Americký ideál se rozpadá. Lékař Stránský, Čechoameričan, otevřeně o dnešku

01.08.2022 4:44 | Rozhovor

Martin Jan Stránský

Co se dle lékaře, podnikatele, potomka významného politika a Čechoameričana Martina Jana Stránského děje ve Spojených státech? „Ztratil jsem přesvědčení, že ten tzv. americký ideál funguje. To stejné si podle posledních průzkumů myslí přes polovinu Američanů. Takže tzv. americký ideál se postupně rozkládá,“ sdělil Stránský ParlamentnímListům.cz v první části rozhovoru, kterou nyní přinášíme. Nicméně věří, že Amerika je stále velkou zemí.

U příležitosti Dne nezávislosti, kterou si Spojené státy stvrdily přijetím deklarace 4. července 1776, jste v časopise Přítomnost pod titulkem „Rozklad Ameriky a amerického ideálu“ uveřejnil docela zdrcující kritiku země, kde jste se narodil. O co vám tu jde?

Dějiny nám ukázaly, že ke dnešku žádná společnost nebo říše netrvá věčně. Na rozdíl od minulých dob, kdy říše či velmoci fungovaly více regionálně, dnešní svět je globální, což vede k tomu, že základní pravidla a priority udržování společnosti či národa jako takového jsou pod obrovským stresem. Nicméně víme, že společnosti se prakticky vždy rozpadnou zevnitř, a to na základě deformace klíčových principů. Tento rozklad se dnes děje v celém západním světě, nejvíce v Americe. Amerika je výjimečná v tom, že vždy reprezentovala to nejlepší i částečně to nejhorší. Přesto všechno má stále obrovský vliv, který si mnoho z nás neuvědomuje – je to právě Amerika, která stále zaručuje naši svobodu přes NATO. Je to Amerika, která dává víc peněz do Ukrajiny než celá Evropská unie. O tolik více je pro nás důležité sledovat, co se děje s Amerikou.

Jaké jsou příčiny sociálního rozkladu pořád ještě světové velmoci číslo jedna?

Jsou tři hlavní. Tou první je čtyřicet let neskutečného blaha, během nichž si celá společnost zvykla a osvojila naprosto nevídaný a přehnaný standard očekávání. Na rozdíl od Evropy v Americe to gradovalo ještě víc – spojeno s liberalizací společnosti se klíčové slovo svoboda proměnilo z významu žít ve svobodě na význam svobodně si nárokovat úplně vše, co se dá. A v tom je obrovský rozdíl.

Druhým faktorem je – překvapivě – samotná americká ústava. Ta byla sepsána v roce 1787, přičemž kontext pro určité klíčové body se časem zcela změnil. Mám na mysli právo nosit zbraň, které bylo vymyšleno v úplně jiné době a proti úplně jinému nepříteli s úplně jinou zbraní. Dnes je důsledkem práva nosit zbraň to, že více Američanů bylo zavražděno domácí zbraní, než bylo zabito ve všech válkách s americkou účastí dohromady. Dále během několika desítek let bylo zastřeleno 38 tisíc amerických dětí. Jako další lze poukázat na polarizující rozsudky nejvyššího soudu týkající se otázky kolem lidských práv, mám na mysli nedávný kontroverzní zákaz rušení možnosti potratů na celostátní úrovni. Tím vrací soud Ameriku zpět do stavu, ve kterém byla kolem americké občanské války. To znamená, že z federace se stává čím dál víc konfederace států, které mají mezi sebou čím dál méně společného. V jednom státu jsou zakázané potraty, zbraně se mohou nosit volně bez registrace, přejedete státní hranici do druhého státu, kde potraty jsou povolené, ale kde si nesmíte pořídit zbraň. Jedete do třetího státu, tam platí něco z jednoho a jiné z druhého státu. Lidé, kteří v těch státech žijí, jsou bytostně přesvědčeni, že jsou to oni, kteří mají absolutní pravdu a že ti v tom sousedním státu ji vůbec nemají.

Chybí vzájemné pochopení a ochota uznat argumenty toho druhého?

Právě tím narážíme na třetí fenomén, který se týká nás všech, a to je dnešní forma mezilidské komunikace. V globalizaci hraje centrální roli internet a s ním sociální sítě, kde má každý možnost neomezeně troubit své vlastní moudrosti a pitomosti do světa a zároveň vymazává jakékoli oponentní názory. Výsledkem je, že lidé ztrácejí schopnost vůbec diskutovat mezi sebou a dělat kompromisy. Vše řeší holými větami přes SMS, které mají pět slov. K tomu přidejme obrovský nárůst propagandy a falešných zpráv. Paradoxem je, že právě tahle možnost komunikovat neomezeně naprosto atomizuje naši společnost – ve skutečnosti se jeden člověk odděluje od druhého, cítí se sám, nikoliv část národa či větší kultury, pouze částí klanu jeho tzv. přátel na Facebooku. Nehledají se dlouhodobé perspektivy, komunální řešení. Místo pravdy se novým bohem stala slova „data“ a „víc“. Čím víc toho máte, hlavně dat, tím líp. Obecně řečeno, už dávno máme víc než dost. Naší prioritou má být udržitelnost a redistribuce, nikoliv stále rostoucí blaho.

Nemůže být dalším důvodem možného rozkladu Ameriky i skutečnost, že jedna část populace zdůrazňuje, že na jejích životech záleží?

K rozkladu společnosti vždy patří to, že jedna část se začne cítit čím dál tím víc ohrožena, čímž se zradikalizuje. Když se člověk dostane pod stres, hledá určité jistoty – kulturní zvyky, pracovní možnosti a tak dále. Když vidí, jak se ty jistoty otesávají, stoupá frustrace a úzkost. Lidé se do sebe stáhnou, začnou být radikální, přecházejí od patriotismu k nacionalismu. To zajímavé je, že v Americe, a dokonce i v Evropě vzniká tento radikalismus u konzervativních domácích občanů, tedy většinou bílých, kteří cítí, že přicházejí o vlastní identitu. S tím úzce souvisí novodobá imigrace. Na rozdíl od všech předchozích vln imigrantů dnešní imigranti prakticky bez výjimky nemají zájem se integrovat do společnosti, ale spíše si zachovat vlastní kulturu a vydělat co nejvíce. Dnešní imigrant necítí tu dynamickou potřebu co nejvíce integrovat se do jakéhosi tavícího kotle, ve kterém je právě společenská síla. Dnes kolem deset procent Američanů, tedy skoro 40 milionů lidí, neumí anglicky.

Místní konzervativní občan by měl být ve své zemi pořád ještě většinou. Proč tedy politici nevycházejí vstříc této poptávce po tom, aby se necítil ohrožen?

Tady si dovolím nesouhlasit, že by poptávce nevycházeli vstříc. Naopak. Právě tento stav slouží jako velice plodné orné pole pro pravicové politické strany, aby si zajistily své voliče, a dokonce i rozšířily základnu. Příkladem jsou Republikánská strana v Americe, konzervativní strany převážně ve východním Německu a jihovýchodním Rakousku a tak dále. Takže fragmentace společnosti doprovází fragmentace v politice. Dnes se točí politika kolem dvou pólů. Ten první apeluje na tradiční hodnoty a spojuje je s populismem a s ekonomickým blahem přes často nesmyslné či nerealizovatelné kroky. Příkladem u nás je strana ANO a samozřejmě SPD. Na druhém pólu jsou strany, které uznávají komplexnější řešení a krátkozrakost současné politiky.

A lze pozorovat nějakou odezvu na neochotu imigrantů přizpůsobit se zemi, do které se přistěhovali?

Jako reakci na uvedený fenomén migrace se politika mutti Merkelové v Evropě a otevřenosti imigrační politiky v Americe obrátila opačným směrem. Dnes je těžší získat povolení k přistěhování či k práci než dříve.

Hovořil jste o stresu lidí ze ztráty jistot, stoupající frustraci a úzkosti. Co z negativních vlivů poslední doby může napětí v lidech ještě více stupňovat?

Nejnovější stresy tvoří samozřejmě otázky kolem energetiky, inflace, války na Ukrajině, globálního oteplování a covidu. V nervózní společnosti všechny tyto stresy tu nervozitu zvyšují, priority se dále deformují. Stačí se podívat na to, že Řád bílého lva udělil prezident Zeman někomu čistě za to, že dělal svou práci, vydával chaotické a neustále se měnící doporučení k léčbě covidu, přičemž sám nerespektoval restrikce, které osobně zavedl. Dnes jsme si na covid zvykli, nikdo nedostane žádné ocenění za to, že ho léčí.

Lze si váš kritický postoj k vývoji světa vysvětlit i tak, že cítíte, jako by lidstvo směřovalo k vlastní záhubě?

Bohužel jsme na velice „dobré“ cestě tím, že deformujeme své vlastní priority, že si myslíme, že ten svět skutečně má být mnohem růžovější, než je. Kdežto pravý opak platí. Během posledních čtyřiceti let jsme se jako západní kultura dostali do nebezpečné úrovně falešného očekávání: novou normou se stala dvě auta, venkovní chata, čtyři kreditní karty, opakované dovolené v cizině. To, co se nyní děje, všechny ty různé tzv. krize, je vlastně normální reset, který nás upozorňuje na to, že lidský život se vždy odehrával pod hrozbou chudoby, nemoci a vážného ohrožení. Dnešní nepřítel je ve skutečnosti v naší hlavě, a ne ten vnější.

V úvodu jste upozornil na to, že v Americe si lidé svobodu čím dál víc vysvětlují ve smyslu nárokovat si úplně všechno. Kdy k tomuto přerodu v myšlení lidí došlo a co ho vyvolalo?

Hlavním principem, na kterém byla Amerika založená, byla svoboda jednotlivce. V Evropě vnímáme stát jako něco, co se o nás má postarat, kdežto v Americe se vnímá stát jako něco, co přináší jenom komplikace a potenciální zlo. V 60. letech, v souvislosti s protesty proti vietnamské válce, se začala zdůrazňovat volba jednotlivce. Velice populární prezident Ronald Reagan posléze vyhrál volby na základě kampaně snížit roli státu a posílit možnosti a sebedůvěru jednotlivce s heslem „Me too“, tedy „Já také“. V tomto období začalo i finanční blaho a růst, takže mladá generace a pracující lid, který zvolil Reagana, si vytvořil parametry pro nevídaný ekonomický růst a neustálou expanzi, při které byl jednotlivec středem všeho.

A nebylo to tak? Reaganovi voliči byli mladí, úspěšní.

Ano, byli. Ale zároveň to vedlo až k tomu, že se přestalo uznávat něco klíčového, a sice že svoboda jednoho člověka končí tam, kde narazí na svobodu toho druhého. Poté musí nastat vzájemný respekt. Právě tento zásadní princip, který není přímo zakotvený v ústavě, ale je vnímán obecně, se překročil a je stále deformován právním systémem Ameriky, v němž se mnohem více uznávají nároky na odškodnění pro žalobce než právo obhájce. V Americe se svobodný jednotlivec vnímá jako ochráněný a hypercitlivý objekt, kterému se nic nesmí stát. S tím souvisí i to, že v Americe je navíc pevně zakotveno do právního řádu odškodnění za citové ponížení. To znamená, že když se někomu něco stane, dostane odškodnění nejen na základě toho, že přišel o práci, ale i za to, že se mu psychologicky ublížilo, tedy že má „emoční“ utrpení.

Dá se říci zaplať pánbůh, že u nás něco podobného neplatí a že snad ani nikoho nenapadne s něčím takovým přijít?

My v Evropě se na to koukáme mnohem racionálněji. Za prvé, nepřeháníme význam citového ublížení. Samozřejmě že se to děje, ale zakotvit na tom právní řád není šťastné. Jako další, necháváme to na odbornících, aby případ posoudili, než se dostane k soudu. V Americe platí to, že je člověk odsouzen porotou složenou lidmi z veřejnosti. Žádná porota občanů z ulice není plně schopná chápat komplexní technické či vědecké aspekty otázek, jako je například újma na zdraví. Jenže v Americe se tohle děje, žaloby jsou navíc založené na principu tzv. hluboké kapsy, kde se žaluje každý subjekt spjatý s kauzou, který má peníze. Na základě toho se například praxe medicíny ve Spojených státech stala neudržitelná pro 54 procent lékařů. Mají toho dost, poněvadž musejí praktikovat takzvanou defenzivní medicínu, která je navíc nuceně čistě počítačová, poněvadž vše se musí dokládat přes protokoly v počítači: odfajfkují se různé kolonky, což plní protokoly, které zajišťují, že doktor nechybuje. Výsledkem je, že z každé hodiny v práci stráví průměrný lékař 50 minut s počítačem a deset minut s pacientem. Bohužel tento fenomén přichází teď i k nám.

Co pro vás znamená americký ideál, jemuž podle vašeho komentáře v časopise Přítomnost také hrozí rozklad?

Když jsem sem při revoluci poprvé přijel za Václavem Havlem, tak jsem zápasil s pojmem Čechoameričan z pohledu toho, že jsem hledal tu českou identitu nejen pro sebe, ale i pro naši společnost. Dnes jsem se k této otázce vrátil, jenže s otázkou, co to znamená být Američanem a jakou roli má dnes Amerika. Ztratil jsem přesvědčení, že ten tzv. americký ideál funguje. To stejné si podle posledních průzkumů myslí přes polovinu Američanů. Takže tzv. americký ideál se postupně rozkládá. Na druhé straně Amerika zatím zůstává obrovskou zemí s obrovskou kulturou a politickou, ekonomickou, finanční a vědeckou sílou. Je to země, která nás třikrát vytáhla z toho nejhoršího. Mám na mysli dvě světové války a porážku komunismu. A stále zůstává klíčovým partnerem pro to, aby se to nestalo počtvrté.

Parlamentní listy

4.1 8 hlasy
Ohodnotit příspěvek

sdíletj na

4.1 8 hlasy
Ohodnotit příspěvek
Souhlas
Upozornit na
49 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
janle57
1. 8. 2022 10:48
Ohodnotit příspěvek :
     

Hezky a pravdivě napsané,lépe to nemohl o současné Americke někdo napsat,snad jedině
TV Goebbels24,Seznam nebo Český rozhlas se soudružkou Tachecí,náš Velký Bratr
za velkou louží je od místního znalce totálně v kolapsu a hlavu mu definitivně potopí
milióny negramotných imigrantů,kteří tam brzy zavedou prvobytně pospolnou společnost,
jen jsem zvědavý kolik českých emigrantů i se svými rodinami vezme dráhu do té své
zapráskané domoviny nebo raději rovnou do Ruska,u nás to budou mít snazší s tou
výměnou dollarů za czk,tak zlý na ně soudruh Rakušan,jako pan Putin v Rusku,nebude.

primak
1. 8. 2022 11:56
Ohodnotit příspěvek :
     

„země, která nás třikrát vytáhla z toho nejhoršího“:

Po prvé v létě 1917, když už generál Pershing zmáknul Mexičany na západě USA, tak honem honem ty vojska přemístit do Evropy, než to tam skončí bez nás. Jiní se s tím séřou v zákopech 1914 – 1917, my to zvládnem za rok. Jen co nás tam ty lodě přes oceán dovezou, Herkulesy se ještě nevyrábej. A diví se někdo, že pak máme hlavní slovo ve Versailles? Jak se dočteme ve Wiki: Demokratický prezident Woodrow Wilson prohlásil, že „konečně svět bude znát Ameriku jako záchrance světa“. (a M.J. Stránský to zná také)

Po druhé v létě 1944: po nudě čekání v bárech na ostrovech, jak to dopadne u Stalingradu, počítejme roky od napadení Ameriky v prosinci 1941 – jo v Evropě to začalo už dřív – a pak celý 1942, celý 1943, a půlku 1944 (ať si Hitler mezitím to opevnění ve Francii v klidu dostaví) a pak honem honem do Evropy (nevadí, že je hlášený špatný počasí, některé ty tanky specielně vyrobené pro vylodění ty vlny nepřežijou – ani jeden to nezvlád ke břehu).

A po třetí? Nějak mně nic nenapadá. (ale pokud jeden žije v USA, tak toho asi ví víc…)

Pijack
1. 8. 2022 12:13
Odpovědět  primak

Mne to třetí napadá. Američtí židé s velkým Ž financovali Hitlera. Věděli proč. Kde teče krev, tam tečou zisky… a tak Americká vláda později vydávala „válečné dluhopisy“, lidé je kupovali a spekulanti bohatli. Když viděli, že Hitler prohrává, letěli do Evropy zachraňovat co se dalo. Měli tam své majetky. Větší prasata svět nezná… a nám tady tlučou do hlavy, že zachraňovali mír. Prdlajz. Zachraňovali své investice v západní Evropě. Spojenectví s Ruskem udělali jen na oko. Generál Patton chtěl pokračovat ve válce proti Stalinovi. Historie je toho plná, ale dnešní slečny se skořápkou na zadku o tom nemají ani tušení a blekotají nesmysly o LGBT a zlém Rusku…

Pavel
1. 8. 2022 14:17
Odpovědět  Pijack

Výborně řečeno Pijacku. A já jenom dodám, že je zajímavé jaké typy si i kdysi docela dobré parlamentní listy, které již velmi dlouho nečtu dokáží k rozhovoru vybrat. Přečetl jsem to jaksi tak hrc sem, hrc tam. Nic moudrého ze sebe nevykutal, je to prostě amík se vším všudy, s povýšenou vidinou americké moci. A to, že je synek Stránského na tom nic nemění. Havlokavárna se prostě pozná z dálky.

anonym
1. 8. 2022 14:56
Odpovědět  Pavel

Cechoamerican? Ale magor. Ostuda.

PetrT
1. 8. 2022 14:38
Odpovědět  Pijack

Vy patříte svou podporou nacismu za mříže. Dobře, že je Vaše IP identifikovatelná.

Pijack
1. 8. 2022 16:32
Odpovědět  PetrT

Zmlkni panáčku, neznáš historii. Umíš jen kvíkat svazácká udavačská hesla

VAL
1. 8. 2022 20:21
Odpovědět  Pijack

Zalez kačere. Kampa se poděli Pav s Panem? T jako trol? Vyhrožuješ, šmejde? Chtěl jsem napsat „že ti není hanba“, ale pak mi došlo s kým máme tu nečest. Jako že bych šel na starý kolena bručet? To víš, já nejsem člen hackerské trolí farmy, tak si tě zjistit nemůžu. Což buď rád.

Lev Prch
1. 8. 2022 16:37
Odpovědět  PetrT

A ty debilitu do Bohnic,Vygume.

PetrT
1. 8. 2022 18:58
Odpovědět  Lev Prch

Tak si říkám Lve jestli Tys sám nebyl havlolejno v minulosti. Jen Tě havloidi nepustili k lizu, a proto je tak nesnášíš.

Lev Prch
1. 8. 2022 19:02
Odpovědět  PetrT

Velikost tvé debilita se hvězd dotýká,havlo3,14čo😀
P.S.
Nebo, že by rovnou fyjalový první signální?!

Jan
1. 8. 2022 14:46
Odpovědět  Pijack

Přes 6 mil. Židů nacisti povraždili a dobytek jako Ty tvrdí, že Hitlera financovai. Tohle nevymyslel ještě ani Lavrov. Ať je Ti v base blaze a v pekle neblaze.

Pijack
1. 8. 2022 16:33
Odpovědět  Jan

Hovado seš sám, protože vůbec nevíš, kdo vlastnil Americké a Londýnské banky před 2 sv. válkou. Nemusí se to vymýšlet, ale stačí nastudovat.

Lev Prch
1. 8. 2022 16:38
Odpovědět  Jan

A vraždili je nejen SS jednoty ale do dnes hajlující zmrdi z Pobaltských republik a především z Banderostánu,tak drž hubu 👎

Jan
1. 8. 2022 16:59
Odpovědět  Lev Prch

Člověče Ty si snad ani nedokončil základku. I když možná ses tam něco i naučil, jenom se ti to v té malinkaté paličce zgulášovalo po čtení všech těch konspiračních webů. Zřejmě typickej volič Japonce 🙂

Lev Prch
1. 8. 2022 17:55
Odpovědět  Jan

Havlolejno,v pomocný škole tě učili co????Že tužka se necpe do rypáku,ale píše se sní!.
V Babím jaru vraždil Židy kdo, Marťan ty havlo3,14čo!????

Pijack
1. 8. 2022 19:41
Odpovědět  Jan

To jsou dnes pro udavače moderní slovíčka, co? – konspirace, dezinformace bla bla bla… Něco ti připomenu – holokaust je 6 milionu židů, to jsem nikdy nerozporoval, ale co ti říká 60 milionů zvražděných Slovanů? Stará se o Slovanské národy pečlivě tak jako mainstream o židy? Chytni se za nos. Já jsem Slovan, takže budu se dívat na svět Slovanskou mentalitou a žádný elf mi nebude diktovat něco jiného. To je upozornění.

Jan
1. 8. 2022 20:26
Odpovědět  Pijack

Sám jsem Slovan, každopádně nejvíce Slovanů ve 20. století zabili Němci a Sověti. Zhruba půl na půl. Do té druhé půlky počítám i Poláky zabite Sověty, mj. v Katyni.

Lev Prch
1. 8. 2022 20:38
Odpovědět  Jan

Ty a Slovan?????Vem si medikaci a hybaj zpět do pokojíku.

Jan
1. 8. 2022 20:52
Odpovědět  Lev Prch

Pokud máš Čechy za Slovany, pak ano. A Ty seš Slovan odkud?

Lev Prchala
2. 8. 2022 11:47
Odpovědět  Jan

Ty seš pseudoSlovan!

VAL
1. 8. 2022 20:34
Odpovědět  Jan

Ááááá, typický volič vládní galerky promluvil.

VAL
1. 8. 2022 20:32
Odpovědět  Jan

Hošane, co sem lezeš, když víš howno? Znáš pojem anglosionisté? Hele, trapno, vyprávěj nám tady chvilku něco například o operaci „Nesmyslná“, ju? Že bys nám vysvětlil ty záhady, co se k tomu víží. Nebo třeba proč Žid Zelenskyj hajluje, to by taky mohlo bejt uchvacující. Nebo něco o židovských transportních výborech, to by nám taky mohlo zacloumat osrdím. Tak co ty na to? Nechceš náš trochu vzdělat? B-be.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jan
1. 8. 2022 20:53
Odpovědět  VAL

Vale, za Tvoje mindráky nemůžu.

Lev Prch
1. 8. 2022 21:18
Odpovědět  Jan

My za tvoji vrozenou F73 a A52 taky ne.

VAL
1. 8. 2022 23:09
Odpovědět  Jan

Tak to je fakt slabota. To jsi trol kačere mnoha nicků? Aspoň náznak, jako že nemáš v hlavě nas-ráno by mě potěšil. Ale tohle?

milan h
1. 8. 2022 21:36
Odpovědět  VAL

ta operace mela nazev nemyslitelne

VAL
1. 8. 2022 23:14
Odpovědět  milan h

Nojo, pravda. Placama blbnu. Ale jinak dobrý, ne? Trolík toho ani nevyužil aby mi to otřískal o palici. Kontrolní otázka: Což znamená co? No přece že když tu tvrdím, že má v palici řezanku a že je bl-bej jak sádrovej trpajzlík, neurážím ho, ale konstatuji smutný fakt.

milan h
1. 8. 2022 21:33
Odpovědět  Jan

dalsi blb co nezna dejiny a papouskuje to co slysi a s tema 6milionama brzdi oni sami zidi brzdi a jestli byla v 2 sv genocida ano bala ale Slovanu 30 milionu udavaci at se ti stim zije blaze

Oy Vey
1. 8. 2022 23:55
Odpovědět  Jan

pozri si na Youtube videá s Georgom Friedmanom

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Oy Vey
1. 8. 2022 23:45
Odpovědět  Pijack

USA boli zodpovedné za rozpútanie oboch svetových vojen aj VOSR a následné masové vraždenie v Rusku. Viac na tú tému otvorene hovorí obluda George Friedman na Youtube, napr. video „Chicago council on global affairs. George Friedman on Ukraine. 2015“. Hlavným dôvodom podľa neho bolo zabrániť hospodárskej a politickej spolupráci Západnej Európy (najmä Nemecka) a Ruska, pretože to by bol koniec anglosaskej sionazi hegemónii vo svete). Ten hajzlík z pekiel má tých videí viac, kde sa chvastá, akí sú v US šikovní, koľko špiny, životov a svinstiev majú na svedomí a aké ešte plánujú.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Jiří
1. 8. 2022 11:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Ameriku miluji desperáti a tzv.demokraté ,kteří vraždí ženy a děti po celém světě.Jistě mnoho tzv.inteligence jde za ideálem možnosti bez hranic ,ale musí také nést ohromné břemeno podpory válek po celém světě ve jménu hrůzné demokracie.

Ladislav
1. 8. 2022 12:10
Odpovědět  Jiří

💤 Hnusáci mi leží v řiti! Země, která vraždí ženy a děti kde se ji zamane, nenávidím!

Milan
1. 8. 2022 18:28
Odpovědět  Ladislav

Však proto taky VS OSN Rusko za válku na Ukrajině odsoudilo.

Lev Prch
1. 8. 2022 19:03
Odpovědět  Milan

To víš,OSN,to je opravdu třeba brát……s velkou rezervou!

VAL
1. 8. 2022 20:51
Odpovědět  Milan

Óóóóó, dokonce samotné OSN! Totě vskutku autorita! Asi jako nositelé Nobelovy ceny míru posledních pěti dekád. A což teprve jak to dalo OSN vyžrat strejdovi Šmuelovi za miliony zmařených životů v Iráku, Srbsku, Libyi, Vietnamu (plus napalm, hošo), Japonsku (Hirošima) a v dalších a dalších státech. Nově v Banderstánu, kde válčí pomocí zmanipulovaných dutolebů tvého formátu. To byly panečku sankce, to bylo odsouzení! Hele, jestlipak víš kdo platí OSN a WHO když už jsme u toho? Kdo si obě ty organizace v podstatě koupil?

milan h
1. 8. 2022 21:42
Odpovědět  Milan

a vis pod jakym natlakem ty staty hlasovali jeden politik z jednoho takoveho statu to rekl na plnu hubu a nedelej a nedelej menu patrona pravniku ostudu

Pijack
1. 8. 2022 12:06
Ohodnotit příspěvek :
     

Pan Stránský ještě věří, že Amerika je stále velkou zemí… 🙂 Ano, rozlohou jsou USA ještě velké. Naivka. On ještě věří… Co dodat.

Křehulka
1. 8. 2022 12:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Nevím, jestli tento člověk rozumí situaci v USA,(ale i o tom pochybuji, stačí se podívat na dokument Reného Pudleinera, který odvysílala dokonce i česká televize a lze jej nalézt na You Tube a který se jmenuje „chudoba v Americe“). Zcela jistě ale vůbec nerozumí situaci v Evropě a v České republice. Například jeho hodnocení role hnutí ANO a SPD v české politice je naprosto mimoňovité.

Pan Tau.
1. 8. 2022 12:44
Odpovědět  Křehulka
PENNYS
1. 8. 2022 12:44
Ohodnotit příspěvek :
     

KDO A KDY POTRESTÁ VLÁDU DOSAZENOU PODVODEM NA VOLIČÍCH???VLÁDU KTERÁ JDE PROTI LIDU, VLÁDA KTERÁ TRESTÁ NÁROD,KDO POTRESTÁ NECHTĚNOU NENÁVIDĚNOU VLÁDU KTERÁ CENZURUJE PRAVDU LIDU??????!!!

PÍCUSOVÉ.jpg
Pan Tau.
1. 8. 2022 14:20
Odpovědět  PENNYS

Můžeš je přijít ztrestat 3.9.2022 ve 14:00 na Staroměstské náměstí.

Pedro
1. 8. 2022 15:40
Odpovědět  Pan Tau.

Václavské….

Lev Prch
1. 8. 2022 16:39
Odpovědět  Pan Tau.

Jdu do toho 👍

PENNYS
1. 8. 2022 18:16
Odpovědět  Pan Tau.

Pane soudruhu Tau, jak někdo muže někde na náměstí trestat??? To nechápu. Trestat se musí dle zákona nebo ručně!!!

TRIČKO NÁPIS  1.jpg
Pan Tau.
1. 8. 2022 19:06
Odpovědět  PENNYS

Takže třeba při covidu jednali dle zákona?

Lev Prch
1. 8. 2022 19:12
Odpovědět  Pan Tau.

Jasně,ale podle toho jiný ohnutého….

milan h
1. 8. 2022 21:08
Ohodnotit příspěvek :
     

je tam ulitba mocnym ze velmoc cislo 1 vazeni to uz neni nekolik let pravda videno ze kolik statu se uz nekolik let zpatky zacalo sprajcovat a neposlouchat coz znaci upadek moci

Drak
3. 8. 2022 18:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Martin Jan Stránský nějak zapomíná, že byl jedním z těch idiotů, kteří chtěli vyšetřovat psychický stav prezidenta Klause, když nechtěl podepsat tzv. Lisabonskou smlouvu. Pěkný hajzlík a ještě má tu drzost nás poučovat.