blog

𝗥𝘂𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗱 𝗢𝗿𝗱𝗻𝘂𝗻𝗴. 𝗞𝗹𝗶𝗱 𝗮 𝗿̌𝗮́𝗱

𝗥𝘂𝗵𝗲 𝘂𝗻𝗱 𝗢𝗿𝗱𝗻𝘂𝗻𝗴. 𝗞𝗹𝗶𝗱 𝗮 𝗿̌𝗮́𝗱
autor: Martin Davídek

Pozoruji ve videu rozzuřené a zfanatizované davy, pronásledující Andreje Babiše na mítinku v Jablonci. Je pár dní před rozhodující prezidentskou volbou. Dav křičí, aby odešel. Zabraňují mu setkání s voliči. Babiš se jen usměje a zakroutí hlavou. Zástupem pochodují lidé, přesvědčení, že Andrej Babiš představuje zlo.

Do jisté míry se jim nedivím. Média líčí Babiše přes deset let, systematicky, jako oligarchu, ohrožení demokracie, dotačního podvodníka. Traviče Bečvy. Estébáka. Únosce vlastního syna.

Moc médií je obrovská. Řídíme se jimi. Média mají ve společnosti určující roli pro vytváření názoru. Problém je, že dnešní česká média poskytují jen zúžený pohled na realitu. Záměrně.

Je to špatně.

Vezmu vás dnes do zákulisí jedné z kauz.

O níž, samozřejmě, většina lidí vůbec netuší. Hlavně, mladí lidé. Jak zjišťuji.

𝗥𝗼𝘇𝗺𝗲̌𝗿 𝘀𝘃𝗶𝗻𝘀𝘁𝘃𝗮

Mám před sebou už 14 dní dvě zprávy. Hovoří se v nich o pronásledování a záměrné manipulaci syna Andreje Babiše mladšího. Velmi významnými lidmi. Lidmi, kteří jsou denně na obrazovce. Lidmi, kteří vytváří veřejné mínění.

Těmto lidem se postupně podařilo zmanipulovat syna Andreje Babiše proti vlastnímu otci. 𝗡𝗲𝗯𝘂𝗱𝘂 𝗷𝗲 𝗷𝗺𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁. Opovrhuji jimi.

Nestojí mi za jméno. Pojmenuji věc jako obecný princip.

Protože na této kauze můžeme dobře pochopit, jak vlastně funguje česká politická a mediální scéna.

Jak ukázalo dění během soudního přelíčení a odborným posudkem bylo doloženo, faktem je, že Andrej Babiš ml. má, bohužel pro něj, zdravotní, psychické problémy. Je mi to líto a samozřejmě, nemyslím si, že je vhodné veřejně reflektovat potíže, s nimiž se musí vypořádávat. Věřím, že se mu jeho obtíže podaří zvládnout a přeji mu ze srdce a upřímně, aby se mu dobře dařilo.

𝗞 𝗰̌𝗲𝗺𝘂 𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗲𝗹𝘇𝗲 𝗺𝗹𝗰̌𝗲𝘁.

V obou zprávách se hovoří o zapojení externí novinářky a aktivistky, která získala kontakt na Andreje Babiše ml. Tato žena jej přesvědčila, že jeho psychická diagnóza je vymyšlená. Novinářka, poté, co si získala důvěru Andreje Babiše ml., pak pokračovala v manipulaci, na jejímž konci bylo, že Andrej Babiš ml. uvěřil, že za jeho obtíže může výhradně jeho otec.

Paní přesvědčila syna, že Babiš, vlastní otec, jej manipuluje a ovládá. Přes farmaka, ošetřovatele, psychology.

Pro lidi, kteří jsou, obecně, ve složitější osobní psychické situaci může být takové vysvětlení vodítkem.

Není neobvyklé, že lidé, kteří se octnou v různých potížích, hledají vysvětlení svých potíží a stavu jinde, než v realistickém hodnocení situace.

Andrej Babiš ml. paní uvěřil.

Novinářka a aktivistka se po léta věnovala velmi obtížným případům extradikce. Záchraně lidí z ruských kriminálů. Její přesvědčení a prožitky jí postavilo do nekompromisně protiruského postoje. Což, vzhledem k jejímu životu se snažím pochopit.

Sama si spojila Babiše s Ruskem .. což je jednoduše účinně veřejně živená nepravda.

Paní si promítla své vlastní zkušenosti s nenávistí k Babišovi.

Kritický odstup od věcí je klíčem k novinářské praxi. I novinářské etice. Bohužel, ne vždy to platí.

Aktivismem pak lze napáchat větší škody, než když jednáte a mluvíte pouze pravdu.

Co následovalo? Paní Babiše mladšího propojila se zdejším významným „novinářem“. Tvrdým ortodoxním odpůrcem a programovým hanobitelem Babiše. Forum 24.

Jak ukazují e-maily, i on, podobně, jako zmíněná aktivistka, posílil v Babišovi ml. přesvědčení, že jeho diagnóza je manipulací. Novinář se k věci postavil pragmaticky. Možnost „prodat“ příběh Andreje Babiše ml. jako odpůrce vlastního otce je silná kauza. Kritický odstup by byl zde nanejvýš na místě. Ale rozhodl se pro vyvolání veřejné aféry. I když věděl a znal zákulisí celé akce.

Od „novináře“ vedla cesta k dalším kontaktům. K nepříliš bystrému politikovi, europoslanci za lidovce, který v e-mailech bezděky také potvrdil Babišovi ml. jeho přesvědčení, že jeho diagnóza je falešná. Významnému režiséru a dokumentaristovi. Známému, excentrickému starostovi pražské čtvrti. Psychologům, kteří diagnostikovali Babiše mladšího na základě konferenčních pohovorů. Až ke zdejšímu kazašskému orákulu, paní, která diagnostikovala diagnózu prezidenta Zemana na základě zhlédnutí televizního pořadu. Zapojit se do dění neodolal ani bývalý nejlepší ministr financí přilehlého vesmíru. A další lidé.

Tito se zasloužili o to, aby psychická manipulace syna Adreje Babiše byla využita v kampani proti Andreji Babišovi. K ovlivnění výsledků důležitých voleb.

Ke cti zmíněného novináře platí, že nakonec hlavní aktérku odmítl.

Vyjádření Andreje Babiše ml. posloužila i ke znovuotevření kauzy Čapího hnízda. Právě, na základě veřejných vyjádření Andreje Babiše ml. byl dán podnět v rovině „nových skutečností“.

Zatímco výroky Andreje Babiše mladšího se staly na okamžik hlavními zprávami dne, stejně jako inscenované dramatické střety, v nichž se utkal Babiš ml. se svým otcem, nešťastným a jen tiše přihlížejícím, když na něj během předvolebního mítinku křičí jeho vlastní, zmanipulovaný kluk, v zákulisí probíhal čilá aktivita, e-maily, organizace.

A potlesk a uznání ze strany těchto lidí pro Babiše ml., kdykoliv napadl svého otce, nebo narušil jeho kampaň. Eventy jako v Břeclavi, fotkami, divokými prohlášeními..

Lidé to nevidí.

Neumí si představit rozsah zla, jemuž je Andrej Babiš a jeho rodina neustále vystaven. A proč vlastně?

Protože je jen politický konkurent těchto lidí?

Víte. Já se k té kauze vrátím až po volbách. Nebudu součástí světa, která z podobných věcí utká volební vítězství. Takhle to nesmí fungovat. Mají rozhodovat schopnosti a ne svinstvo.

Na věci mě zaráží, že o téhle kauze novináři vědí. Znají aktéry, vědí, co se stalo. Mají tutéž zprávu k dispozici.

Když bychom vzali obecný princip, princip záměny.. Co by se dělo, kdyby nějaký aktér napadl podobným způsobem dítě jakéhokoliv jiného kandidáta..? Kdyby se zjistilo, že dětmi politiků, premiéra, kandidáta na prezidenta, někdo manipuluje podobně odporným způsobem?

Ohradil bych se proti tomu stejně. I kdyby se to dělo paní Nerudové, panu Fialovi, nebo panu Rakušanovi. Nebo samotnému novináři. Je to nepřípustné.

Zaráží mě, že novináři, kteří z žijí z prefabrikovaných kauz celou dekádu, nyní mlčí.

Za jiných okolností že by z takové kauzy udělali desetileté peklo. Kdyby se takto choval někdo z lidí, které považují za „nedemokraty“, spustili by hon, na jehož konci by bylo oprávněné odsouzení.

A donutili by především politika, nebo politiky, kteří se na takové kauze podíleli, k okamžitému odstoupení.

Ale neděje se nic.

Zprávu o situaci přinesly jen nezávislé Parlamentní listy. A pořad ABJ Jany Bobošíkové.

Co je na tom také divné? Dva z hlavních prezidentských kandidátů, paní Nerudová i generál Pavel si přišli podat ruku s jedním z protagonistů této kauzy. S cynickým, agresivním starostou pražské obce, který se do aktivit výrazně zapojil. Myslím, že právě fotka s těmito lidmi je výraznou skvrnou na pověsti jak paní Nerudové, tak i generála Pavla.

Líbání prstenu zde, opravdu, není na místě.

𝗡𝗲𝗻𝗶́ 𝘁𝗼 𝗽𝗼𝗽𝗿𝘃𝗲́, 𝗸𝗱𝘆 𝗹𝘇̌𝗼𝘂. 𝗗𝗲̌𝗷𝗲 𝘀𝗲 𝘁𝗮𝗸 𝗽𝗼 𝗰𝗲𝗹𝗲́ 𝗿𝗼𝗸𝘆

Mluvím s mladými lidmi. Často se je v diskuzích snažím vyprovokovat k reakci, která, uprostřed vypjaté výměny, vysvětlí, čemu vlastně věří. A jsem překvapený. Neuvěřitelná spousta lidí žije v rovině novinových headlinů. Nečtou dál. Nezajímají se o jádro a podstatu probíhajících procesů ve společnosti. Nemají na to čas, chuť nebo energii.

Navíc, představa, že o Babišovi se takhle silně lže by pro ně znamenala otřes.

Když ale opět, ve stručnosti rozeberu všechny klíčové protibabišovské kampaně, zjistíte, že s veřejností bylo a je systematicky manipulováno. A lidé, kteří to dělají, si ani v nejmenším nejsou schopni připustit, že spáchali na společnosti zlo. Já jsem jednoznačně pro to, aby média velmi tvrdě a nekompromisně hlídala politiky. Aby ty špatné, zneužívající svěřenou moc a postavení k vlastnímu obohacení, nebo prosazování protidemokratických pořádků tvrdě a nekompromisně stíhala. O tom nemůže být řeči. Ale není prostě možné, aby média deset let lhala systematicky o Babišovi a neexistovala proti tomu obrana.

𝗟𝘇̌𝗶𝘃𝗲́ 𝗸𝗮𝘂𝘇𝘆, 𝘇𝗻𝗼𝘃𝘂, 𝘇𝗻𝗼𝘃𝘂 𝗮 𝘇𝗻𝗼𝘃𝘂

Všichni jsme byli účastni téhle reality. Ale. Podívejme se konečně pozorně na 𝘃𝘆́𝘀𝗹𝗲𝗱𝗸𝘆 všech babišovských kauz. Děkuji. Když si dáte ten čas, pochopíte, že žijeme ve lži. A že to musí skončit.

Důvod, proč o tom opakovaně píšu.

𝗞𝗮𝘂𝘇𝗮 𝘇𝗮𝘃𝗹𝗲𝗰̌𝗲𝗻𝗶́ 𝗕𝗮𝗯𝗶𝘀̌𝗼𝘃𝗮 𝘀𝘆𝗻𝗮 𝗻𝗮 𝗞𝗿𝘆𝗺 byla halasně ohlášenou událostí. Policie, která věc vyšetřovala, ale 19.1.2022, věc odložila. Proč? Protože to byla jednoduše lež. Lež, kterou vyprovokovala „dramatická reportáž“ redaktorů Seznamu, Slonkové a Kubíka. Která posloužila jako argument pro demonstrace, pořádaných Milionem chvilek. Posloužila pro tirády veřejnoprávní televize, Seznamu, Forum 24, HN, ČT 24 a desítek dalších médií. Politici dnešní vládní sestavy, Jurečka, Fiala, Pekarová, Rakušan hystericky požadovali a také prosadili hlasování o nedůvěře vládě. Na vysledování Babiše ml. se podílel britský BellingCat. Tedy „nestranná investigativní britská agentura“, která se v kauze angažovala geolokačním vyhledáváním Babišova syna Andreje.

𝗞𝗮𝘂𝘇𝗮 𝗼𝘁𝗿𝗮𝘃𝘆 𝗕𝗲𝗰̌𝘃𝘆 v níž hrál hlavní roli Deník Referendum. Na podzim 2020 došlo k únikům kyanidů do Bečvy. Případ vyšetřovala Česká inspekce životního prostředí a později kauzu převzali kriminalisté ze Zlínského kraje.

Deník Referendum obvinil DEZU. DEZA patří do koncertu Agrofert. Poté se okamžitě rozjel obvyklý kolotoč. “Investigativní reportáž“ deníku Referendum nastartovala politiky. Lidé jako Pekarová, Gazdík, Jurečka odjeli na Moravu „vyšetřovat“ únik kyanidů. Zřídila se parlamentní komise. Faktem, od počátku zřejmým bylo, že nebezpečné odpady má v gesci firma Energoaqua, provozující v areálu čistírnu odpadních vod. Z firem v areálu produkuje odpad s obsahem kyanidů jediná firma, LISS. Ale to nikoho z politiků nezajímalo. Zajímalo je spojení DEZA – Agrofert – Babiš – Otrava Bečvy. Mem.

Policie nakonec obvinila odpovědného pracovníka firmy Energoaqua.

Výsledkům „parlamentního vyšetřování“ Pekarové, Jurečky a Gazdíka se doslova vysmála Česká inspekce životního prostředí. Ve své zprávě ČIŽP řekl jasně, že politici vydali záměrně tendenční zprávu a byli vedeni výhradně politickými motivy. Tedy, lhali. Vám.

𝗘𝘀𝘁𝗲́𝗯𝗮́𝗸

Dosud neuzavřená kauza STB slouží jako buldozer ve vztahu k veřejnosti od počátku. Myslím si, že 90% lidí v této zemi je díky vytrvalé mediální masáži přesvědčeno, že Babiš podepsal spolupráci s STB.

Kde je vada na kráse? V jednoduché věci. Chybí podpis na vázacím aktu. Prostě neexistuje.

Kdyby existoval, bylo by jasno. Badatelé a historici dokladují ze svazků, že Babiš byl u STB registrován.

Je to pravda, kterou nikdo nezpochybňuje. Faktem je, že byl, stejně jako desítky jiných obchodníků, kteří pracovali v socialistickém podniku zahraničního obchodu, opakovaně kontaktován STB. Byla to obvyklá režimní praxe. STB hlídala lidi, kteří jezdili za hranice. Snažila je se vytěžovat. Někteří se upsali, jiní ne. Mezi obchodníky se dobře vědělo, kdo spolupracuje. Potvrdili mi to, lidé, kteří pracovali na PZO.

Babiš po revoluci zažaloval, podobně, jako stovky jiných lidí, kteří byli vedeni v evidenci STB, slovenský Ústav národní paměti. Stovky lidí před ním se domohly výmazu. Praxe skončila až se samotným Babišem. Proč? Babiš 3x vyhrál soud o výmaz. Před soudem v jeho prospěch svědčili přímo důstojníci STB, kteří na něj vedli registr. Slovenský soud jejich výpověď odmítl jako nevěrohodnou. Nakonec Ústavní soud SR rozhodl, že ÚPN nebude možné dál žalovat. Tím pádem se Babiš nemůže domoci výmazu. Obrátil se na Evropský soud pro lidská práva. Ten jeho podání, k nemalé radosti zdejších odpůrců odmítl. Kauza tak bude pokračovat. A že skončí podobně, jako většina Babišovských kauz.

𝗖̌𝗮𝗽𝗶́ 𝗵𝗻𝗶́𝘇𝗱𝗼

Kauza, která se táhne třináct a možná až patnáct let. Podezření na účelové čerpání evropské dotace určené výhradně pro malé nebo středně velké podnikatele skončilo rozhodnutím soudu NEVINEN, 9. ledna 2023.

Rozhodnutím soudu, který nepravomocně rozhodl o nevině jak Andreje Babiše, tak i Jany Nagyové.

Která díky této kauze byla poškozena ve své volební kampani. Namísto ní vyhrál s argumentací, že Nagyová je obviněna v trestním řízení, dnešní senátor Vystrčil.

Farma Čapí hnízdo, určená veřejnosti, je dobročinně koncipovaný projekt, určený veřejnosti a rodinám. Projekt byl po léta vláčen médii. Pochopitelně, jako ukázka prohnilosti Babišova podnikání.

Pravdou ale je, že kauza měla jiný smyl. Sloužila jako nátlak na Babiše. Opakovaně vrcholila s termíny klíčových voleb, nebo zlomových politických situací. Sloužila po celá léta jako argumentační kladivo ve všemožných debatách.

Omluvil se někdo Babišovi, nebo Nagyové? Někdo z těch tisíců novinářů, televizních reportérů, všemožných „investigativců“, komentátorů, dramaturgů a nakonec politiků? Kteří zgusta používali Čapí hnízdo jako základ pro svou lživou a pokřivenou argumentaci? Ne.

𝗣𝗮𝗻𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿𝘀

Předvolební pseudokauza 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗼𝗿𝗮 𝗣𝗮𝗽𝗲𝗿𝘀 novinářky Holcové, spuštěná tři dny před klíčovými parlamentními volbami 2021, vyšuměla, stejně jako předchozí, do prázdna. Na této věci je podivuhodná pouze jedna věc. Holcová slibovala, v termínu před volbami, že zveřejní stovky jmen zdejších oligarchů a podnikatelů, kteří „optimalizují“ své daňové výnosy prostřednictvím off-shore. Kypr, Panama, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, Marshallovy ostrovy.. Nestalo se nic. I když by bylo nesmírně podnětné a zajímavé zjistit, kdo z českých významných podnikatelů systematicky optimalizuje výdělky, které získá v zemi. Kam jsou peníze takto získané. Hodně v té věci naopak ukázala kauza Dozimetr. U níž, probíhá nezávislá investigace a výsledky, které přijdou, budou pro všechny, věřím, opravdu velmi překvapivé.

Výstupem kauzy Pandora Papers tak bylo pouze to, že zamíchala výsledky parlamentních voleb 2021.

𝗖𝗼 𝗹𝗶𝗱𝗲́ 𝗻𝗲𝘃𝗶́?

𝗖𝗼 𝗻𝗮́𝗺 𝘁𝗼 𝗿̌𝗶́𝗸𝗮́?

Kampaně proti Babišovi byly lživé. Média lhala a až soudy, policie a instituce daly Babišovi za pravdu.

Je složité to pochopit. Když jste deset let vystaveni takové manipulaci, člověk přirozeně získá odstup od daného člověka. Když vás deset let budou pomlouvat, lidé od vás dají ruce pryč, i kdyby jste měli nad hlavou svatozář.

Což Babiš není. Je to politik. Náročný, tvrdý na své spolupracovníky. Prosazuje své politické vize vehementně, někdy i ke škodě věci. Během covidu naštval tolik lidí, rouškami, omezováním pohybu, zákazy.. že se na něj oprávněně zlobí.

Ale je to prostě tím, jaký je to člověk. Člověk, který dělá i chyby. Který jde za svým, který se rychle rozhoduje a rychle jedná. Účinně prosazuje. Je to rozdíl proti obvyklé kabinetní, lenivé a pomalé politice. Tento přístup přinesl Babišovi výsledky v byznysu, kdy se mu podařilo během náročných let vybudovat jeden z nejúspěšnějších českých koncernů, zaměstnávajících tři desítky tisíc lidí. Platí v Česku daně. Zaměstnává lidi. Nemá sídla na Kypru a v daňových rájích.

A zároveň postavil politickou konkurenci polistopadovým stranám. Která je úspěšná. A to je jeho skutečná hlavní „vina“.

Myslím si, že všechny tyto kauzy by měly lidem říct jednu věc.

Když lžou o Babišovi, úplně stejně falešné a pokřivené zrcadlo nastavují pro ty, které média aktuálně podporují.

Na vás je, posuzovat věci přesně. Vědět, jak to skutečně je.
fb

sdílet na

44 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
ijn
22. 1. 2023 09:41
Ohodnotit příspěvek :
     

Přátelé,a vše má jednoduchou příčinu KORUPCE vjedců !!!
0. Vjedci dostávají peníze za zprávy a studie i koncepce, z nichž je 90% absolutně bezcenných, naopak často zavádějící ke zkáze civilizace a ŽP, např. lesa + VH + ztrátu OP atd.. Vjedci chtějí granty a prachy!!!
1. Stav ŽP, které ponecháme zničit např. parazity vzrostlé lesy zejména v naší zeměpisné šířce neopadávavé jehličnany, a snížíme nasávání horizontálních srážek na kontinenty, přerušíme velký koloběh vody, dojde k vysychání rozsáhlých území a nakonec nedostatek potravin i vysoké ceny sníží reprodukci obyvatel kolektivního Západu. Vjedci neví čím to je ???
2.K tomu cíli přispějí také koncepce výroby elektřiny pouze z volatilních OZE a posílíme “naději” hladomoru pěstováním elektřiny na orné půdě a je vymalováno. Ekonomové Vjedci neznají příčiny???
3.Přidáme krizi zdravotnictví a zase korupce bílé mafie a několikrát opakovaná covidová pandemie s vynuceným očkováním dosáhne významného omezení natality a reprodukce homosapiens. Vjedci bádaj???

ijn
22. 1. 2023 09:41
Odpovědět  ijn

4.Doplníme rozpoutáním hyperinflace přes uměle vyvolanou energetickou krizi nárůstem cen energií až o 500%, které povede k zubožením širokých vrstev obyvatelstva.
5.Rozpoutají se války na mnoha místech planety Země a vyvolá se válečný hladomor, který dosáhne až žádoucí depopulace. Mocní kapitáni planety Země se sejdou v Davosu a “davovští lidé” se domluví i přejí si zatím skrytě (naše eugenické elity) redukční sdílené koncepce .
SRN – Helmuti vedou skupinu všech EU vjedců.

Albi
22. 1. 2023 10:28
Odpovědět  ijn

Nejen “vjedci”, to se může týkat každého, kdo významně zasahuje do společenského dění.
Podstatnou vinu mimo samotného “zadavatele” takových kauz má jednoznačně sedmiá velmoc – tisk (dnes vč. TV a internetu – výraz pochází z doby, kdy tato média ještě neexistovala).
Všimněte se – sedmá velmoc! O skutečnuých schopnostech a možnostech ovlivňovat dění velmocemi typu USA, VB, Německo, Rusko, Čína ….. nikdo nepochybuje, “tisk” je na tom jinak. Slovo a letící šíp nezastavíš. Pomluva má tuhý život a je v podstatě nesmrtelná. Ať si lpomluvu vymyslí neniávistný člověk, nebo všehoschopný politik – “přenosné” médium od autora po “koncového uživatele” – NÁS – je vždycky “tisk”. Toho se obávejme, na ten si dávejme pozor. Velký pozor a berme ho s krajní nedůvěrou.

ijn
22. 1. 2023 10:57
Odpovědět  Albi

Tisk,….toho krmí vjedci a většinou jsou dokonce často personálně propojení, vjedci mají stupnici dle publikací v impaktovaných časopisech a ti hloupější závozníci rozvážečů rohlíku jsou experty v řadě resortů (např. Havel zemědělství)

Albi
22. 1. 2023 12:13
Odpovědět  ijn

Ne, ten krmí politici.
Všimněte si, že “alternativní” vědci (viz Covid) se do médií nedostanou.

Albi
22. 1. 2023 12:20
Odpovědět  Albi

Mimochodem – pomaloučku, polehoučku, pravda od nich začíná lézt sice jak z chlupaté deky, ale přece jen začátek tu je a to z úst nejpovolanějších – přímo samotného Prymuly.
https://youtu.be/uy-ELQryYsQ

Autor
22. 1. 2023 11:02
Odpovědět  ijn

O tom všem se píše v cyklu INTELIGENT JAKO OBĚŤ LATINSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ, což bylo součástí dalšího ćyklu Kdo nenávidí svobodu na Outsidermedia. Vy popisuje stav a tam se postupně odkrývá skutečná příčina tohoto stavu.
Podle mne stojí za to si to přečíst všechno. Opravdu se to snaží postihnout příčiny toho, co se děje v “naší civilizaci”. Prostě doporučuji.
Jsou tam třeba i potíže, co měla s vjedci (jak je jmenujete) Čína, co z toho a proč byly ty velké potíže.
Lék je, ale obtížný a neustálý: odpovědnost za svou práci, odpovědnost za výsledky své práce a to nejen u vjedců.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
22. 1. 2023 11:17
Odpovědět  ijn

ZLATÍ KOMUNISTI.

janle57
22. 1. 2023 11:34
Odpovědět  ijn

Zfanatizované bojůvky ODS a TOP 09 v Jablonci a pokus o likvidaci Babiše,věrná paralela
k oddílům SA v Německu ve 30.letech,vše v zájmu USA a Mr.Sörose,pokud zelený mozek,
který má za cíl nastolit US řád a klid, jak sám prohlašuje,za týden uspěje,budou tyhle bojůvky,
pod ochranou Rakušanovy policie likvidovat nás,kteří podporujeme SPD a ve volbách Babiše,
vítejme do nových časů a radostné budoucnosti v tomhle demokratickém pseudostátě,pak
se taky dočkáme v TV Goebbles24 ve večerních zprávách stručného oznámení,že za sledování
tohoto webu a jemu podobných,byli nepřátelé naší demokracie zastřeleni s celou svou
rodinou.

Gales
23. 1. 2023 19:03
Odpovědět  ijn

Na TV Barrandov proběhl pořad Jaromíra Soukupa o české energetice.Ten to
tedy rozsvítil !!! Rozkryl vazby státního podniku Vysokonapěťové energetické
 soustavy ČR a skutečnost, že se tato část energetické soustavy tajně
oddělila od ČEZu. Tento podnik byl napojen na soukromou firmu OSINEK a
všichni na soukromou banku, kam tekly nekonečné miliardy z veřejných
prostředků. A.protože šlo o soukromou banku, neskládala nikomu žádné účty.
Prsty v tom měli kmotři ODS v čele s Patrikem Aulickým z Ústí nad Labem,
Novákem a Ježkem, všichni z Ústí nad Labem.Napojeni byli další politici z
ČSSD i ODS, včetně Petra Gandaloviče, který je velvyslancem v USA. Zde se
točily miliardy z peněz zákazníků platících nesmyslné ceny za odběr
elektrické energie. Všichni to věděli, včetně politiků a všichni drželi
ústa, protože z toho fantasticky profitovali. Kteří ? No především ti z ODS
a ČSSD ! Ona soukromá banka byla akciovka s akciemi na doručitele, tedy
utajení vlastníci se sídlem na Kypru. Proč tam ? No, aby se dobře kradlo ve
velkém a bez rizika….

Jan1
22. 1. 2023 09:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Babis jim vadi, protoze neco dokazal a bude-li zvolen, bude jim curat do mraveniste jako Zeman, nez ho zlomili. Je nebezpecim pro plany loutkovodicu nasi petidemolice a premiera, kteri ukradli diky Rychetskemu volby Babisovi a hnuti ANO.

Kde jsou koreny zidovskeho snazeni k ovladnuti sveta? Pozoruhodny clanek o zidovskych zachrancich sveta (zidovske nadvlady) a jejich metodach:
https://cz24.news/j-kaufman-sabbateani-zionismus-a-novy-svetovy-rad-nwo/

Gales
22. 1. 2023 11:36
Odpovědět  Jan1

Weishaupt se rozhodl začít nový věk Iluminátů 1. května 1776. Nejen že je 1. květen významný satanský svátek, kromě svátku práce, neboli svátku, oslavujícího naše otroctví………. Svátek otroctví. Na tom něco bude.

Jan1
22. 1. 2023 09:48
Pavel K
22. 1. 2023 09:52
Ohodnotit příspěvek :
     

Včera sem někdo dal video s PP, jak na něm říká, že se budeme mušet zapojit vojensky do války s Ruskem. Tak už po majstrýmu letí, že jsou to falešná slovíčka, tedy ehmm falešné video. 🤣🤣🤣🤣🤣

Jan1
22. 1. 2023 09:56
Ohodnotit příspěvek :
     

Ockovaci genocida a jeji vysledky v USA anglicky: narust umrti o 4800 % u ockovanych.
https://www.vaccines.news/2022-12-16-covid-jabs-cause-4800-percent-increase-vax-deaths.html

Pijack
22. 1. 2023 09:59
Ohodnotit příspěvek :
     

Sledovat intelekt voličů lampasáka Pavla je skutečný duševní očistec.
Smíchy se válím po zemi a nestačím zírat, jaké argumenty z nich padají. Rozuměj argumenty. Tak třeba:
Soukup na své TV Barandov: “Generál Pavel je fešák, stojí přímě, vyjadřuje se stručně, má uhlazenou vizáž, Masarykovský knír, působí důstojným dojmem, je mladý bla bla bla. Ovšem tenhle mediální odpad už neřekne, že i když je stručný, že je taky blbý a tupý. On je stručný právě proto, že neví nic a moc toho taky neumí. On je stručný ve svém vyjádření právě proto. Kdyby něco věděl a měl politické zkušenosti, tak by to jistě také citoval.
Další kategorie jsou obstarožní dámy, které při pohledu na toho fešáka tečou blahem – “on je takový fešák. Chlap na kterého se každá ženská ráda podívá 🙂 Tak to jsou ARGUMENTY prosím – fešák 🙂 🙂 🙂
Moje manželka se při pohledu na lampasáka otřepe a řekne jen brrrrrr, o toho seladona bych si neopřela ani kolo. Tak je slizký.
Kardinálním idiotizmem oplývají komentátoři, politologové a povolené osoby hlavních TV stanic – pro ně je generál symbolem vstřícnosti, historické kontinuity, mužství, hrdinství a samé kydy. Málem jsem uronil slzu, jak omlouvají jeho schvalování invaze v roce. 1968. A vůbec jim nevadí, že ten jejich lampasák dokonce vyblekotal, že na Ukrajině opravdu dochází k denacifikaci. V živém rozhovoru vlastně přiznal, že denacifikace probíhá, tedy vyvrací tvrzení mainstreamu. Tohle ovšem vylízaným voličům ani nedocvaklo 🙂

Jan1
22. 1. 2023 10:31
Odpovědět  Pijack

Vstan ohromna zeme a priprav se na boj na zivot a na smrt:
https://www.youtube.com/watch?v=gzjIu7Hnsf0

skeptik
22. 1. 2023 16:32
Odpovědět  Jan1

Rusko opět osvobozuje svět od nacismu a fašismu stejně jako ve II. světové válce.

https://www.youtube.com/watch?v=s2k91RewFjw

Jen hlupák nebo momentálně omezené individuum si může myslet, že Rusko jde vojensky porazit.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
me2d44
22. 1. 2023 12:30
Odpovědět  Pijack

Jen na okraj: Vyškolili ho komunisti jako agenta VKR – odnože STB -zradil. Pak ho pravděpodobně vyškolili v USA – zrazuje. V roce 1968 byl “pomýlený”, v roce 1989 taky. Komunistickou rodinu, z níž pochází, zradil taky. Každý, kdo ho podporuje, by měl vypít panáka sava, aby se vyčistil!

Pavel K
22. 1. 2023 14:33
Odpovědět  me2d44

Tak kolego z PVOS, ten 68 bych mu nevyčítal to mu bylo 7 let. To si hrál s letadélkem jako já. 😂🙋‍♂️

JURA
22. 1. 2023 15:28
Odpovědět  Pavel K

Ale už tehdy létal nad mapou tehdejšího Sovětského svazu a bombardoval , tak by to dnes referoval.

Albi
22. 1. 2023 16:14
Odpovědět  JURA

TEHDY – to je “po vstupiu”, jsme proti SSSR byli téměř všichni – od nejposlednější pomocné síly po komunistické politiky minimmálně do úrovně krajských tajemníků KSČ. I když nejspíš až do politiků vládních.
Jsem pamětnice, mohu místopřísežně prohlásit že poté, co nuceně musela celá vláda odletět do Moskvy, se jím virtuálně posílaly vzkazy: “Jsme s vámi, buďte s námii” (Kdo si tu formulaci vymyslel nevím, ale všichni jsme ji akceptovali.)
A to je něco, o čem dnešní vláda nemůže ani snít,

Markýza
22. 1. 2023 19:36
Odpovědět  Albi

Pamětnice č.2 potvrzuje.

Pavel K
22. 1. 2023 18:20
Odpovědět  JURA

😂 🙋‍♂️ 👍 👍 👍 😂 😂

Boomer
22. 1. 2023 10:06
Ohodnotit příspěvek :
     

.. jakožto prostý venkovan v poctivě odpracované penzi si dělám průzkum volebních preferencí v místním prostředí, především mezi taktéž prostými venkovany v poctivě odpracované penzi. Výsledek? Většinou kouknou do peněženky, jestli jim ještě něco zbylo z toho, co dostali přidáno za Babiše.. a dál už se neptám.

Pijack
22. 1. 2023 10:19
Odpovědět  Boomer

Těchto lidí je naprostá většina. Praha má 10% obyvatelstva, venkov 70%. Zbytek je maloměsto. Matematika je prostá. Otázka je, jestli je ta většina ochotná volit zlo a nebo rezignovaně prohlásí, že se stejně nic nezmění. Tahle apatie se u nás neustále posiluje. Já si nestěžuji, ale se skřípěním zubů jsem jako Brňák donucen volit Babiše. Nikdy bych si to před tím nemyslel. Stydím se.

Boomer
22. 1. 2023 13:25
Odpovědět  Pijack

.. ano, kam jsme se dostali je i naše zásluha. Ale není to především jenom naše zásluha!!

23. 1. 2023 08:47
Odpovědět  Pijack

Jo. To já taky. Se stydím. Akorát že ne za sebe, ale za ty, kteří mě k tomu donutili. Za ty, kteří svými podpisy nepodpořili napřed kandidaturu pana Skály a později svými hlasy kandidáta Baštu – a nejvíce v tomto směru za ty, kteří vedeni “volební matematikou”, od tohoto kroku ostatní vlastence zrazovali -, za “lídry” pidistran kteří pro svá ega nejsou schopni se sjednotit do jednotné vlastenecké fronty, za členy těchto pidistran, že k tomu své “lídry” nedokopali, a v neposlední řadě za Okamuru a jeho upocené politikaření.
Za sebe bych se styděl, kdybych rezignoval. Kdybych si to nějak okecal a prolhanému oportunistovi Burešovi to nehodil.

Boomer
23. 1. 2023 10:07

..volební matematika vychází z podstaty předchozích voleb, ze statistik v jednotlivých obvodech a jejich porovnání s předvolebními průzkumy a odhady. A Bašta opravdu neměl žádnou šanci, bez ohledu na vaše nebo moje přání.
A díky fungování naší politické scény jsou Babiš i Pavel z velké části schopni splnit to, co v kampani slíbili, oproti tomu Bašta by nedokázal splnit nic z toho co slíbil, a neomlouvá ho ani to, že ne tak docela vlastní vinou. Jeho sliby byly prostě mimo současnou realitu.. ideově je totiž stále v dobách svého mládí. To prokázal svým postojem k možnosti vstupu Finska do NATO.

Standa
23. 1. 2023 10:55
Odpovědět  Boomer

Cooo žéééé!
Fašistické Finsko v NATO?
Kdo chápe cíle NATO na Nac. Ukr. to chápe! Já ne!

Boomer
23. 1. 2023 12:33
Odpovědět  Standa

..zachovejte klid, Finsko už se proti Rusku kdysi postavilo, zpočátku se jim i dařilo, ale nakonec to musel všechno vyřešit Mannerheim, který dokázal lavírovat mezi formálním spojenectvím s Hitlerem a reálnou pasivitou na finsko- ruské frontě až do srpna 1944, kdy bylo s Ruskem uzavřeno příměří, přišli sice o hodně území, ale zachovali si suverenitu.. snad si ti u nich ještě někdo pamatuje.
A kdyby snad ne.. on jim to zase možná někdo nějak osvěží.

Jan1
22. 1. 2023 10:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Pro zapadni degeneraty:
https://youtu.be/mHU-LvgYgDY
https://youtu.be/gzjIu7Hnsf0

Boomer
22. 1. 2023 17:14
Odpovědět  Jan1

Воздушно-десантные войска.. „Никто, кроме нас!“
Takhle vypadají jejich veteráni..

KarelDar
22. 1. 2023 10:58
Ohodnotit příspěvek :
     

Moc médií je obrovská. Řídíme se jimi.

Pokud tohle pro někoho platí, tak ho jenom lituji.

Pavel K
22. 1. 2023 14:35
Odpovědět  KarelDar

Nic s tím nenaděláme ale bohužel platí to pro spousty lidí.😥👎

Markýza
22. 1. 2023 19:37
Odpovědět  Pavel K

Pořád ještě. Ale těší mě pomyšlení, že jich přeci jen ubývá – velkou zásluhu na tom má kovid.

Pavel K
23. 1. 2023 07:45
Odpovědět  Markýza

Ještě minulý pátek mi sestřička nabízela píchanec. Říkám ji jestli si dělá srandu po tom všem co toho je všude řečeno co to je za svinstvo. Čuměla jako vrána. Ty peníze.
👎 🤦‍♂️ 🤦‍♂️

Markýza
23. 1. 2023 09:19
Odpovědět  Pavel K

A já myslela, že už s tím přestali. Ale máte pravdu, těch prachů co to stálo a teď to budou muset vyhodit. Jen aby to někde nevylili a pak se tam nevylíhli trifidi :-))

Pavel K
23. 1. 2023 10:32
Odpovědět  Markýza

Prysahám baťku, to byla koneckonců její první starost. Já bych spíše čekal, tak co jak se vám daří atd. Ale já zavelel k protiútoku, ale narazil jsem jako Liška rezavá na vozovou hradbu nesmyslů. Tak jsem přešel na jiné téma a to Rusko a UA. To už bylo nad mé očekávání a ještě horší, tak jí říkám pojdte mi radši natočit to EKGé nebo mě šlehne doopravdy. Nic nechápala, přitom tak šikovná. 😥😋

Standa
23. 1. 2023 10:59
Odpovědět  Pavel K

Zlatí trifidi.
Ti /y tě šlehnou hned.
Jsou životní nebo neživotní

PENNYS
23. 1. 2023 08:56
Odpovědět  KarelDar

ANO máte pravdu víme kdo ji od spacákové revoluce ovládá!!! dávám to sem už vícekrát TO JE JEDINÁ Z MOŽNOSTÍ:
1. uspořádat referendum, „ČechXICHT.
2 Vystoupení z EU, NATO.
3 zrušit zbytečný senát
4. zrušit neziskové organizace Sorose, a podobně
5 zrušit povinné desátky pro Čt , zakázat protistátní noviny Bakala
6 zakázat činnost protilidových stran ODS, Top09 , Stan, Pir?ti, Kdu sl ,svou příležitost si už vybrali!
7 Neutrální stát Česká republika
8 ČÍM VÍCE STRANY, tím více bratříčkování a zlodějen!
9 Zrušte všechny nerentabilní smlouvy
10 Navažte vztahy s Ruskem a všemi spřátelenými státy.
Potom, možná se k volbám rádDOSTAVÍM VOLIT

Radegast
23. 1. 2023 02:38
Ohodnotit příspěvek :
     

Davídek je židovské příjmení z Chazarské říše.

Travič Babiš, který násilně, vyhrožováním, vydíráním přinutil 6 milion Čechů k injekcím, zabil spousty seniorů, kteří již nejsou mezi námi, patří zkonfiskovat, krutě mučit a pak na šibenici.

I všichni politici, úředníci, zdravotníci, kteří se na Babišově očkování podíleli.

Zrůda.

Pavel K
23. 1. 2023 07:47
Odpovědět  Radegast

No co vám mám napsat, že máte pravdu. Ani tu swyni Jourovou není schopen odvolat.