blog

3. ZABÍJENÍ LIDSTVA INTERNETEM

Jurij Ignatěvič Muchin 

Postřehy učitele

Obvykle současný člověk , když je mu vytýkána neznalost určitých zásad z různých oborů znalostí, hrdě odpovídá, že “je nemožné vědět všechno”, takže “věří odborníkům, specialistům”. Ale není třeba vědět všechno, musíte být jen schopni používat základní znalosti – znalosti, pro které člověk navštěvuje školu. Koneckonců, pokud člověk není schopen využít znalosti získané ve škole, tak proč vůbec navštěvoval školu? Kvůli maturitě a jen pro ni? Kvůli kusu papíru o nějakém atestátu? Proč to pak potřebujete?

Koneckonců, s takovou výukou, když vypadnete ze školy, získáte více potřebných znalostí a naučíte se je používat, když jen budete pomáhat svému otci nebo své matce.

Taková výuka – naučit se slova, která bylo třeba v minulosti vyslovit při zkoušce, nebo, jako nyní, naučit se uhodnout správnou odpověď – člověka ohlupuje. Je to ohromující, protože na takové učení se ztrácí dlouhý čas, který by dítě nebo mladý člověk mohli využít k získání znalostí o životě v obrazech, k výuce schopnosti používat znalosti.

Když se mi to podaří, dívám se na současné děti a jsem zděšen – celou tu dobu, co by mohly věnovat rozvoji schopnosti využívat znalosti o životě nebo se alespoň seznámit s tím, jak všechno v životě vypadá, se děti věnují hrám na internetu, na počítačích a trochu starší – pustému tlachání na různých fórech.

Je to tak odlišné od mého dětství, nebo dokonce od dětství mých dětí, že prostě nemůžu uvěřit, že taková degradace je možná. Proto chci dát slovo svědkovi, který viděl a popsal všechnu tuto degradaci. Jedná se o učitele, který však začal učit děti až 20 let poté, co jsem dokončil školu, a proto nemůže srovnávat moji dobu se současnou, ale může porovnat tu svou dobu (80-90 léta) se současnou. Nedám ani odkaz, dám jen text.

Jak se moderní děti liší od školáků z roku 1980: 10 bodů učitele historie.

Měl jsem záviděníhodnou příležitost porovnat své studenty – ty minulé a nynější, současné. To bylo obzvláště zajímavé, zejména proto, že mezi novými studenty byli i potomci mých bývalých žáků. Srovnání otců a dětí slibovalo, že to bude zajímavé!

Já, Igor Nikolajevič Gusev, jsem učil v Rižské střední škole č. 17 od roku 1986 do roku 1994, vyučoval jsem historii, stejně jako společenské vědy, psychologii a logiku (v těchto letech byly tyto disciplíny experimentálně praktikovány). Byl jsem třídním učitelem. Školu jsem opustil s jejich maturitou, takže mám před nimi čisté svědomí. Uplynulo čtvrt století a minulý rok jsem byl požádán, abych dočasně zastoupil historika, který byl nemocný v jedné ze škol. Takže naráz, nečekaně pro sebe, jsem se znovu ponořil do tohoto krásného mimořádného, monstrózně nešťastného školního života se všemi jeho klady a zápory.

Předpokládá se, že dobrý učitel nemá oblíbence. Všechny děti jsou mu stejně protivné. Jsem špatný učitel … Já mám děti velmi rád a sám, jako moderní současný táta, se upřímně snažím pochopit novou generaci, mladou a málo známou. Samotné děti jsou krásné! Jsou prostě chytré a milé, s mnoha, myslím, jsme se upřímně spřátelili. Byly dojati do hloubi duše se slzami v očích, když po šesti měsících naší společné práce nastal čas, abych opustil tuto pohostinnou školní komunitu. Děkuji, moji milí, vzpomínám na vás a miluji vás … Existuje tedy rozdíl mezi minulými studenty a současnou generací?

První rozdíl. V současné škole upoutá velkou pozornost to, že je mnoho obézních dětí, zejména dívek. Vinu má podle mého názoru nejen nezdravá strava, ale také stres, kterému jsou děti vystaveny od okamžiku narození. Nezřídka tlustý člověk získává nadváhu právě pod vlivem neustálého nervového napětí. Jedná se o druh obranné reakce těla. Děti, ve srovnání s předchozími generacemi, jsou obecně velmi málo fyzicky vyvinuté. Nedostatek venkovních her.

Nnyní jsem nikdy neviděl dívky hrát jejich dřívější věčné dívčí “švihadla”, “gumičky”, „panáky“ a chlapce honit o přestávce míč. Žádní “kozáci-lupiči” a “hry na babu”! V nejlepším případě je to nesmyslné dovádění a „strkanice“.

Ale nejčastěji, Jeho Veličenstvo MOBILNÍ TELEFON! Zapomínajíce na všechno na světě, nevidí neslyší nikoho a nic, děti ťukají prstem na obrazovku. “Hrají” na mobilním telefonu cestou do školy, o přestávce, ve třídě, na toaletě, cestou domů. Začátek hodiny je pro děti je vždy mučivý – koneckonců, ten zlomyslný učitel požaduje vypnout a skrýt mobilní telefon s rozehranou hrou! Děti jsou naštvané, podrážděné a o látce moc nepřemýšlejí …

Druhý rozdíl. Současné děti se velmi rychle unaví, ztrácejí rychle pozornost a koncentraci. Ještě si pamatuji hodiny o délce 45 minut. Ale dnes mají délku 40, a i to je hodně! Současný žák po 20 minutách je prakticky neschopný dále pracovat, již není schopen sledovat řeč učitele. Projevuje se nemotivovaná hyperaktivita: vrtí se, ruce bloudí po lavici, dítě nesmyslně přerovnává tužky-pera-pravítka z místa na místo. Náhle, v nejdůležitější části lekce, pozvedne tašku a začne do ní hlučně kopat, po té ji vrátí zpět na místo. Zajímám se: “Sašo, co jsi hledal?” Rozpačitě se usmívá, červená se, pokrčí rameny … Neví. Takových “Sašů” je půl třídy.

Třetí rozdíl. Současné děti si od narození osvojují spoustu informací, ale všechny tyto informace mají zpravidla málo společného s každodenním životem a nemají nic společného s historií. V hodinách mluvím o tradiční zemědělské metodě kácení a vypalování. A tu chápu, že děti vůbec nevědí, co je pluh, proč jsou zapotřebí brány, jak se obilí seje a pěstuje! Nevěřícně mrkají očima.

Za starých časů sovětské děti obdržely spoustu informací z kreslených filmů. Pamatujete si? Kočičky a pejsci pekli chléb, Foka (1) koval mistrovsky podkovy v kovárně, postavy lidových pohádek ze sovětských pohádek hodně a zaujatě pracovaly. V moderních pohádkách různorodí superhrdinové vůbec nepracují. Nemají čas pracovat – oni přece “zachraňují svět”!

Čtvrtý rozdíl. Děti nečtou, tj. Absolutně! Vůbec!!! Úspěšná výuka historie je nutně založena na těch historických dobrodružných románech, které dorůstající “spolkl” na střední škole. Pamatujete u Vysockého: “To znamená, ty jsi v dětství potřebné knihy četl!” Teď nečtou žádné knihy … A tady stojím před třídou, celý takový vyfešákovaný a odvážně troufalý, mluvím o historii Francie sedmnáctého století a naivně se ptám: “Pamatujete, jak d’Artagnan přišel do Paříže?”

Ukazuje se, že ze čtyř středních tříd četli román “Tři mušketýři” pouze TŘI lidé!!! Ale jsem tak starý, že si stále pamatuji, jak tuto knihu četl doslova KAŽDÝ, protože její nepřečtení bylo považováno za hanebné a neslušné! Obecné pravidlo současné školy: pokud student reaguje dobře a svižně, pokud úspěšně studuje, pak je dítě dobrým čtenářem. Bohužel, takových unikátů je velmi málo …

Pátý rozdíl. Děti jsou smutně pragmatické, téměř úplně u nich chybí romantické impulsy. Máloco je zajímá, kromě toho, co souvisí s jejich “osobní spotřebou”. Mám malou sbírku předmětů přivezených z archeologických expedic. V minulých letech, demonstrující v hodinách historie fragmenty starověkých řeckých amfor, nástroje primitivního člověka, tisíce let starou keramiku se stopami prstů dávno zetlelého hrnčíře, jsem rád pozoroval žhavé oči dětí, které vášnivě sledovaly všechny tyto archeologické zázraky, vytrhávaly mi je z rukou, bombardovaly mě otázkami …

Nyní, pokus představit svou sbírku studentům, způsobil jen zdvořilý zájem (u některých!) před 25 lety by to způsobilo nadšení … Dnes je to NEZAJÍMÁ! To, co jsem předával po řadách, byly pěstní klíny z doby kamenné, mnozí se na to ani nepodívali a předávali to bez zájmu dál.

Obecně jsem byl zvyklý na zvláštní pozornost svých studentů, byl jsem zvyklý na skutečnost, že po hodině se u učitelského stolu shromáždilo hejno zvědavých podivínků, bombardovalo mě otázkami, dokazovalo svůj vlastní, nesouhlasný názor. To dnes není možné. Ihned po zvonění všichni družně popadnou mobilní telefony a hraje za chodu, vyletí na chodbu.

Šestý rozdíl. V každé třídě byli vždy disidenti. Zpravidla se jedná o děti osobnosti, jsou zvláštní, neordinární. Mohly by ničit nervy učitele, mohly by argumentovat a nesouhlasit, obhajovat svůj názor. Takoví studenti vždy dostávali vynadáno, “snažili se je usadit na své místo”, jejich rodiče byli často voláni k řediteli. Ale chytří učitelé takové žáky velmi milovali ve svých srdcích. Byly to OSOBNOSTI s vlastními názory.

V současné škole je i takový disidentský typ. Jediný rozdíl je v tom, že současný “disident” vám ničí nervy a dělá „chytrého“ ne proto, že “bojuje za spravedlnost”. Je jízlivý JEN “PRO ZÁBAVU”! Nemá nějaký vlastní zvláštní názor. To je zpočátku inteligentní, mimořádné dítě, ale bohužel … s nesmírně skrovným balíčkem znalostí, ale s velkými ambicemi. Chce se hádat, ale nemůže o ničem diskutovat, znalosti mu nestačí. Takže je jen prostě drzý.

Sedmý rozdíl. Současné děti mají extrémně nízkou motivaci k úspěšnému studiu. Nechápou, proč by se měli dobře učit? Zní to šíleně, ale je to pravda … Tváří v tvář tomuto hroznému jevu jsem udělal experiment: položil jsem učebnice na jejich stoly, zadal několik otázek a řekl jsem  studentům, aby sami jednoduše NAŠLI A OPSALI hotové odpovědi z učebnic! V předchozích letech by mě ani ve snu nenapadla taková profanace (znesvěcení) vzdělávacího procesu …

Experiment přinesl zarážející výsledky. Mnoho žáků nenašlo odpovědi v odstavci, který jsem přímo zmínil. Pro ně se ukázalo nad jejich síly číst text a psát hotové odpovědi! Mnozí se o to ani nepokusili. Nebyli motivováni ani dobrou známkou. Deset minut před koncem hodiny jsem dostal listy s několika náhodně vybranými frázemi, jejich majitelé pak jen seděli a čekali na zvonění, potajmu si pod lavicí hrající na mobilních telefonech.

Snažil jsem se tento jev prozkoumat. Zdá se, že mnoho dětí má pevně zakořeněný stereotyp, že všechno v životě k nim nějak samo přijde a bude se vyvíjet samo. Možná je to kvůli těmto stereotypům vědomí? (Pozn.překl.: Ne, je to součást promyšlené taktiky na ohlupování lidstva, je to vina rodičů, kteří nechtějí sami mít potíže a tak nechají děti dělat to, co ty chtějí, neučí je pracovat, plnit svoje povinnosti , všechno jim dávají na „stříbrném tácu“ a nechtějí žádnou skutečnou budoucnost pro své děti, vidí jen takové profese, kde se jejich „milánek, milánka“ neunaví, neušpiní, ale bude mít spoustu peněz …, jinými slovy olupují je o smysl života – pozn.překl.)

Při bližším pohledu na kreslené filmy a filmy, které naše současné děti sledují, které nyní hrají v kinech, můžete vidět, že mnoho z nich má určitý společný obrys. Někde tam či onde žije jistý chlapec (dívka) – jednoznačný „lůzer“ a „nezdárník“. On (ona) nemá žádné zvláštní schopnosti, žádné zvláštní talenty. Je chudý, ošklivý a osamělý. A najednou se ukáže, že on (ona) je tím VYVOLENÝM! Přišel do této inkarnace, aby ZACHRÁNIL SVĚT! Neuvěřitelným magickým způsobem, náš včerejší lůzer náhle získá zvláštní talenty, schopnosti a stane se SUPERHRDINOU! Získává všechno – slávu, čest, lásku, přátelství i úspěch!

Všimněte si, že ve starém „socíkovém filmu pro děti”, hrdina, aby našel sám sebe a něco získal, musel tvrdě pracovat, učit se, překonávat obtíže i vlastní lenost. V sovětském filmu pro děti nikdo nic nedostal zadarmo. Pouze díky PRÁCI a překonávání lenosti, zbabělosti, egoismu se nevážený stal hrdinou. Neměnil se naráz zázrakem, ale sám sebe vytvářel! V současných filmech hrdina obvykle získává své schopnosti jen tak, kouzlem, nebo v nejhorším případě spolkne speciální pilulku (pak už to není fantazie, ale sci-fi). Možná tento stereotyp, uložený do nich současnou kinematografií, skrývá skutečnost, že mnoho dětí jen čeká na dárek od osudu, nechce samo vynaložit žádné úsilí?

Osmý rozdíl. Současné děti velmi rádi “točí svoje práva”, protože jsou pečlivě seznámeni s “právy dítěte” od první třídy. Pokud by si také tak dobře pamatovali své povinnosti …

Devátý rozdíl. Byl jsem šokován téměř úplným nedostatkem choulostivosti (opovržení, ošklivostí) u mých současných studentů. Oni klidně sedí a leží přímo na podlaze na chodbě a na schodech. Svoje špinavé tenisky z hodiny tělesné výchovy dají klidně přímo do tašky bez speciálního sáčku, mezi učebnice a sešity. Upustí sušenku na podlahu a pak ji zvednou a klidně ji snědí …

Možná se však jedná o celoevropské trendy a já jsem jen starý zatuchlý konzervativec. V Evropě jsem viděl slušně vypadající dívky klidně odpočívat na podlaze veřejné toalety (unisex toalety), veselé Francouze, kteří v poklidu položili čerstvě zakoupenou bagetu na autosedačku nebo veřejnou lavičku. Viděl jsem Němce, který upustil cigaretu na chodník, pak ji zvedl a klidně kouřil dál … Možná by to tak i mělo být. No, ale ta choulostivost …

Desátý rozdíl. Vždy jsem se snažil probudit ve svých studentech touhu po Vysokém duchovním ideálu, kultivovat úctu k duchovním hodnotám našeho nedokonalého světa. Zdá se mi, že každý normální člověk by měl mít v životě Velký sen. Během mé nedávné středoškolské praxe se děti podělily se mnou o své myšlenky. Byly různé, ale byl jsem hořce dojat slovy chlapce ze 6. třídy, který smutně řekl: “Sním o studiu ve svém rodném jazyce …” Takový je onen Vysoký sen. (Nezapomeňme, že je to příběh z Rigy, z Lotyšska, kde jako ve všech zemích Pobaltí jsou upírána i prostá občanská práva etnickým Rusům – pozn.překl.)

Na závěr chci poznamenat, že vůbec nekritizuji NAŠE děti. Není to jejich chyba, ale jejich neštěstí, že jsou nuceni vstoupit do života v této obtížné, nelaskavé době. Dokonce i teď, dejte mi normální učebnici, normální dobře promyšlené učební osnovy a nezasahujte mi do práce, a jsem si jistý, že s těmito dětmi můžete dělat zázraky! Ale kdo to dá …”

(konec následuje)

(1) «Фо́ка — на все руки до́ка» (Dalo by se to přeložit asi takto – Foka mistr všech řemesel)— sovětský kreslený film, vyrobený studiem «Союзмультфильм» (Sojuzmultifilm) v roce 1972. Kreslený film natočený podle pohádky Jevgenije Permjaka. Zde jej můžete shlédnout   https://www.youtube.com/watch?v=53FjiFo0MzI 

sdílet na

60 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Ladislav 💤
14. 2. 2024 07:49
Ohodnotit příspěvek :
     

👍Krásná kreslená a poučná pohádka.🇷🇺

Pijack
14. 2. 2024 08:07
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdo umí ovládat vlastní mozek, tomu internet pomáhá neskutečně. Je to jak se ženou – internet je dobrý sluha, ale zlý pán 🙂

Díky internetu a určitě k nelibosti dnešních nacistických liberálů a pseudo demokratů jsem v mnoha věcech osvěžil paměť, rozhled a obohatil se neuvěřitelným množstvím pozitiv. V době mých studií by to byl zlatý grál. Ovšem obávám se, že většina populace neužívá net ku prospěchu svému, nýbrž čumí na porno, nebo zvratky mainstreamu, nechá otupovat svůj mozek imbecilními komentáři rychlokvašek mladé gardy povalečů atd…

Právě jsem si udělal denní přehled o tom, jak Evropské myši Estonsko, Lotyšsko, Litva a samozřejmě Česko chtějí obklíčit medvěda a zničit ho. U představy, jak tyhle myši budou medvěda tlouci svými ocásky, škrábat drápky hustou kožešinu a ohlušujícím způsobem pištět… jsem se zase jak tradičně musel válet smíchy po zemi.

Ten internet nezabíjí, když člověk pochopí jak se dá hledat smysl a podstata mnoha dějů.

Frank1
14. 2. 2024 08:38
Odpovědět  Pijack

Myslim, ze bezni Estonci stejne jako Cesi i jini nemaji zajem drazdit a ohrozovat Rusy, urazet je a plivat na ne. To chce jen jejich verchuska, za penize Sionistu a jejich poskoku vsude dosazena k moci. Budeme se ji tezko zbavovat. Proto negeneralizujte obyvatelstvo. Je ve stejnem nestesti vsude.

Tupý hulvát
14. 2. 2024 09:10
Odpovědět  Frank1

Za prvé si tady může generalizovat koho chce a co chce.Za druhé,z čeho tak usuzujete,vy jste si dělal nějaký průzkum?
Já naopak tvrdím,že např.u nás udělala TŘICETILETÁ PROZÁPADNÍ,prolhaná propaganda z PŘEVÁŽNÉ VĚTŠINY lidí tupé ignoranty,kteří mají právě ty názory,které v pijackově komentáři kritizujete.

Pijack
14. 2. 2024 09:49
Odpovědět  Frank1

Osobně takhle negeneralizuji, ale “Tupý hulvát” má bohužel pravdu o těch zdegenerovaných mladých “Evropanů”, kteří internet ke správné věci nepoužívají a hltají jen propagandu. Jejich přístup je naivní a neumí používat mozek… natož nějaká historická fakta. Když kopírovali názory společnosti, tak ta nadávala na Rusáky – ale ve skutečnosti na Rusy neměli důvod nadávat, protože to byli bolševici a CCCP. A součást CCCP byli i oni sami. Propaganda je zrádná a to nová generace neumí rozlišovat. Mě osobně nikdy Rusové nic špatného neudělal. Byli to komouši těch zemí, kteří se pasují do role těch upištěných myší. Rusko doplatilo na existenci CCCP ze všech zemí nejvíc. To se dnes říkat nesmí. Ta tehdejší nenávist se v podstatě obracela proti Ukrajincům – tam byl ten největší bordeI. A všechno se teď hází na Rusko. Správně by měla být Ukrajina naším největším bezpečnostním rizikem, ale není, protože Americká propaganda na tom nemá zájem. Tady se stal internet v tomhle ohledu velmi zlý pán, nikoliv sluha.

Ladislav 💤
14. 2. 2024 12:17
Odpovědět  Pijack

Taky schvaluju, tak se dozvím pravdu na jiných webech.
Potřebuji nějakej výrobek, najdu si, zjistím si cenu, popřípadě stáhnu foto a ukažu prodejci co chci.

Tatys Ukrutatys
15. 2. 2024 09:23
Odpovědět  Pijack

Na netu se dá najít pravda, ale jak ji v těch nepravdách rozeznat… Každopádně to chce používat mozek. Když čtu 20 let že USA humanitárně bombardují hned tam a hned zase tady – pro ochranu “svých zájmů” a je to demokratické a OK, tak snad mi musí dojít že na těch zprávách něco není dobře, ne?

Frank1
14. 2. 2024 08:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Srovnani casto kritizovaneho sveta naseho mladi s dnesni realitou je dost smutne.
Takto vychovana generace, zijici v pomernem dostatku vseho, ne-li blahobytu, neni prislibem pro lepsi budoucnost. Spise pro starost co bude.
Ja vystudoval v neustalem nedostatku vseho v 50 a 60 letech. Jen jedny kalhoty mne doprovazely pri studiu na vysoke. Zazil jsem mnenovou reformu, kdy tata pro nas nemel ani na tramvaj.
Myslim, ze mne toto jenom posililo. Pomohlo mi zvladnout zivot a zajistit si stari v dostatku toho, co potrebuji k zivotu.
Internet je studnice vseho. Zalezi jen na tom, jak ho kdo vyuziva. Neproklinejte ho.

Boomer
14. 2. 2024 09:32
Odpovědět  Frank1

.. jenže i v té studnici už začíná být dřina prohrabat se k relevantním informacím…

PřemekJ
14. 2. 2024 10:56
Odpovědět  Boomer

Od toho je náš mozek a naše srdce, abychom se naučili vědomě vyhledávat na internetu jen to, co nás skutečně vědomostně obohacuje a duchovně zlidšťuje. A je dobré znát více jazyků, nejen angličtinu, ale i ruštinu a čínštinu. Jinak je člověk závislý na překladačích a každá závislost je pro nás škodlivá, i když si to neuvědomujeme.

Boomer
14. 2. 2024 16:58
Odpovědět  PřemekJ

.. moje srdce zásobuje krví můj mozek, víc od něho neočekávám, mozek se postará o všechno další…

Tatys Ukrutatys
14. 2. 2024 14:59
Odpovědět  Peter 008

Ulozto teď funguje na fastshare.cloud , a mnohem lépe. Soudruzi z eurosojuzu to už nemají pod kontrolou.

14. 2. 2024 23:58
Odpovědět  Tatys Ukrutatys

Jenže je tam, bohužel, zatím užší výběr než byl na uložto. I když… Těsně před likvidací uložto jsem si chtěl na Fastu stáhnout 17 zastavení jara, že to šlo rychleji než na uložto, a nebylo to tam. No a ted, jak jsem napsal o tom užším výběru, tak jsem si to ověřoval, a už to tam je! Tak. A právě ted jsem si ověřoval, zda tam je Svět podle Putina a Americké století a taky to tam je! Huráááá! Pos-ral se mi totiž druhý de-bil, na kterém to mám stažené, a pokud se ho nepovede zachránit, tak si to stáhnu na tenhle. Tedy na tenhle a na flešku, bo se mi sem všechno nevleze. Sláva Fastu !!!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Tatys Ukrutatys
15. 2. 2024 09:02

No asi tam nebude všechno co bylo na ULOZTO. Já jsem tam zase našel to, co dřív na ULOZTO ne. Každopádně pro Fast 👍

Králík
14. 2. 2024 19:34
Odpovědět  Peter 008

To je přesně ono! Na Uloz.to šlo najít věci, co byly všude jinde strašný problém! Pamatuji si, jak jsem se chtěl podívat na film Turista (2021) o “turistických muzikantech” v Africe. Po torrentových trackerech (PirateBay atd.) jsem to nikde nenašel, na Ulož.to i s titulkami.

A ano, jen angličtina dneska nestačí. Chce to i ruštinu a pokud je člověk schopný, čínštinu a arabštinu. Naopak francouzština a němčina nejsou moc potřeba, stejně se všichni z těch zemí dorozumí anglicky.

Ruský web je velice zajímavý co se týče znalostí. Tam se prostě člověk dozví co a jak udělat a dostane celkem fundovanou odpověď (plus občas nadávku, jaký je vlastně blbec a proč to dělá takhle – ale to je o tom, že ruský web je daleko liberálnější než ty české nebo anglické, lidi se tam mlátí hlava nehlava, ale obvykle si jsou schopni pomoci). Na americkém webu člověk dostane radu, aby si zavolal servisáka nebo si koupil nové zařízení.

Pavel
14. 2. 2024 09:58
Odpovědět  Frank1

Chyba není v internetu, ale v nás,lidech.Veškerý pokrok byl většinou vždy zneužit a místo aby lidem sloužil je ničil! Bohužel musím souhlasit s předřečníkem, že třicetileté vymývání mozků u nás mělo “neskutečný účinek”! Najít v městské populaci člověka pod 50 roků nesouhlasícího se vstupem do NATO či podporou války na Ukrajině je dost velký problém! Takže, i když je to dost ode mne sobecké, říkám: “pán bůh zaplať” zato, že jsme prožili více jak polovinu svého života v tom dnes tak nenáviděném socialismu a snad se nedožijeme chvíle,kdy se dnešní mladí dočkají svého kýženého NWO!

Pavel z Moravy
14. 2. 2024 10:09
Odpovědět  Frank1

Nemůžeme přece srovnávat poválečné období padesátých roků s dalšími desetiletími. Prakticky ve všech zemích Evropy to bylo po válce stejné. Začínala nová etapa budování vlastních systémů. Když jsem v 57 šel do školy, měl jsem na nohou v zimě galoše, ty jsem v šatně vyzul a zůstal v papučích, které byly v nich. To byl pokrok oproti dřevákům nebo jedněm botům, které ještě v předcházející době dříve nosili pouze do kostela nebo k nějakým slavnostním událostem. A jinak v ostatních ročních obdobích jsme již nosili tenisky a polobotky. A tak to bylo všude. Vážit si toho co mají tato současná děcka neumí a kdo je na vině? Když jim dáváte a nic od nich nechcete, kdo za to může?

EvaK
14. 2. 2024 19:56
Odpovědět  Frank1

A umíral jste i hlady? To co popisujete vypadá na hladomor, ale ten byl spíše v Africe. Je pravdou, že jsem narozená na začátku 60. let a byli jsme tři děti, ale že by jsme byli takoví nuzáci s jedněmi kalhotami?
Já nevím, asi jsem žila na jiné planetě. Mama bez vzdělání, plat měla tím pádem nízký, otec valcíř, platově na tom byl lépe. Bydleli jsem v kolonii pro dělníky, jedna velká místnost, kuchyňský kout a záchod. Myli nás v neckách. Až když mi bylo 11 let, jsme se stěhovali do většího.
Mimochodem, v době měnové reformy stavěl otec tchýně chalupu, byl ročník 1898 a postavil ji. Neměl žádné ulité prachy ve strožoku, měl pouze plat dělníka v Cementárce Štramberk. Jeho žena byla v zemědělství, měli krávu a vetší polnosti. Taky brzy umřela, bo se udřela.
A nadával také, bo se dožil 98 let.

Tupý hulvát
14. 2. 2024 09:22
Ohodnotit příspěvek :
     

Zdegenerovaná společnost skončí a nahradí ji jiná,jak si zaslouží a jak je to správně.Postupně zřejmě zdegenerují všichni,pokud se budou ubírat cestou dnešního západu a už nebude žádná,která by přišla.Lidstvo zřejmě není a nebude schopno nějakou spravedlivou a spolupracující společnost vytvořit.

Mária
16. 2. 2024 01:01
Odpovědět  Tupý hulvát

Je len pár jednotlivcov, ktorí majú odvahu kráčať vytrvalo po ceste tej skutočnej pravdy-

https://auro-ebooks.com/the-life-divine/

Boomer
14. 2. 2024 09:28
Ohodnotit příspěvek :
     

..inu, když už jsme u toho vzdělávání mladých, doporučil bych totéž nemladým(kalendářně..), vlastnícím řidičák. Včera večer jsme věnoval tři hodiny studiu novelizované učebnice pro autoškoly a zírám ještě teď. Obzvláště výživná je kapitola Bodový systém a sankce za přestupky, mnohé položky v blokovém řešení byly drasticky navýšeny, další z něho rovnou vyjmuty a přesunuty do správního řízení, kde už jsou částky i v desítkách tisíc Kč. Tož platy furt nic moc, ale pokuty už máme na úrovni vpravdě unijní.
No, dnes budu po práci pokračovat, když dostává zabrat fýzis, musí dostat zabrat i psýché…

Pijack
14. 2. 2024 10:31
Odpovědět  Boomer

Jedna dobrá info z internetu 🙂

„Putin zahájil hon na Němce,“ napsal server nejčtenějšího německého listu Bild hned v titulku. Jedním z pronásledovaných Němců, po němž se Rusové shánějí, je i soudce Mezinárodního soudního dvora. Současně průzkum společnosti Forsa, na který upozornila soukromá německá televize RTL, ukázal, že ve vítězství Ukrajiny v pobíhající ruské agresi věří asi jen třetina Němců. Mezitím dál probíhají tvrdé boje u Avdijivky a Rusové podle všeho postupují.

14. 2. 2024 16:05
Odpovědět  Boomer

Nejhorší je, že když něco takového zpřísní a navýší asociální vláda, tak i po změně vlády má sankční systém velkou šanci na přežití beze změn. My nic, my muzikanti, to oni…

Markýza
14. 2. 2024 17:22

Jojo, tomu se říká setrvačnost šimla. Pravděpodobně to je důvod, proč se nakonec pidlivizace rozpadnou vlastní vahou.

Bety
14. 2. 2024 21:03

Někde ty prachy brát musí. A když v ničem jiném, tak v tom, jak veřejnost obrat jsou vynalézaví.

14. 2. 2024 23:59
Odpovědět  Bety

A jak!

Gales
14. 2. 2024 12:00
Ohodnotit příspěvek :
     

Učitelé mají v procesu výchovy klíčovou roli. Dobří učitelé nejenže předávají informace, ale také učí studenty, jak tyto informace využívat a jak se učit sami. Bohužel, mnoho současných vzdělávacích systémů se zaměřuje na memorování faktů a splnění testů, místo aby podporovaly kritické myšlení, analytické schopnosti a schopnost řešit problémy.
Dnešní děti mají tu smůlu že žijí v době přeplněné informacemi a je důležité si uvědomit, že svět se neustále mění a s ním i způsoby, jakými lidé získávají a používají informace. Internet a digitální technologie mají obrovský vliv na to, jak děti tráví svůj čas a jak se učí. Je proto důležité, aby vzdělávací systémy reflektovaly tyto změny a připravovaly studenty na současný svět.
Nicméně by se nemělo zapomínat na důležitost učení se základních dovedností, jako je čtení, psaní, matematika a kritické myšlení.
Je třeba hledat rovnováhu mezi tradičními formami vzdělávání a moderními technologiemi, aby se studenti připravili na budoucnost a zároveň měli pevné základy pro úspěch v životě.Zároveň učit děti i manuální práci protože při ni získávají i ,,sebeuvědomění”.

Mária
16. 2. 2024 01:09
Odpovědět  Gales

“…kritické myšlení, analytické schopnosti a schopnost řešit problémy”

To hovoria a po nich opakujú tí, ktorí sú len “papúškujúcimi” učiteľmi, t.j. 99%. Áno, knihy máme zlé, ideologické, a bludárske.

A to jedno promile len žasne nad tvrdošíjnym dlhoročným egoizmom svojích kolegov. Akoby “čakali” že ich ego sa rokmi stratí, či rozplynie a s pribúdajúcim vekom automaticky zostúpi múdrosť. A v tomto sa zásadne mýlia.

To zistili tí, ktorí sa “ocitli” pri nohách svätých ľudí, a pocítili Jeho Milosť.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
stan
14. 2. 2024 13:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Je vidět , že tahle masa zombie dětí je v podstatě všude, na celém světě stejná. Debilizace internetem a mobilním telefonem, ale ještě nedosáhla svého vrcholu.Vidím sám kolem sebe, že mládež na mobilu doslova visí. Je to regulerní droga. Dost dobře si neumím představit, že tohle bude jednou dospělá masa lidí, která bude muset být tvůrčí, pracovitá, kreativní, ale také vytrvalá a houževnatá.

Gales
14. 2. 2024 13:29
Odpovědět  stan

Vono,ruku na srdce.Jsme jiní?

stan
14. 2. 2024 15:30
Odpovědět  Gales

Galesi, mluvím sám za sebe. Jsem už starší člověk, ale ne důchodce. Něco mám za sebou. Myslím , že jsem tvůrčí, vytrvalý, houževnatý a pracovitý. To nepíšu proto, že bych se chlubil, ale píšu to proto, že je to holý fakt. Bohužel doma to vidím na třech nevlastních dětech, kterým je 20+-, že pro ně to jsou nepodstatné věci. Co je nejvíc zajímá je pokec s kámoši většinou přes mobil, fyzicky tak jednou týdně, dobře se vyspat a válet se do oběda, studovat až do třiceti, aby nemuseli nic dělat.Nějaké brigády nebo dokonce snad práce jim nic neříká, naprosto šíleně nesnášejí Babiše , fašistu Okamuru, podporují Piráty a řemeslníci , kteří mi pomáhají na rekonstrukci baráku jsou lopaty, stejně jako já. Takže Galesi vím, že jsem ti popsal jen takový malý vzoreček, ale i z toho se dá něco vydedukovat.

Gales
14. 2. 2024 15:39
Odpovědět  stan

Komu čest tomu čest.Výjimky potvrzují pravidlo.Já jsem tím dotazem,jestli jsme jiní,myslel to sezení u počítače.Jak se do toho člověk zažere,tak je problém na světě.Nic se neudělá,všechno se odkládá a pod.Takže se těm mladejm nedivím že podlehnou a přizpůsobí se.A mám takovej neblahej pocit že v jejich letech bychom nebyli jiní.

14. 2. 2024 16:23
Odpovědět  Gales

My jo. Horší to je s potomstvem. S mými dětmi sice ještě ne, ale jak se to bude vyvíjet s jejich dětmi těžko říct.

Markýza
14. 2. 2024 17:27

Было всяко, всяко пройдёт 🙂
Já si pamatuju velmi živě, co jsem vyslechla jako adolescent – minisukně, háčkovaná hadra přes ramena, bílý punčochy….bráchu jednou na ulici ostříhali, že je mánička. Na ulicích za náma pokřikovali, do tramvaje nechtěli pustit, v jednom kuse jsem slyšeli, co jsme to za pakáž neschopnou – vono se to vystříbří.

14. 2. 2024 19:21
Odpovědět  Markýza

Jen aby….
I když, pravda, kytkatý pantalony (katata do zvonu) jsem přestal nosit už před vojnou, že to už nefrčelo, a leb nosím vyholenou, bo mě otravuje si to dědkovský čmejří gelovat, aby mi netrčelo kam si zamane. Nikdy bych nevěřil, že jednou budu závidět Nárožnýmu nebo Bláhovi jejich přirozený bleskovky.
P.S. Jenže ono jde o vzorec myšlení a o hodnoty – my se sice generačně bouřili, bo tak je to nepaměti, ale vzorec myšlení a hodnotový systém jsme měli shodný s tatíky, proti nimž jsme se bouřili. Jinak by se to “nevytříbilo”, bo by se nemělo co tříbit, že. Jenže ted je to jinak; jiný vzorec myšlení jiné “hodnoty”. Takže bojim bojim…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
14. 2. 2024 19:49

No tak to asi jak kdo. Já teda měla vzorce někde kapánek jinde – nemluvě o vzorcích našich babiček. Hodnoty – když já už jsem vám na to slovo nějak alergická. Zkrátka – nějak se v rodině uvažuje a děti to buď spolknou i s navijákem, nebo se bouří anebo to prostě vezmou jinudy. Jako třeba já – nejsem ten správný bigbítový buřňák, to byl spíš brácha. Včetně lacláčovejch Levisek. Co ten si vyslechl….no a dneska je možná nejzodpovědnější z celé naší beztak zodpovědné rodiny.
A hádám, že za vaše hipí pantalony jste si taky vyslech svoje 😉
Jediné, co mě na dnešní mládeži udivuje je právě nedostatek bouření se – ale co já vím. Třeba jsou prostě vesměs únikáři a vezmou to holt někudy jinudy.

14. 2. 2024 20:44
Odpovědět  Markýza

A vo tom to je. Nás vychovávali k zodpovědnosti, vlastenectví, sounáležitosti, úctě ke stáří, k mateřství, atd. atd – bylo to, a zůstalo, naší nedílnou součástí, součástí našeho Já; součástí našeho vzorce myšlení; chování; přes všechno to naše bouření se až po dnešní dny. Říkáte jiný vzorec myšlení – ale ten základ po rodičích a pra.. a pra… pra.. vám zůstal. Vdala jste se, jste babičkou a ač babča zajímáte se stále živě o dění vůkol a odkud a kam jdeme, máte v úctě práci, jste zodpovědná atd. atd. – všechno to ve vás zůstalo.
A kde to ted vidíte u mladasů? Liberálové tvrdí, že historie je nebezpečná! Není kec; ted dumají, že by se její výuka měla vůbec zakázat. A víte proč? Protože udržuje a rozdmýchává nenávist! No, zakázat se jim ji – zatím – nepodařilo, ale vytlačují ji z osnov úspěšně.
K čemu vychovávat k toleranci a respektu k druhým, když jednodušší je historii rovnou zakázat. A hupky do unifikovaného digikoncentráku kde se všichni vroucně milují a kde se stala z různých subjektů a entit jedna entita; jeden ohromný, tupý, zfetovaný objekt na způsob mraveniště, kde královnou je AL
ALe náš, jenž jsi jsi nesmírný,
posvět se jméno tvé
přijd království tvé…

14. 2. 2024 20:52

Jo, a pak přijde zákaz přírodopisu a žádná čárka a žádnej pindík a pak zákaz literatury a žádný Romeo a Julie a žádný Zločin a trest – tumáš tabletku klidu – a pak zákaz myšlení vůbec, že myšlení činí mnohé neštastnými – tumáš tabletku štěstí – atd. atd. Brrrr. Radši jdu od toho.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
16. 2. 2024 19:47
Albi
14. 2. 2024 19:52

Milane, Markýzo, Pavlové a ostatní dezoláti, tohle by se vám mohlo líbit:
Jsem ruský okupant. A nestydím se za to.
https://www.youtube.com/watch?v=PB1frsaDtYM

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
14. 2. 2024 20:47
Odpovědět  Albi

🙂 🙂 🙂

stan
15. 2. 2024 08:55
Odpovědět  Albi

Fakt zajímavé video, v podstatě přesně odpovídá tomu , co si myslím i já. Totiž , že Rusko Západu, potažmo Evropě bude vadit vždycky i když je to vždycky Rusko, co pak pomáhá Evropě z bryndy.Takže příště bych se být Ruskem vysral na nějaké smlouvy o pomoci a nechal bych je , aby se pozabíjeli sami mezi sebou. Polsko, Německo jsou nenávistí vůči Rusku doslova prorostlý…

Mária
16. 2. 2024 01:20
Odpovědět  stan

To je len dôsledok.

Dôsledok prázdneho, kamenného, nevedomého života. Života bez vysokého cieľa. Toto dedia deti po predkoch. Nevážime si seba, druhých, Lásky a Záujmu Boha. Prakticky ničoho. Opakujeme po druhých.

A pritom tu máme, mimo mainstream, ľudí nebývalej krásy a dobroty. Prečo o nich nik nepíše? Nezaujíma sa? Prečo je tu toľko “(skutočne?) alternatívy”, ktorá denno denne opisuje činy bezbožných ľudí?

Ak sa skutočne začneme, od tohto momentu zameriavať na dobro a správne veci zalejú nás slzy, čo sme to so svojím životom doteraz robili. A boli sme to my sami, kto sa tak “správne(????)” rozhodol!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pravdomluvny
14. 2. 2024 14:49
Ohodnotit příspěvek :
     

Internet je dobrý sluha,ale špatný pán.

sergej
14. 2. 2024 16:06
Odpovědět  Pravdomluvny

🙂 Nesouhlasím. Od vztyčení vysíracího stožáru jednooborovými zběsile pádivými workoholickými titulanty kabinetníků ZDROJE JSOU “soustruháty na 3 000% druhými, všichni to říkají je to jen jiná forma na gusta inkvizic s rouhači a kacíři, lůzy odrbané držkující. Nově s kafíry eu kalergi výměny obyvatel evropy jeho slovy za zvířecí podruh lidí s IQ90 drábace šlechtou 2:00 WEF WHO.
comment image?op=ocroped&val=2001,2000,1000,1000,0,0&sum=WLnahL7znq4
https://otevrisvoumysl.cz/jp-sears-lzi-kterym-byste-meli-verit/

Jura S
14. 2. 2024 16:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Žádám o zřízení “ODBORNÉHO INTERNETU” ! v 90-kách se daly na netu najít celé katalogy strojírenských, stavebních, TZB, elektro výrobků, normy ČSN, prostě net sloužil místo šílených skladů papíru v kanclech -katalogů “na papíře”, které jste dostali na výstavách, kterých bylo třeba ročně objet 3-5 na kancl “naducat novými katalogy” (mám jich dodnes v archivu kopu) .. Taky diskusní fóra byly v “txt” a člověk tam sehnal hledle třeba rozměry ocelové trubky a přírub pro plynovod.
Dnes zádám to samý a najdu PRD”  Na netu dle velikosti úložných prostorů servrů (můj odhad) 40% porna, 55 % sraček ala fakemnouk, 4,99 % filmy a jiné “(a)sociální sítě”, Novinařina
a BOHUŽEL 0,01 % opravdu něco použitelného…

sergej
14. 2. 2024 16:20
Odpovědět  Jura S

Korporátníci v odvětvích mají rádi leštiče klik a sortiment mají pro prosebníky na kolenou. To byl jen nástřel stavu.

Pijack
14. 2. 2024 19:27
Odpovědět  Jura S

Já si vyhledávám to 0,01 %. A to málo sotva stihnu za celý život. Občas to proložím zábavou jako puzzle, spider, šachy… pak si zajedu na prohlídku Pacifiku, do Ruska na Kamčatku, velké kočky v Africe, pumy v Patagonii… něco ze sportu a techniky… Nepotřebuji žádné komentáře. Rád si dělám úsudek sám. Novináři mě nezajímají, protože jsou to společenské blechy, vši a švábi… kromě alternativních blogerů. Sám vidíš, že je toho pro osvěžení života hodně.

Ostatně, dal jsem ti odpověď na ten způsob, jak neplatit ČT.

stan
15. 2. 2024 08:57
Odpovědět  Pijack

Pijacku, děláš to moc dobře a žiješ dobrý a příjemný život. Jen tak dál, přeji ti pevné zdraví a dobrý úsudek.

zuzana
14. 2. 2024 16:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Vakcíny proti COVID-19 jsou oficiálně nejsmrtelnějším lékem v historii

https://aktax.cz/vakciny-proti-covid-19-jsou-oficialne-nejsmrtelnejsim-lekem-v-historii/

Pravdomluvny
14. 2. 2024 17:42
Odpovědět  zuzana

My myslící to víme,ti, kteří jsou sdruženi u Svědků covidových to nikdy nepochopí.

Králík
14. 2. 2024 19:04
Ohodnotit příspěvek :
     

Tak hlavní problém školství (českého a asi i ruského, podle článku) je, že je zaměřeno především na to, aby měli učitelé co jíst. Příprava mladých (a ne tak mladých) na život a budoucí povolání je spíš okrajovou záležitostí ve spleti jiných.

Člověk, co se ptá k čemu bude atest o maturitě, ten snad musí žít v kompletně paralelní realitě nebo je opravdu dost mimo. Nikdy si pravděpodobně nehledal práci. Protože všichni ostatní, co čas od času musí změnit práci, ví, že bez maturity je vůbec šance na pozvání na pohovor téměř nulová. A je jedno, co člověk potom bude v tom zaměstnání dělat. Ne, makat kolem hospodářství spolu s rodiči, to nikoho nezajímá. Pro slečny ejčár takový bude lenoch, co se mu nechce makat, i kdyby uměl a dělal bůhvíco. S vysokoškolským titulem to funguje obdobně – což je taky důvod, proč máme množství různých škol. Máš titul? Jsi automaticky schopnější než ten jen s maturitou, i když jsi úplný nýmand.

Králík
14. 2. 2024 19:10
Odpovědět  Králík

No a když se budeme bavit o vzdělávání – nikdo dneska neřeší motivaci žáků a studentů, jejich zaměření a především efektivitu výuky. Takže všichni dneska chodí na gymnázia, neb je to prestižní. Kde se učí všechno a nic. (Nejčastější věta be třídě v chemii za mého mládá byla: K čemu mi to bude? No když budeš chtít jít na VŠCHT.) Takže většina tím jen znuděně prolézala. Naučit se na test, na zkoušení a rychle zapomenout, je třeba se učit něco nového. Kdo se neučil ruštinu, tak se druhý jazyk nenaučil. Angličtinu, jako první cizí jazyk, taky ne. (90. léta.) Jenom pár lidí, co se to měli potřebu učit sami mimo školu nezávisle. Ze mníněného dějepisu si toho taky nepamatuji moc.

V podstatě všechno, co umím nyní a co mě živí, to jsem se musel naučit sám v pozdějším věku – a taky to nebylo lehké. Protože vše závisí na motivaci.

Kdo mi začne tvrdit, že je třeba zakázat moderní elektroniku ve výuce, ten by potřeboval za uši. Naopak, školství nutně potřebuje vymyslet způsoby, jak tyto prostředky využít k rozvoji schopností žáků. Tyhle věci tady jsou a zůstanou. Zákazy povedou akorát ještě k většímu snížení motivace a efektivity práce.

Jméno
15. 2. 2024 10:02
Ohodnotit příspěvek :
     

V jádru se dá s autorem souhlasit, mezigenerační rozdíly jsou. Ale byly a budou, nejde o nic nového. Už v písemnictví antického Řecka jsou citace mudrců o nemožné mládeži.
My sami nemusíme ostatně chodit daleko. Ve čtyřicátkách blázni, co si hráli s granáty nalezenými po prchajících Němcích, v padesátkách nadšení svazáci, co halasně žádali smrt pro zrádce vzletných myšlenek, v šedesátkách ujetí hippíci, co z nich pak “zmoudřele” vyrostli zavilí hledači zbraní hromadného ničení v Iráku, v sedmdesátkách máničky, co za různých Sametů zcela rozvrátili úsilí svých dědů.
Proti nám, co jsme mučili širé sousedství řvaním na fotbalhokej pláccích, bavili se házením sáčků s vodou na pracující vracející se z šichty nebo odpalovali roury s travexcukrem, jsou dnešní hltači mobilů a PC her neškodní dobrotivci.
Závěrem jeden postřeh z PC her: ačkoli je člověk v období své závislosti pro okolí zjevně mimo mísu, po odeznění se v něm může lépe zformovat zajímavé poznání o programovacích souvislostech, kterých by si bez prožitku zákonitostí videoher jinak nikdy nevšiml. Což ho může značně přiblížit ke spiritualitě a pochopení fungování zákonů světa.
Čili asi ani tentokrát nevymřeme, hurá!

Roman
15. 2. 2024 17:35
Ohodnotit příspěvek :
     

Když děti vidí, co děláme a proč, tak se jim nedivím, že nemají zájem…Celá naše “civilizace” je bohapustá utopie, řízená a koncipovaná tlupou mocichtivých imbecilů, kterým je cizí jak lidskost, tak empatie. Ale to není hlavní problém, hlavní problém je v tom, že to majorita DOVOLÍ a ještě je v tomto hnoji tak spokojená…

Slovan
15. 2. 2024 18:30
Odpovědět  Roman

Sláva, konečně slovo chlapa a ne nějakého kecálisty a radila. 👍👍👍🙋‍♀️

Šifrin
15. 2. 2024 22:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Oceňuji snahu používat přechodníky – jsou velmi důležité a zlepšují srozumitelnost. Ale chtělo by je to používat ve správném tvaru.