku toho se stala nejtragičtější věc: lidé zcela ztratili svou identitu, ale byli zachováni jako fyzická entita. I osud Irů, kteří byli po staletí vystaveni anglickému teroru, se ukázal být úspěšnější – většinou si stále dokázali uchovat své náboženství. 

Glosa: ????? Zná skutečnosti kolem Irska?

Touto cestou se ve větší či menší míře vydali kvůli své neblahé geopolitické situaci všichni kolegové z České republiky. Maďaři dostali o něco méně, protože od poloviny 19. století až do konce první světové války byli jedním ze dvou nejvýznamnějších národů Rakouského císařství. Pobaltí měli velmi špatné časy – jejich státnost se obecně stala produktem zahraničněpolitických okolností. Samostatnou evoluci přerušila německá invaze ve fázi kmenového systému na konci 12. století. To, co se objevilo potom, je produktem kulturního vlivu a soutěže mezi mocnějšími civilizacemi. 

Glosa: Aha, protože Maďarsko je teď jakoby skoro na straně Mosdkvy, dostalo se jim méně a stalo se tak zaslouženě Imperiálním územím … ech

Pro Poláky se ztráta suverenity v 18. století stala osudnou pro národní sebeuvědomění – nyní neumějí myslet jinak než ve smyslu dodržování cizích zájmů. 

Glosa: podcenění zámyslů Polské elity.

Po obnovení státnosti ve 20. století je Polsko pozinkovanou hmotou. Jako stát může fungovat pouze v zahraničněpolitických podmínkách, které umožnily jeho obrodu. A neustále se je snaží podporovat, vystupuje jako nejaktivnější „agent“ americké politiky v Evropě. 

V případě Finska se zdá, že historická traumata jsou zahojená, ale nyní vidíme, že zlomená psychika „pohraničníků“ nezmizí. 

Glosa: Jasné dělení na dobré a na špatné. Kdyby Finsko nepodlehlo NATO a EU, bylo by ještě jako neutrální a pro autora přijatelné a poučené …  A co Maďarsko, to je mimo tento soud?

Jinými slovy, nejdůležitější lekcí z nešťastného historického osudu našich malých sousedů podél západních hranic Ruska a Běloruska je, že fyzická neschopnost bránit svou nezávislost vede k monstrózním deformacím politické kultury. Připomeňme, že to se Rusům klidně mohlo stát, kdyby v nejdramatičtějším obratu našich dějin nestáli v čele ruské velcí státníci. 

Poznamenejme také, že chování malých zemí východní Evropy, jehož nejmarkantnějším projevem je nyní boj proti Rusku všemi dostupnými prostředky, není projevem rusofobie. To je obecně příliš integrální a zásadní fenomén, než aby jej lidé v takové situaci mohli zažít. Rusofobie je atributem zahraničněpolitické kultury Británie, Francie nebo Německa, protože je založena na pocitu vlastní kulturní nadřazenosti a zároveň geopolitické konkurenci. 

Glosa: Prostě „kulturně-politický žvást. Přece jako jediní viníci jsou jen VELKÉ země. Do hodnocení a vyjádření Putina a Lavrova a jejich apoarátů to má velmi daleko. Rusofobie je sice navazována, ale jako důsledek toho, co se stalo newboi nestalo. A týká se to jen části společnosti. Teď Holandsko bude skvělým partnerem, kdyxž volby vyhráli konservativci?

V případě východní Evropy se nemluví o převaze nad Ruskem nebo konkurenci s ním. Všichni tam dobře vědí, že světové kultuře nemohou nabídnout nic srovnatelného s Fjodorem Dostojevským nebo Lvem Tolstým. A ještě více si uvědomují nesouměřitelnost vojenských a ekonomických schopností. Ti samí Češi tedy v žádném případě nejsou rusofobové, pokud se budeme držet správného chápání tohoto pojmu. 

Glosa: A zase neznalost. Mnozí tomu propadli za nnám známých událostí. Není tady místo na to tohle rozebírat. To je na dlouho a na „emočno“. Ale nepochopení vrstvení společností je osudovou chybou prakticky všech komentátorů a analytiků. V Rusku stačilo mít za prezidenta někoho slabšího, nerozhoidněšjšího, nekulturnějšího a bylo vymalováno! Raději si chraňte Putina jako oko v hlavě!

V západní Evropě se s chováním jejich spojenců v Praze, Varšavě nebo hlavních městech bývalých pobaltských republik SSSR zachází vcelku shovívavě. Za prvé, v Paříži, Berlíně nebo Londýně věří, že čím více příležitostí mají pro Rusko vytvořit nepříjemnosti, tím lépe. Nakonec, navzdory své závislosti na Spojených státech, si „velcí“ Evropané v průběhu staletí zvykli považovat se za naše konkurenty. 

Glosa: A teď i větší země Evropy, teda té západní, považuje za trpaslíky – co se  s námi chcete rovnat!! Parchanti!!

Zadruhé, západní Evropa dobře ví, že jejich partneři od Baltu po Černé moře obchodují i s Ruskem – kde je to pro ně výhodné (oni snad ne?). Stejná Česká republika spolu s Německem a Belgií nyní zůstává největším odběratelem ruských hutních výrobků. A pečlivě odrazuje od pokusů rozšířit „sankce“ tam, kde by to mohlo způsobit skutečnou újmu jejím velkým společnostem. Všechny politické útoky Čechů jsou proto z pohledu Západoevropanů kouřovou clonou a pokusy ukázat celému světu svou nesmiřitelnost vůči Rusku tím, že s ním budou dál obchodovat. 

Sama západní Evropa se jim však přes všechnu svou snobství vůči Čechům, Polákům či Pobaltí začíná postupně podobat. A to je, pokud ne problém, pak důležitý rys mezinárodní politiky. Velké evropské země přijaly skutečnost, že nemohou činit zahraničněpolitická rozhodnutí, která neslouží zájmům USA. Německo a Francie uznaly svou vlastní neschopnost hrát roli ve světových záležitostech bez podpory NATO a silné ruky Washingtonu. Zároveň se snaží udržovat – kde je to možné – ekonomické vztahy s Ruskem a Čínou. 

Glosa: Pokud někdo nechápe, kdo může za ty změny v EU (rámcově určeno), pak je – s prominutím vůl – protože Spojené státy tohle připravovaly velmi dlouho, ještě když se všechno zdálo jakoby ve světě v „pořádku“. Je to systém – západní kapitalismus, který zoufale potřebuje zdroje pro svůj když ne rozvoj, tak pro své holé přežití. QA přivedly k moci přesně ty síly, které si připravovaly déle než dvacet let jako jednotlivce a pečlivě si je „zapouzdřily“ a „zaháčkovaly“, aby nemohly ani náhjodou cuknout. Ostatně kdo jsou to liberálové v Rusku? Přesně ti samí. A tvrdí někdo, že v Rusku je liberalismus západního typu?

Výsledkem je, že na úrovni rétoriky a diplomacie jsou evropští „grandees“ stále více nestabilní a méně sebevědomí. A postupně hrozí, že se celá Evropa promění v „pohraničí“ mezi Ruskem, Čínou a Spojenými státy. S charakteristikami chování charakteristickými pro takové postavení a sebeidentifikací. 

Glosa: Pokud zůstanou Spojené státy v nezměněné podobě jak politicky, tak systémově, může se Rusko těšit na „velkou“ budoucnost. To teda jo.

Poznámka: glosy jsou to, co si o tom myslím já osobně a jsou pouze mým vlastním názorem, byť poučeným za mnoho let zkušeností. Zajímavé je, že Rusové, které jsem kdy potkal a mohl s nimi mluvit, chápali jaksi naše problémy mnohem lépe a také – zřejmě – viděli problémy své vlastní země. Mimochodem tohle je pohled, který není cizí ani Německu, ani Francii, ani Anglii, ani Spojeným státům a nejspíš ani Číně. Je to pohled velmocí, které neberou ve skutečnosti ohled na nikoho kolem sebe.

Co naq tom, že autor vidí správně chování našich vlád, když to zdůvodňuje poněkud zvláštně. No, nemusíte s emnou souhlasit, Já nejsem dogmatik, ale za svými názory si stojím.

 Ještě že Putin vidí a chápe mnohem více, než takový komentátor webové stránky … Opakuji, ať ho opatrují jako oko v hlavě a modlí se za jeho zdraví!

https://vz.ru/opinions/2023/11/23/1241003.html

Překlad Peter 008

sdíletj na

69 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
sizok
25. 11. 2023 20:47
Odpovědět  Peter 008

Celé Česko je jeden velký překlep.

Boomer
25. 11. 2023 21:25
Odpovědět  Peter 008

“Touto cestou se ve větší či menší míře vydali kvůli své neblahé geopolitické situaci všichni kolegové z České republiky. Maďaři dostali o něco méně, protože od poloviny 19. století až do konce první světové války byli jedním ze dvou nejvýznamnějších národů Rakouského císařství. Pobaltí měli velmi špatné časy – jejich státnost se obecně stala produktem zahraničněpolitických okolností. Samostatnou evoluci přerušila německá invaze ve fázi kmenového systému na konci 12. století. To, co se objevilo potom, je produktem kulturního vlivu a soutěže mezi mocnějšími civilizacemi. 
Glosa: Aha, protože Maďarsko je teď jakoby skoro na straně Mosdkvy, dostalo se jim méně a stalo se tak zaslouženě Imperiálním územím … echů
……………….

.. hm, tak tohle vůbec nechápu, můžete mi vysvětlit, jak to myslíte? Jde mi o srovnání české a maďarské pozice. Pobaltí můžete dát stranou, tam je to jasné…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Bigo2
26. 11. 2023 15:42
Odpovědět  Boomer

Taky bych to potřeboval objasnit. Mnohé z těch Glos na mě působí vice než rušivě…

Boomer
26. 11. 2023 17:46
Odpovědět  Bigo2

pro: Bigo2;  26. 11. 2023 15:42

.. přesně tak, já osobně bych glosy očekával v diskusi, nikoli přímo v překladu, navíc v některých pasážích fakticky i významově pochybném. A nepřipadají mi jen rušivé, ale přímo zavádějící.. takhle se dělá propaganda.

Albi
25. 11. 2023 22:48
Odpovědět  Peter 008

Vůbec jsem se nenaštvala – naopak.
Je sice trapné, že nedokážu ani takovou jednoduchost, kterou jiným není třeba ani radit, ale s tím nic nenadělám a po pravdě – ani se mi do toho moc nechce.
Já skutečně používám např. i e-mail velmi nerada a jen pro nezbytné jednoduché úkony a dokonce jsem se marně pokoušela “domluvit” i s chytrým mobilem – dělal mi takové schválnosti, že jsem to asi po 10 dnech vzdala a vrátila se ke staré známé Nokii.

Pokud jsem včera použila slova o “počítačové gramotnosti”, tak to jsem jen nenašla v té chvíli vhodnější výrazy. Ono totiž vyznat se v počítačích (vč. počítačové terminologie) a v de facto jen lepším psacím strojem je asi takový rozdíl, jako sednut prvně za volant na liduprázdné silnici nebo prokličkovat s kamionem hustým městským provozem bez nehody. 🙂
A když na tom už nezálží existence … 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
26. 11. 2023 07:49
Odpovědět  Albi

.. s chytrým mobilem je domluva možná, ovšem hned na začátku u něho musíte “odstřelit” všechno, co nepotřebujete, stejně tak zakázat nepotřebné funkce, ostříhat mu drápy. Ve slušné prodejně těchto vymožeností vám s tím slušný personál ochotně pomůže, ovšem za slušné prodejny nepovažuji prodejní místa operátorů, ti by vám nejraději ještě něco přidali.
Konec konců samotný operační sytém vám pravidelně vyhodí seznam aplikací, které nepoužíváte a nabídne jejich odstranění…

Albi
26. 11. 2023 10:55
Odpovědět  Boomer

No jo – jenže když se mi zlomyslně nehodlá nechat “zprovoznit”, že prý chybné heslo – přitom v případě telefonů ignoruji všechny rady, a nechávám “výrobní” heslo, takže ho zapomenout nejde.
Druhý pokus totéž a zpráva, že mám poslední možnost, potom bude nutné jeho obnovení operátorem.

Mám zapotřebí, aby mě ještě kecal do života nějaký blbý chytrý telefon?
(Abych dopověděla – byla sobota večer, tak jsem zašla za dcerou, která tedy ten 3. pokus provedla – a OK.
Takže ty přechytralé telefony a počítače mají nějakou averzi konkrétně k mé osobě, jinak to nevidím. 🙂

Boomer
26. 11. 2023 11:41
Odpovědět  Albi

.. no, občas bývá dobré si připustit, že někde v něčem děláme chybu, což se asi ve vašem případě stalo. Naštěstí zasáhla dcera. Existuje lety ověřený fenomén, zvaný provozní slepota a ten se ve stresové situaci týká také opakování(a současného přehlížení..) stejné chyby v postupu. A začátečnický start takové potvory je stresující záležitostí.

Pavel
25. 11. 2023 23:20
Odpovědět  Peter 008

není zač se omlouvat je to lidské dělat chyby – akorát idiot se může nad překlepy pohoršovat ale nikdy nepochopí že překlep se dá lehce opravit ale jeho idiocie se nedá opravit nikdy ta je nekonečná jako sám vesmír

ModrýKlokan
26. 11. 2023 00:25
Odpovědět  Peter 008

@ Peter 008

Výborný výběr tématu a velmi poučené glosy. Podobné analýzy ve veřejném prostoru podle mě chybí. Díky. 1+

Bety
26. 11. 2023 09:22
Odpovědět  Peter 008

Nikdo není bez chyb (tím nemyslím překlepy) ani Rusové ne. Přesto je jejich civilizace odlišná od té západní, a tím nemyslím jen SSSR. Například Švédi vtrhli do Ruska nejméně šestkrát. A co, dostali na zadek, odtáhli a Rusy ani nenapdlo obsadit Stockholm. Za Napoleona došli do Paříže a vrátili se domů. Vyhnali Turky z Bulharska a zase odešli. Nápadný nedostatek imperiálních snah, řekla bych.
My jsme je vítali s nadšením, a měli jsme proč, protože pod Hitlerem nám doslova šlo o krk. A už po dvaceti letech jsme se pokoušeli kopnout je do zadku a nechceme si to přiznat. A proč? Protože ten jejich systém nedával možnost stát se milionářem, to je to celé. Nic na tom nemění to, že to ruská pátá kolona cítila stejně a za vydatné pomoci západu, který na tom desetiletí pracoval opustili své,
podotýkám nespolehlivé, spojence a skoro se jim podařilo Rusko zničit. A to je asi hlavní chyba toho komentáře, že tuto velkou chybu opomíjí. Ale to, že se cítí uraženi zcela chápu. Nás se zase dotýká,
že nás teď díky hysterickým médiím a politikům házejí do jednoho pytle. Dobře, hysterie je silná zbraň a západ ji používá dá se říct mistrovsky. Ale věčně nevydrží. Proto hurá do války!

Ladislav 💤
26. 11. 2023 09:56
Odpovědět  Bety

Škoda jen, že místo zrádného Goebačova nevládl už pan Putin. Nikdy by k tomuto evropskému bordelu nedošlo!

Bety
26. 11. 2023 11:11
Odpovědět  Ladislav 💤

Ono to začalo už trockistou Chruščovem, protože trockisté měli k osobnímu majetku potajmu zcela jiný vztah než bolševici.. Výmluvný příklad je samotný Trockij, který za velké všimné nakoupil ve Švédsku pro Rusko lokomotivy, které pak nikdy nebyly dodány..Stalin v rozporu s tím, co se říká podporoval všemožně malovýrobu formou tisíců výrobních družstev, které dodávaly rozmanité zboží. Tohle a mnoho jiného začal osekávat právě Chruščov. Sice to trvalo dlouho, ale Gorbačov byl jen ten, kdo tomu nasadil poslední korunu.
Proč myslíte, že pojem bolševik je dnes mnoha lidmi naprosto zcestně používán jako sprosté slovo? A Stalin je bez stínu pochybnosti označkován jako krvavý diktátor?
Protože ta ruská revoluce byla vlastně první skutečně úspěšná a plnila své sliby.
A Putin? Rusko má to štěstí, že ve stavu krajní nouze vždy vyprodukuje do svého čela někoho schopného a navíc vlastence.

Bigo2
26. 11. 2023 15:58
Odpovědět  Bety

Nadávku bolševik rozšiřovala a hlavu ďábla Stalinovi nasazovala americko-polská studenoválečná propaganda a docela se jim to podařilo.

jiří
27. 11. 2023 17:09
Odpovědět  Bety
Bigo2
26. 11. 2023 15:53
Odpovědět  Ladislav 💤

Tenkrát by možná dopadl jak Andropov, kterého zřejmě odstranili, když se snažil Gorbačeva zadržovat. Viz Otázka – Odpověď V.V. Pjakina 2023-11-20.

Pavel z Moravy
26. 11. 2023 10:17
Odpovědět  Bety

Trefila jste do černého. Bravo.

Bigo2
26. 11. 2023 15:50
Odpovědět  Bety

Chcete říct, že my jsme vlastně úplně jiní jen nebýt těch hysterických médií a politiků? A nejsme to náhodou my, kdo má tyhle média a politiky?

Bety
26. 11. 2023 18:35
Odpovědět  Bigo2

My ta média a politiky nemáme, ty má někdo úplně jiný. A odolní vůči hysterii bohužel nejsme o nic víc, než jinde, vzpomeňte na covid a přestaňte si dělat iluze.Oni si covidem ověřili, kam až nás mohou dotlačit a jistě to zkusí znovu. My bychom si to měli uvědomit a být příště odolnější – a o moc.

Hmm
26. 11. 2023 11:17
Odpovědět  Peter 008

Skvělé Petře, velký dík za za tvé příspěvky.

Vaska
25. 11. 2023 20:15
Ohodnotit příspěvek :
     

soudružka (jalovice) v banderostánu – https://t.me/to_je_nas_svet/19321
https://t.me/to_je_nas_svet/19310?single

a jedna “vážná” seznamka (jestli to takhle umí i s vařečkou tak potěš koště) –
https://t.me/casusbellilive/139889

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
26. 11. 2023 13:01
Odpovědět  Vaska

No já mám dojem, že si z bojovnice někdo udělal pěknou pr.del! 😀 😀

janle57
25. 11. 2023 21:03
Ohodnotit příspěvek :
     

V brzké době se tu my,lidový plebs,dožijeme toho,že naši vládní gauleiteři budou
jezdit každý měsíc do Ruska,pucovat boty Putinovi a dalším ruským politikům,
aby nás tady nenechali umřít hlady a zmrznout v panelácích,protože už nemáme
jejich jaderné krmivo pro Temelín a Dukovany a bratrům z Popcornlandu je tohle
srdečně jedno !!

Albi
25. 11. 2023 23:00
Odpovědět  janle57

A co až se jim bude zdát, že už toho lesku na botách je dostatek?

Pak můžeme jen doufat, že by snad s omluvou přijali každoročně 300 volů a slíbit, že přidáme i nějakou tu kvalitní slepici.

Vaska
25. 11. 2023 23:58
Ohodnotit příspěvek :
     

myslím že v tomto odkazu je vše shrnuto (a to i včetně vítěze voleb v Holandsku) –
https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/pravda-o-ukrajine.html

Albi
26. 11. 2023 00:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Zpráva – a dokonce z Echa24 a jinde ani slovo – krajně podezřelé, takže se jí asi dá věřit.
https://echo24.cz/a/HHpvE/zpravy-ekonomika-cesko-v-tichosti-obnovilo-dovoz-ruskeho-plynu-kovanda?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#
Proklamace tuzemských politiků, že se Česko zbavilo své závislosti na ruském plynu, jsou od minulého měsíce poněkud v rozporu s údaji z předávací stanice v Lanžhotu. Od začátku října totiž plyn na této hraniční stanici už neteče z Česka na Slovensko jako předtím, ale ze Slovenska do Česka. A to v objemu až 100 gigawatthodin denně. Výrazných až čtyřicet procent do Česka dováženého plynu je nyní právě ruského původu, upozornil hlavní ekonom Trinity Bank a bývalý člen Národní ekonomické rady vlády Lukáš Kovanda s odvoláním na data Eustream a Bloomberg. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela dnes přiznal, že někteří obchodníci začali do ČR od října dovážet ruský plyn, nicméně ho podle Síkely nepotřebujeme.
xxxx
Tak dávejme pozor kdy si body sobě připíše Signalista! Protože sobě je připíše určitě.
Začíná druhá etapa cesty k dalším volbám a nutnost nějakého úspěchu už začíná být viditelná i těm největším vládním ignorantům.

All
26. 11. 2023 08:10
Odpovědět  Albi

Rusko stále pomáhá.Moc dobře ví,že kdyby ne,tak bychom mrzli,auta nejezdila,obrovská inflace a hlad,nedostatek potravin…to by bylo najednou probuzených lidí,..a co by dělali,no prchali by tam,kde je všeho dost,do Ruska,i do Ruska.A stáli by o nás,když je tolik zrazujeme,pliveme na Rusko ostošest? Měli by mnoho problémů navíc.Tak raději Putin plyn a ropu posílá a nacistickým globalistům,těm nejvěím zrůdám klade odpor.

Boomer
26. 11. 2023 10:56
Odpovědět  All

pro: All;  26. 11. 2023 08:10

.. Rusko především obchoduje a současně si udržuje v tomto směru renomé solidního obchodního partnera, ochotného a schopného plnit smluvní závazky bez ohledu na politickou situaci.. ” my máme s čím obchodovat, tak obchodujeme, nemáme zapotřebí krást”.
V budoucím multilaterálním uspořádání světa bude cosi takového bráno jak “značka kvality”.

Skončí válka, tu i onde se v důsledku toho změní politická reprezentace, a začnou obchody…

Markýza
26. 11. 2023 13:13
Odpovědět  Boomer

To je pravda, možná taky (pod)vědomě vědí, že v dnešním rozkolísaném světě udržovat jakoukoli jistotu je nad zlato.

Gales
26. 11. 2023 10:27
Odpovědět  Albi

Ukrajina chce tento dovoz zablokovat.

Albi
26. 11. 2023 16:12
Odpovědět  Gales

Taky jsem to už četla a nic proti tomu nemám. Chtít může.
Každý máme nějaká svá přání, někdy i víme že nesplnitelná. 🙂

Pavel z Moravy
26. 11. 2023 10:35
Odpovědět  Albi

Krucinál, neblbněte s těmi volbami v roce 2025. K nim půjdou již totálně správně globalisticky převychované ročníky 2004, 5, 6 a 7. Jestli se tady nesestaví skutečná a co se týče osobností nadprůměrná kandidátka osobností vlasteneckých stran, je absolutně vymalováno. Vymalováno je už sakra teď. Banda grázlů má za sebou globalistický aparát, vychovává omladinu ve své režii. Tady není co řešit. Všichni ti, kteří nechtějí skončit jako absolutní otroci západního kapitálu a globalistů se musí propojit do jednoho šiku a zabránit tomu. Tak jako za Velké vlastenecké války v Rusku bylo jedno kdo náležel k jaké straně, nebo jaké bylo jeho smýšlení, šlo sakra o přežití národa. Každý z nás má různé pohledy jak by měla vypadat společnost, nevím kdo má pravdu, ale nemůžeme se pokusit o něco kvalitnějšího, když nebudeme jednotni. Nyní je dle mne zapotřebí vyhrát boj s touto globalistickou hydrou a potom se v uvozovkách ” poprat” jak to tady má vypadat. Ať už si to potom lidé rozhodnou sami. My staří tu už možná nebudeme, ale lepší radu snad dát ani nemůžeme. Alespoň my vlastenecky smýšlející lidé, přestaňme se vzájemným napadáním, je to k how.nu.

Bigo2
26. 11. 2023 16:18
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ovšem, ale předcházet musí pád na držku a rytí rypákem v zemi…

Bety
27. 11. 2023 09:41
Odpovědět  Bigo2

Ovšem jak už tady někdo chytrý napsal, zdaleka ne každý, kdo padne na držku se dokáže zvednout. Ono se stává, že už to pak prostě nejde.

Bigo2
27. 11. 2023 13:44
Odpovědět  Bety

Je to samozřejmě obrazně, abych zdůřaznil, že není ještě tak zle jít do ulic. Až půjde do tuhýho to bude ten bod, číše trpělivosti přeteče a lid povstane. Teď ještě váhají, ale myslím, že ten pád není až tak daleko.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
26. 11. 2023 10:44
Odpovědět  Albi

pro: Albi;  26. 11. 2023 00:17

.. vládní ignoranti si díky svým poradců začínají připouštět neudržitelnost Ukrajiny jako státu, začínají brát na vědomí pravděpodobný výsledek presidentských voleb v USA, včetně jeho pravděpodobných následků pro Evropu. Kyjevská návštěva našich dvou parlamentních hlav pomazaných má jeden cíl.. udržet/zajistit průchodnost produktovodů z Ruska. A potom doufat, že si to budou moci přičíst k dobru ve vhodný čas…

Markýza
26. 11. 2023 13:14
Odpovědět  Boomer

Popravdě, tohle mě při pohledu na ty dva lumeny vůbec nenapadlo – kéž máte pravdu.

Boomer
26. 11. 2023 14:04
Odpovědět  Markýza

.. i lumenové mají poradce, kteří bývají tak nějak závislí na existenci oněch lumenů. Naši politici fakt nejsou blbí, prostě jen myslí a jednají podle jiných vzorců… to je o té vůni sena, jiné pro koně a jiné pro zamilované.

Markýza
26. 11. 2023 16:33
Odpovědět  Boomer

No…….kdybych měla posuzovat lumeny podle poradců, tak vám nevím. Kdo kupříkladu poradil fialovému lumenu, aby jel nakupovat do Lídlu do Němec, to by mě fakt zajímalo 😀

Boomer
26. 11. 2023 17:40
Odpovědět  Markýza

pro: Markýza;  26. 11. 2023 16:33

.. poraděnkové jsou na makroekonomiku, v níž se točí velké prachy. Ta mikrolidská je jim zouplna cizí, a já bych tenhle exces viděl na nějakého píáristu(to je ale termín, že..), jenž při svých příjmech na stovku nehledí, ba i bankocetle s otcem českých dějin je mu plevou. Nemají šajna, zač je prostému lidu chleba kůrka, asi podlehli puzení přiblížit se masám. Jako ten mladý král, co si přál k obědu kočku, prý že to chudí jedí.
Nějakou dobu jsem se v tom prostředí pohyboval a dost často jsem jim to otloukal o palice…

Vanitas vanitatum et omnia vanitas.

Markýza
26. 11. 2023 13:11
Odpovědět  Albi

Síkela nás taky závažně varoval, prý, ať si dáme bacha, od koho bereme ten plyn aby to nedejpámbu nebyl ten jedovatý ruský 😎 No já mám jasno – když jsem před lety šíbovala s dodavateli, zvolila jsem si ruského s tím, že ten bude zásobenej, kdyby padaly trakaře. Takže doufám, že to tak zůstane.

Jaris
26. 11. 2023 00:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Zasnu nad tim, jak je Praha (a jiste nejen Praha) pri dnesni drahote a nedostatku elektricke energie, stale prehnane osvetlena. Jsem nazoru, ze takova svetelna podivana by mela byt jen pri zvlastnich vyrocich a slavnosti republiky. Navic se v takovem umelem neprijemnem svetle nedalo spat pri me posledni navsteve Prahy.
Zrovna tak me dokaze rozlitit stolety smrk, ktery je kazdorocne porazen kvuli vanocnimu krepceni. Sto let takovy nadherny strom roste a pak jej porazi a za par dnu je po nadhere. Tohle je kriminalni cin. Nereknu, kdyby takovych stromu byl v Cesku nadbytek, ale pokud vim, tak ceske lesy jsou zdevastovany kurovcem a kacenim stromu pro vyvoz dreva zapadnim vyzirkum, kteri si sve lesy setri.
Je nacase vymenit zive stromky za umele a chranit lesy. Jen co mladych stromku se znici kvuli vanocnim svatkum, kde takovy stromek dela na par tydnu kaspara v koute kazde domacnosti a pak se vali u popelnic. 🙁 🙁 🙁

Markýza
26. 11. 2023 13:15
Odpovědět  Jaris

Kdyby Praha……………….

26. 11. 2023 03:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Já možná půjdu proti proudu, ale co se týká České republiky, s autorem do značné míry souhlasím. Chovali jsme se nejservilněji v době okupace, v době socialismu a pokračujeme v tom i dnes. Naše národní identita a tradice jsou opravdu v troskách. Kolik lidí dnes mluví o “Santa Clausovi”, kolik lidí dnes místo našich dušiček slaví Helloween, kolik lidí zná historii našich zemí. Stačí se podívat na reportáže ze 17. listopadu – kolik mladých lidí vůbec něco ví o Opletalovi a studentských demonstracích v roce 1939, kde – na rozdíl od roku 1989 a v podstatě dopředu připravené akce – šlo skutečně o život. A mimochodem, dnešní mladí lidé už ani neví, kdy vznikla ČSR a kdo byl prvním prezidentem, natož pak, aby znali jména jako Přemysl Otakar I. a II. Václav III., Palacký, Jungmann, Dobrovský, Jirásek, rok 1848 a podobná významná jména a události našich dějin. Troufnu si říci, že “porevoluční generace” mají nulové znalosti našich dějin, zato mají plnou hlavu různých komediantů typu Havla, Schwarzemberga, Rumla, Pitharta – nejnověji pak agenta Pávka. Oni ani netuší, do jaké hrůzy se řítí a co je nejhorší? Oni se do ní řítí s manifestačním nadšením za zpěvu optimistických písní.

Ladislav 💤
26. 11. 2023 05:26
Odpovědět  pavelpe

👍Ale umí říkat to hnusné Wou a black fraidey!

All
26. 11. 2023 08:15
Odpovědět  Ladislav 💤

Náš jazyk je nádherný a výstižný. Když slyším ten cizí jazyk-angličtinu,pro mne je to jakoby ten ono seděl na míse,tlačil a zároveň blil.Jazyk opic se nezapře,jen hrdelní zvuky,huhlání a ťapání.

Markýza
26. 11. 2023 16:40
Odpovědět  All

Já mám nejraději, když ze secondhandu udělá sekáč a mlamoj je “mladý moderní jinoch” Býval na trubce takový kanálek, co jsou schopni lidi vymyslet za výrazy – bohužel už jsem ho nenašla. Myslím, že ho zlikvidoval už kovid, zřejmě to bylo příliš nevázané na tak tragickou dobu 😎

Jaris
27. 11. 2023 09:57
Odpovědět  All

Myslim si, ze neni namiste napadat urazlive jakykoliv jazyk. I anglictina ma sve kouzlo a ikdyz neni tak kvetnata jako cestina, obsahuje vyrazy, ktere nejdou do cestiny adekvatne prelozit.

janle57
26. 11. 2023 10:13
Odpovědět  pavelpe

Máte naprostou pravdu,dnešní mladá čummobilská generace,vedená tím nejodpornějším,
co tady po roce 1989 vzniklo,feťáckou pirátskou stranou,která nenávidí důchodce a leze
do zadku EU,přivede tuhle zemi s jistotou do hrobu,snad už se toho nedožiji,abych se na
to musel ještě dívat.

Pavel z Moravy
26. 11. 2023 10:44
Odpovědět  pavelpe

Jmenovče, už jsem vás zde dlouho nezaregistroval, ale řekl jste to přesně. Bohužel, jsme ale vymírající druh. Tu většinu již dostali. Bratři Dullesové to přece nakonec dokázali. Je poslední šance jak to zvrátit a to spojením všech vlastenecky smýšlejících lidí do jednotné fronty. Jinak do pár roků tato země nebude existovat.

Boomer
26. 11. 2023 11:32
Odpovědět  pavelpe

pro: pavelpe;  26. 11. 2023 03:17

..jo, proti proudu já chodím rád, tak se přidám taky.

Timofej Bordačov nepíše slaboduchou agitku, ale předkládá kvalifikovaný rozbor historických příčin rusofobie evropských států a tím i národů. Národní identita není čímsi samovolným, spontánně vznikajícím, ale je dlouhodobě, cíleně, vytvářena a kultivována nebo deformována a ničena, generacemi politických vůdců.
Ta naše utrpěla první a zásadní ránu do vazu v bouřlivém období roku 1848 a v letech po něm následujících. Tehdejší naší představitelé vystupovali loajálně k císařskému domu, maďarští se proti němu otevřeně postavili a roku 1867 se, z našeho pohledu paradoxně, v rámci tzv. Rakousko uherského narovnání stali Maďaři “státotvorným národem”, zatímco české země utřely hubu.
Krátké období První republiky skončilo Protektorátem a poválečný start, či snad restart(?), se nekonal díky Košickému vládnímu programu a Benešově politické zbabělosti, s níž k němu přistoupil. A další generace politických vůdců v devastaci národního povědomí pilně pokračovaly až po dnešek. Národu jsou modely chování vtiskovány(imprinting..), zda a nakolik jsou v tomto ohledu trvalé a nezvratné, to nám ukáže čas.

JoFa
26. 11. 2023 14:06
Odpovědět  Boomer

Neviem prečo máte za toto vyjadrenie mínusy, súhlasím s vami, nechápem čomu namietať.
Dodal by som, že práve médiá a aj tie verejno právne majú posilovať národnú jednotu a vlastenectvo, to sa ale nedeje už dlhodobo.
Ghándí, keď vstúpil prvý krát do politiky, ihneď si vytvoril svoje noviny aby mohol informovať celý národ a nie len skupinu zainteresovaných. V tejto časti strácame všetky Slovanské národy, miesto toho máme holokaust a židoviny takmer stále v médiách, ale veci, ktoré nás majú zjednocovať žiadne, skôr to čo nás rozdeluje, tu si myslím, že je zásadná chyba akéhokoľvek politického a spoločenského tvorenia .
Ešte aj tí naši Štúrovci si vydávali vlastné noviny, chápali ich dôležitosť a ich silu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
26. 11. 2023 14:23
Odpovědět  JoFa

.. tak už se smiřte s tím, že zde jsou mínusy ne proti názoru, ale proti osobě. Je to něco jako hlasování bez předchozí diskuse.. žádné plané řeči a rovnou s ním ke zdi, čekisté!

Markýza
26. 11. 2023 14:46
Odpovědět  Boomer

Tak já vám tam přihodila plusy, kluci. Najust, protože tyhle idiotské reakce nesnáším. (Schválně, kolik přistane mínusů mně – mohli bychom uzavírat malé sázky, ne? 8- ) )
Mimochodem, jak tak občas poslouchám toho Kirsche, tak on tam mívá Vox populi – jakože projede české servery. A okouzlující novinkou na mejnstrýmových je, že………….jampadadá! Zrušili mínusy! 😀 Tomu říkám řešeníčko! ale to snad tady aplikovat nebudem.

Boomer
26. 11. 2023 14:58
Odpovědět  Markýza

.. hádám, že touhle dobou jsou hlavní mínusovači někde na pivu nebo ještě vyspávají po nedělní kachničce. Ale přijdou a spočítají nám to i za naše předky…

JoFa
26. 11. 2023 15:51
Odpovědět  Markýza

Tak už sme traja, ako v 7 statočných, toto vyzerá na novú verziu, kde je aj nežné pohlavie. Určite si uvedomujete ako to skončí, predloha je dostatočná informácia.

Markýza
26. 11. 2023 16:42
Odpovědět  JoFa

Já už jsem stará dáma, milý JoFo. Mně už nějaké konce můžou být víte kde – když máte na dohled ten definitivní, tak vám všechny ostatní přijdou vlastně komické.

Boomer
26. 11. 2023 18:19
Odpovědět  Markýza

.. no já bych byl pro zrušení plusů i mínusů v diskusi. Snad by to mnohé donutilo, aby konečně taky něco napsali, takhle jenom stisknou tlačítko a.. nic!

Markýza
26. 11. 2023 20:23
Odpovědět  Boomer

Ale fuj, vy škaredý! Vy byste zrušil mnohým jejich jedinou radůstku??

Boomer
26. 11. 2023 20:25
Odpovědět  Markýza

..no, a co když dojdou banány?!!

Markýza
26. 11. 2023 20:33
Odpovědět  Boomer

Tím hůř! dojdou banány a ještě byste zrušil lajkování!

Jaris
27. 11. 2023 09:53
Odpovědět  pavelpe

A nemyslite, ze je to hodne vina rodicu? Ti maji vychovou svych ratolesti navazat na narodni zvyky a tradice. To, co skola zprzni, to maji rodice doma opravit. Vsadim se, ze vetsine domacnosti bezi neustale televize, ktera zblbne mozky nevkusnymi porady a skodlivymi reklamami. To je pak vysledek.

Boomer
27. 11. 2023 10:44
Odpovědět  Jaris

.. v tomto ohledu máte pravdu. A přitom stačí jediné, zajít do školy a souškám učitelkám vysvětlit, že od nich očekáváte pouze výuku dle osnov, o zbytek se postaráte vy, rodina.. a že je to fait accompli, žádné odbočky.

Pavel z Moravy
26. 11. 2023 10:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Nu, myslím si, že Rusko může ve vztahu k nám říci – Orel much nelapá. Viktor Hugo by tady měl námět na pokračování svého románu Ubožáci. Komentář k našemu národu je zbytečný. Když nám může vládnout toto co nám vládne a mnoho lidí je s tím ještě spokojeno, pak to jasně ukazuje na duševní vyprázdněnost národa. A to je tady prý tolik studované inteligence. No, hrůza hrůz.

Gales
26. 11. 2023 10:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Z diskuze….. hidalgo
před 2 dny
V zásadě existuje vysvětlení pro chování českých úřadů a je poměrně jednoduché. Faktem je, že v Evropě Američané prostřednictvím mentálních mutací vychovali celou generaci politiků, kteří jsou vycvičeni k tomu, aby fungovali v určité realitě. Nejsou to lidé— jsou to bioroboti s genetickým programem, kteří bez ohledu na to, co se kolem nich děje, budou mluvit a dělat vše jen podle něj. Nezajímají je změny ve světovém řádu ani škody, které způsobují jejich vlastní zemi. Je pro ně zbytečné cokoliv vysvětlovat, logicky argumentovat, prostě neumí myslet mimo matrix, jsou VYROBENI. Proto se všechny jejich činy zdají být divokými, nelogickými nesmysly a možná to někde velmi hluboce chápou oni sami — jsou to přece lidé, ale už nejsou schopni jít za rámec vnuceného systému…

ladislav
26. 11. 2023 15:39
Ohodnotit příspěvek :
     

Rusové vůči České republice mají v ruce velkou zbran a to ,že nemusí garantovat hranice z roku 1937 .Můžou klidně revidovat Mnichovskou dohodu. A naše země může zaniknout. Padnou Benešové dekrety a Sudety připadnou Němcům. Sice ji nepodepsali ale na základě výsledků 2 světové války mohou částečně zrevidovat výsledky 2 světové války tím .že nebudou garantovat hranice bývalého Československa. Anulování Mnichovské dohody neproběhlo v Anglii ,Německu a Itálii současně. Vyrovnání mezi Československem a Německem nikdy nenastalo. V dnešní době se západ chová k České republice jako k totálně poražené zemi a vykrádají ji jako nějakou Africkou kolonii. Padnou li Benešové dekrety tak Česká republika zanikne. Protože nebude mít republika žádný majetek a nebude schopna řídit zbytek země ,protože nebude mít čím platit své zaměstnance a zadlužovat se nepůjde do nekonečna. Tak hloupý národ nikde na světě není tak jako si svoji zemi spravují Češi. Táto dnešní vláda je vládou těžkých zločinců a nikoho to nezajímá.

Pavel z Moravy
26. 11. 2023 21:09
Odpovědět  ladislav

Probíhá tady tichá likvidace národa ale chytrých a vzdělaných lidí je zde stále ještě dost, aby se s tím něco dalo dělat. Možná ten národ musí padnout na úplné dno, ale to si myslím není dobré pro nikoho. Je šíleně náročné zvedat se z úplného dna, když lze ještě i v této situaci ledacos zachránit. My všichni k tomu můžeme přispět, když budeme držet při sobě, všelijaké půtky kdo má větší pravdu jsou k ničemu. Jenom rozbíjejí jednotu. Tak se chlapci a děvčata již sakra v té opozici spojte a táhněte za jeden provaz. Všichni víme, že jinak končíme. Ti co mají alternativní média musí do toho bušit. Myslím, že je již dávno po dvanácté, ale co jiného dělat než pokračovat a rvát se.

JJJ
2. 12. 2023 12:59
Odpovědět  Pavel z Moravy

Když se podíváme na našich posledních cca tisíc let, vidíme, že jsme prakticky nepotřebovali vnějšího nepřítele a na vlastní likvidaci jsme stačili sami! 🙁