blogpolitika

Zabít Rusko dvakrát. Hrobař Sovětského svazu nastražuje past prostřednictvím mírového plánu Číny

Henry Kissinger, nesmírně úspěšný tvůrce americké zahraniční politiky, oslavil své sté narozeniny klíčovým rozhovorem pro časopis The Economist. Trval téměř osm hodin. Kissinger je chytrý a nebezpečný; chce udělat Rusku to, co kdysi udělal SSSR. Existují náznaky (zejména červnová rezignace náměstkyně amerického ministra zahraničí Wendy Shermanové, která zpackala strategické rozhovory s Ruskem), že se nechová jako zasloužilý “důchodce”. Je mluvčím nové americké strategie. Chce, aby si na něj západní veřejné mínění a jeho politici, kteří jsou zvyklí operovat s otřepanými a nesmyslnými klišé, zvykli. Kissinger, který se již nezdráhá lhát, se snaží zachránit své životní dílo, které jeho nástupci téměř zničili. Pro Rusko se objevila další a vážná hrozba.

Přehodnocení zahraniční politiky USA je z velké části způsobeno kroky Moskvy, včetně SVO. Špatnou zprávou je, že vzhledem k tomu, že značně posílená Čína je daleko mimo dosah Spojených států, jsou Rusové odsouzeni k tomu, aby se stali hlavní mezičlánkovou obětí, pokud se jako země nezměníme. Z koncepčního hlediska se USA opět rozhodly. „Cařihrad“ přišel na to, co a jak.

Vstoupit dvakrát do stejné řeky, aby nakonec – s pomocí Číny! – Rusko dorazili. To je podstata nového kurzu USA, který v rozhovoru pro časopis Rothschild představil tento starý mazaný lišák. Jinak – velká válka mezi Američany a Číňany. Nikdo ji nepotřebuje, ale může začít kvůli Tchaj-wanu, kterého se nemůže vzdát ani Washington, natož Peking. Nebylo by v této situaci lepší zmírnit vzájemné antagonismy, dokud se Čína nedomáhá světové nadvlády a požaduje pouze respektování sebe sama, starým způsobem, který už dávno vyzkoušeli Kissinger a bývalý americký prezident Richard Nixon v době Mao Ce-tunga – na úkor Ruska?

Tato otázka je záludná. Protože Spojené státy již dlouho usilují o světovou nadvládu a Čína s pevným ruským týlem je hlavní překážkou v cestě. Rusko proto bude další na řadě. Ale Kissinger o tom samozřejmě mlčí. Hlavně, jak se říkalo v SSSR, “aby nebyla válka.

Tchaj-wan, Tchaj-wan, Tchaj-wan…

Tady začíná Kissingerův velký rozhovor.

Jsme na cestě k velmocenské konfrontaci. A nejvíc mě znepokojuje, že obě strany se přesvědčily, že ta druhá je strategickým nebezpečím. Mluvíme o strategickém nebezpečí ve světě, kde rozhodnutí každého z nás může rozhodnout o pravděpodobnosti konfliktu. A v takové situaci je přirozené usilovat o technologickou a materiální převahu. Může tak nastat situace, kdy problém přeroste v konfrontaci o vztahy obecně. To je v současné době největší problém. A když máte problém jako Tchaj-wan, kde se ústupky stávají velmi obtížnými, protože se dotýkají základních principů, stává se to ještě nebezpečnější,“ – řekl zkušený americký politik s úzkými vazbami na zákulisní mocenská centra.

Kissinger slovo “Tchaj-wan” neustále vyslovuje jako jakési heslo, synonymum pro třetí světovou válku. Čínská okupace Tchaj-wanu by zničila ostrov a spolu s ním i světovou ekonomiku, což by vedlo ke zpomalení rozvoje Číny, která by se ocitla v pozici vítězů první světové války, neschopných těžit ze svého vítězství, straší.

Ukrajinu, která se v textu rozhovoru objevuje mnohem méně často a o kterou se již vede válka, Kissinger zmiňuje jiným způsobem – jako něco, co by mohlo pomoci vyhnout se velké válce. Protože jádrem napjatého globálního sporu je soupeření USA s Čínou, tedy “skutečným soupeřem”, nikoliv s Ruskem.

Henry Kissinger na setkání s Wang I, bývalým čínským ministrem zahraničí, nyní vedoucím kanceláře Komise pro zahraniční záležitosti Ústředního výboru KS Číny. 2019 Foto: Liu Jie/Xinhua/globallookpress

Slabý článek

Rusko, kterému se zatím nepodařilo dosáhnout rozhodujícího vítězství na Ukrajině, Kissinger zřejmě již nepovažuje za velmoc. Zatímco kdysi ze strachu z naší moci argumentoval proti členství Ukrajiny v NATO, aby se mohla stát mostem mezi Západem a Ruskem, nyní má jiný názor. Jeho postoj se od posledního davoského fóra nezměnil.

V rozhovoru Kissinger potvrdil, že Rusko je slabší, než se myslelo, že Ukrajina je po zuby ozbrojená Západem a je významnou silou. Z této dočasné rovnováhy sil Kissinger – spoléhaje na “úniky informací” v mocenských koridorech v Moskvě – vyvozuje bezostyšný a nepodložený závěr:

„Pokud válka skončí tak, jak pravděpodobně skončí, když Rusko ztratí mnoho ze svých zisků, ale udrží si Sevastopol, můžeme mít nespokojené Rusko, ale také nespokojenou Ukrajinu – jinými slovy, rovnováhu nespokojenosti.“

Z lživého předpokladu (Donbas a pozemní koridor na Krym už Ukrajina nikdy neuvidí, jsou součástí Ruska) dochází k falešným důsledkům. Ukrajina, která se stala “nejvíce ozbrojenou zemí a má nejméně strategicky zkušené vedení v Evropě”, by proto měla být přijata do NATO. A to by prý bylo jak v zájmu Kyjeva a Moskvy, tak i Evropy, a bylo by zárukou proti novým pokusům ukrajinského vedení (které by členství v alianci zbavilo práva samostatně rozhodovat) řešit územní spory s Ruskem vojenskými prostředky.


Příklad zjevné lži

Všechno v tomto rozsudku je lež. Zaprvé, Západ nebude schopen vyzbrojovat Ukrajinu současným tempem, v rozsahu, v jakém to dělá od poloviny loňského léta, zatímco Rusko metodicky likviduje zbraně dodané Ukrajincům většinou ze skladů, které jsou téměř prázdné. Totéž platí pro finanční pomoc Kyjevu.

Za druhé, strategická rozhodnutí na Ukrajině přijímají její západní sponzoři a manipulátoři, především Američané a Britové.

Za třetí, Ukrajina je již de facto členem NATO, pouze bez povinnosti prolévat za něj krev, z čehož mají prospěch jak Evropané, tak Američané.

Za čtvrté, z tohoto důvodu země NATO nemají z formálního členství Ukrajiny žádný prospěch.

Za páté, Rusko z toho nemůže mít žádný prospěch. Západ si s Moskvou, která se obávala členství pobaltských zemí v alianci, už dříve zahrával: ano, extremisté, rusofobové, poloviční nacisté, ale oni rozhodovat nebudou – dokonce to pro vás bude lepší! A co z toho vzešlo? Z rusofobie těchto “vymírajících” se stala rusofobie NATO. V Pobaltí není o nic méně nacismu, totalitních praktik a pronásledování Rusů, naopak.

Za šesté, Kissinger zcela ignoruje možnost, že jednoho dne Ukrajince omrzí umírat hromadně za zájmy Západu – jejich práh bolesti je vysoký, ale ne nekonečný.

A konečně za sedmé: opravdu si Kissinger myslí, že Moskva uvěří, že mu jde o ukrajinské hranice, a nechce poslat Ukrajince spolu s Evropany do války s Ruskem v rámci NATO, aby oslabil a zničil jediného strategického spojence Číny, Rusko a zároveň průmyslovou váhou srovnatelnou s Čínou, ekonomickým konkurentem USA – EU?

Kissinger se Moskvě jednoduše vysmívá, když říká, jaký je nyní rozdíl v tom, že Finsko vstoupilo a Švédsko bude brzy přijato do NATO, zda je Ukrajina ve stejné alianci nebo v EU? Ano, vážné přehmaty Moskvy v SVO a problémy ruské armády udělaly své – ani tak zkušený a mazaný intrikán, jakým je Kissinger, nedokáže skrýt své přezírání. To slovo mimochodem v rozhovoru v souvislosti s Ruskem zaznělo několikrát.


Pilně vtloukali klín

Přitom nad sebou vůbec neztratil kontrolu: jedním z Kissingerových hlavních cílů je ukázat Číňanům, že váš ruský spojenec je slabý, neměli byste na něj příliš spoléhat. Možná bychom mohli zkusit vyjednávat na jeho účet?

.Za tímto účelem Nixonova bývalá pravá ruka a britští novináři pilně vráželi klín mezi Moskvu a Peking. Jaké jsou důsledky toho, že se Rusko promění v „mladšího partnera nebo vazalský stát Číny“? V reakci na to Kissinger uvedl:

„Nikdy jsem se nesetkal s ruským vůdcem, který by měl co říci o Číně. A nepotkal jsem jediného čínského vůdce, který by řekl něco dobrého o Rusku – jedná se s nimi s pohrdáním.“

Tvrdil, že mezi Ruskem a Čínou – “není přirozené spojenectví”, opakoval to několikrát. Podle Kissingera údajně není v dějinách Ruska a Číny jediný vůdce, který by obhajoval zakládání své politiky na vzájemných spojenectvích, úporné mlčení o Stalinovi a Maovi, Putinovi a Si Ťin- pchingovi . A Čína si prý stále nárokuje část ruského území na Dálném východě…

“Mazaný plán” USA.

Tento lhář, s nímž si naši představitelé rádi popovídali, načež odešli do zapomnění, ani nepovažoval za nutné zastírat, že by bylo dobré odtrhnout Rusy od Číňanů (“to musíme mít na mysli”). A vyslovil nejlepší způsob, jak toho dosáhnout – zapojit Čínu do mírotvorby na Ukrajině. A po dosažení míru pustit vyvlastněné Rusko na práh Evropy (návnada pro naše “mírotvorce”), “i když by bylo nemožné – a je to pochopitelné – snadno přimět Východoevropany, aby s něčím takovým souhlasili”. Vždyť tito Východoevropané jsou tak důležití a nezávislí – hegemon je musí přesvědčit!

Kissinger doufá, že čínské mírové operace nějak svazují Rusku ruce na Ukrajině.

„Je důležité omezit Rusko… Čína to dělá částečně proto, že nechce mít konflikt s USA…,“ – řekl. Podle amerického stratéga „Čína může podpořit zachování silné a nezávislé Ukrajiny“. Po vyslovení této směsice „přání“ a pokynů pro Peking Kissinger pokračoval: „Číňané… „mohou souhlasit s Ukrajinou v NATO“. Ale bylo to řečeno samozřejmě pro smlouvání. Dobře, nebudeme na tom důrazně trvat, ale jinak byste nám, Američanům, měli vyjít vstříc, vy, Číňané, na půli cesty!

„Kdybych mluvil s Putinem, řekl bych mu, že je také bezpečnější s Ukrajinou v NATO,“ opakoval americký emisar s úsměvem.

A pak zazněla velmi důležitá věc. Novináři se Kissingera zeptali: mohlo by být toto téma základem pro zmírnění napětí ve vztazích mezi USA a Čínou, diskutoval o tom se svými nástupci? Oni sami se ve Washingtonu setkali s mnoha lidmi, ale ducha americko-čínského sbližování na základě poklonkování Pekingu před “špinavým mírem” Ruska na Ukrajině necítili. Kissinger souhlasil, že dříve takové nálady nebyly, ale “nyní se zdá, že chtějí dialog”. Taková slova může vyslovit pouze emisar úřadujících amerických politiků!


No a co z toho?

Kissinger zkrátka řekl dost na to, abychom mohli dospět k určitým závěrům. V suchém zbytku máme následující: Za prvé, Rusko potřebuje na Ukrajině rozhodné vítězství. Jinak se stane opovrženíhodným a druhořadým ve světových záležitostech. Nebudeme respektováni a nebude se s námi počítat. To není jen otázka důstojnosti a cti, ale bude to stát i hodně finančních prostředků.

Za druhé, čím skromnější budou výsledky mírového úsilí Číny o vyřešení ukrajinské krize, tím silnější bude její přátelství s Ruskem, které Peking nepotřebuje o nic méně než Moskva. Za třetí, Západ je a vždy byl “podvodník”, který se upnul na světovou nadvládu. Rusové a Číňané by na to neměli zapomínat. Jeho největší obavou, o níž nevědomky žvanili Kissinger a britští novináři, je, že je třeba si vážit a ochraňovat spojenectví Ruska a Číny.

překlad: Peter 008


https://tsargrad.tv/articles/ubit-rossiju-dvazhdy-mogilshhik-sovetskogo-sojuza-stavit-zapadnju-cherez-mirnyj-plan-kitaja_786669

sdílet na

41 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
sergej
27. 5. 2023 22:45
Ohodnotit příspěvek :
     

Tluče klíny do hlav samoistalujícími proctvími, to působí na školáčky a vytitulované zdebiliriáty ale ne na staré pasty. 🙂

janle57
28. 5. 2023 10:34
Odpovědět  sergej

Co chcete slyšet od Kissingera? Určitě ne to,že s Ruskem a Čínou uzavře dohodu o odstranění
a šíření jaderných zbraní a rozpuštění NATO,tenhle letitý jestřáb patrně zapomněl,že je pryč
doba,kdy v Rusku vládli zaprodanci Gorbačov s Jelcinem a Čína byla se svojí úrovní
v novodobé době kamenné,dnes budou ekonomické podmínky Americe diktovat právě Čína
v zádech s RF,v době,kdy je Hotdogland na pokraji bankrotu,může pavučinou obrostlý
Kissinger tak akorát sklapnout a přibouchnout za sebou víko od rakve.

ijn
27. 5. 2023 23:46
Ohodnotit příspěvek :
     

100letému kmetovi na životě už dlouho nezáleží, a podle toho jedná,……..nezahazovat se s ním,…..nechat jej plkat svá zatuchlá moudra,…….. a jeho poskoky důrazně proškolit až odstranit dořešením Ukrajiny ……..stát zaniká a je pouhým protektorátem RF s jasnou dominancí mírotvůrců RF!!!

Luboš
28. 5. 2023 00:08
Odpovědět  ijn

Zlodědek půjde do kytek a zprávy mu bude dodávat samotný Luciper.

Tibor
30. 5. 2023 17:57
Odpovědět  Luboš

Až sa poručí, v pekle budú hody.

Jaris
28. 5. 2023 02:20
Ohodnotit příspěvek :
     

Takhle nejak si predstavuji satanskeho dabla, jako je ten nesmrtelny Kostej Kissinger. Co ten se nadelal po svete zla, zidak jeden odporny! Nekdy mam pocit, ze to ni neni clovek, ale jakasi nestvura z vesmiru. Doufam, ze uz ten naseptavac zla dlouho strasit nebude, krpatec jeden hnusny.

Pavel
28. 5. 2023 08:51
Odpovědět  Jaris

Však je jich tam víc,Kissinger je ideolog, Sőros to financuje a Rodschilld se svým klanem s voj.průmyslovým komplexem vyzbrojuje. Nic jiného než pořádná ťafka anglosasům a NATO je nezastaví.Tak to bude chtít drtivou porážku “ukrů” a NATO na Ukrajině a za “ušiska” Polákům, Rumunům a Pobaltským republikám. No a u nás a na Slovensku si ten chlév budeme muset vykydat sami!

Pavel z Moravy
28. 5. 2023 09:48
Odpovědět  Pavel

😀.

ZMann
28. 5. 2023 15:36
Odpovědět  Pavel

Přesně tak to je. Tento strouchnivělý pařez plus chazarosatan Sereš to jsou jenom lokajové ještě větších zlosynů Ročíldů a ty jsou zase bílý koně černé šlechty a ta ťafka by byla potřeba jako sůl, třeba v podání vládce moří Poseidona.

Jan Vok
28. 5. 2023 21:05
Odpovědět  Jaris

Zachytil jsem na faceboku, parádně vysvětleno co je to za lidi. Snad to půjde otevřít https://www.facebook.com/jaroslav.marek.1/videos/734374877736617

Vanja
28. 5. 2023 05:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Vida, vida, mazaného žida!

marie
28. 5. 2023 07:42
Ohodnotit příspěvek :
     

Tenhle židáček ma na svědomí tolik mrtvých lidí, zrovna jako Březinský Afganistán, Krvavá Madla Srbsko. Samí evropští židi.

Přemek J
28. 5. 2023 10:09
Odpovědět  marie

Chazaři mají Židy pouze jako svůj pás cudnosti, na to nezapomínejme. Spousta Židů dnes proti těmto chazarským zrůdám protestuje po statisících.

Pavel K
28. 5. 2023 07:50
Ohodnotit příspěvek :
     

Stačí se na něj podívat a člověk nemusí mít velikou představivost co vidí. Ano je to zloduch, přízrak všeho zlého. Až chcípne bude tu čisčí vzduch, jestli to ovšem není sám DEVIL.

Kdo je Satan Ďábel? Existuje skutečně?

Slavek
28. 5. 2023 08:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Ten odporny reptil a zidovsky intrikan se plete. V Helsinkach jeste oklamal Gromyka, ted uz se mu to nepovede. Rusove ho maji precteneho a maji ted jine kapacity v politice jak byli sovetsti geronti.
Rusko neobsadilo Ukrajinu, protoze by bylo slabe, v tom se ten zednar plete. Hlavne nedat se zmast tim, co tenhle Zidak, patrici uz davno do krypty, keca!

Pavel K
28. 5. 2023 10:03
Odpovědět  Slavek

👍 👍 👍
….bylo slabé a RF měla urřitě jasno co bude následovat při SVO, když všude okolo bylo NATO. Kolik tenhle zzmrdd asi spotřeboval toho výtažku z malých dětí. Do pekla s ním.

Aleš
28. 5. 2023 08:38
Ohodnotit příspěvek :
     

USA světový zloděj a vrah c1. Rozpad USA záruka světového míru.

sergej
28. 5. 2023 08:55
Ohodnotit příspěvek :
     

Jsem dám zeditovanou verzi, tam jsem to po sobě nepřečetl. 🙂

Tam ten protiživotný styl úžery aplikovali nejdřív a nebudu to rozebírat protože je to velmi rozsáhlé a smutné téma které principiálně religiozníci nedávají. Ale lidé rádi věří .. a dám jen že potom přijde pár zvířat a přišli “dárečci co si fakticky nevzdělané lemply mamonem stáhne a ti co dává smysl životům dárcům a nositelům životů zcela zdefraudují ziskovci zisků přes mrtvoly. Ale nablikají jim do očí zástupnými zhovadilostmi od gender kdy ty role lidí jsou přirozené a oni je zmotali 123. pohlavími, eko výmysly ziskuchtivých zlotřilých businessmanů a vysaj kromě životních sil a i veškeré prostředky zdeufraudují místo prospěchu všem pro pár rozjívených parchantů typu šwába úžerů za ním s francimóry choutek a vášní z plezíru.

sergej
28. 5. 2023 08:56
Odpovědět  sergej

Musel jsem to dát takhle

Ovšem dnes je to tak horké téma protože lidé jsou vyhoukaní ve skutečnosti nedostatkem času a pozicemi ve skutečnosti otroků kapitálu ale nemylme se, ty na vrcholku ovládl první mamonem zmar devast beznaděj kdy zcela zanedbali základy prosperit společností a výsledky se očividně rýsují již z jejich zcela zkratkovitého jednání blby řešením vyžranovů a vyžranovů kde intelekty byli vydrbané z podstat “memory sajrajty. Ano je to již tak že inteligence ztratila sebereflexe a zdrženlivost a hraje škatule hejbejte se s přehazovánim na jiné /koupené/ taky odborníky a kruh zmarů deufraudacemi čehokoliv uzavírají paraziticky pro úžer sám beze smyslu a nadějí pro zmítané strojky blbů fiktivních přínosů dnes “bubliňáku kapitálu a natvrdo parazitacemi kejklířů.
https://www.badatel.net/chorvatsky-europoslanec-oznacil-svetovu-zdravotnicku-organizaciu-za-teroristicku-organizaciu/#comments

sergej
28. 5. 2023 08:57
Odpovědět  sergej

Dokončení

A k tomuto seriálu se obávám že zásluhou nýmandů “€panů a “světoobčanů může nativně přibýt další díl – funus.
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10362011008-ceske-stoleti/
Tak zas strohý jsem nebyl, no. :yes: ale
https://www.youtube.com/watch?v=C5IJ1uXxywA

Šílenci z Poslední generace | Pravý prostor (pravypros

Pavel z Moravy
28. 5. 2023 09:02
Ohodnotit příspěvek :
     

To jsou ti parchanti co potřebují nahlodávat a našeptávat tato svinstva. Tito všichni pochází z jednoho hnízda neuvěřitelných grázlů. A tito a jemu podobní si po světě vychovali ty mladé lídry, kterými se chlubí Šváb. Těch je teď plná Evropa a chtějí zde zavádět a již zavádějí ty svoje zvrácennosti. Jenom díky vyšumělosti ducha dosti velké části populace se jim to daří. Vychovali si totiž generace k obrazu svému. Snad se potvrdí, že každý začátek má i svůj konec a tito slouhové pana globálního se odporoučí brzy do zapomnění. Jinak je jisté, že by nás tato banda zničila, protože těm na svých lidech absolutně nezáleží. Ti jsou již tak zaprodaní a vydíratelní, že už nemohou couvnout. Jinak jsou to ale zbabělci.

sergej
28. 5. 2023 09:09
Odpovědět  Pavel z Moravy

A kazisvěti. Slovani mají výraz – kostějové.

Slavek
28. 5. 2023 09:08
Ohodnotit příspěvek :
     

Finsko si po vstupu do NATO mne oci a vytahuje kapesnik.
https://cz24.news/sedem-strategickych-krokov-ruska-na-eliminaciu-finska-noveho-clena-nato-priamo-na-ruskej-hranici/

COVID, lzi:
Dalsi lez o ockovani padla. Hrotove proteiny zustavaji v organismu i po dvou letech. Protoze injekce zmeni DNA a bunky pak prodkuji proteiny dal.
https://cz24.news/hruza-u-mrtvych-i-po-dvou-letech-od-aplikace-mrna-injekce-nalezen-spike-protein-a-vakcinacni-mrna/

Lekari zabijeji vic lidi jak rakovina. Ockujici Mengelove jeste budou souzeni.
https://www.badatel.net/nova-sprava-dospela-k-zaveru-ze-lekari-zabijaju-viac-ludi-ako-rakovina/

Slavek
28. 5. 2023 09:13
Ohodnotit příspěvek :
     

Geronti Kissinger, Soros, Schwab musi konzumovat Adrenochrom, jinak by uz byli davno v truhle. Pedofilii proto chteji legalizovat, nez zacnou pachatele soudit!

Gales
28. 5. 2023 09:17
Ohodnotit příspěvek :
     

Tenhle světovej rejpal,dřív než natáhne ráfy,ještě nepochopil že se situace změnila a na amíky každej se.re.Žádnej stát,mimo jeho vazaly,už se nechce nechat drancovat jenom kvůli tomu aby si mohli tisknout nekryté dolárky,a kdyby nestrašili zbraněma,tak jsou už dávno mimo hru.Židáček by se měl raději starat o to aby nebyla válka mezi amíkama a ne o zbytek světa.Ale holt zvyk je železná košile a starého psa novým kouskům nenaučíš.

Pavel z Moravy
28. 5. 2023 09:54
Odpovědět  Gales

Přesně tak, ztratil se v době. Amíci ještě budou skučet jak vepříci, až půjde do tuhého. A naši zaprodanci s nimi.

Pavel K
28. 5. 2023 10:04
Odpovědět  Pavel z Moravy

Myslíš že se toho ještě dočkáme? Hezkou prosluněnou neděli rodině. 🍀🙋‍♂️

Pavel z Moravy
28. 5. 2023 11:35
Odpovědět  Pavel K

Nevím, jestli se toho dožijeme, ale věřím, že těm grázlům bude zvonit hrana. Vesmír je spravedlivý, dostanou to z té strany, odkud to budou nejméně čekat. A soucit si žádný nezaslouží.

Pavel z Moravy
28. 5. 2023 11:47
Odpovědět  Pavel z Moravy

Tak, jak jsi pochodil u těch študýrovaných? Je to na lepší cestě? Ahoj a mějte se fajn.

Pavel K
28. 5. 2023 12:51
Odpovědět  Pavel z Moravy

Jako skoro vždy na renault.

jiří
28. 5. 2023 09:18
Ohodnotit příspěvek :
     

Profesor Staněk: „SVET SA RADIKÁLNE MENÍ! ZMENA PRÍDE SKÔR AKO SI MYSLÍTE!“
https://cz24.news/profesor-stanek-svet-sa-radikalne-meni-zmena-pride-skor-ako-si-myslite-video-sk-46-min/

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Přemek J
28. 5. 2023 10:05
Ohodnotit příspěvek :
     

No Kissinger dobře ví, že mnoho slov jeho představy nezhmotní. Zato neví, že od dob rozpadu SSSR zradou vlastní marxistické vrchnosti se na planetě zemi změnilo základní rozložení sil, a to i těch, které nejsou moc vidět. Takže se žádná válka USA z ČLR, natož s RF konat nebude. Zdroje nestačí ani na umlčení vlastních nespokojených občanů.

sergej
28. 5. 2023 10:29
Odpovědět  Přemek J

To je jen prastará aplikace periodického systému a již mnohokrát aplikovaná, ekonomické války promění v horké. Žádná krize s energiemi a surovinami tady tedy nebyla, je to vyvolané “zájmovci
(hádejte odkud, kým a 3x a ti co jim slouží vás denně debilizují) a nebyl objektivní důvod brát lidi na hůl. Kde si myslíte že jste? Ano myslíte si to většinou správně.

Vaska
28. 5. 2023 10:14
Ohodnotit příspěvek :
     

z trochu jiného soudku – řemeslo se dědí z fotra na parchantě a praparchantě –
https://t.me/to_je_nas_svet/12362

Pavel K
28. 5. 2023 12:54
Odpovědět  Vaska

…..a helemese, co nám to tu vylézá na povrch světla zemského. Všeci udávajú, no né?!!

Frank
28. 5. 2023 10:28
Ohodnotit příspěvek :
     

Koho ten přestárlý žid zajímá?

zuzana
28. 5. 2023 11:12
Ohodnotit příspěvek :
     

Římský klub: Jak se klimatická hysterie využívá k vytvoření globální vlády

https://aktax.cz/rimsky-klub-jak-se-klimaticka-hysterie-vyuziva-k-vytvoreni-globalni-vlady/

jiří
28. 5. 2023 11:25
Ohodnotit příspěvek :
     

Peking poskytne Moskvě “pevnou podporu” v jejích hlavních zájmech.
https://cz24.news/pevna-podpora-na-cem-se-misustin-v-cine-dohodl/

zuzana
28. 5. 2023 12:29
Ohodnotit příspěvek :
     

Saúdové podporují Asada a vysílají USA silný vzkaz

https://aktax.cz/saudove-podporuji-asada-a-vysilaji-usa-silny-vzkaz/

Unter
28. 5. 2023 12:34
Ohodnotit příspěvek :
     

Asi nové zbraně nemají, když už vytáhli sto let starý kanón.

Karel
29. 5. 2023 10:16
Ohodnotit příspěvek :
     

Podobně jakoRychetský, chce twnto senilní děda dokazovat svoji sílu a vliv. A podobně jako Rychetský , i on podělá všechno.