blog

Traktory v Praze.

𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁 𝘇𝗲𝗺𝗲̌𝗱𝗲̌𝗹𝗰𝘂̊ 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗮𝗹𝘂.
𝗘𝘃𝗿𝗼𝗽𝘀𝗸𝗮́ 𝘂𝗻𝗶𝗲 𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮́𝗰𝗶́ 𝘇𝗲𝗺𝗲̌𝗱𝗲̌𝗹𝘀𝘁𝘃𝗶́.

David Martínek fb

I kdyby Prahou projel jediný traktor s vlající českou vlajkou, měl by obrovský smysl.

David Martinek.
David Martinek.

Česko se protestem a blokádou připojuje k masívním protestům zemědělců v celé západní i střední Evropě. Podle předběžných zpráv by do Prahy mělo dorazit mezi 600-1000 traktorů a zablokovat na několik hodin českou metropoli.

Akce, protest a blokáda, svolaná na dnešek, tedy 19.2.2024, je prvním výrazným signálem, kdy se domácí zemědělská obec staví na odpor proti vládě i Evropské Unii.

Protest organizuje iniciativa 𝗠𝘆 𝘇𝗲𝗺𝗲̌𝗱𝗲̌𝗹𝗰𝗶, zaštítěná organizacemi Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů ČR.

Organizátoři se Pražanům omluvili za problémy a způsobené potíže. Ale jak sami říkají. Nemáme jinou možnost, než pomocí protestu upozornit veřejnost na situaci v zemědělství.

𝗩𝗹𝗮́𝗱𝗻𝗶́ 𝗿𝗲𝗮𝗸𝗰𝗲

Vláda, proti níž jsou protesty namířeny, zareagovala podle očekávání. Označila organizátory za proruské aktivisty. Co k tomu říct?

Premiér Fiala skutečně nepromešká jedinou příležitost udělat ze sebe hlupáčka. Podobně Rakušan, Vondra a další. Ve skutečnosti je cílem akce upozornit na dlouhodobé a přetrvávající problémy v zemědělství, podpořit solidárně protesty zemědělců v celé Evropě a vyvolat veřejnou debatu o problémech v sektoru. Což je už nyní realitou.

Jde o akci zdola, velmi potřebnou, organizovanou bez finanční podpory institucí, státu nebo jakýchkoliv politických stran. Jejímž smyslem je podpořit domácí zemědělství.

Pojďme se podívat na zákulisí celé akce. Důvody, proč se protest koná. A zároveň se podívat na řadu pro vládu nepohodlných faktů. Které se pochopitelně, jak už je v této době obvyklé, vláda snaží odmávnout tím, že fakta a souvislosti označí za proruské, namísto, aby je řešila.

Pokusím se, po vlastní linii okomentovat reálie, jak domácí, tak i evropské zemědělské politiky, Green Deal, politiku a praxi Evropské unie, tak i samotný záměr protestujících.

Tento článek je delší, v rozsahu 10 stran, ale i tak může jen částečně osvětlit komplexní problematiku. Přesto vám přeji příjemné čtení.

𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗶 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 𝗗𝗲𝗮𝗹𝘂

Jak řekl Zdeněk Jandejsek pro ČT, jeden z mluvčích iniciativy My zemědělci, hlavním problémem, na který protesty reagují je Green Deal.

Green Deal je komplikovaná evropská agenda s rozpočtem 1,8 bilionu EUR, která si klade za cíl dosažení klimatické neutrality v roce 2050 a zároveň prosazení Evropy coby prvního klimaticky neutrálního kontinentu. Ambiciózní, aktivistický celoevropský projekt souběžně prosazuje omezení skleníkových plynů o 55%, omezení pesticidů v zemědělství, GMO, či se zabývá kupříkladu, jak je v této době módní, posílením genderové rovnováhy v zemědělství.

Green Deal, jako většina podobných superobřích projektů ale v praxi naráží na realitu života samotných zemědělců, států i společnosti.

Důvodem je především podstatně změněná situace na evropském kontinentu. S válkou na Ukrajině Evropu zasáhla postupně uprchlická krize velkých rozměrů, energetická krize a inflace. Vzrostly ceny potravin a ceny pohonných hmot a paliv. Všichni jsme toho svědky.

Omezení obchodu, diktované sankcemi a politickými rozhodnutími vlád, přinesly kontinentu velké problémy, vyplývající především z rychle rostoucích cen energií a paliv. Vedly k řetězové reakci a důsledky politických rozhodnutí na sebe nenechaly dlouho čekat.

Výsledek sankcí, vidíme, je prakticky nulový. Podobné je tomu s výsledky halasně vyhlašovaného odklonu od ruské ropy či plynu. Jak ukazují data, ropa i plyn z ruských nalezišť dál proudí do Evropy prostřednictvím paralelních i oficiálních obchodních tras. Výsledkem je pouze to, že vzrostla cena.

𝗥𝗼𝗽𝗮 𝗮 𝗽𝗹𝘆𝗻

Ceny energií a paliv se promítají do veškeré produkce, nejen v zemědělství, nebo například dopravy. Důsledný rozkol EU s Ruskem, zapříčiněný ruskou invazí a agresí na Ukrajinu, v politické rovině sebou nese obrovské potíže pro evropskou ekonomiku.

Výpadek ruských dodávek, které po dekády plnily roli spolehlivých dodavatelů levných surovin a zdrojů, stejně jako sankce, či omezení obchodu, vedlo Rusko k orientaci na Čínu, Indii a Blízký východ. Evropa se pokusila nahradit dovozy odjinud, z USA, Kataru, Norska, Alžírska a jiných destinací.

Fakticky je ale v konkurenčním prostředí ve finále rozhodujícím faktorem cena. Plyn z Ruska patří k těm levným – minimálně v porovnání s plynem LNG, kde do ceny je potřeba započítat zámořskou dopravu, pronájem terminálů a regasifikaci, tedy zpětnou přeměnu LNG na zemní plyn. Naproti tomu infrastruktura směrem na východ je vybudovaná po léta, kdy stačí jen otočit kohoutky.

Podobně je tomu i s ropou.

Do Česka, které má vyjednánu výjimku ze sankcí, fakticky proudí z Ruska nejvyšší objemy za celou dekádu. V první polovině roku 2023 činil podíl ropy dovezené z ruského ropovodu Družba kolem 65 procent, v roce 2022 šlo například o 7,4 milionu tun ropy.

Jde pouze o fakta. Interpretaci nechávám zcela na čtenářích.

Nutno ale poznamenat, že řada lidí je dezorientována vyjádřeními vládních politiků o halasně prosazovaném odklonu od ruských zdrojů. V praxi věc probíhá zcela jinak.

𝗭𝗯𝗿𝗼𝗷𝗲𝗻𝗶́

Druhým, souvisejícím problémem jsou pochopitelně obrovské zbrojní, podpůrné výdaje a půjčky, které jak z EU, tak z jednotlivých států Unie směřují na Ukrajinu. Od začátku válečné agrese Ruska poskytly EU a její členské státy Ukrajině podporu ve výši přesahující 85 miliard eur.

V tomto roce, 2024, vyčlenila EU na podporu Ukrajiny další částku, 50 miliard EUR. Navýšený program dlouhodobé finanční pomoci Kyjevu je součástí úpravy víceletého unijního rozpočtu pro období 2021 až 2027 a sestává z půjček v objemu 33 miliard eur a 17 miliard v grantech. V roce 2023, podle Consilium Evropa, v rámci legislativního balíčku Rady EU, obdržela Ukrajina v roce 2023 finanční částku ve výši 18 miliard eur. A v minulosti byla prostřednictvím několika operací makrofinanční pomoci poskytnuta pomoc v celkové výši přes 7 miliard eur.

Finanční a ekonomická bilance států i EU má neúprosná pravidla. Jednotlivé státy i EU vydávají obrovské částky na podporu Ukrajiny, zbrojení a řešení souvisejících krizí, migrační či energetické. Objem těchto prostředků z daní a poplatků, které jsou financovány státními a evropskými penězi, se musí nutně projevit jinde. Ať již podporujete Ukrajinu ve válce s Ruskem, nebo podporujete mírové snahy o ukončení nebezpečného konfliktu, je potřeba věcně vnímat fakta a celkový kontext a situaci v Evropě.

Vlády škrtají v kapitolách, zavádí nebo zvyšují daně, omezují důchody, jako například v Česku. A souběžně s tím posílají stamiliardové objednávky, především do amerických zbrojovek.

V této situaci by snad bylo i rozumné ambiciózní plány Green Dealu průběžně a razantně přehodnotit. A upravit je ve prospěch jak zemědělců, tak evropské veřejnosti. Řešit především reálný a realistický průběh projektu.

Evropská unie ale pokračuje ve svém plánu. A sekundují jí pochopitelně jednotlivé národní vlády, podporované, po politické linii, samotnou EU. Kriticky nastavené vlády, jako je Orbánova v Maďarsku, Ficova na Slovensku, nebo bývalá polská vláda Jaroslava Kaczyńského zažívají naopak ze strany EU nevybíravý nátlak.

V zásadě. Je třeba odmítnout neinformovanou, jednostranně vyhrocenou debatu nad záměry EU v otázce Green Dealu. Jde o věcné a racionální posouzení záměrů a reálných podmínek. Záměry jako snížení objemu chemie na polích, podpora malých farem a zemědělského podnikání v místě koncového prodeje, nebo omezení GMO je možné pochopitelně akceptovat, doporučit a podpořit.

Otázkou je provedení.

Evropská unie je moloch, který se snaží byrokratickou cestou upořádat a sjednotit poměry zemědělství v jednotlivých zemích. Je to nesmírně obtížný úkol, jehož výsledkem je pochopitelně nivelizace chodu zemědělských politik v celé Unii, tak, aby zákonná opatření platila bez výjimky všude.

𝗘𝘃𝗿𝗼𝗽𝗮 𝗼𝗰̌𝗶𝗺𝗮 𝘇𝗲𝗺𝗲̌𝗱𝗲̌𝗹𝗰𝘂̊

Je nutné pochopit, že Evropa je geograficky rozmanitý kontinent s různými podnebními zónami a půdními podmínkami. Zemědělství v jednotlivých zemích se liší v závislosti podnebí, půdě, stejně jako na kulturních tradicích a historickém vývoji. Každá země má svůj vlastní vývoj, daný historickými souvislostmi. A vlastní problémy s nastavením vhodné zemědělské politiky.

Zemědělec ve slunné Andalusii má jiné podmínky než zemědělec ve Finsku. Jiné jsou i potřeby. Jiné podmínky mají zemědělci v Německu, Česku nebo Polsku, jiné v jižních subtropických státech a jiné problémy budou řešit na Balkáně. EU unie se snaží harmonizovat zemědělské postupy a normy, aby zajistila společný trh a ochranu životního prostředí. V podstatě se ale snaží nivelizovat trhy, protože unifikované trhy nejlépe vyhovují provozu globálního obchodu.

V zemědělství postupuje cestou regulací a dotační podporou požadovaných směrů.

Příkladně, omezením živočišných chovů, kde důvodem je, že hospodářská zvířata, jak překvapivé, vypouštějí skleníkové plyny. Jinou cestou je omezení produktivních zemědělských ploch, cestou rozšiřování úhorů, proti čemuž pochopitelně zemědělci protestují. Jiným příkladem je omezování používání pesticidů a hnojiv, což je dobrá cesta. Avšak při snaze o maximální produktivitu a prosperitu zemědělských provozů, což je přirozený záměr jak zemědělců, tak i samotné Unie, se v tuto dobu bez chemie zemědělství prakticky neobejde. V Česku, které prosazuje rozumné nakládání s chemií dlouhodobě, je požadavek na další snížení zbytečný problém.

Navíc, EU i jednotlivé státy, v reakci na ekonomickou situaci a rostoucí výdaje snižují podporu zemědělcům. EU sice deklaruje, že se snaží respektovat specifické podmínky produkce v jednotlivých zemích. Že existují a fungují i regionální programy a dotace, které podporují udržitelné zemědělství a zachování tradičních postupů.

Pravda, ve skeptičtějším pohledu, je poněkud jiná, než na rozjásaných eurowebech, plných pestrobarevných obrázků a nadšených proklamací.

𝗣𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲́𝗺𝘆 𝘇𝗲𝗺𝗲̌𝗱𝗲̌𝗹𝘀𝘁𝘃𝗶́ 𝘃 𝗖̌𝗲𝘀𝗸𝘂

V Česku se dá shrnout situaci v kostce. Zemědělství bylo do roku 2023 profitabilním odvětvím.

V roce 2021 dosáhla hodnota zemědělské produkce v České republice 154,8 miliard korun, v roce 2022 192,8 miliard a na odhad za rok 2023 bude nutné počkat do března. Přesto už nyní víme, že domácí zemědělství zažívá výrazný pokles.

Z pohledu české ekonomiky je zemědělství sice spíše okrajový, avšak stabilní sektor. Tvoří zhruba 2,1% – 2,4% tuzemského hrubého domácího produktu. Od roku 1993, kdy představoval 4,9% HDP došlo k výraznému poklesu zemědělské produkce.

Hodnota agrární produkce je v posledních letech stabilní a zemědělství nabízí stabilní zisky. V loňském roce tuzemské agrární podniky vydělaly v úhrnu zhruba 18 miliard korun. Ale.

𝗥𝗲𝗱𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝘁𝗶𝘃𝗻𝗶́ 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗯𝗮 𝘀 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗸𝘆́𝗺 𝘇𝗮𝗱𝗮́𝗻𝗶́𝗺

Vládní koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a hnutí STAN zvýšila úroveň redistributivní platby, tedy platby na první hektary, z původně plánovaných 10 procent na 23 procent z celkové částky na přímé platby. To znamená, že podniky nad 150 hektarů přijdou o část podpor, jejichž sazba bude klesat s rostoucí velikostí. Většina členských zemí Evropské unie přitom volí redistributivní platbu na úrovni 10 procent. Zemědělské podniky střední velikosti a velké agropodniky tak přijdou o miliardy.

Vláda a MZ prosadila redistributivní platbu jako druhou složku k základní platbě na plochu, která měla pomoci vyrovnat rozdíly v příjmech malých a větších farem. Opticky bohulibý záměr podpořit malé zemědělce s výměrou do 150 ha je motivován jak eurounijní agendou, tak vládním rozhodnutím.

Zavedení redistribuční platby od roku 2023 umožnilo získat více peněz malým farmám do 150 hektarů, jimž se k základní platbě na jeden hektar 1760 Kč vyplácí navíc 3536 Kč. Pro větší farmy a zemědělské provozy, které zajišťují přes 80% domácí produkce je ale situace krajně nevýhodná.

Podstatné na věci je chování vlády. Vláda v roce 2022 v rychlosti a bez konzultace změnila Strategický plán Společné zemědělské politiky EU a k rozhodování o zásazích do tohoto dokumentu, který ovlivní české zemědělství a ceny potravin pro spotřebitele, nepřizvala ani Agrární komoru ČR, ani Zemědělský svaz ČR. Dokument suše odeslala do Bruselu ke schválení. Vládě byly adresovány petice, s důrazným apelem na pracně dosažený kompromis, ale vláda nereagovala.

Není divu, že má nyní v ulicích traktory.

Přes rozdílná stanoviska zemědělských institucí, svazů i zemědělců panuje v této otázce víceméně shoda. Střední a velcí zemědělci požadují zrušení redistributivní platby ve výši 23% a její nastavení na 10%, jak je obvyklé v okolních zemích. Např. v Německu, kde činí 12%.

S argumentací i protesty nesouhlasí Asociace soukromých zemědělců. Jak prohlásil Jaroslav Šebek, asociace odmítá snížení podpor pro malé zemědělce a požaduje, aby stávající sazba zůstala zachována. Jsou přesvědčeni o tom, že za protesty jsou pouze v zájmu velkých agrárních celků.

Rozpor mezi stanovisky je podle mě možné řešit. Jak ve prospěch malých farmářů, tak středních i velkých firem. Podmínkou je ovšem souladné jednání aktérů. A nikoliv tradiční česká rivalita mezi svazy. Malé zemědělské provozy by měly dostávat rovné dotace nejen na pěstění. Ale také dotace právě na podporu místní, lokálně omezené produkce na investice do výroby a uplatnění výrobků od malých zemědělců. Ve spolupráci s velkými svazy by měli společně dosáhnout podmínek, kdy se malí producenti dokáží uplatnit prostřednictvím řetězců, například.

𝗣𝗼𝗱𝘀𝗲𝗸𝗻𝘂𝘁𝗶́ 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗰̌𝗻𝗶́𝗰𝗵 𝗱𝗼𝘁𝗮𝗰𝗶́

Vláda zároveň snížila úroveň maximální investiční dotace na jeden projekt v zemědělství ze 150 na 30 milionů korun. Podseknutí investičních dotací bude mít přímý vliv na rozvoj inovací v zemědělství.

V budoucnu bude potřeba investovat značné částky do rozvoje nových technologií přesného zemědělství. Nové generace farmářských robotů, autonomních strojů, jaké vyvíjí Německo, Švýcarsko, Spojené státy. Strojů, které mají potenciál přinést skokový růst produkce a produktivity.

Precizní zemědělství přinese kýžený efekt ve snížení potřeby pesticidů, postřiků, či zavlažování, s ohledem na parciální, nikoliv masivní a plošný způsob ošetřování rostlin.

Pro rozvoj sektoru bude nutné podpořit i vznik moderních skladovacích a chladírenských kapacit, založených na inteligentním managementu energií a digitálně řízených, plně automatizovaných provozech.

Bude potřebné investovat i do znovuvybudování domácích kapacit zpracovatelských závodů, moderních balících a chladících linek, umožňujících zpracovávat produkci v místě. S cílem zpracovat domácí zemědělskou produkci v nejkratších možných vzdálenostech od místa, kde byly plodiny a zelenina vypěstovány. Namísto, abychom vozili zabalený hrášek a mrkev v sáčcích z Německa, znojemské okurky z Turecka, rajčata z obřích španělských velkopěstíren či brambory z Egypta.

A v neposlední řadě bude nutné reagovat na postavení prodejních řetězců, obchodního oligopolu Kauflandů, Penny nebo Aholdu. Například formou investic do lokálních, plně automatizovaných prodejen, typicky prodejen zeleniny, pečiva a masa, držených domácími provozovateli. Zatímco EU se snaží tyto projekty systematicky podporovat, česká vláda jednoduše podsekne objem investičních dotací. Nepochopitelné.

𝗗𝗼𝘁𝗮𝗰𝗲 𝗻𝗲𝗿𝗼𝘇𝗹𝗶𝘀̌𝘂𝗷𝗶́ 𝘇𝗲𝗺𝗲̌𝗱𝗲̌𝗹𝗰𝗲 𝗼𝗱 𝘀𝗽𝗲𝗸𝘂𝗹𝗮𝗻𝘁𝘂̊

V komentářích uvádí Zdeněk Jandejsek, jeden z organizátorů protestu, že peníze určené na dotace nerozlišují, zda-li zemědělec na půdě pěstuje potraviny, nebo jednoduše jednou ročně ošetří plochy mulčováním. Nárok na dotaci to nemění.

Snahou organizátorů je rozpoutat debatu, která povede k důslednému posuzování, jakým způsobem se se zemědělskými pozemky hospodaří.

𝗣𝘂̊𝗱𝘂 𝘀𝗸𝘂𝗽𝘂𝗷𝗶́ 𝘃𝗲𝗹𝗰𝗶́ 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿̌𝗶

Není tajemstvím, že v českém zemědělství nastávají podstatné přesuny.

Dotační podpora dělá ze zemědělství výnosný byznys. V sektoru operují nejen zkušení agropodnikatelé, ale i profesionální investoři, kteří spojují farmy do velkých celků. Více než dvě třetiny zdejších agropodniků ovládá a obdělává více než 500 hektarů půdy. Pro srovnání s EU, kde dvě třetiny zemědělců obdělávají méně než pět hektarů, zdejší tuzemský trh s půdou je doménou velkých hráčů. Velké institucionální investory neláká k agrobyznysu ani tak zájem hospodařit, jako spíš zajistit si zajímavou a potenciálně růstovou investici. Koncentrace vlastnictví velkého množství půdy v rukou nezemědělských investorů vyvolává otázky. Ti sice půdu obratem pronajmou drobným farmářům, ale takto se vzdaluje možnost, aby půdu vlastnili farmáři, kteří na ní pracují.

Vládní návrh na zvýšení daně z pozemků jde proti tomuto trendu, dlužno uznat. Protože právě daň z rozsáhlých pozemků může přinutit investory, spekulující na dlouhodobé zisky, k odprodejům. Ale realita bude myslím jiná. Investoři jednoduše zvýší nájemcům nájmy. Kterým, pokud se jim provoz nevyplatí, náklady neumožní efektivně produkovat. Pole tak mohou nakonec zůstat ležet ladem. Zvýšené daně souběžně zatíží chod velkých domácích zemědělských podniků. Což bude znamenat vyšší ceny potravin, nebo nižší efektivitu oboru. Řešení problému musí vést jednoduše jinudy. Navíc, na trend investic do půdy naskakují i zahraniční investoři. Desítky tisíc hektarů končí v rukou zahraničních fondů, jakým je příkladně Accession Capital Partners, vlastnící Spearhead.

𝗖̌𝗲𝘀𝗸𝗼 𝗺𝗮́ 𝗷𝗶𝗻𝗼𝘂 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗸𝘁𝘂𝗿𝘂 𝘇𝗲𝗺𝗲̌𝗱𝗲̌𝗹𝘀𝘁𝘃𝗶́, 𝗻𝗲𝘇̌ 𝗘𝗨

Struktura zemědělství má, na rozdíl od zemí EU, specifický charakter. Na rozdíl od západních zemí, kde hrají hlavní roli farmáři, malé a střední zemědělské podniky, v Česku přežijí jen větší a největší firmy.

Je to dáno v podstatě neúspěšnou transformací zemědělství po pádu socialismu. Kdy došlo k rychlému rozbití do té doby fungujících družstev, zemědělských podniků, výrobců potravin či obchodních socialistických prodejen typu Jednota, Včela nebo Prior, restitucemi a privatizacemi počínaje a převzetím soukromými vlastníky, kteří začínali prakticky od nuly konče. Zemědělství, odbyt, bylo poměrně záhy vystaveno přímé konkurenci západních dovozů, jak v zemědělské, živočišné, tak i potravinářské výrobě. Po nástupu velkých obchodních řetězců se situace ještě více zhoršila. Řetězce prosadily agresívní politiku nízkých cen, ve snaze přilákat zákazníky, kterou bylo pro malorolníky, farmáře i zpracovatele obtížné provozovat. Náklady na zalistování, objemové slevy, diktované supermarkety, požadované velké objemy dodávek, vylučující malé dodavatele, stejně jako záměrná destruktivní politika vůči nikým a ničím nechráněným dodavatelům plus přesvědčení, že vše vyřeší trh, to umožnilo řetězcům prosadit obrovský podíl na rozhodování o osudu domácí produkce. Které poté nahradily vlastními, pro řetězce výhodnými dovozy. V takto toxickém prostředí mohli přežít jen největší a nejsilnější. Firmy, schopné zorganizovat produkci od prvovýroby po prodej. Jiná cesta nebyla možná.

Příkladem je Agrofert. Domácí česká firma, zaměstnávající 33 tisíc lidí, platící v Česku daně, v držení českého majitele. Nominálně největší a nejúspěšnější česká agrofirma, která prošla tímto vyřazovacím systémem, holding s vertikálně uzavřenou strukturou zahrnující prvovýrobu, zpracovatelské závody, chemickou produkci a vlastní výrobny typu pekárny.

Problém je, že vzhledem k tomu, že její majitel je zároveň ústřední představitel politické opozice a bývalý premiér, jeho domácí podnik je systematicky pod palbou. Domácí politická scéna používá instrumenty EU jako nástroj pro politické útoky, formou obvinění z dotačních podvodů a neoprávněného čerpání dotací. Soudy poté dají Agrofertu nebo Babišovi za pravdu, ale řízení trvá často roky. Politicky motivované útoky na domácí podnik v držení významného politického konkurenta jsou trvalou ilustrací obskurních domácích politických poměrů.

Jiné úspěšné české podniky, s českými vlastníky, příkladně Madeta, Agro Jesenice, AGRO-Měřín, Rabbit Trhový Štěpánov, Úsovsko, Rhea Holding, Pragolaktos, Milkpol, Alimpex a další nezápasí s politickou konkurencí, ale v současné době řeší růst cen paliv, energií, zvýšených daní a změn, nařízených vládou.

Zvýšení daně z pozemků, které se týká jak vlastníků, tak i nájemců a pachtýřů z 0,75% ceny pozemku na 1,35%, stejně jako zvýšení daní u travních porostů či lesních pozemků, které nařídila vláda, bude mít na jejich hospodaření dopad v miliardách korun. Kořeny věci ale hledejme v politice. Která neřeší problematiku zemědělství. Ale jen vlastní politické zájmy pětikoalice.

𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁𝗻𝗶́ 𝘃𝗹𝗶𝘃 𝗘𝗨

Vraťme se k fungování EU a Green Dealu. Evropská unie má obrovský mandát a sílu pro prosazování vlastních záměrů. Je jím pochopitelně evropský rozpočet a rozpočet pro zemědělství. Evropský rozpočet na rok 2024 činí celkem 198,39 miliardy EUR v prostředcích na závazky a 142,63 miliardy EUR na platby. Vyjádřeno v domácí měně, pro představu, jde o 5045 miliard korun.

Pro zemědělce, na SPZ, projekt Společná zemědělská politika, strategický víceletý (2023-2027) plán EU je určen rozpočet ve výši přibližně 𝟯𝟭% 𝗰𝗲𝗹𝗸𝗼𝘃𝗲́𝗵𝗼 𝗿𝗼𝘇𝗽𝗼𝗰̌𝘁𝘂 𝗘𝗨. Je to obrovský rozpočet.

Z rozpočtu ve výši zhruba 61 mld. EUR si ukrojí především velké státy. Největším příjemcem Francie 17%, Španělsko 12,5%, Německo 11,2%, Itálie 10,5% a Polsko 8,8%. Česko, pro informaci obdrží 2,25% rozpočtu.

Konkrétně, v letech 2021–2027 obdrží Česká republika z evropského rozpočtu zhruba bilion korun. Z toho:

550 miliard korun připadá na politiku soudržnosti (strukturální fondy),

200 miliard korun je určeno pro zemědělství a rozvoj venkova, a

180 miliard korun je vyhrazeno pro Národní plán obnovy.

O zemědělce by mělo být v EU postaráno.

31% z Evropského rozpočtu je poměrně značná částka.

𝑃𝑟𝑜𝑐̌ 𝑡𝑒𝑑𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒́𝑚𝑦 𝑣 𝑟𝑎́𝑗𝑖?

𝗘𝘃𝗿𝗼𝗽𝘀𝗸𝗮́ 𝘂𝗻𝗶𝗲 𝗷𝗮𝗸𝗼 𝗥𝗩𝗛𝗣

V reakci na celoevropské protesty zemědělců se předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nechala slyšet, že zahájí „strategický dialog mezi zemědělskými skupinami a rozhodujícími činiteli EU“.

S odůvodněním, že v Evropské unii “dochází k rostoucímu rozdělení a polarizaci”.

Dikce bohužel nápadně připomíná někdejší RVHP.

Z vlastní hořké zkušenosti víme, že obří politické konglomeráty, snažící se uřídit rozsáhlá území, s různými národy, podmínkami k životu, způsobem života, vlastní kulturou jsou nepružné, zatížené byrokracií a v jednotlivých projektech dysfunkční.

Z historie se můžeme poučit. EU je podstatně modernější projekt, s podstatně modernějším řízením, než někdejší RVHP. Ale má podobné neduhy, jako obrovskou a náročnou byrokracii, komplikované celoevropské projekty, motivované spíše dobovým politickým avanturismem, než zdravým rozumem a prosazované nikoliv silou armád, ale peněz.

𝗗𝗶𝘀𝗸𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗻𝗶́ 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘆 𝗘𝗨

𝗘𝗺𝗶𝘀𝗻𝗶́ 𝗽𝗼𝘃𝗼𝗹𝗲𝗻𝗸𝘆

Příkladem budiž emisní povolenky. Nástroj, prosazovaný jako motivační faktor pro snižování emisí zažívá velký ústup ze slávy. Jestliže loni v březnu se cena povolenek vyšplhala na 97 eur za tunu emisí, nyní se pohybuje pod 60 eury a jen od konce loňského roku ztratila okolo 28 procent. Původní záměr, docílit tlak na producenty skleníkových plynů, souběžně s vytvořením zdrojů na ekologické a sociálně zelené dotace se mění v čistou spekulaci na trzích. Jak ukazuje například dění kolem ostravské huti Liberty, kde se indický majitel pokusil vyvést povolenky v hodnotě osmi miliard v rámci své skupiny. Povolenky jsou spekulativní byznys a nic víc. V Liberty se o povolenky strhl spor, který musela tehdejší vláda Andreje Babiše řešit až pohrůžkou vyvlastnění podniku a peníze pro huť ochránila. Dnešní vláda jen trpně přihlíží úpadku firmy a o nějakém investování do dalších enviromentálních aktivit, nebo ekologicky zaměřených startupů nemůže být ani řeči. Pro jeden příklad, jak systém povolenek ve skutečnosti funguje v praxi.

𝗟𝗶𝗽𝘀𝗸𝗮́ 𝗲𝗻𝗲𝗿𝗴𝗲𝘁𝗶𝗰𝗸𝗮́ 𝗯𝘂𝗿𝘇𝗮

Jiný příklad je projekt evropské energetické burzy. Evropská energetická burza v Lipsku.

Německo má kvůli přechodu na obnovitelné zdroje v rámci Energiewende v roce 2022 nedostatek elektřiny. Odstavilo většinu jaderných elektráren a náhrada v podobě obnovitelných zdrojů se ukazuje jako nespolehlivá. Jednoduše, větrné i solární elektrárny dodávají buď příliš nebo naopak málo energie, podle toho, zda fouká vítr a svítí slunce. Propojený německý a český trh s energiemi, častý nedostatek energie v Německu má ve výsledku stav, kdy díky lipské energetické burze zvyšuje výslednou spotovou cenu. I když české elektrárny vyrábí nadbytek elektrické energie, koncová cena v ČR neklesá. Naopak je i pro české spotřebitele tažena nahoru situací na německém trhu, cenou spotu. Češi, kteří vyrábí energii v dostatečném množství a levně, platí paradoxně nejvyšší ceny v Evropě. Je to jen těžko pochopitelné. Když se k tomu přidá neschopnost vlády, která při počínající energetické krizi prováhala několik měsíců ze zastropováním cen u výrobců, výsledkem je lokální problém, nicméně velkého rozsahu. Základem problému je ale německá energetická politika, diktovaná EU. Jíž se německé vlády usilovně snaží vyhovět.

𝗣𝗼𝗱𝗽𝗼𝗿𝗮 𝗲𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗼𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆

Jiným příkladem evropských projektů je rozjásaná podpora elektromobility. V zásadě dávají elektromobily jasný smysl. V situaci, kdy jsou ekonomiky států nuceny vlastními nákupy podporovat různé ropné velmoci, má přechod na místně vyráběné a diverzifikované energetické zdroje jasný strategický smysl. Proč bychom měli donekonečna platit za ropu, když například auto, nebo vlastní dům lze spolehlivě zásobovat energií z vlastní domácí fotovoltaické elektrárny.

Problémem a úzkým hrdlem celého projektu jsou u aut baterie a příliš velké ceny aut, produkovaných evropským automobilovým průmyslem. Baterie, přes urputný vývoj, jsou stále ještě omezujícím prvkem těchto vozů. Mají vliv na provoz, dojezd, komfort, jsou náročné na výrobu a o ekologii bych v této souvislosti raději nehovořil. Druhým problémem je cena vozů. Robustní evropský automobilový průmysl, živící miliony lidí, na nějž jsou navázány obrovské strukturální výdaje, jednoduše nebude schopen konkurovat cenami. Hrozbou jsou čínské dovozy, kde Čína dosahuje za kvalitativně srovnatelné výrobky podstatně nižších cen. Rozjásaná evropská agenda, podporující a subvencující elektromobily celé věci spíše uškodila. Měla směřovat nikoliv do cenových zvýhodnění vozů, jako spíše do rychlého budování související a potřebné infrastruktury. Podpory domácích a veřejných FVE elektráren, nabíječek, chytrých energetických sítí, podpory komunitních elektráren pro bloky domů, podpory investic u veřejných i soukromých provozovatelů a především, do vývoje dílů, které tvoří bottleneck projektu. Tedy do rychlého vývoje a výroby baterií, bateriových úložišť. A také, v případě Česka a Německa, u Cínovce, do těžby a následného zpracování lithia z domácích zásob.

Obrovský evropský rozpočet je ve vztahu k národním státům odstrašující silou, která nedává příliš velký prostor na vyjednávání. Státy a politické reprezentace národních států tahají za kratší konec. Akumulace zdrojů, jakých dosáhla EU, v podstatě staví národní státy do podřízené role. Ale tak to být nemá. Jednotlivé státy mají být nadřazeny Evropské unii.

Vidíme to denně, paritu vlivu a moci. Státy, které se v jednotlivých kapitolách postaví na důsledný odpor, jsou vystaveny riziku zastavení peněz z fondů EU.

𝗞𝗱𝗼 𝗷𝗲 𝘃𝗹𝗮𝘀𝘁𝗻𝗲̌ 𝗘𝘃𝗿𝗼𝗽𝘀𝗸𝗮́ 𝗨𝗻𝗶𝗲 𝗮 𝗘𝘃𝗿𝗼𝗽𝘀𝗸𝗮́ 𝗞𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲?

Je nutné přemýšlet o samotné podstatě organizace. Evropská unie není superstát, ani dědičné léno. Natož federace, vzniklá z potřeby společných zájmů a obrany, jako jsou Spojené státy.

EU je 60 000 nevolených úředníků z 27 členských států. Z čehož Evropská Komise, rozhodující evropský politický a správní orgán, který má monopol! na podávání legislativních návrhů a tvorbu “evropských zákonů” představuje 25 tisíc nevolených úředníků, řídících bruselský aparát.

V praxi tento aparát dokáže vyvinout obrovský tlak na národní státy. A prosazení záměrů … Ale koho přesně? Zmíněných nikým nevolených úředníků? Korporací? Lobbistů, účinně prosazující zájmy konkrétních aktérů?

V zásadě je obvyklou praxí, že evropské země se podřizují zákonům, vyprodukovaným Evropskou unií. EU představuje jak pro občany členských států, tak i politické reprezentace jakousi evropskou nadstavbu nad jejich vládami, jakýsi ústřední svorník evropské integrace.

Problém je, že EU je v praxi jen kolbištěm zájmů.

Kde je potřeba jednat ve prospěch vlastní krajiny koordinovaně, profesionálně a důrazně. A především ryze a systematicky ve prospěch vlastního prostředí. Češi to stále nechápou. Po léta vysílali do Evropského parlamentu reprezentanty, jejichž účinkování je možné hodnotit jako úspěšný pokus o prodloužení kariéry na domácí politické scéně. Často šlo o odkladiště nepotřebných lidí z domácí politické scény. Česko stále zastupuje různorodá směs politiků, kteří mají zcela protichůdné požadavky. A navíc jsou součástí babylonu různých evropských frakcí, kde prosazovat nějaký specificky národní zájem je velmi obtížné.

Cestou je výhra u voleb. A například vytvoření silné středoevropské frakce, soustřeďující zájmy Česka, Slovenska, Maďarska, Rakouska, či Polska. Podobný krok by dokázal zorientovat jednotlivé středoevropské země v otázce postupu ve společných zájmech. A navíc, získat stejnou váhu, jakou mají v EU velké evropské státy, jako Francie, Itálie či Německo.

Tento rok proběhnou evropské volby a Češi mají možnost vyslat do Europarlamentu důrazné zastánce domácí ekonomiky. Je ale skutečně na Češích samotných, jakou reprezentaci do Bruselu pošlou.

Důvodem je právě postup, například v zemědělské politice států.

Protesty farmářů, které otřásají Evropou, říkají vcelku jasně. Řídit takto rozsáhlý konglomerát vztahů v praxi lze. Ale jen za cenu obrovského plýtvání veřejnými rozpočty, strukturálních problémů a prosazování nivelizační politiky, potlačující přirozená prostředí států, regionů a diverzit. Proti čemuž se nakonec pokaždé vzepře evropská veřejnost, ve všech koutech kontinentu.

𝗘𝘃𝗿𝗼𝗽𝘀𝗸𝗲́ 𝘇𝗲𝗺𝗲̌𝗱𝗲̌𝗹𝘀𝗸𝗲́ 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆

Evropské protesty zasáhly Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Francii, Itálii, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Tisícovky traktorů a zemědělských strojů v ulicích evropských měst, zapálené ohně, blokády, bouře a protesty zemědělců získaly obrovskou podporu veřejnosti. Zatímco vlády a EU čelí nevybíravé kritice, protestující prosazují faktické, jasné a srozumitelné věci. Evropská unie slibuje ústupky, ale farmáři říkají, že je již pozdě. Na jednání bylo dostatek času, ale chyběla vůle vlád jednat. Základním důvodem protestů je cena nafty, náklady spojené se zelenou politikou Bruselu a nízké výkupní ceny. Zemědělci v evropských zemích protestují proti škrtům v daňových úlevám, obtížně splnitelným ekologickým předpisům a rostoucí byrokracii. V Bulharsku například i proti konkurenci levnějších dovozů, které plynou z oblastí zasažených válečným konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem.

𝗣𝗿̌𝗲𝗸𝘃𝗮𝗽𝗶𝘃𝘆́ 𝗻𝗲̌𝗺𝗲𝗰𝗸𝘆́ 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁

Protesty zcela překvapivě nabraly největší sílu v Německu. Zdrojem nespokojenosti bylo zrušení dotací na zemědělskou naftu německou semaforovou vládou Olafa Scholze. Od německé vlády to byl do jisté míry obtížně pochopitelný krok. V roce 2018 úprava daně z paliv rozpoutala obrovské protesty ve Francii. Francie, která je v Evropě největším zemědělským producentem s hodnotou zhruba 100 miliard eur ročně zažívá protesty opakovaně. Zemědělci si nenechají vládou diktovat podmínky a ve sporech neváhají vést konflikty i s policií. Scholz pravděpodobně spoléhal na tradiční německou ochotu jednat spíše institucionálně. Namísto toho přišel do té doby nevídaný německý protest zemědělců, který znamenal tisíce traktorů v dlouhých kolonách, masívní odpor, blokády hranic, molotovy i potyčky s policií.

Situace otřásla zavedeným schématem Němcům všestranně a uvědoměle podporujících EU. Farmářské protesty v Německu dosáhly svého vrcholu, když pět tisíc traktorů obsadilo Berlín. Tato akce byla vyvrcholením týdenních protestů farmářů.

𝗖̌𝗲𝘀𝗸𝘆́ 𝗽𝗼𝘇𝗱𝗻𝗶́ 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁

Zatímco se Evropa bouří, česká kotlinka zůstávala bez odezvy. Jen na sociálních sítích probublávaly videa z protestů a ve vzduchu visela otázka, jestli se Česko zapojí do protestů také.

Situaci nakonec rozčísla alternativa. Když se zdejší zemědělské svazy jako Agrární komora neměly k akci, protesty spustila skupina lidí s názvem My zemědělci. Akce, spuštěná 19.2.2024, organizovaná zdola, bez podpory, v podstatě zažehla debatu o problémech domácího zemědělství. A dala věci do pohybu.

Dnešní den ukáže, jak byly protesty zorganizovány. A s jakým úspěchem. Lze jen přát, aby vzbudily dostatečnou pozornost a zároveň umožnily zprůchodnit debatu o problémech zemědělců.

𝗣𝗿𝗼𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗻𝗲𝗸𝗼𝗻𝗰̌𝗶́

Po blokádě Prahy budou následovat 22. února 2024 další protesty, organizované pro změnu Agrární komorou. Čeští zemědělci se zapojí do mezinárodního protestu u hraničních přechodů.

Protestní akce podpořily i organizace jako Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů, Společnost mladých agrárníků České republiky či část Asociace soukromého zemědělství České republiky. Kromě Čechů se protestu zúčastní zemědělci ze Slovenska, Maďarska, Polska, Litvy, Lotyšska a protesty podpoří Bulhaři, Estonci, Chorvati, Rumuni či Slovinci.

Důvodem pro dvojí protest, organizovaný dvěma různými proudy, podporující zemědělce, vyplývá z nesouladu mezi stranami.

V zásadě. V Německu organizoval protesty Svaz německých zemědělců. Jejich šéf, Joachim Rukwied varoval vládu, že pokud neodvolá chystané škrty v zemědělství, rozpoutají farmáři od ledna takové protesty, jaké Německo ještě nezažilo. Měl pochopitelně pravdu a rozsáhlé a dobře řízené protesty zasáhly celé Německo. Neobvyklý důraz, kterým německý svaz vytváří tlak na vládu, je v kontrastu s postupem tuzemských institucí. Česka jakoby se protesty netýkaly.

Protesty rozhýbali až lidé z alternativy. Až teprve, když ohlásili blokádu Prahy, utrhla se lavina aktivity. Je to samozřejmě dobře. Ale ve skutečnosti by měly jak lidé, organizující protesty, tak i jednotlivé zemědělské instituce, svazy, organizace překročit své mantinely a provázat své kroky.

Organizátoři musí do jisté míry i zkvalitnit průběh příprav a komunikace. Každý protest má svou politickou, organizační, mediální či technologickou rovinu. Pro níž je vhodné oslovit jak vhodné lidi. Tak zavedené instituce a média.

𝗭̌𝗮́𝗱𝗻𝗮́ 𝗦𝗼𝗿𝗼𝘀̌𝗼𝘃𝗮 𝗺𝗹𝗮́𝗱𝗲𝘇̌

Lidé z alternativy namítají, že nejsou žádná Sorošova děťátka, což je namístě a naprosto v pořádku.

A že zavedené instituce odmítly s alternativou jednat.

Když půjdu do důsledků, kroky, spojené s demonstracemi v minulosti, organizační problémy, neujasněnost v politických cílech, nebo přestřelky mezi představiteli různých proudů vzbudily řadu pochyb. Je potřeba si to přiznat.

Je potřeba posunou se dále. Pochyby nejlépe odstranit naprosto korektním jednáním, komunikací a velmi dobrou, až profesionální organizací protestů. Která je zárukou pro instituce a výzvou pro občany, proč protestní akce podporovat.

Alternativa má dnes výraznou podporu mezi občany. Dokáže vyhmátnou jádro problémů a zorganizovat jak akci, tak vést fundovaný dialog s mocí. Ale chybí jí podpora institucí. Protesty, organizované prakticky na koleně, z čistého entuziasmu a zájmu o věc jsou obdivuhodné. Klobouk dolů.

Cestou do budoucna je ale spíše podpora institucí.

A naopak, instituce se neobejdou, ve snaze prosadit rozumnou zemědělskou politiku, bez veřejné podpory. Jak ukázal několikrát přezíravý postoj vlády, neúspěšné petice a neúspěšná vyjednávání, kdy vláda v podstatě nabídne drobky ze stolu, znamenají, že nemá smysl zůstávat v komfortní zóně. Zemědělci nejsou kuloární ořezávátka. Ale chlapi, kteří si umí prosadit svou.

Prosím, aby to instituce ani organizátoři nebrali jako výtku, spíše jako věcné konstatování. A úvahu, jak postupovat jak v prosazování zájmů v EU, či v jednání s vládou.

Každopádně, je potřeba poděkovat organizátorům a koordinátorům za srdnatost, s jakou se pokusili zorganizovat organizačně náročný protest. Či za průběžné info, které zprostředkoval neformální mluvčí protestů, Dan Sterzik na Vidlákovy Kydy. Zároveň je vhodné poděkovat lidem, odborům, organizacím, politikům, či médiím vyjadřujícím podporu protestům. Oceňuji, že se do protestů, vlastní formou, postupně a po vlastní ose, nakonec zapojily i další instituce jako příkladně Agrární komora.

𝗭𝗮́𝘃𝗲̌𝗿𝗲𝗺.

Načrtnutá studie samozřejmě nemůže postihnout problematiku českého zemědělství jinak než v hrubých obrysech. Pravdou je, že názory jednotlivých zemědělských proudů, institucí, samotných zemědělců, pěstitelů, nájemců, pachtýřů, investorů, producentů, výrobců se budou přirozeně lišit.

Naprosto to respektuji. Na dědině, kde od roku 1948 má rodina pěstuje v malém, se z deseti sedláků občas nedokáže shodnout v názorech deset z nich. Ale každopádně, věcná, kultivovaná a férová debata a zároveň systematický tlak na vlády, EU je nutností. Nikoliv možností.

To, na čem se ale zemědělci přirozeně shodnou, je vztah ke krajině a vlastní zemi. Půda a příroda učí, jak se chovat a jak žít. Zdravý selský rozum je jeden z nejlepších vynálezů, který mají lidé k dispozici.

A na něm je třeba stavět.

dm | 19.2.2024

Zdroje ke článku pod statusem

sdílet na

143 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
Markýza
19. 2. 2024 09:30
Ohodnotit příspěvek :
     

A já si myslím, že je tu nejdůležitější jiná věc – věc, o které se vůbec nemluví. Nazvala bych to narovnání pokřiveného. Dnešní svět má za to, že čím lépe placený, tím důstojnější…..a kdyby dnešní, to trvá už tisíce let: máš zlatem krumplovaný kabát/ obrovský palác/ rolsrojs s diamanovou džípíeskou? Jsi pan Mocný a máš rozhodovat o všech kolem.
Je načase, aby nám došlo, kdo je SKUTEČNĚ důležitý.

Pijack
19. 2. 2024 09:53
Odpovědět  Markýza

Ano, křivou hubu Vondry by stálo zato narovnat. Nějakou pořádnou po držce 🙂

stan
19. 2. 2024 12:07
Odpovědět  Pijack

Je neuvěřitelný jak ohyzdný prase se stalo z Vondry. Tohle byl disident? Proboha tohle je normální zaprodanej kolaborant, kterej vytáhnul nějakej pamflet ze svý zadnice. Ubožák

Staník
19. 2. 2024 12:19
Odpovědět  stan

Disident? Něco jako škodím republice za peníze Západu? Tak to vlastně v tom disidentství úspěšně pokračuje.

Gales
19. 2. 2024 13:37
Odpovědět  stan

Dneska už by ho ,,nemiloval” ani Hejvl.

Slovan
19. 2. 2024 16:28
Odpovědět  Gales

Bývaly doby že se měli moč rádi, obvzláště když byli sjetí jak prasata, tak si dávali spolu “křehké kuře s rýží”. 🤣🤣🤣

katango
19. 2. 2024 15:32
Odpovědět  stan

Von nebyl hezkej ani jako disident. Křivá huba.

19. 2. 2024 18:39
Odpovědět  katango

Na mě odjakživa působí jako zahradní trpajzlík, jen tu trpajzličí čepičku mu nasadit..

Pravdomluvny
19. 2. 2024 16:34
Odpovědět  stan

Byl to stejný disident jako udavač Havel…..dokonce to byl jeho oblíbený hošík 😎

Slovan
19. 2. 2024 16:45
Odpovědět  Pravdomluvny

Tak si o těch dvouch prasatech něco zjisti. Proč asi oba dva byli tak oblíbený u US páníčků? No protože na ně měli spoustu kompra a de facto se chovali jako spousta zámožných celebrit v anglosaském světě. Nenechám tě dlouho tápat, kámen prrcaal cihlu. No a samo že chlast a drogy.

Pravdomluvny
19. 2. 2024 17:40
Odpovědět  Slovan

A něco,co nevím bys neměl????

Slovan
19. 2. 2024 18:39
Odpovědět  Pravdomluvny

Však jsem to tu tuna dnes napsal, tedy jen to co jsem si na netu přečetl. Otevři oči. 😊🙄

katango
19. 2. 2024 18:49
Odpovědět  Slovan

No a cihla cihlu a v jejich případě kámen kámen.

19. 2. 2024 19:47
Odpovědět  katango

Kámen a kámen…hm… spíš mrmel a mrmel.

katango
19. 2. 2024 20:02

No, kámen prcá kámen se běžně říká. Nevypovídá to o kvalitě příslušných nástrojů.

19. 2. 2024 20:15
Odpovědět  katango

No, mě to přišlo jako moc ušlechtilá metafora na ty dva chrchle, tak jsem dostal puzení drobet zaperlit.

katango
20. 2. 2024 00:37

No jo, chrchle se po sobě můžou tak akorát válet, ale žádnej zvláštní rajc to nebude.

19. 2. 2024 18:45
Odpovědět  Pravdomluvny

Ne hošík, ale hošan. Když je Volf načapal na koberci v milostném obětí, tak to pak pustil do světa, ale už to vymázli. Ježíííšmarjáááá, to musel bejt pohled na rozdychtěná prasata!

Putinovec
19. 2. 2024 17:32
Odpovědět  Markýza

Je potřeba pochopit , že zelený koncentrák , násun muslimů , 100 + 1 pohlaví , otáčení černé za bílou , to jsou jen NÁSTROJE určitého procesu , které mají za úkol připravit vysokofrekvenční – tzn. prudkou , výraznou změnu , dle něčího scénáře .
Boj proti nástrojům , se nikdy nedá vyhrát , pokud lidé nepochopí , že je potřeba odmítnout Celý systém a od základů jej přestavět .
Představte si to jako bludiště , kde Nám kdosi svěvolně stále mění projekci bludiště . Jediným řešením je bludiště zbourat , jinak nepřestaneme bloudit , dle používaného manuálu krysaře .

Markýza
19. 2. 2024 17:51
Odpovědět  Putinovec

Inu – vy bludiště, já prales……zkuste si představit, že vám Nástroje tak nějak zarůstají bující zelení. Je to otázka myšlení: dokud myslíte bludišťoidně, hrozí vám bludiště. Když myslíte jako biologický tvor – to jest místy zdánlivě chaoticky – jak chcete stavět bludiště?

Putinovec
19. 2. 2024 18:49
Odpovědět  Markýza

Mám takový pocit , že to v hlavě nemáte jednoduché .

19. 2. 2024 20:11
Odpovědět  Markýza

Tak. A máte to. 🙂

19. 2. 2024 19:01
Odpovědět  Markýza

Drobet mimo, ale musím to hodit do placu.

TRAKTORDEMOŠKA PŘINESLA PRVNÍ VÝSLEDKY !!!

Rohlík končí s výrobky organizátora zemědělské demonstrace
Největší český online prodejce potravin Rohlik.cz ukončí spolupráci se zemědělskou a potravinářskou společností Rabbit CZ podnikatele Zdeňka Jandejska. Ten byl jedním z hlavních organizátorů pondělních protestů zemědělců v Praze. Rohlik.cz bude produkty od Rabbit CZ nabízet do vyprodání zásob, další už objednávat nebude.

https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-rohlik-konci-s-vyrobky-organizatora-zemedelske-demonstrace-40461313#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

19. 2. 2024 22:34
Odpovědět  Markýza

Za časů našich pohanských a ranně křestanských praprapředků se tomu, co bychom dnes nazvali soudními výroky, říkalo narovnání práva. Křestanští prapředci už nalézali právem (což už je drobet vošajstlich, protože jakým právem; kolik velmožů, tolik práv, že) no a my už na to jdeme natvrdo rovnou jménem republiky namísto jménem spravedlnosti.
Jenom bych se rád dožil toho, až bude narovnáno právo v naší vlasti. Já se toho sice nedočkám, ale snad moji potomci, nebo aspon jejich potomci snad jednou jo. Snad…

Helena
19. 2. 2024 09:39
Ohodnotit příspěvek :
     

CHLAPI VŠICHNI VÁM DĚKUJEME. NEDĚLÁTE TO PRO SEBE, DĚLÁTE TO PRO SVÉ DĚTI, PRO NÁS VŠECHNY, PRO NAŠI ZEMI. Poprvé za x let je vidět, že odpor jde zdola, podle toho jak lžidomééédia vřeští a ze zoufalství na Vás kydají směšné “proruské živly” a kryjí to agentem CIA navalným. Je třeba vymést tuto pyjalovou fašistickou mafii. Dnes už víme kdo je kdo, už víme co a proč se dělo v 89 i potom a proč se to děje dnes a kdo řídí Pyjaluaspol. Mluvte o tom i se svými dětmi. Kdy budou traktory v dalších městech – před radnicemi, kde se roztahuje a smrdí sorošovská aspenlůza nalezlá z komoušů zpřed 89 do ODS,TOP,KDU,STAN,Pirátů a ANO a jejich potomci?
JE TŘEBA TO ROZŠÍŘIT PO CELÉ ZEMI. D Ě K U J E M !!!!

Ladislav 💤
19. 2. 2024 11:11
Odpovědět  Helena

👍kéž by ti fašističtí parchanti konečně padli na ty prolhané a zlodějské držky!
To vám přejeme my: invalidé za tu zlodějskou valorizaci!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Ladislav 💤
19. 2. 2024 11:32
Odpovědět  Ladislav 💤

Dnes samé dobré zprávy: Hutiové sestřelili amícký dron MQ-9 a Britum potopili loď! A bez caviku! Namířit a pal! 👍

Evžen
19. 2. 2024 15:02
Odpovědět  Ladislav 💤

Asi je to někdo šikovný naučil a dodal zbraně.

katango
20. 2. 2024 00:39
Odpovědět  Ladislav 💤

A pilot vrtulníku, co zavraždil své spolubojovníky a přeletěl k nepříteli, už zakalil. Někde ve Španělsku. Taky radost.

PaVo
19. 2. 2024 21:50
Odpovědět  Ladislav 💤

Máš povědomí, že existuje pouze jeden jediný způsob padání na držku u fašistů? Historie je k poučení se. A pud sebezáchovy a zákon akce a reakce.

skeptik
19. 2. 2024 09:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Zemědělci se pokouší napravit to, co dojebali zpovykaní Pražáci.
Držím palce.

katango
19. 2. 2024 13:08
Odpovědět  skeptik

Tolikrát píšu, že v Praze už převažujou všechno dojebávavší zpovykaný náplavy, hlavně z Moravy a co je nejhorší, z Brna. Vy si prostě tu h-u-b-u vo Pražany votírat musíte.

skeptik
19. 2. 2024 13:45
Odpovědět  katango

Porovnejte jak volili Moraváci a jak Pražáci. Nesvádějte to na náplavy.
Každý kdo má trvalé bydliště v Praze je Pražák.
Ještě si dobře pamatuji jak se Pražáci chvástali, že jsou baštou ODS a jak na to byli hrdí, jelikož oni jsou ti chytří a vzdělaní na rozdíl od voličů jiných stran.
Zmetek Klaus byl jejich miláček.

katango
19. 2. 2024 15:33
Odpovědět  skeptik

V Praze je spousta VŠ studentů z celé ČR, kteří si vyřizují voličské průkazy a volí v Praze.

Pravdomluvny
19. 2. 2024 16:36
Odpovědět  skeptik

Náplavy z Moravy sedí v nejvyšších patrech politiky …..jak v pětidemoliční vlastizradě,tak na Magistrátu.

Pavel z Moravy
19. 2. 2024 17:29
Odpovědět  Pravdomluvny

Kdo je ale do prd.ele ty vaše zastupitele do magistrátu volil? Snad ne severomoraváci? Tipnul bych si, že to byla vaše pražská omladina. A v těch celostátních volbách u nás v kraji asi s převahou vyhrál Babiš, to je známo. Bašta komunistů Ostrava, Havířov, který míval dokonce komunistickou primátorku dnes volí miláčka Babiše, tak to moje milovaná města dopracovala. A něco schramstla ODS, samozřejmě, když i primátor Ostravy k nim přeskočil. Vždyť je to jedno hnízdo pětikolka a jednokolka, všichni se stejnými prioritami, co nejhlouběji vlézt do ři.ti bruselským pinčlům. Bez nich nedají už ani ránu. Ale zdejšímu voličskému publiku to nevysvětlíte. To je již zbytečné. Někdy si říkám, proč se to pořád řeší. Jak to řekl Fidel, kdo chce být osel ať je oslem. To budeme čekat na další volby, vždyť je to směšné a trapné. Ti si s námi vytřou, když nemáme žádné lídry, kteří by již konečně začali chodit mezi lidi a řekli jim jak na tom jsme a co s námi jako národem bude, když to bude takto pokračovat. Takže, je libo koláček nebo koblihu nebo fet, který nabízejí zase další? Probůh, to je žalostné.

Pravdomluvny
19. 2. 2024 17:43
Odpovědět  Pavel z Moravy

Volili je stejní BEZmozci,jako jsou oni sami a to v celé ČR, bohužel.
Ve zbytku svého příspěvku máte úplnou PRAVDU….. není lídr a tím pádem NENÍ KOHO VOLIT.

Markýza
19. 2. 2024 17:15
Odpovědět  skeptik

To je rozdíl velkoměsto – venkov, všude je to tak. Velkoměsta jsou vždycky tak nějak progresivnější, stačí se mrknout na volby 1946

Markýza
19. 2. 2024 17:15
Odpovědět  Markýza

V ČSR jsem myslela, samozřejmě.

Editor
19. 2. 2024 19:54
Odpovědět  skeptik

Praha obsazuje asi tak 10% poslanců a senátorů. V Praze žijí Pražané a Pražáci. Pražan je ten, kdo se v Praze narodil a vyrostl. Pražák je náplava, povětšinou z Moravy, povětšinou katolická. 10 % zvolených zastupitelů na celostátní úrovni toho až tolik neovlivní. Bohužel je Praha hlavní město, takže jako na celém světě se na obyvatele hlavního města nadává a jsou univerzálním viníkem čehokoliv a zapomíná se na to, jací idioti se do hl.města nastěhovali. Největší svině z každé vesnice nebo provinčního vidlákova. Názorným příkladem budiž Gazdík ze Suché Lozi, Hřib ze Slavičína, Jurečka z Přerova nebo Výborný z Heřmanova Městce.

19. 2. 2024 20:09
Odpovědět  skeptik

A každý, jehož rodina zapustila v Praze kořeny už před generacemi, je Pražan. Jenže většinu už v Praze tvoří právě ona pandoktorkou zminovaná náplava – to jest pražáci – takže Pražané jsou oproti pražákům v menšině. A k tomu rozfrackaní študáci pozametaní z celé republiky, volící však v Praze. Pandoktorka má s těmi náplavami pravdu a s brnáky obzvláště. Ono už za komárů o brnácích letělo – znám to úsloví už půl století -, že samá rovina a na konci tunel. A nic se nezměnilo.

19. 2. 2024 19:52
Odpovědět  katango

No, ale von si ji votírá vo pražáky – ne vo Pražany.

katango
20. 2. 2024 00:40

Von to nerozlišuje.

20. 2. 2024 01:00
Odpovědět  katango

Ach jo…

tonda
19. 2. 2024 14:39
Odpovědět  skeptik

To je zajímavé, že se vždycky najde idiot, co se snaží stednocené lidi rozdělovat. V Praze žije statisticky desetina národa, takže jste teď každému desátému občanovi naší vlasti naznačil, že by ty zemědělce podporovat neměl. Ještě se navezte třeba do státních úředníků, do těch co žijí ve městech obecně, třeba ještě do učitelů… až zůstanete jen dva a pak si běžte společně zanadávat, že dva nic nezmůžete… No, ale jelikož jsem povahou optimista, předpokládám, že nick “skeptik” a další co mu v rozdělování přizvukují jsou jen vypatlaní trolové placení vládou a tohle je jejich poněkud marný pokus nás rozdělit.

katango
19. 2. 2024 15:34
Odpovědět  tonda

Nebo je to zakomplexovanec z nějaký zádele.

Markýza
19. 2. 2024 17:54
Odpovědět  tonda

Sjednocení, neboli součinnost v harmonii není slepení – proto je mnohonásobně složitější k němu dospět. Pokud se ovšem zadaří, je zase mnohonásobně těžší ho zlikvidovat.

skeptik
19. 2. 2024 18:23
Odpovědět  tonda

A jak vy Pražáci ty zemědělce podporujete??
A vůbec zemědělci za vás mají dělat v Praze revoluci?? Vy by jste měli být každý den v ulicích jako v listopadu 89 dokud vláda nepadne.
Ale vy umíte demonstrovat jen když vás zblbne Milion chvilek nebo naše prolhaná, propagandistická média.
Ta banda co vládne získala nejvíc hlasů v Praze!!! Takže Pražáci jsou očividně spokojení z vládou pětikolky a nemají důvod proti ní protestovat.
A na hradě mají taky svého člověka. Hádejte kde PePa získal nejvíc hlasů, můžete třikrát.
Ale to zase určitě ty náplavy, že.
Vypatlanců je plná Praha, proto to u nás vypadá jak vypadá. Já ODS nikdy nevolil, na to člověk nemusí mít IQ 150 aby poznal co byl Klaus za hajzla a čí zájmy hájí mafiánská ODS.

katango
19. 2. 2024 18:53
Odpovědět  skeptik

Panebože, vy jste teda umanutej. Vaše umanutost je hodna lepší věci než tady dštít odsudky na jednu invalidní bábu. Vono se blbě demonstruje, když ujdete s bídou třista metrů, nedokážete dlouho stát a do nohou a zad vás berou takový křeče, že se musíte co chvíli protahovat a natahovat.

Editor
19. 2. 2024 19:59
Odpovědět  skeptik

Je zajímavé, že ve volbách od roku 1989 opakovaně ODS dostávala o dost více % než 10, což by odpovídalo, kdyby ODS volila jenom Praha. IQ 150 opravdu netřeba, ale alespoň 100 je třeba, aby lidé nepsali pitomosti!

19. 2. 2024 20:33
Odpovědět  skeptik

Pane, nechcete už s těmi umanutými jeduflusy raději skončit? Čemu si myslíte, že těmi svými štvavě alibistickými kydy – my nic my muzikanti, to všechno pražáci – prospějete? Akorát nas-rete Pražany a i ten zbytek pražáků, který ještě za něco stojí. Na to nemusí mít člověk IQ ani 107, aby to pochopil. Tvrdím já, vesnický buran.

Pijack
19. 2. 2024 09:51
Ohodnotit příspěvek :
     

Je nejvyšší čas, aby Pražané ten hnůj pocítili a ucítili na vlastní kůži. Třeba hlavně těm mladým docvakne, že chleba a kuřata se nerodí v řetězcích, ale na poli. Na stejné intelektuální úrovni je i vyschlý tvaroh ministrant Výborný, který vůbec netuší, že traktory jezdí po poli. Kde jinde by měly jezdit? No, když studoval katechizmus, zřejmě mu černozadelníci zapomněli sdělit, že jídlo nepochází od Ježíše, ale z polí a chlévů. Kolik infantilních diskutérů na ČT ještě shlédneme? A ten křivohub Vondra svou infantilitou trhá rekordy. Zrovna tento křivák by tu hubu potřeboval narovnat.

Joe Arp
19. 2. 2024 11:08
Odpovědět  Pijack

Jo vondra, to je kanón, přímo 155 houfnice! V jakési blábolovně na CNN vytáhl údajný dopis Jandejska Putinovi, dokonce v azbuce s nabídkou spolupráce. Tak ten křivohubý parchant tím přepadl přes okraj žumpy a ocitl se ve svém prostředí. Čoudelka ví koho pověřit, EU imunita se hodí!

Helena
19. 2. 2024 11:18
Odpovědět  Joe Arp

Jeeežiiiš, jak je to pořád stejný, stejné metody, ta CIA nemá ani za mák fantazie. Domnívám se, že Pávkovi zalepili hubu lepenkou a zavřeli ho do sklepa, ten musí být zmaten jak lesní včela. Tomu se říká předsmrtná křeč!

Evžen
19. 2. 2024 09:53
Ohodnotit příspěvek :
     

Kdy nastoupí první policejní provokatéři?

Joe Arp
19. 2. 2024 11:01
Odpovědět  Evžen

Neboj ti už mají spešl traktorové, týdenní školení za sebou a dnes ve 3 ráno měli budíček!

Ladislav 💤
19. 2. 2024 11:12
Odpovědět  Joe Arp

Za mimořádnou odměnu!

Joe Arp
19. 2. 2024 10:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Na Seznamu se od rána sbíhají krysy pod články od krysařů s flétnami a unizono vyjí na měsíc. Člověk nechápe ty špinavá prasata plivající na demonstrující, vylévající kýble špíny na pana Jandejska. S tím se asi nehne, zasmrádající kolaboranti s mocí se uplatňují už věky!

Slovan
19. 2. 2024 10:20
Odpovědět  Joe Arp

Tak krysy jsou všude a mají je na Seznamu proškolené, ale na alternativní weby mají vycvičenou spešl elitu a když je někdo moc protivný, tak pozvou i samotného guru, viď Bobe?

Helena
19. 2. 2024 10:21
Odpovědět  Joe Arp

Naopak jen víc a víc – jak je pěkně vidět, jak se odkopávají ty swině!! Vše uchovávat, natáčet, stahovat, tisknout a HLAVNĚ SE JMÉNY AUTORŮ. Až nastoupí provokatéři a policajti z čoudelkovy BIS – vše nahrávat, všechny záznamy o výsleších, vše písemně s podpisy a se jmény.
VŠECHNO UCHOVÁVAT.

Pijack
19. 2. 2024 11:19
Odpovědět  Helena

Dyk říkám, seznamy s názvem “Bruselské vši a Ukrajinské blechy” 🙂

Ladislav 💤
19. 2. 2024 11:34
Odpovědět  Joe Arp

Nechápu, jak tam někdo leze? Já vše co smrdělo Seznamem odstranil i z tv ovladače!

unor 2022
19. 2. 2024 11:03
Ohodnotit příspěvek :
     

Cesky lid ma jeden velky problem. Vyskytuje se v nem az prilis mnoho bastardu.
A kdo jiny, nez zdravy selsky rozum by proti nim mel vystoupit jako prvni. Snad se prida i obycejny pud sebezachovy dalsich.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
19. 2. 2024 11:11
Ohodnotit příspěvek :
     

Vůbec zde k takové situaci nemuselo dojít. Někteří členové mojí rodiny pracovali v zemědělství, makali, ale měli se dobře. A to stejné se dá říci o průmyslu. Dobrá, došlo k převratu v 89, mnoho lidí naletělo na líbivá slovíčka hlavních aktérů, dobrá, člověk je tvor který se učí na vlastních chybách. Ale proč po 10 až 15 letech ti lidé neprohlédli a nepochopili kam je vládnoucí sebranka vede? Tenkrát se té absolutní zaprodanosti dalo zabránit. Dnes k tomu budou potřeba ti nejodvážnější a morálně nejčistší lidé, aby se s tou špínou popasovali. A to bude kurdyna těžký úkol. Všichni víme kolika lidem se ve všech těch neziskovkách a poradenských službách nadmíru dobře vegetí. To je ten zásadní problém, skvěle placená místečka těchto eurohujerů, která jim platí dříči ze skupiny proletariátu. A jsme zase u skutečné revoluce. Tak nashledanou v lepších časech.

Pijack
19. 2. 2024 11:26
Odpovědět  Pavel z Moravy

Proč neprohlédli? Protože věřili. Byli KOZA neustále mystifikováni. Když to nepomáhalo, tak se vyrojily všelijaké fabulace o “správné demokracii”: A lidé dál věřili. Za posledních 10 let se už jen manipulovalo, protože mystifikace a fabulace selhala, protože lidé už viděli, že jsme v prdeIi. A ta manipulace dostala sestru cenzuru. Lidé začaly být perzekuováni. Sesypala se na nás hrstka patolízalů, kterým se daly podvodem koryta. Začali se lidí bát. Přece víš, že kriminálníci mají před zákonem vždy náskok. V politice to platí dvojnásob. Obyčejná galerka má navrch jen tím, že krade jako první. Tahle současná politická galerka má navíc proti ní i média a “spojence” v podobě EU a USA. Umlčená většina nemá peníze na propagandu. Zůstala nám jen čest a sebeúcta. S tím se bojuje špatně.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
19. 2. 2024 11:23
Ohodnotit příspěvek :
     

Tento protest vyšumí na měkkosti zemědělců. Blokáda, kdy jedou ve šňůře za sebou a auta je předjíždí je o ho…! Kluzký výborný ukecává právě trouby kolem sebe frázemi na které není reakce vyjma kopance do prd*elee, což se nestane!

Slovan
19. 2. 2024 12:11
Odpovědět  Joe Arp

Na Seznamu běží online, už si plácají s Výborným po ramenou. Výborný dobře připraven, celou tu hordu džízídý uštěkal jako čokle u boudy. A hele teď tam nastoupil křikloun, ááá splnil úkol hádka, ministr mizí v útrobách budovy. No bída.

Joe Arp
19. 2. 2024 12:24
Odpovědět  Slovan

Ano čeští “hrbové” (nejen zeměď.) mají v genech klopit zrak a šoupat galošema před “autoritou” i když je to největší parchant, ale s funkcí! Sebevědomí velká 0, pokud nemám fakta a zakoktávám se, nelezu do první řady a nevyvolávám diskuzi. Měli si dopředu určit připravené řečníky, času měli dost, anebo ať přejdou na metání hnoje a stříkání čůfky. Čas diskuzí a poslouchání planých slibů by měl skončit, jako u Frantíků.

Helena
19. 2. 2024 13:20
Odpovědět  Slovan

Dnes – to je jen první kapka. Ty swině nepřestanou rozvracet ČR-mají v rozkaze tu všechno rozvrátit, zničit, vykrást – NEPŘESTANOU !! Budou pokračovat !! Takže dnes-to je jen taková ochutnávka.

Slovan
19. 2. 2024 15:29
Odpovědět  Helena

No já vám nevím, beru průskum ze svého rajónu honidby. Kam lidské oko samej zmetek a pokrytec. Jestli mě čtete, tak mušíte vědět že jsem se tuna o tom mockrát zmiňoval. Jedou si svoji lajnu a co se děje okolo je vůbec nezajímá, já jsem se uzavřel do sebe a sporadicky komunikuji. Tupý bezmyšlenkový hovada, sobecký. Hamty hamty, ať mám více než tamti. Třeba, nedavno spor sousedů, že jejich mladej přijel z odpolední a skorodědka nademnou to prý vzbudilo. To jsou žabomyší spory co? Tak se otočím, čapnu vedle tchoře a chrápu dál, né? 🤣 Nebo si cvaknout trochu rumu, jestli už se bojí zvířátek. 😊 Tak jen k té vaší ochutnávce nedávám moc šance.

Pavel z Moravy
19. 2. 2024 17:51
Odpovědět  Slovan

Jo, přesně tak, je to tady poje.baná křižovatka. S tímto lidským tvorem co žije v té naší kolonii je konec. No jo, už ve starověku říkal Epikuros – Musíš li žít v davu, stáhni se do sebe. Těch myslících, trochu důstojných a nechamtivých je tady málo. Jo a také je pravda, že se ta většina před jakýmsi vypatlanými a sebestřednými grázly stále hrbí, jako by byli lejnem, jak správně podotýká Joe. Já nevím, to jsou všichni tak zesra.ní z autorit? Jeden chlapík nám kdysi se ženou říkal, že jeho máti stále tvrdí – narodil jsi se pod stolem, pod stolem zhebneš. Nu a co tady s takovým uvažováním chceš dělat. Ti se nikdy nevzepřou, to jsem již vzdal. Tak se měj, dej si dvandu, UH ovoce a buď v klidu, stejně s tím již houno uděláme.

Slovan
19. 2. 2024 18:47
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ještě jednou čau, tovíš že jsem polil jazyk. Ale to mi kamaráde nemůžeš opravit ten “průzkum”? ta moje češtin, to je hrůza. Ale zase mám dobré srdce, holky mě to říkají. Ale ty hezčí jdou po penězích a ty já nemám. Hele víš ty vůbec proč je všude tolik hezkých holek?

Joe Arp
19. 2. 2024 19:03
Odpovědět  Slovan

Povím ti za něj, protože si polil jazyk, tak to bylo vždy.

Slovan
19. 2. 2024 19:20
Odpovědět  Joe Arp

Nerozumím, co bylo vždy, se omlouvám.

Slovan
20. 2. 2024 08:01
Odpovědět  Slovan

Ráno moudřejší večera, teď už jsem pochopil. 🤦‍♂️

Pravdomluvny
19. 2. 2024 16:39
Odpovědět  Helena

Přesně tak,viz.ptačí chřipka a lýkožrout na Šumavě.

Pravdomluvny
19. 2. 2024 16:37
Odpovědět  Joe Arp

Bohužel, máte pravdu

Joe Arp
19. 2. 2024 17:51
Odpovědět  Pravdomluvny

Mysleli to zemědělci dobře – dopadlo to jako vždycky! Ani nemuseli nasazovat moc provokatérů. Chlubil se v telce fízl: “traktoři zastavily provoz u Muzea, tak jsme jim pohrozili sebráním ŘP na půlrok a bylo po blokádě”! Divadlo komedie hadr, dnes Strakovka chlastá do rána.

Slovan
20. 2. 2024 08:03
Odpovědět  Joe Arp

😊 😊 😊 😊

Boomer
20. 2. 2024 08:16
Odpovědět  Joe Arp

.. no, snad už tady někomu docvakne, proč jsem před několika dny psal o novelizované učebnici pro autoškoly a doporučoval její studium všem, co mají řidičák. A hlavně ta zmínka o přesunu některých přestupků z blokového postihu do správního řízení i s patřičným navýšením bodového i finančního postihu.

A naši zemědělci, stejně jako dříve ti němečtí nebo francouzští, nebojovali o nic jiného než o další dotační podpory z peněz vytahaných z kapes svých spoluobčanů, ale to jsem taky napsal už dřív, že? Ale kdo by bral vážně nějakého Boomera, vesnického troubu, že jo?

Tak čau, revolucionáři… :o)))))))))))

Joe Arp
20. 2. 2024 10:46
Odpovědět  Boomer

…inu, hlavně udělali chybu, že u toho Muz. zastavili, souběžná jízda ve všech pruzích je ve městě povolena a na magistrále u Hl.n. denně běžná, měli jet krokem dokola, a fízl by utřel. Anebo otevřít haubnu a oprava. Nemáš chudáku vytahanou kapsu hlavně od Černochový? Tak čau vesnickej troubo…:o))))))))

Boomer
20. 2. 2024 11:39
Odpovědět  Joe Arp

.. no a právě proto by řidiči měli znát ustanovení Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Holt zemědělci jsou zvyklí s traktorem jen tak halabala po sousedsku a potom ve městě udělají školáckou chybu.

Tak čau, šofiku…

20. 2. 2024 15:11
Odpovědět  Boomer

Jak můžu brát Boomera vážně, když plácá kraviny? Kdyby si aspoň poslech za co naši zemědělci bojují! Tak především proti grýndýlu – to bylo hlavní moto. Co se týká dotací, tak byjsou pro jejich zrušení – ale v celém eurosajuzu a nejlépe celosvětově – ale když už je to jak je, tak aspon stejné pro všechny země!
https://www.youtube.com/watch?v=X9qSfAI96vI
Někdy jste fajn chlap a někdy z vás padaj takový hovadiny, že mi nad tím zůstavá rozum stát, zda jste to vůbec vy. Vlastně hovadiny by mi nevadily, těch taky placama vypotím habakuk, ale vy lžete!
Pasujete se tu do pozice vesničana, ale myšlení se vám v některých oblastech zaseklo v pozici paneláckého lepšolida – navíc tak zacyklilo, že si ani nezjistíte, o co skutečně jde! Nebo nezacyklilo a dobře víte o co jste?

Boomer
20. 2. 2024 15:27

..pokud jde o dotace, jsem nikoli pro jejich zrušení, ale přímo jejich zakázání a to pod trestem bičování.
Narodil jsem se na vesnici, umřu na vesnici, vy panelákovej lepšolide.. a těch asi třicet let života ve městě do 20 tisíc člověků pro mě bylo jen noclehování a lepší pozice pro vzdělání potomstva.. a i tam mi říkali Rančer.
Kecy nějakejch velkopodnikatelů v zemědělství a pseudoodborníků, jakým je třeba Vidlák, neberu vážně, kdyby jim idioti v Bruselu nezavřeli kohoutky od plynu z Východu, green deal by jim byl šumafuk, zacáloval by to zase jen konzument.

Od lidí, co se v hnoji hrabou po generace(i z vlastního příbuzenstva..), toho vím o sedlačení dost.

A v hospodě bych ti za takové obviňování dal po čuni, voni jeden starší mechaniku, co neví kde má Mi-4 nádrže na stlačený vzduch pro brzdy…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
20. 2. 2024 21:26
Odpovědět  Boomer

Vidláka mám v pýýči a vůbec první jsem tu proti němu startoval já, když agitoval pro PRO – to byla panečku ouroda mínusů a jeduflusů – a vy to víte. Ne každý velkopodnikatel je šmejd a neodborník – a Jandejsek je odborník par excellence a je mi u pr-dele že velkopdnikatel. Mimochodem, pro vaše ignorantství a zacyklenost ani nevíte, že co se týká zákazu dotací, zcela se s velkopodnikatelem Jandejskem shodnete – být to na něm, zakázal by je. Vlastně se s jeho názory shodnete téměř ve všem – ale pro vás je holt velkopodnikatel a proto fuj fuj a poplivat.. A to, že o té shodě názorů nevíte, stejně jako to, že nevíte o čem především byla ta traktordemoška a přesto jste si pustil hubu na špacír, jen stvrzuje namyšlené ignorantství vašeho přefouklého ega.

Dal po čuni? Hahaha! Možná jo – možná ne. A to se jako chceš prát proto, že jsi namachrovanej ignorant a plácáš kraviny? A dál? Budeš mě zvát na souboj při měsíčku jako Pavla? A že jsem po víc jak padesáti letech většinu o MI-4 zapomněl? To je tvůj argument k věci? No, když je ti i tento slabomyslný způsob argumentace bezmozků vlastní, pak ti k tomu nemám víc co říct a hupni mi na cara, voni jeden vesnickej kapitálisto.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
21. 2. 2024 11:56

..kecy, kecy, kecy, a skutek utek, páč ty bys sice mohl, ale nechce se ti, tvoje známá písnička.
Včera jsem byl panelákista, a dneska jsi ze mě udělal vesnického kapitalistu. Na kterém sídlišti bydlíš, že nemáš kam postavit udírnu, ty odborníku na zemědělství?
Nežer tolik toho Pjakina, ztrácíš tím schopnost vlastního posouzení situace a nevíš, co jsi sesmolil předvčírem…
Až se probereš, nakoukni třeba do registru SZIF, kolik dotačních titulů má za ráfkem ten tvůj nepřítel dotací a kolik mu to hodilo v součtu jenom za posledních 5 let. Já vím, dá to práci, mohl bys to při troše snahy udělat, ale asi se ti nebude chtít, že… ale potěším tě, už to za tebe udělali jiní a jsou toho miliardy.

Joe Arp
21. 2. 2024 13:04
Odpovědět  Boomer

Víš Suchoprde, zřekl jsem se reakcí na tebe, ale člověk míní, Pánbů…., znáš to! Teď ses zařadil přesně mezi ty vládní paznehty, “kolik mu to hodilo, odpůrci jednomu”! Mezi tebou a Jakešem (ta holka Zagorka, kolik brala), je rozdíl jen v tom, že on to nemusel gůůůglit.

Boomer
21. 2. 2024 14:42
Odpovědět  Joe Arp

..no jo, Joe, já chápu, že MČB potřebuje mít nějakou ikonu, takže když už vůdce Rajchl davy netáhne, zbožňují davy Jandejska. Kolik už jich bylo za poslední tři roky? Kde jsou byvší miláčkové davů?
A kdo na jejich místo, kdo zvedne jich štít, ptám se spolu s Bezručem…?
;o)))))))

Joe Arp
21. 2. 2024 16:19
Odpovědět  Boomer

Těžko reagovat, nevím co je MBČ (pokus se mi to prosím odpustit, sám jsem si nadělil dnes půst a tvrdé lože). Jinak ocením, když zkoukneš na Protiproudu Hájka dvě poslední videjka, Matěj Gregor a Jandejsek. Věnuj cca 2h svého drahně drahocenného času, dozvíš se možná co nevíš (a toho je sakra málo, ne), pak přijď s vyhodnocením a můžeme se sobě navzájem, dál pošklebovat.

Boomer
21. 2. 2024 16:30
Odpovědět  Joe Arp

..Joe, Malý Český Blbec, to je člověk, který utváří svůj názor na základě toho, co se mu hodí do jeho mozaiky, bez ohledu na validitu někým sdělovaných pravd. Asi tě zklamu, ale tvoji nabídku edukace s díky odmítám a nadále setrvám ve svých bludech. Čas ukáže.. tak jako ukázal v případě Rajchla, že.

Ale kdo by bral vážně nějakého Boomera, hloupého venkovana, vařícího jen z vlastních zdrojů..

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
21. 2. 2024 17:13
Odpovědět  Boomer

Jak myslíš, vař z čeho chceš, určitě si s tím vystačíš, skromnost šlechtí. Jsi šťastný při pohledu do zrcadla a rozhled máš jak ajfelovka, víme tu všichni a fandíme! Rajchl mě nezajímá. Možná, že o post ikony jsi měl zájem, při zakládání ODS u vás v Kuličkový Lhotě ty, ale nějak se nezadařilo, neztrácej naději…;o))))))) čeká tě post VČB

Boomer
21. 2. 2024 17:19
Odpovědět  Joe Arp

.. no jak myslíš, šofiku…

Joe Arp
21. 2. 2024 18:35
Odpovědět  Boomer

…inu myslím a myslel jsem naivně, že i ty. Když jsi statečně poflusal Jandejska a “jeho dotace”, myslel jsem, že tě bude zajímat jeho vyjádření k věci. ..tak pa bulíčku…

Slovan
21. 2. 2024 19:53
Odpovědět  Joe Arp

Bude pršet!! 😥😥😥🤦‍♂️

Joe Arp
21. 2. 2024 20:29
Odpovědět  Slovan

Hej Slované řekl bych, že už leje, ale máme emerické jaderné deštníky, tak houno zle!

Jura S
19. 2. 2024 11:32
Ohodnotit příspěvek :
     

Vyjebaná EU fašistická administrativa –
žena dnes strávila na 1. STK 2 HODINY !!! najeto 14 tis km, garážováno, prostě funglovka, HYBRID !!! Prohlíželi to, fotili z dvaceti stran….

Pijack
19. 2. 2024 11:53
Odpovědět  Jura S

Vstoupili jsme do období, kdy nám vládnou prokazatelní debiIové. Do seznamu Bruselských vší jsem zařadil Vondru, Zdechovského, Výborný a Fiala. Další se dnes ještě ozvou na ČT 🙂

Joe Arp
19. 2. 2024 17:52
Odpovědět  Pijack

Kup si tlustej blok.

Gales
19. 2. 2024 13:45
Odpovědět  Jura S

Bandité na STKáčkách si hrají na velké pány. Kdejakej hňup mezi nimi si leští svoje ego na bezbranných motoristech.Občas by jim nevadilo kdyby dostali přes rypák.

Boomer
19. 2. 2024 14:18
Odpovědět  Gales

..ze strany techniků to není leštění ega, prostě jenom tlačí na majitele vozidel, aby postupovali tak, jak jsem uvedl výše v doporučení pro nick Jura S.
Při dobré organizaci si přijdou měsíčně na pěkný peníz…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
19. 2. 2024 17:18
Odpovědět  Boomer

No jéje. Proto si raději připlatím a nechám svoje mechaniky, aby mi to zařídili – velké zákazníky si ani STKčka nechtějí rozházet, kdežto jako jednotlivkyně jsem pěkně zakukala. A od té doby, jak říkám – jedině autodílna.

EvaK
19. 2. 2024 17:55
Odpovědět  Gales

Syn STK zákazníkům dělá, má to jako vedlejší příjem. Má už technickou kontrolu zmáknutou, je mechanik a zákazníkovi doveze auto na STK a nechá ho tam. Oni si to tam už udělají, auto dají bokem a on ho odpoledne když jede z práce vyzvedne. Do práce a z práce jezdí vlakem, výjde ho to levněji, než by jezdil autem.
Dříve jezdil do Kopřivnice, ale tam STK před lety vyhořela a od té doby jezdí do Frenštátu.
Technici na STK dělají to co se po nich vyžaduje, nevím jak kde jinde, ale tady v okolí si nikdo nehraje na velké pány.

Boomer
19. 2. 2024 14:14
Odpovědět  Jura S

.. podívejte, funguje je to asi takhle: musíte si najít mechanika, který vám bude dělat pravidelný servis – oleje, filtry, přezouvání a měsíc před termínem si u něj prostě dojednáte “přípravu a předvedení vozidla k STK”. V určený den mu předáte vozidlo, klíče a doklady a tentýž den vám to zase vrátí s papírem z STK, budete to mít dražší o cca.1000Kč, ale bez problémů.. mechanik a jeho “smluvní technik” se podělí 500/500 a vy máte klid…

A vsadím svoje milované motorkářské boty, že většina techniků má nějaké svoje smluvní mechaniky dodavatele, a ne jednoho!

Markýza
19. 2. 2024 17:19
Odpovědět  Boomer

Vy jste nějaký drahý, na té Hané – já připlácím těm mým 600. I když pravda….kdoví, jak to bude letos.

Joe Arp
19. 2. 2024 17:53
Odpovědět  Markýza

Hlásím korupci!!

Boomer
19. 2. 2024 18:47
Odpovědět  Markýza

.. no já mám termín v dubnu, tak to vždycky spojíme s jarní prohlídkou a výměnou kol, na letní, bez STK to je za 375 Kč(hodina práce..), šup s máňou na zvedák, obhlídneme tumiče, brzdy, silentbloky, kde co začíná rezivět nebo dokonce nedejbože korodovat! a pak řešíme po STK.
A jen tak pro formu se ptám mechanika, co povidali pantáta technik.. minule prej.. “doóóbrý, nedávat z domu, je to držák!”

Markýza
19. 2. 2024 19:13
Odpovědět  Boomer

Tak to se vám nasbírá, já mám technickou naopak na podzim.

Boomer
20. 2. 2024 08:18
Odpovědět  Markýza

.. no já ji měl dříve v srpnu, ale cíleně jsem to posunul právě na to jaro, naše vysolená zima je nepřítel techniky a prověřuje tvrdě!!!!

19. 2. 2024 18:52
Odpovědět  Markýza

U nás to vyjde dráž – připlácíme taky litr.

Pijack
19. 2. 2024 11:40
Ohodnotit příspěvek :
     

Ten Výborný snad musí být duševně zmrzačený, když hovořil o tom, že mnozí z organizátorů řeší protesty vlastní politické zájmy. Copak mají zemědělci nějakou politickou stranu, nebo hnutí? Nebo sedí v Posrané sněmovně a Senátu? Pane Bože dej mu po tlamě.

katango
19. 2. 2024 13:11
Odpovědět  Pijack

Co je ještě větší projev duševního mrzáctví je, že tvrdil, že mnozí, ne-li všichni v zemědělství nepracujou a poměry v něm neznaj. Toho museli rodiče zplodit oba v deliriu tremens.

Pijack
19. 2. 2024 14:09
Odpovědět  katango

Tipl bych si, že se vylíhl ze sušeného semene nějakého místního faráře 🙂

Markýza
19. 2. 2024 14:11
Odpovědět  Pijack

A kdo to má být?

Ladislav 💤
19. 2. 2024 14:27
Odpovědět  Markýza

Halík!

katango
19. 2. 2024 15:36
Odpovědět  Ladislav 💤

Tak v tom případě je jeho dědečkem nebo pradědečkem Satan, jelikož Halík je Satanův zplozenec.

Markýza
19. 2. 2024 17:20
Odpovědět  katango

Já myslela, kdo je to ten Výborný! 😀

Joe Arp
19. 2. 2024 17:54
Odpovědět  Markýza

Dopadlo to jak v “tichý poště”, že.

19. 2. 2024 18:54
Odpovědět  Markýza

Kliknu si a vidím, že je to výborný ministr zemědělství, ne?

katango
19. 2. 2024 18:56
Odpovědět  Markýza

Blb na místě ministra zemědělství, vystudovaný snad teolog, bývalý učitel. Prostě kvintesence blbství.

Boomer
19. 2. 2024 14:34
Odpovědět  katango

..to jeho žvástání je účelovou obranou korporátně fašistického uspořádání státu.
Návrh zákona o lobbování lítá vzduchem už od 11.10.2021 a furt se nedokážou dohodnout, jak si to ošéfovat, aby byli krytí.

Dle mého je samotná podstata lobbyingu tak moc za hranou přirozeného práva, že bych lobbisty bez rozpaků házel do Macochy a totéž platí pro dotace, což jsou spojené nádoby….

19. 2. 2024 20:39
Odpovědět  Boomer

Ajajajaj! Zasejc souhlas! Heršvec, ted abych to šel rozchodit.

Boomer
20. 2. 2024 08:21

.. jo, od komplu k lednici a zpátky, že jo?!

Jiří
19. 2. 2024 12:37
Ohodnotit příspěvek :
     

Zbytečně dlouhý článek. Dá se shrnout do jednoduché věty.Používejme mozek . Komunisti správně vedli zemědělskou politiku k soběstačnosti ,kdežto 30let buranů rozvrátilo vše a těch pískovišť a báboviček je i na demokracii neúnosně.

Ladislav 💤
19. 2. 2024 14:27
Odpovědět  Jiří

👍👍🇨🇿

katango
19. 2. 2024 15:37
Odpovědět  Jiří

No, při používání mozku není těžké číst dlouhé články. Problém s čtením dlouhých článků bývá, pokud mozek nepoužíváte.

19. 2. 2024 21:42
Odpovědět  katango

Hm… Přelétnu článek a orientuji se o co jde rychločtením za chvilku, ale potom se musím k některým pasážím vrátit a obracet kameny. Převčírem jsem takhle proletěl stostránkový text o Putinovi a několikastránkový o Medveděvovi, no a ted obracím šutříky – ne v některých pasážích, ale stránku po stránce, info po info – a pídím se, co pod nima a za nima a tak vůbec. No a to už dělám na pokračování, ne v tahu, protože si nechci přepálit synapse. Kecám. Prostě si mozek provětrám a po čase, až na to mám zas náladu, třeba až další den, startuju na další část
Tím chci říct, že do toho obracení šutříků musím zapojit loudavé vědomé myšlení – zatímco k prolétnutí textu jsem si vystačil s instinktivním, podvědomým, “plazím” turbomyšlením -, což mě stojí několkanásobně víc času, páč si často musím to či ono ověřovat, zda pán nekecá, a pokud kecá, tak proč. Tedy aspon takhle si to pro sebe vysvětluji – že prastaré “plazí” podvědomí sice zpracovává info fofrem, ale na obracení šutrů a pídění nestači. Jen upozorní na skřípavá místa, ale pak už musí nastoupit mladas – druhotně získaná, svrchovaně lidská část myšlení, kterou se lišíme od ostatních bytostí, s celou svou loudavou parádou.

katango
20. 2. 2024 00:48

Momentálně jsem neměla na mysli rychločtení, ostatně s vámi souhlasím, dělám to taky tak. Myslela jsem, že se člověk na přečtení dlouhého článku musí dost soustředit. Ať už ho čtete rychle nebo pomalu.

20. 2. 2024 01:26
Odpovědět  katango

Ufff… Tak to mi odlehlo. Už jsem se obával, že jsem za á bl-bej, a za bé, že mě za ty laický představy o dvourychlostním myšlení co pandoktorka psychiatrička rozcupujete.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
20. 2. 2024 08:29

..tady se přidám, složitější a obsáhlejší texty potřebují zaležet, vracet se ke gordickým uzlům, prověřovat odbočky k jiným zdrojům informací, další souvislosti, a potom přijde znenadání záblesk, a skládá se to samo do mozaiky jako když bičem práská…
Akorát že většina lidí neuvyklých takové práci s informacemi už je tou dobou jinde, už kalupem šrotují čerstvější “hotovky” a jenom se diví.. o čem to ten pitomec mluví?!!! ;o))))

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
20. 2. 2024 15:24
Odpovědět  Boomer

Jenom škoda, že jste si nedal tu práci s informacemi a hledáním souvislosti s traktordemoškou, byste věděl o co v ní jde.

Boomer
20. 2. 2024 17:19

.. každý máme svoje zdroje, každý si tím pádem myslíme svoje. Já ze svých životních zkušeností vím, že nikdo si nepálí prsty jenom pro jiné. Akorát tady si skupinka naivů myslí, že někdo jiný bude pořádat protestní akce pro naplnění jejich vizí návratu “socialistického blahobytu”.

Už se proberte, geronti od narození…

20. 2. 2024 21:37
Odpovědět  Boomer

A on si to snad někdo myslí? To jako vážně?

Boomer
21. 2. 2024 12:00

..projdi si zpětně zdejší diskusi, máš jich tu jak naseto, naivků co si myslí že zemědělci položí nějakou vládu kdekoli ve světě. Ti si vždycky jenom vydyndají víc dotací..
Už se prober…

Frank
19. 2. 2024 16:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Tohle by si měl přečíst jen černoprdelnický idiot, který je teolog a zcela nepochopitelně zastává funkci ministra zemědělství a o zemědělství neví téměř vůbec nic. A o zmetkovi Vondrovi ani nemá cenu moc psát. Je to jen křivák a zmetek. Nemá jen uslintanou křivou hubu, ale i charakter a lze pochopit, proč STB proti takové šmejdy pronásledovala.

pedro
19. 2. 2024 17:09
Odpovědět  Frank

Vondra rozvracel s havlem tuto zemi za tuzex a nicnedělání! Dnes slouží a vrací dluhy pro USA.

Boomer
19. 2. 2024 18:53
Ohodnotit příspěvek :
     

..joó, stran té traktorové revolty mám jen tolik: stát berlínská zeď v Praze, tak stojí dodnes…

Administrátor
P.A.Semi
19. 2. 2024 23:56
Ohodnotit příspěvek :
     

K tomu poznámka, že 150 Ha je pořádně velký lán, nebo spíš spousta polí, to jedna rodina neobdělá…
(Ovšem u nás na malém městě má celkem velké zemědělské družstvo 1700 Ha… https://www.zeoslomnice.cz/o-nas/ )
100 Ha je kilometr čtvereční…

(Viz v článku – “EU, kde dvě třetiny zemědělců obdělávají méně než pět hektarů” … Pět nebo deset hektarů jedna rodina obdělá a prodej produkce by ji spolehlivě uživil…)

πα½

Administrátor
P.A.Semi
20. 2. 2024 00:22
Odpovědět  P.A.Semi

Ohledně elektromobility – na celém světě ani zdaleka není dost Lithia a dalších surovin (kovy vzácných zemin), aby to nahradilo všechna auta, baterie s životností třeba 10 let… (na světě je prý cca 1.5 miliardy osobních aut, nepočítají nákladní…)
Ale za těch 10 let by byly potřeba nové baterie… Je to naprostá fikce, zejména se současnou technologií Lithiových baterií…

Navíc těžba a výroba, ať už solárních panelů nebo elektroaut, jsou prý značně neekologické…

https://papundits.wordpress.com/2022/12/21/net-zero-the-pursuit-of-the-impossible/

A ohledně údajného ložiska Lithia u Cínovce – je to prý velmi slabá ruda a prakticky se nevyplatí těžit, a ekologická zátěž z takové těžby je prý dost enormní…

πα½

Administrátor
P.A.Semi
20. 2. 2024 00:29
Odpovědět  P.A.Semi

Ohledně věty “V Bulharsku například i proti konkurenci levnějších dovozů, které plynou z oblastí zasažených válečným konfliktem mezi Ukrajinou a Ruskem.” – to podobně jako ČT jaksi zatajuje, že protesty proti Ukrajinským dovozům jsou zásadním tématem protestů i ve Francii a v Polsku a na Slovensku a jinde…

(ostatně i dnes na Malostranském náměstí to bylo vidět na některých transparentech…)

πα½

Boomer
20. 2. 2024 08:58
Odpovědět  P.A.Semi

pro: P.A.Semi; 19. 2. 2024 23:56

.. P.A.Semi, tady jste vedle jak ta jedle, dobře znám rodinu, ve které 100 ha polností obdělává otec s jedním synem, matka jim po svém zaměstnání dělá účetnictví a papírovou agendu, další syn po svém zaměstnání šmejdí v dotačních titulech. Mají kvalitní techniku, jsou zaměření hlavně na rostlinnou výrobu a k tomu menší objem živočišné. A nevynechají jedinou šanci na jakoukoli dotaci, od podzemních nádrží na dešťovou vodu po fotovoltaiku na střechách svých budov, cokoli co může přinést peníze. Poníci pro děti, včely, prodej ze dvora.. ale nejsou sedření jako burlaci na Volze, ještě mají čas na vysedávání na posedech ve vlastní honitbě.

Další rodinné hospodářství co znám, už jede na cca.700 ha, tam pracuje celá rodina, včetně studujícího potomstva, technologie ještě o kategorii vyšší, živočišná i rostlinná výroba, bioplynka, vlastní silo, sklízecí mašiny s GPS, letecké ošetření, porosty kontrolují drony, mají i vlastní letiště a v hangáru Cessnu 172. A každý rok přikoupí nějaký ten hektar, jak mi říkal otec rodu.. to už je investice pro vnuky.

Ale budiž to sedlákům přáno, umí udělat z ho*en jídlo, zbytek společnosti to umí jen naopak…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
20. 2. 2024 09:35
Odpovědět  Boomer

BOO, byl jste včera na demonstracích!???? Já ano.Od Těšína po Malostranské nám. Tak, prosím, nežvante!
Nejde o to , o čem vy tu blábolíte, ale o nerovnosti těch o kterých píšetech a těch , kteří se jim smějí za hranicemi. Ostatně i ti budou 22.02. v pozoru a protestovat. U nás,, 3 svazy” pouze sambolický protest. Na včerejší demontracich se nepodílely! Nikde to není pouze ,, symbolicky” pouze u nás. Včerejší demonstrace sabotovaly. Proč ne, když předseda Agrální komory jezdí s Fialou na jeho spanilé jízdy

Boomer
20. 2. 2024 15:58
Odpovědět  Standa

.. já o demonstracích nic nepsal, brečíte na špatném hrobě…

PENNYS
20. 2. 2024 14:33
Ohodnotit příspěvek :
     

Od společnosti Rohlik.cz
JSEM NIKDY NEKOUPIL A NEKOUPÍM ” ANIJEDEN SUCHÉJ ROKLÍK”