blogKrize UKRAJINApolitika

Bude válka na Ukrajině zkázou pro Evropskou unii?

Bude válka na Ukrajině zkázou pro Evropskou unii?
9. července 2023
Michael von der Schulenburg

S ukončením rozdělení Evropy budeme usilovat o novou kvalitu našich bezpečnostních vztahů, přičemž budeme plně respektovat vzájemnou svobodu volby v tomto ohledu. Bezpečnost je nedělitelná a bezpečnost každého zúčastněného státu je neoddělitelně spojena s bezpečností všech ostatních. Proto se zavazujeme spolupracovat na posilování důvěry a bezpečnosti mezi námi a na podpoře kontroly zbrojení a odzbrojení.

(Pařížská charta pro novou Evropu, 21. listopadu 1990)

V Evropě opět vládne válečné šílenství. Blud, že bezpečnost zajišťují pouze zbraně, je mezi politiky, think-tanky a médii v celé Evropě opět na vrcholu sezóny. V Evropě se opět stalo přijatelným, že se na oltář údajných rozhodujících bitev přinášejí lidské oběti. Jako bychom se z minulosti nepoučili, má se nyní ukrajinská protiofenzíva stát natolik rozhodující bitvou, že by měla přinést vojenské řešení toho, čeho jsme nemohli nebo nechtěli dosáhnout politicky. Přitom my Evropané ponecháváme budoucnost Ukrajiny a Evropy, a možná i celého světa, nepředvídatelnosti, zuřivosti a brutalitě bitevního pole. A to vše, ačkoli zůstává zcela nejasné, jaké “řešení” lze očekávat prostřednictvím současného zintenzivnění války, Evropě mír rozhodně nepřinese.

Tato válka se stále více stává válkou mezi Ruskem a NATO, přičemž rozhodující roli ve vojenských kalkulacích hrají jaderné zbraně. Nikdo nedokáže říci, kde by v takové “rozhodující bitvě” byly červené linie, za nimiž by mohlo dojít k jaderné eskalaci. Tím, že to ignorujeme a pokračujeme v totálním válečném úsilí, vystavujeme nejen sebe, ale celé lidstvo nevyčíslitelnému nebezpečí v konfliktu, který by mohl být vyřešen diplomaticky.

Navzdory všem těmto obrovským nebezpečím se zdá, že nalezení mírového řešení základního konfliktu, který válku vyvolal – plánované expanze NATO na Ukrajinu a do Gruzie – již není mezi politiky NATO, Ukrajiny a Ruska možné. To je děsivá politická nezodpovědnost, za kterou nemůžeme vinit pouze Ukrajinu, Rusko nebo Spojené státy. Značnou odpovědnost za katastrofu, která nyní postihla Evropu, nese také Evropská unie a její členské státy. Vzhledem k tomu, že se jedná o válku na evropské půdě a mezi evropskými zeměmi, nemůže EU jako největší společenství států na evropském kontinentu jen tak předstírat, že se na tom všem nepodílí. EU a její členové totiž nesou velkou vinu za to, že této válce nezabránili, že ji eskalovali a že odmítli řešení této války prostřednictvím jednání!

Sedmadvacet členů EU má mezi členy NATO většinu a mohli, nebo lépe řečeno měli využít svého vlivu, aby této válce zabránili a po jejím vypuknutí ji co nejrychleji ukončili. V konfliktu o rozšíření NATO na východ, který se rozhořel již v roce 1994, se EU měla ve vlastním zájmu pokusit o zprostředkování mezi geopolitickými ambicemi USA rozšiřovat svou globální dominanci a obavami Ruska, že bude vojensky obklíčeno NATO a odříznuto od přístupu k Černému moři. Po vypuknutí války měla EU podpořit rusko-ukrajinská mírová jednání v březnu nebo dubnu 2022 a zúčastnit se istanbulského mírového summitu. Mohla tak ukončit válku měsíc po jejím začátku. EU však neudělala ani jedno, ani druhé.

Místo toho EU agresivně podporovala rozšiřování NATO na východ i své vlastní rozšiřování na východ. Politikům EU muselo být jasné, že s jejich podporou se Evropa dostala na cestu konfrontace, konfrontace, která nyní vedla k válce s Ruskem. Nejen ze strany Ruska, ale i ze strany západních politických osobností zaznělo mnoho varování, že by to mohlo vést k válce. EU se rozhodla je ignorovat. Nyní, po vypuknutí války, se EU nepodařilo situaci uklidnit. Naopak, po určitém váhání EU pokračuje ve vojenské eskalaci války, která dnes překonává i válku v USA. Několik zemí EU například označilo ukrajinské útoky na ruské území za legitimní, ačkoli USA se proti nim striktně postavily. A zatímco USA mají tendenci se držet zpátky v dodávkách takto sofistikovaných zbraňových systémů, jsou to právě země EU, které spolu se Spojeným královstvím dodávají nejmodernější tanky, válečné drony, rakety dlouhého doletu a uranovou munici. Je to také evropská koalice, která nyní plánuje poskytnout Ukrajině stíhačky F-16. Dokonce i Evropská komise se stala obchodníkem se zbraněmi; její mnohamiliardové nákupy munice pro Ukrajinu jsou paradoxně financovány prostřednictvím Evropského mírového fondu (EFF).

Hlavním zájmem EU by však měl být mír, nikoli válka. EU však nevypracovala vlastní mírový návrh ani nepodnikla žádnou diplomatickou mírovou iniciativu a nadále se rozhodně staví proti jakémukoli okamžitému příměří. EU nadále trvá na maximálních požadavcích Zelenského mírového plánu: Rusko musí být nejprve vojensky poraženo a před jednáním musí být znovu dobyto celé ukrajinské území. Tímto nekompromisním postojem zůstává EU ve světě osamocena. Žádná z hlavních světových regionálních organizací, ať už jde o skupinu G20, země BRICS, státy Střední Asie, Šanghajskou organizaci pro spolupráci, ASEAN, Africkou unii, OIC nebo CELAC, takový požadavek nepodporuje. Dokonce i Spojené státy jsou stále skeptičtější a sílí hlasy vlivných amerických politiků, kteří se vyslovují pro vyjednání míru s Ruskem a ukončení války.

Tato cesta konfrontace a eskalace, kterou se vydala EU, nebyla v žádném případě předurčena nebo dokonce nevyhnutelná. V roce 1990, pouhý rok po skončení studené války, se všechny evropské státy, stejně jako USA a Kanada, v “Pařížské chartě pro novou Evropu” slavnostně zavázaly vybudovat společnou mírovou Evropu rozprostírající se od Pacifiku až po pobřeží Atlantiku, včetně Ruska, Evropu, která bude prosta válek a vojenských bloků. Podle Charty by nyní měla být bezpečnost každého státu v Evropě považována za neoddělitelnou od bezpečnosti všech ostatních států a každý vzniklý konflikt by měl být řešen mírovou cestou v souladu s Chartou OSN. Jinými slovy, trvalý mír v Evropě bylo možné vytvořit pouze společnými silami, a nikoliv proti sobě. S úlohou NATO se nepočítalo; v Pařížské chartě nebylo NATO ani jednou zmíněno.

A přesto EU brzy opustila Pařížskou chartu pro novou Evropu a rozhodla se pro Evropu ovládanou NATO, vojenskou aliancí z dob studené války. Taková drastická změna orientace nebyla v zájmu Evropy. Skutečnost, že EU jednala pod tlakem USA a některých východoevropských států, by neměla být omluvou, neboť Charta by byla obrovskou výhodou pro celou Evropu, včetně členských států EU. Nabízela novou mírovou celoevropskou perspektivu kontinentu, který si prošel dvěma světovými válkami a studenou válkou. Vysvobodila Evropu ze svěrací kazajky železné opony a neustálé hrozby jaderné války, která nad ní visela. Poprvé od vypuknutí první světové války zavládl v Evropě skutečný mír. Již neexistovalo žádné vojenské nebezpečí, které by ospravedlňovalo intenzivně sledované rozšiřování NATO. V té době se Rusko po rozpadu Sovětského svazu propadlo do vnitřního chaosu a Čína se ještě nestala globálním hráčem, a to ani ekonomicky, ani vojensky. Byl to právě postup NATO k ruským hranicím, který vyvolal ruskou vojenskou odvetu, nikoli naopak.

Členské státy EU měly vědět lépe a vyhnout se válce na Ukrajině. Již za první a druhé světové války měla kontrola území, které dnes tvoří Ukrajinu, velký strategický význam pro Rusko (Sovětský svaz) i německou císařsko-nacistickou říši, což vedlo k jedněm z nejzuřivějších vojenských bojů v těchto válkách. Nedávno objevené ostatky vojáků německého wehrmachtu nalezené v dnes již vyschlém korytě řeky Dněpr jsou svědectvím těchto strašlivě krvavých “rozhodujících bitev”. Opakuje se historie?

Tehdy, stejně jako nyní, každá strana využila vnitřních rozporů mezi ukrajinským obyvatelstvem. I po získání nezávislosti Ukrajiny v roce 1991 se v prezidentských a parlamentních volbách pravidelně projevovalo hluboké rozdělení země na dvě zhruba stejné části s proukrajinskou a proruskou loajalitou, rozdělení, které zemi rozděluje i geograficky na západní a střední Ukrajinu na jedné straně a východní a jižní Ukrajinu na straně druhé. V posledních svobodných celoukrajinských volbách v letech 2010 a 2012, kterých se ještě účastnili obyvatelé Krymu a Donbasu, se dokonce těsnou většinou vyslovili pro proruského prezidenta a proruský parlament.

Pokud by EU skutečně usilovala o zachování a posílení Ukrajiny, měla by podporovat soudržnost a snahu o soulad mezi oběma populacemi a důrazně podporovat pokračování projektu dvojnárodní a federální Ukrajiny, jak byl vyhlášen v roce 1991. Udělala však pravý opak a postavila se na stranu politiky monoetnického ukrajinského nacionalismu. Během jednání o asociační dohodě s EU v roce 2013 předložil tehdejší předseda Evropské komise José Barroso Ukrajině alternativu, zda se přiblížit k EU a rozejít se s Ruskem, nebo se vzdát jakékoli úzké spolupráce s EU. Obojí podle něj nelze sladit. Ale proč ne? Stát se hospodářským a obchodním mostem mezi Ruskem a Střední Asií na jedné straně a EU na straně druhé by bylo pro Ukrajinu i EU velmi výhodné z politického i ekonomického hlediska. Právě rozdělující postoj EU vyvolal násilné svržení zvoleného prezidenta, což následně nastartovalo vývoj, který nakonec vedl k dnešní válce.

Zatímco EU neustále proklamuje snahu pomoci Ukrajině, de facto přispívá k jejímu zničení a nesmírnému lidskému utrpení. Zbraně dodávané EU nejen prodlužují válku, ale přispívají také ke smrti a ničení na ukrajinském území, stejně jako to dělají ruské zbraně. Ukrajina je dnes možná nejen nejvíce zničenou zemí v Evropě, ale také politicky a etnicky nejhlouběji rozdělenou zemí. Po roce a půl války byla Ukrajina, která byla již před válkou nejchudší zemí Evropy, uvržena ještě hlouběji do chudoby a zahraničního dluhu a zároveň se stala nejvíce militarizovanou zemí v Evropě. Ukrajinská ekonomika je v troskách a sužuje ji jedna z nejvyšších úrovní korupce v Evropě. Ukrajina je také zemí s nejrychleji klesajícím počtem obyvatel v Evropě. Ukrajina by navíc mohla ztratit až 20 % svého území a také přístup k Azovskému a Černému moři. Jak může Ukrajina za těchto podmínek přežít jako fungující stát?

EU nejenže nese spoluodpovědnost za postupnou destrukci Ukrajiny, ale také provádí sebedestruktivní zahraniční politiku, která povede k tomu, že EU na mnoho let, možná i desetiletí, ztratí přístup k ekonomicky atraktivním surovinám a zdrojům energie v Rusku a Střední Asii a bude odříznuta od pozemního přístupu na hlavní rostoucí trhy v Asii. Zdá se, že v údajné snaze zbavit se hospodářské závislosti na Rusku se EU nyní dostala do mnohem nákladnějších a méně výhodných hospodářských závislostí. EU tak de facto amputuje a poškozuje sama sebe.

Zdá se, že EU svou politikou sankcí ignoruje měnící se globální realitu. Podíl EU na světové populaci je nižší než 5 % a klesá a její podíl na světovém hospodářském výkonu je dnes jen 15 % a klesá. Naproti tomu podíl zemí BRICS na světové populaci činí 40 % a roste, zatímco jejich podíl na globálním hospodářském výkonu činí 32 % a roste. A nejen to, globální Jih, vyvolaný válkou na Ukrajině, zaujal podstatně sebevědomější postoj a nyní zpochybňuje globální dominanci USA, a tím i EU. Skutečnost, že se Čína, Indie, Indonésie a další asijské státy v otázce Ukrajiny sbližují, není dána tím, že by se najednou měly rády, ale tím, že chtějí zabránit rozšiřování NATO směrem do Střední Asie, zastavit globální dominanci USA a přejít k multipolárnímu uspořádání světa.

Komise EU v současné době připravuje svůj 11. balíček sankcí a snaží se potrestat třetí země a jejich společnosti za to, že udržují obchodní vztahy s Ruskem, aniž by tyto globální změny ignorovala. Jako by to nestačilo, EU se domnívá, že může zastrašit Čínu tím, že oddělí nebo zbaví rizik jejich ekonomiky. Jaká arogance! EU již dávno ztratila politickou a ekonomickou sílu k prosazování takových ekonomických hrozeb. Sankce proto zasáhnou především její vlastní ekonomiku.

Příští prezident USA se nemusí nutně jmenovat Trump, ale lze předpokládat, že se USA po prezidentských volbách v příštím roce k nákladnému ukrajinskému dobrodružství obrátí zády, stejně jako to udělaly v mnoha jiných válkách. Pak Evropská unie naplno pocítí dopady své chybné zahraniční politiky. EU se stane součástí Evropy, která bude opět rozdělena železnou oponou táhnoucí se od Baltského moře k Černému moři, která by mohla být díky vlastním sankcím nepropustnější než cokoli, co si pamatujeme z dob studené války. EU bude muset na tomto kontinentu koexistovat se zdevastovanou Ukrajinou, která představuje obrovskou dlouhodobou politickou a finanční výzvu, a možná také s destabilizovaným Ruskem, které se svými 6 000 jadernými hlavicemi představuje trvalou hrozbu. Zatímco ekonomiky států EU mohou být těmito změnami silně zasaženy, bude to EU, kdo bude muset zaplatit obrovské následné náklady této války. To s největší pravděpodobností povede k sociálním problémům v členských státech EU, které mohou přerůst v politické a sociální násilí. A k tomu všemu může dojít jen proto, že Západ trval na rozšíření NATO, stavěl se proti neutralitě a ignoroval bezpečnostní obavy Ruska. Není to pro celou Evropu příliš vysoká cena? Cena za konflikt, který mohl být vyřešen i prostřednictvím jednání?

Aby si Evropská unie neublížila a zachránila Ukrajinu, musí se ve vlastním zájmu distancovat od svého sebevědomého válečného narativu, opustit militarizaci své zahraniční politiky a přestat věřit, že rozšíření NATO přinese bezpečnost. Evropská unie se musí vrátit k mírovému jazyku a vypracovat mírový plán pro Evropu, který bude vycházet z “Pařížské charty pro novou Evropu” a zahrne Rusko a Ukrajinu. Tím by EU zabránila dalšímu krveprolití v Evropě, předešla by nebezpečí vypuknutí vnitřních třenic uvnitř svých členů a zabránila by vlastnímu hospodářskému úpadku. To by pomohlo zlepšit postavení EU ve světě jako mírového projektu, který byl kdysi po druhé světové válce koncipován jako mírový projekt. K tomu bude potřebovat odvahu – mír vyžaduje hodně odvahy!

…………………….

* Michael von der Schulenburg, bývalý asistent generálního tajemníka OSN, utekl z východního Německa v roce 1969, studoval v Berlíně, Londýně a Paříži a více než 34 let pracoval pro OSN a krátce pro OBSE v mnoha zemích, kde probíhala válka nebo vnitřní ozbrojené konflikty, do nichž byly často zapojeny křehké vlády a ozbrojení nestátní aktéři. Jednalo se o dlouhodobé mise na Haiti, v Pákistánu, Afghánistánu, Íránu, Iráku a Sieře Leone a kratší mise v Sýrii, na Balkáně, v Somálsku, na Balkáně, v Sahelu a ve střední Asii. V roce 2017 vydal knihu “On Building Peace – rescuing the Nation-State and saving the United Nations”, AUP.

sdíletj na

57 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Autor
9. 7. 2023 11:16

Evropa? Tohle je za všechny komentáře:

comment image

Markýza
9. 7. 2023 11:19

Zlato, píšeš to pěkně. Jen jsi zapomněl na pár naprosto rozhodujících věcí.
První – naprostý despekt KoZy k Rusku. Pchá……ti ožralí ruští mužici? Čepicema je umlátíme.
Druhá – naprostá ignorance geopolitických daností. Ani na tu mapu se nekoukli.
Třetí – nezájem o ruské obavy, ruská traumata, ruské náhledy. Naprostá neznalost ruské nátury.
Čtvrtá – všechny ty Uršule a Borellové a Timrmansové a jim podobní…..s tímhle matrošem chceš zachraňovat Unii?
Unie zahyne a dobře jí tak, když nedokázala udržet na uzdě vlastní pýchu.
Teď už je pozdě. Jakékoli výhody z celého konfliktu tak jako tak připadnou Rusku.

Albi
9. 7. 2023 16:09
Odpovědět  Markýza

Nalijme si čistého vína a nepijme ty břečky, které nám “nabízel” zamini Lipavský.

“EU a její členové totiž nesou velkou vinu za to, že této válce nezabránili, že ji eskalovali a že odmítli řešení této války prostřednictvím jednání!”

EU a její členové! Tedy i MY a ne “eskalovali a odmítli řešení….”, ale stále eskalují a stále odmítají. Jsou VINNI ! Jsme vinni.

Jak se niám to čte? Ne vládě, ta nečte, protože nechce a nemusí.
Jednomu každému z NÁS.

Markýza
9. 7. 2023 16:23
Odpovědět  Albi

Jo já vím, mentální pole. Ale “vinni” nepomůže vůbec ničemu a nikdy, Albi. Chyby je třeba napravovat, trestat jen výjimečně.
Mimochodem – Ukrajina definitivně potvrdila rezervaci jízdenky do pekel – hele: https://1url.cz/lu1UA
Jak to tu někdo psal? Že musíš vědět, která frekvence je dobrá a na tu se naladit? Ukrouši zpívají tak falešně, že to už musí trhat vlákna i samotnému Brahma.

Albi
9. 7. 2023 18:58
Odpovědět  Markýza

Já vím a četla jsem to, ale naši vinu to nezmenšuje. Psala jsem my = my všichni. I rusofobové . I ty vidí a vnímají za hranicemi, tedy i v Rusku. A válka je válka, ať je kdekoliv.

A naše společná chyba a vina je ta, že jsme nedokázali “vygenerovat” nikoho podobného jako je aspoň Orbán, když už ne nějaká osobnost aspoň vzdáleně podobná Putinovi.

A pokud by Osud (perzonifikovyný Putinem) nějak ušetřil ČR, budou z toho profitovat i rusofobové.
Pokud všechno dopadne špatně, musíme si naopak svůj díl viny přiznat i my. Aspoň se sami sebe ptát: Udělali jsme dost? Vysvětlovali jsme bez nadávek a odsuzování těm “druhým”, nutili jsme je k přemýšlení?
Nespokojili jsme se jen ironií mezi sebou na jejich “Putlera, RuSSky, krvavého diktátora, mongoloidní mužiky …..”?

Milan ze Zahrady Čech
9. 7. 2023 20:29
Odpovědět  Albi

Tak to ne! Sichr si žádnej svůj díl kolektivní viny nepřiznávám! Dělal jsem co jsem moh a co bylo v mých silách – často i nad ně. Putina ani Orbána jsem sice nevygeneroval, jen tři děti, ale živí se poctivě, práce se neštítí, nejsou sice ajnaštajni, ale ani žádní bl-bci, a vychoval jsem je do NORMÁLNOSTI a POCTIVOSTI!
A jo – přesvědčoval od hadráku slovem a bez nadávek a furt, div jsem si tlamu neroztrh – pokud ovšem nezačala nadávat druhá strana. Teď už, od voleb Gumy 107, na nějaké přesvědčování ale z vysoka se-ru.
Klidně si vinu přznávej, jestli chceš, ale mě do toho netahej. Copak to nechápeš? Dobráci jako ty si budou přiznávat vinu, zatímco všichni vládní i nevládní šmejdi, hadrákem počínaje, z toho budou mít nehoráznou pr-del. To tak ještě. Brát na sebe cizí viny.
Jo. Nic ve zlým 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
laskra
10. 7. 2023 08:18

Ono to zlo započalo daleko dřív před hadrákem. Řekl bych od přirozena. Jsou lidé stvůry, kteří myslí jen jak druhého odrbat aby sami se nemuseli činit, myslím jako rukama. Mozkem už vůbec, byl by to zázrak, kdyby hovno myslelo. Někteří ho ředí alkoholem aby nadělali ještě větší neplechu. Je zvláštní, že ambice na čelní pokrytectví číší přes kultůru.

Markýza
10. 7. 2023 09:28

Já souhlasím a ještě dodám, že pocit viny dělá v mentálním poli děsný šmodrchance, kde pak není jasno odkud, kam a proč – což je ten hlavní důvod, proč je k ničemu, ba škodí.
Maximum je, když si jedna řekne “ale kurwa, to jdem to podělala, jak to napravit?”

Milan ze Zahrady Čech
10. 7. 2023 11:52
Odpovědět  Markýza

Což je u morální bytosti zákonem. Pokud ne, nejedná se o morální bytost.

Markýza
10. 7. 2023 13:30

No tak to nepochybně.

Pavel z Moravy
10. 7. 2023 10:05
Odpovědět  Albi

Albi, mám to stejné jako Milan, žádný díl viny na sebe neberu. Dělal jsem též co jsem mohl. Více to vysvětlovat nebudu, hlavně není opravdu proč na sebe brát cizí vinu.

Pavel z Moravy
10. 7. 2023 10:15
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ještě malý dovětek, na středních školách jsme v rámci Klubu českého pohraničí pořádali přednášky o nacismu, mluvil na nich i člověk přeživší koncentrační tábory. Dlouhou dobu jsem psával do našeho časopisu Hraničář, možná to byla i stovka nebo více článků. Nikdy jsem z ničeho neprofitoval a mám opravdu svědomí čisté. Snažil jsem se co to šlo alespoň v malém provádět osvětu. Nemohu za to a určitě ani ty, že společnost nevyzrála. Tak to ale asi v lidské komunitě chodí, moci se většinou zmocní ti chudší duchem. Nejsem žádný geňa, ale žádnou vinu necítím.

Milan ze Zahrady Čech
9. 7. 2023 18:24
Odpovědět  Albi

Děvčata, něco mimo, co mě pobavilo:
Do ​​čínského Šanghaje dorazily dvě ruské válečné lodě

Rusko, 9.červenec 2023 (AM) – Do přístavu Šanghaj dorazily na přátelskou návštěvu dvě ruské válečné lodě. Korvety “Soveršennyj” a “Gromkyj” zakotvily na nábřeží jedné z vojenských základen námořnictva Čínské lidové osvobozovací armády.  

No, není to paráda? Ta kombinace válečných lodí na vojenské základně s přátelskou návštěvou? Tak jsem si říkal, že pokecaj s čínskejma a mohli by vyrazit na pokec s loděma strejdy Šmuela.
Musím končit, abych zkontroloval, jestli pekáči trouba, u který je na přátelskej návštěvě, třeba nějak neubližuje.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Albi
9. 7. 2023 21:46

Nad Pacifikem se potkají ruská a americká raketa.
“Ahoj, kam letíš”? ptá se ruská americké.
“Ále nějak jsem se tu ztratila a teď nevím kudy letět”.
A ruská na to:
“Neboj. Připoj se ke mě, dovedu tě domů”.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
10. 7. 2023 09:26
Odpovědět  Albi

Ježííš! No to je děsný 😀 😀 😀

Pavel z Moravy
10. 7. 2023 10:21
Odpovědět  Albi

Za to bys si zasloužila alespoň dva palce. Moc poučné.

Milan ze Zahrady Čech
10. 7. 2023 11:54
Odpovědět  Albi

😀

Milan ze Zahrady Čech
9. 7. 2023 18:44
Odpovědět  Albi

Vinni nevinni, za všechno může zamini!

Aleš
9. 7. 2023 11:23

EU je dnes nápadně podobná Třetí říši.
Se změnila.

Milan ze Zahrady Čech
9. 7. 2023 11:33

Oprava titulku:
Válka na Ukrajině je pro Evropskou unii zkázou.

P.S. Všechno zlý je k něčemu dobrý.

ijn
9. 7. 2023 13:07

Kéž by zkázu EU zaplatili ty lejnové a jourové, naopak zaplatíme my všichni a Špidla bere důchod 120 000,- Kč měsíčně, a ještě radí, jak zkázu umocnit…..!!!

Milan ze Zahrady Čech
9. 7. 2023 13:25
Odpovědět  ijn

Jo

delnas
9. 7. 2023 14:14
Odpovědět  ijn

No tak to mame se Spidlou skoro stejne…
akorat jsem se nemusel snizovat k takovym prasarnam…

No jo,…… ja delnas …….a on predstavitel maleho naroda s velkymi ambicemi ”

Kdo chce moc …tak nema nic …a tak to konciva……

Pavel z Moravy
9. 7. 2023 17:43

Ať už se stane co se stane, rozpad EU je nutností k přežití některých národů. Co dál, se dá řešit až poté. A samozřejmě odchod z NATO.

Autor
9. 7. 2023 12:11

Obyvatelstvo západních zemí se z velké části snaží zprávy o Ukrajině ignorovat. Informuje o tom agentura Reuters.
Agentury Reuters a Oxfordská univerzita provedly celosvětový průzkum mezi občany o jejich postoji ke zpravodajské agendě, dotýkající se ukrajinského konfliktu, píše telegramový kanál dillfrash.
Podle průzkumu veřejného mínění se zprávám o konfliktu na Ukrajině záměrně vyhýbá 39 % dotázaných. Nejvíce ve Finsku – 75 % respondentů – a v České republice – 60 %, nejméně v USA – 32 %.
Zveřejnění těchto údajů jasně ukazuje, že Západ připravuje „krásný obrázek“ pro „vyčerpání“ ukrajinské krize za nejvýhodnějších podmínek, poznamenává TC.
https://eadaily.com/ru/news/2023/07/09/delo-k-slivu-naselenie-zapada-obelos-ukrainskim-krizisom

Markýza
9. 7. 2023 19:21
Odpovědět  Peter 008

Njn. Čeho je moc, toho je příliš a ten, kdo moc tlačí………….ten vytlačí 🙂

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
zuzana
9. 7. 2023 12:11

Každý třetí britský veganský produkt není ve skutečnosti veganský

https://aktax.cz/kazdy-treti-britsky-vegansky-produkt-neni-ve-skutecnosti-vegansky/

zuzana
9. 7. 2023 12:34

Mike Pence: USA určitě vstoupí do války s Ruskem, pokud Ukrajina padne

https://aktax.cz/mike-pence-usa-urcite-vstoupi-do-valky-s-ruskem-pokud-ukrajina-padne/

Frank1
9. 7. 2023 13:06
Odpovědět  zuzana

To je jenom hrozba papiroveho tygra. USaci do niceho nevstoupi. Nemaji na to.

Autor
9. 7. 2023 18:22
Odpovědět  Frank1

To je sice pravda, ale pro tohle vítězství obětují cokoliv a kohokoliv. Já bych je nepodceňoval, po světě mají spoustu zbraní a vojenských zásob. A myslím si, že by se i dočasně – podle jejich myšlení – vzdali určitých základen v některých zemích. Protože by počítali, že pak by se mohli vrátit a za málo krve.
Oni prostě stejně dobře ví jako my, že porážka s Ruskem nebo spíše odolávání a jeho vítězství na Ukrajině znamená konec jejich dosavadního stylu života a hlavně moci. Stejně tak to chápou poslušní psíci a feny tady v EU. Komu by se klaněli?
Jsou jedinou zemí Západu, která má stále dost výzbroje na bleskovou válku. A myslím, že se nebudou žinýrovat použít podobné zbraně jako kazetové bomby, atomovky
Ovšem mají jednu nevýhodu a to je logistika.
A mají spoustu slepých příznivců, kteří ve všem americkém vidí dary nebeského ráje.

Albi
9. 7. 2023 19:07
Odpovědět  Peter 008

“…mohli by se vrátit a za málo krve” Samozřejmě vlastní, na cizí jim nesejde.

A k těm slepým příznivcům: Někdy mám opravdu silný dojem, že pro takové historie, ale ještě pravděpodobněji život začal 22. 2. 2022.
Před tím se nic nedělo, nic neexistovalo.

katango
10. 7. 2023 10:03
Odpovědět  Albi

Jo. Tuhle jsem to připomněla jedný učitelce dějepisu, která o sobě říká, že je historička.

Frank1
9. 7. 2023 13:03

Evropa je odsouzena globalisty k devastaci a k bide. To tenhle komentator jeste nevi. Vsechny vlady tento trend podporuji.

Francin
9. 7. 2023 13:47

Myslím, ze válku v Evropě plánují chazaři již mnoho roků. Ani se s tím už nijak moc netajili. Hrozné je však to, že mnoho evropských vlád jim v tom pomáhá a nezálezzí jim na vlastních lidech. To je vidět v tom projektu výměny Evropanů. Statisíce Evropanů, kteří v minulosti položili své životy za křesťanskou Evropu, byli poplivaní a zesměšněni lídry některých evropských vlád. Historie však nezapomíná a v minulosti byl vždy takový genocidní postup spravedlivě potrestán.

delnas
9. 7. 2023 14:36
Odpovědět  Francin

Je to tak..mnoho roku…..
Vzpominate jak asi pred 30 let se ….po dvou stoletich TABU najednou zacalo mluvit o stovkach indianskych a eskymackych deti /ktere byly nasilim odebrany rodicum/ jak byly znasilnovani, v katolickych vychovnych skolach…. a nakonec zabiti….a pochovani za kostelem???
Pak prisel novy “”papez””, .. a zacaly zmeny….. a to vam da asi ideu pro koho pracuje…..
.. potom se provalila Bostonska afera kde predstavitele cirkve opet sexualne zneuzivali v katolickych zarizenich stovky deti…..
Potom padnul Vatikansky banker….. atd….

Jop, nic se nestane jen tak….
Osnova je desitky roku dopredu narysovana …
v organizacich jako TC =Trillateral Commission
Bilderberg
CFR….etc…
potom s pomoci nadnarodnich corporaci,,,
organizaci jako OSN…BIS….FIFA…..ZOH……WB…..se to pomalu implementuje…..
ale verte….. mi toto je jen tak od pasu……..je to mnohem , mnohem slozitejsi….

Ja se jdu natahnout na slunicko a uzit si tech par dnu co mi zbyva…

I kdyz znalosti jsou MOC…nekdy bych spise rekl ze cim min toho clovek zna…..tim je stastnejsi….

zuzana
9. 7. 2023 14:10

Maďarsko hrozí odvetou za ukrajinské sankce vůči OTP

https://aktax.cz/madarsko-hrozi-odvetou-za-ukrajinske-sankce-vuci-otp/

eFPe
9. 7. 2023 15:11

Jen několik faktických. Je to válka kozy proti Rusku, nikoho jiného.Takže pokud Rusko zvítězí na ukrajinském bojišti, je to jakoby odrazili fašisty od Moskvy, nikoliv vyhráli válku.
K válce. Ona se nevede jenom zbraněmi a na bojištích v Malorusku. Ona je to válka zejména hospodářská ekonomická a taky informační.
Protože to vítězství, resp. kapitulace přijde, až v těchto oblastech koza prohraje.
A všimněte si, že kozu už nemůžete brát jako v minulosti nějaký stát. Je to prohnilý systém, který se ještě opulentně předvádí.
Takže až skončí tento systém, nemusí být nutně zničeny jednotlivé státy. Nemusí nikam pochodovat vojáci.
Prostě se něco utvoří na jiných zdravějších základech, zacelí se vzniklé rány, i když jizvy zůstanou, a pokusíme se vedle sebe v míru a ve vzájemném respektu žít.

Veny232
9. 7. 2023 15:12

Za vším stojí pár tisíc podvodem nastrčených Mafiánských zmetků.
Stačí je zabít…a bude klid.

Pozor
9. 7. 2023 15:12

Dúfam že sa nový žalár národov podobne ako Rakúsko – Uhorsko rozpadne.

Pavel K
9. 7. 2023 15:41

Velikou hrozbou nejen pro Evropu ale hlavně pro ČR je tento výstavní Č….. ne člověka nemám na mysli. Odkud tento zelený gumídek asi zase je? Já se ptám, si je tam líhnou, nebo jak?!! To musí být blbej a zlej člověk. A jakou má potřebu tak vynikat nad okolím, co pane Boomere, není to nakonec váš soused? 😊😊🤣🤣🤦‍♂️🤦‍♂️🙄🙋‍♂️

https://www.forum24.cz/nekteri-blbi-jini-navedeni-mrazi-mne-v-zadech-varoval-topolanek-pred-patou-kolonou-v-cesku?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&

Markýza
9. 7. 2023 16:25
Odpovědět  Pavel K

No to je ten pravej, kdo má varovat…..a co vás pořád tlačí ten Boomer? Vždyť vám nic nedělá.

Pavel K
9. 7. 2023 16:44
Odpovědět  Markýza

😊 😊 😊 😊 😊
Však varuje a pořád. Tedy Topolánek aby bylo pochopeno. Vy už jste pomalu jako Boomer nerozumíte legraci a koneckonců kde se zmiňuji s nějakou kritikou? Či nedejbože s napadáním. Pan Boomer je myslím také ze zlínského kraje, proto jsem to napsal, víte. Nevidím v tom nic osobního, když se zeptám na sousedy. Já tedy nevím je to tu tedy Pokec? 🙄🙄🤦‍♂️🤦‍♂️😊😊

Milan ze Zahrady Čech
9. 7. 2023 18:54
Odpovědět  Markýza

No, on před časem Boomer dost vošklivě šlápnul Pavlušovi na kuří voko, a hned naněkolikrát – to bylo v tý době, jak měl to vytahovací období kolikže má IQ bodíků – a Pavluša to ještě přežvejkává.

Markýza
9. 7. 2023 19:23

Jo tak to jo 😎 to jsem si nevšimla 🙂

Pavel K
9. 7. 2023 20:40
Odpovědět  Markýza

Je až neskutečné jak si s Milanem rozumíte v okamžiku a mě dole píšete něco o útoku, což jsem něco takového nenapsal. Asi bych si tuna měl dát pohov, nabývám dojmu že tu něco není tak jak má být.

Pavel K
9. 7. 2023 19:31

Milane, to co jsi teď napsal, že nemyslíš vážně? Můžu ti teď s jistotou napsat, že tohle mě seree nejméně. My máme nevyjasněné spory ještě z PP. Ale ne moji vinou. Když někdo nerozumí čtení mezi řádky ať nechodí na diskuze. A když vznikne přece jen nedorozumění, tak většinou si to chlapi vyřeší mezi sebou. Přečti si co jsem třeba Markýze před chvílí napsal, že je jako ……..Sere se mě o tom bavit, zkrátka než zaútočím tak se zeptám. A kort když to má xxxmožností významu. 😊😊😊🙄🙄🤦‍♂️🤦‍♂️🙋‍♂️

Markýza
9. 7. 2023 20:06
Odpovědět  Pavel K

To máte těžký Pavle, jestli tu mou nevinnou poznámku považujete za útok………………………..to ale fakt není můj problém.

Pavel K
9. 7. 2023 20:45
Odpovědět  Markýza

Napište mi sem k tomuto příspěvku, kde píši že považuji vaši poznámku za útok. Já si toho nejsem vědom. Ále vždyť je to jedno. 🙋‍♂️

Markýza
9. 7. 2023 21:41
Odpovědět  Pavel K

Přečti si co jsem třeba Markýze před chvílí napsal, že je jako ……..Sere se mě o tom bavit, zkrátka než zaútočím tak se zeptám.

???

Milan ze Zahrady Čech
9. 7. 2023 20:47
Odpovědět  Pavel K

Dyk vím, že ne tvojí vinou. Co tě kouslo? To nebyl útok! Mezi řádky si z tebe tak drobet utahuju – to ti uniklo? 🙂

Pavel K
10. 7. 2023 07:02

Dobré ráno, nic mě nepokousalo, jsem v poho. Jen jsem si to špatně přečetl s těmi chytrými body, myslel jsem že to platí na mě. Ostatní neřeším spíše se bavím, když mě tuna na diskuzích někdo dává školení moudrosti. viz Noobody, Emanuel, Langr a jiní. I když jsem chodil za školu, tak mám pořád schopnost rozeznat chytrého člověka na úrovni, ty tě nikdy nedávají najevo, že jsou výše nad tebou. A takových si nesmírně vážím. Pak jsou ti druzí a z těch mám srandu.
No k tomu útočení, já snad nikoho nejmenoval a to byla asi ta chyba. A když tak myslel jsem tím sebe, že “když nevím jestli je to for, nebo urážka, tak se zeptám”. Jako JÁja.
Tak prosím příště se radši zeptat. Děkuji. 🙄 🤦‍♂️ 😊 🙋‍♂️

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
10. 7. 2023 10:34
Odpovědět  Pavel K

Volal jsem před chvílí Boomerovi a on se přiznal, že proti nám nic nemá, a prý nemám ty jeho žblepty přežvýkávat, jak říká Milan. Tak jsme všichni v pohodě, cha, cha. 😃🤪🤣

Milan ze Zahrady Čech
10. 7. 2023 12:07
Odpovědět  Pavel z Moravy

Boomer je sice lepšolid se snobskými rysy, ale celkem v poho a umím si představit, že bych s ním chodil pořádně se zhádat na pivo a že bychom si to i užívali. Zajímavý je, že například u Noobodyho tuhle představu nemám.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel K
10. 7. 2023 19:55

Musíš si všímat detailů a to velmi malých. Když má “někdo” tu potřebu vystupovat pod vícero nicky má k tomu důvod, proto kamufluje. Nechám na tobě jaký. Nikde netvrdím že se nemohu mýlit. Vše co píšu by mě bylo fuck, kdyby mě nepřerýval jako záhon na ředkvičky. 😊🤣🤣🤣

Pijack
9. 7. 2023 18:43

Odpověď na otázku mám jen jednu. Kéž by se EU rozpadla. Válka západu proti Rusku na Ukrajině je dobrý předpoklad. Vzkazuji proto do Kremlu – “Milí hoši Ruští, pořádně to tam koste. Ta zdegenerovaná šlechta v Bruselu potřebuje dostat pořádně do držky, aby se to shnilé zmijí doupě utopilo v trýznivém pekle” !!!
Rusko je Ukrajině doma. Západní klany tam nemají co pohledávat. Takže až se hniloba rozpadne, bude svět opět normální.

Rosťa
10. 7. 2023 11:28

Stačí se přebrat v tom, kdo EU založil a kolik tam “slouží” potomků těch, kteří ve druhé světové bojovali po boku Dolfy, popř. ho všemožně podporovali. Prohra se nezapomíná ani po letech a revanš tak láká. A také ten kompletní Mendělejev, který jim neříká PANE. Tady asi počet mrtvých na obou stranách nehraje roli a jednou to snad musí vyjít, že jo. No, nejsem si tím úplně jistý, historie mluví jinak. Pokud ovšem ve volbách jsme schopni vygenerovat Pepu stosedmičku a do Strakovky ukrpremiéra Fialenka s rozhrkanou pětidemolicí, nemůžeme počítat se zářnou budoucností. Ale možná nám křivdím a výsledky voleb neurčují voliči, ale ten, kdo “sečítá”.