blog

Československo po listopadu 1989 aneb co by bylo, kdyby nebylo…

Jak by vypadalo Československo dnes, kdyby se tzv. „sametová revoluce“ nekonala? Abychom mohli aspoň trochu uspokojivě odpovědět, musíme si nejdříve ujasnit, co lidé  na podzim 1989 chtěli a očekávali.

·       Konec dohledu KSČ nad životem společnosti  čili zrušení vedoucí úlohy strany (v ústavě i v praktickém životě);

·       svobodu slova ve smyslu jak ji známe dnes – především na internetu;

·       možnost volně cestovat;

·       pro některé možnost soukromě podnikat;

·       lepší platové a materiální podmínky;

·       odstranění (stranické) korupce a a kariérismu;

·       celkové zlepšení a “znormálnění“ mezilidských vztahů;

·       „opravdovou“ demokracii včetně referenda a skutečného odvolávání neschopných politiků.

Co lidé nechtěli:

·       návrat ke kapitalismu;

·       rozkrádání státního majetku;

·       nezaměstananost, exekuce a vznik vrstvy chudiny;

·       rozpad Československa;

·       návrat do společenských poměrů před r.1938.

Už při letmém pohledu je zřejmé, že naplnění došly jen první čtyři a půl bodu. Ostatní zůstaly na úrovni zbožných přání. Proč to tak dopadlo, by bylo na další a delší článek. Vraťme se ale k původní myšlence – Československo po listopadu bez Listopadu…

Všechno začalo zvolením M.S. Gorbačova generální tajemníkem ÚV KSSS  11. března 1985. Ten zahájil „reformy – perestojku, glasnosť a uskorenije“ – které vyústily v řadu revolucí v zemích bývalého sovětského bloku a nakonec v rozpad Sovětského svazu. 

Málokdo už dnes ví, že Gorbačov měl protikandidáta – tajemníka ÚV KSSS G.V. Romanova, který byl zákulisními machinacemi odstaven. Podívejme se tedy na dějiny světa a Československa optikou Romanovova vítězství. 

Situace ve světě v polovině 80. let nebyla růžová. Napětí mezi SSSR a USA bylo velké a studená válka běžela naplno. Američané se snažili SSSR „uzbrojit“ svým programem „hvězdných válek“ a ekonomicky vyčerpat snížením ceny ropy až ke hranici 10 USD za barel, což byla cena likvidační pro celou světovou ekonomiku. Samy USA stály jen krůček od krachu. 

Romanov měl od „perestrojky“ zcela odlišný, detailně propracovaný plán ekonomického oživení, změny politiky a pokračování vojenské obranné doktríny. Ta jako jediná zůstala i za Gorbačova víceméně nedotčena a jejím výsledkem je po třiceti letech výrazný náskok dnešního Ruska před jeho protivníky v jaderné, raketové, kybernetické i klasické výzbroji armády.

Tím pádem nedošlo k rozpadu SSSR,  k rozšíření NATO a EU do střední a východní Evropy, nekonalo se žádné „arabské jaro“, Jugoslávie zůstala zachována, nedošlo k napadení Iráku, Lybie a Sýrie. 

V ekonomice měl Romanov  v plánu rozběhnout podobný model hospodářství jako Čína. Teng-siao-pchingovy reformy z počátku 80. let začaly brzy přinášet ovoce v podobě rychlého růstu výroby a ekonomických ukazatelů a SSSR se vydal podobnou cestou. Stejný způsob hospodaření byl po prvních pozitivních výsledcích nastartován v Československu a dalších zemích RVHP. Došlo k částečnému povolení soukromého podnikání (v letech 1988 a 89 byly některé kroky realizovány i za „perestrojky“), bylo umožněno živnostenské podnikání pro řemeslníky a v oblasti vybraných služeb, byly zakládány společné podniky se zahraničními firmami a investory. Postupně došlo ke vzniku a nárůstu střední třídy. 

V letech 1989-90 byly uzavřeny smlouvy o bezvízovém styku s řadou západoevropských zemí a lidé začali volně cestovat. Několik desítek tisíc jich sice zůstalo v zahraničí, ale řada z nich se po procitnutí ze svých snů zase vrátila. Na chod ekonomiky to výrazný vliv nemělo. V r. 1993 byla k 75. výročí vzniku samostatného státu přijata nová ústava, která do práva zakotvila některé nové demokratické principy, jako referendum, odvolatelnost politiků a volby vybraných funkcionářů v ekonomické a správní sféře.  Část „disidentů“ se rozešla do nových politických stran, část se rozptýlila v podnikatelské sféře a zbytek upadl v zapomnění. 

V průběhu 30 let došlo k výraznému rozvoji a růstu ekonomiky, vykrystalizovala nová forma samosprávné demokracie a došlo k rozšíření a obnovení řady lidových, kulturních i sportovních tradic, spolků a organizací.

Konečná podoba ekonomiky vypadá takto:

·       Velké státní podniky ve strategických odvětvích.

·       Městské a obecní firmy a organizace, především v oblasti veřejných služeb.

·       Střední a malé podniky (z velké části soukromé) v ostatních (výrobních i nevýrobních) odvětvích.

·       Velké státní statky, velká a střední zemědělská družstva, malé a střední soukromé farmy.

·       Družstva výrobní, obchodní, spotřebitelská, zaměstnanecké firmy.

·       Podnikající soukromé osoby a malé rodinné firmy v širokém spektru výroby a služeb.

Vzdáleně tento model připomíná tzv. „Třetí cestu“ československého ekonoma prof. Oty Šika, který po srpnu 1968 emigroval do Švýcarska. Tam si jeho přednášek všimli Číňané, rozpracovali jeho myšlenky pro jejich místní podmínky a uvedli je do praxe. Výsledek je známý: 40 let ekonomického rozvoje ČLR bez krizí, nezaměstanosti a s dvoucifernými indexy růstu!

Obraz Československa po listopadu bez Listopadu je tedy následující:

·       Demokratický stát uprostřed Evropy s republikovým zřízením, smíšenou ekonomikou, přátelský ke všem, kdo s ním chtějí spolupracovat. 

·       Bezpečnost garantovaná Varšavskou smlouvou, rozšířenou o další země.

·       Člen RVHP, rozšířené o Čínu, další asijské a nejvyspělejší arabské země, průmyslová velmoc ve výrobě technologických celků, na špici v inovacích a nanotechnologiích, s dokonalou dopravní sítí, 80% jadernou energetikou, potravinovou soběstačností, školstvím na vysoké úrovni a světově uznávaným zdravotnictvím. 

·       Turisticky velmi atraktivní země s vynikajícími hostiteli, plná tradic, folklóru a památek. 

·       Naše vlast, na kterou můžeme být hrdí.

Skutečná polistopadová realita? Tu vidíme každý den kolem sebe…

Jaromír Bradávka

sdíletj na

295 Komentáře
nejstarší
nejnovější nejlépe hodnocené
Inline Zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
jmm
17. 11. 2023 08:42

Bylo to MAZÁNÍ MEDU KOLEM HUBY-za jediným cílem…

sergej
17. 11. 2023 10:54
Odpovědět  jmm

Defraudace a je tak dlouho že je to už normální všem co nechcípli na neofeudalismus.

ijn
17. 11. 2023 15:49
Odpovědět  sergej

Východ zachránil KOZA od krachu a chtějí to od nás zopakovat po 335 leteh špagetti v SRN 16,-Kč/500 gramů,……v ČR řetězcích SRN vlastníků i 59,90 = 3,74x více,… prolomené Benešovo dekrety pro dva české politiky V.Havel+K.Schwarzenerg “garantovali” nedoplacení reparací od SRN dnes ve výši cca 14 biliónů Kč v úrovni měny Kč r.2023 přepočteno přes zlatý ekvivalent,…..politici ČR hádají se o miliardy a reparační bilióny (14)

v SRN je bez užitku 14 biliónů Kč k rozvoji ČR i záchraně KOZA !!! Chápe ještě někdo české tupé politiky !? Bude-li prosperovat ČR, lze i KOZA zachránit před krachem!!!!!!!

ijn
17. 11. 2023 16:04
Odpovědět  ijn

SRN nezbourá JE (Jaderné Elektrárny), převede ČR a my máme peníze a SRN neemisní levnou elektřinu,….SRN nemusí deindustrializovat a válčit na Ukrajině i jinde ++ ČR převezme podíly v subjektech SRN podnikajících na našem území,…..tedy ČR si vydělala na reparace od SRN sama svojí českou ekonomikou,….tak jednají SLOVANÉ!!! Jsme mimořádně trpělivá,…!!!!!!

Autor
17. 11. 2023 08:45

Smíšená ekonomika byla i v Jugoslávii a tam to nebyla žádná selanka. Čína se začala raketově “po šikovsku” rozvíjet AŽ tehdy, když si ji vybrali Američané jako zdroj velmi levné pracovní síly a začaly tam přesouvat výrobu. Jinak by šli cestou “jen postupného pomalého vývoje”, mimochodem právě v té době byla Čína v průmyslové krizi – neměla kompetence – znalosti a odborníky – na celou škálu průmyslu. Pak následoval “zbytek” Západu. Ostatně i u nás se praktikuje totéž – tj. výrobky z Číny se vydávají “větším písmem” za naše (jinak dodejte kterýkoliv stát Západu).
Když už, tak skutečná šance byla již koncem šedesátých, počátkem sedmdesátých let, kdy mohl Sovětský svaz díky nejen vojenskému pokroku zcela kontrolovat veškterou činnost Západu a tím u něj “podpořit” tehdejší dokončení krize, kterou Západ tehdy prožíval – viz třeba zákl. informace v cyklu Život a smrt kapitalismu na Outsidermedia od A. Fursova. Plus by se Západ nemohl tomu vůbec tehdy bránit, neměl na to prostředky.
Takže bych nebyl až tak idealisticky nadšený.
No a STBáci – jak je uvedeno v článku, promiňte, to je srovnání hrušek a jablek.Tehdy měli za úkol chránit lidi a dnes? Jednotlivce.

Autor
17. 11. 2023 08:58
Odpovědět  Peter 008

Když už jsem se rozepsal – zase – ono totiž ani nikdy nešlo o to KDO je u moci, ale JAK SI své vybojovaná právě chrání SAMI občané. A z historie jsou známa jen krátká období, kdy se tak dělo a byla povětšinou po světě i u nás zlikvidována nátlakem zvnějšku, tj. podobně jako u nás pracovala západní propaganda i díky příjmu na značné části území západních TV.
Protože to udržení bylo možné, ale to by bolelo. Tím naznačuji, že by se muselo SKUTEČNĚ PRACOVAT A HLAVNĚ PŘITOM MYSLET! A zavést OSOBNÍ PŘÍMOU ODPOVĚDNOST PRO KAŽDÉHO za svou práci! (Ještě jednou – pro všech 15 milionů obyvatel!!)
A když už je tu nepřímo řeč o porážce socialismu, pak si musíme uvědomit, že i Stalin to chápal, že chybí nová socialistická ideologie, chcete-li, politická ekonomie, nezaložená na té západní, a po roce 1945 na tom pracoval spolu s některými dalšími. Jenže vše zastavila jeho smrt a odsunutí za Chruščova “těch hledačů nového modelu”.
Původně měl být nástupcem sovětský politik z Běloruska, ale již v cca polovině 70.tých let za “záhadných” okolností zahynul při autohavárii. Brežněv sám jeho kandidaturu podporoval a pak zůstal u vesla až do své smrti.

Honza 1966
17. 11. 2023 09:22
Odpovědět  Peter 008

Takže i Romanovova teorie byla dle tebe chybná. Ty připoušťíš jenom společnost absolutně stejně smýšlejících jedinců, které nikdy nepožene kupředu touha po vlastním prospěchu. Všichni budou pracovat pro blaho společnosti, jejich osobní blaho nesmí být pro ně ani omylem důležité. KLDR? Násilí je ospravedlnitelné, pokud se jedná o třídní boj, když se kácí les, padají třísky, když bude každý z nás z křemene, bude celý národ z kvádrů, socialisticky pracovat, znamená socialisticky žít. Něco na tyhlencty způsoby?

Honza 1966
17. 11. 2023 09:28
Odpovědět  Honza 1966

Jo a před pár lety, než jim ty bláboly vymazali a zrušily je, psala ta partička kolem Martina Peče(komsomol.cz), že socialismus je pro mnohé, ale ne pro všechny, pro které není je třeba zkrátit na hrdle

Autor
17. 11. 2023 11:17
Odpovědět  Honza 1966

Nevkládejte do mých slov, co tam není. Jen jsem konstatoval.
Musím vás ale zklamat. Pokud zůstane to, co je, čili moc a způsob myšlení anglosasů, a podobné “štuky”, tak se to, co se děje dnes, co se dělo v letech 1933-45, u nás po roce 1989, tak se to bude stále navracet. A svět – ten mimo nás – toho má dost. A bude muset proti tomu bojovat, co z toho vyleze, nikdo neví, ale myšlenky socialismu – sociálně spravedllivé společnosti jsou ve světě mimo nás populární!
Za další to ale neznamená “urtovnilovku”, ale odměňování podle práce a zásluh! Trošku se k tomu blížilo – a mělo to ten směr – za Stalina, tu “vámi kritizovanouu a zřejmě vysmívanou socialsitickou “urovnilovku” zavedl Chruščov! Trockista. Za Stalina v SSSR fungovaly a dobře, především družstva, která vyráběla malosériové, kuové zboží a byla oblíbená.
A navíc se ukazuje ve světele dnešních problémů ve světě a i u nás, že strategické suroviny i průmysl, a i infrastruktura musí zůstat státu. A aby to nemusel platit takový jako vy, musí na to dávat peníze podniky i ty soukromé.
Ale to je i to co jsem psal – odpovědnost a odměnna podle práce a zásluh.

Autor
17. 11. 2023 11:28
Odpovědět  Peter 008

Můj názor o vás je, že jste buď ve strachu o svůj majetek, či vám – podle vás – minulo poškodilo, “uzemnilo” a podle vás nespravedlivě, či jste popadl na propagandu těch, které tady především kritizujeme. Opakuji, pokud se nic podstatného nezmění – v dohledné době se to vrátí znova a možná v mnohem tvrdší formě.
Zloděj a zločinec, což je podstata systému alá anglosasů – má jen jediný cíl – mít všechno to, co máte vy i my a pokud možno bez práce rukama a mozkem.
A MIMOCHODEM, SPOLEČNOST KTERÁ SE NEBRÁNÍ ROZKLADU – HYNE. Co myslíter, že dělají dnes? Brání se zubny nehty, pomlouvají cokoliv jiného než to, co je drží u moci, neustále na nás útočí reklamou, propagandou a nutí vás nás neustále dávat pozor na to, co děláme. Zapomněl jste na Kovid? Zapomínáte na to, co se děje dnes? Kdo neskáče – není s Ukrajinou/Izraelem/není proti Rusku a reklamy jsou součástí propagandy, zvláště velkých firem – korporací (jejich součástí).
Tak jak chcete žít?
Pro sebe a pro svůj okruh?
A nebo jen opro sebe?

Kam se řadíte je plně vaše věc a je mi to plně fu(c)k. Vy si vybíráte sám. Ale je nutno vědět, že se snaží nedat nám tu možnost si vybrat, jako dávám já vám …

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Honza 1966
17. 11. 2023 11:59
Odpovědět  Peter 008

Dobře, nechci Ti ani v nejmenším nařizovat, co si máš myslet atd. A zvlášť bych byl absolutně proti trestu, za Tvoje názory. Nikoho nenabádáš aby šel kroutit krkem opačné straně. Mám taky hromadu výhrad k dnešní době, ale na rozdíl od minulé je můžu beztrestně mít. A to je ten největší rozdíl, mezi řízenou a svobodnou(pro vaši sociální bublinu, skrytě řízenou) společností. Představ si, že bys před čtyřiceti lety dostal za takhle veřejně prezentovanou (tehdy tak maximálně letáky), kritiku polityky tehdy vládnoucí strany. A ještě ten způsob odměňování byl za otců zakladatelů formulován jinak. Každý podle svých možností, “každému podle jeho potřeb”. Pak to bylo, každému dle jeho zásluh, dle množství, kvality a společenské prospěšnosti jeho odvedené práce. A tykej mi, chlapi si nevykají. Taky vidím, že svět jde do kytek, jen se mi příčí tenhle způsob záchrany, je to jen varianta Dolfka, Pinocheta, Lenina, Stalina, Maocetunga, Che, Polpota a Kimů.

Autor
17. 11. 2023 12:54
Odpovědět  Honza 1966

Pak vám (já ne každému netykám po celý život) zbývá prakticky jen to, co je nebo ochlokracie. Pořád máte výběr.
A srovnávat třeba Stalina s Pinochetem, to není “košer”. Mimochodem když už jste sem dal Maa, tak vězte, že to byla TA “kulturní revoluce”, co definitivně zastavila opiové neštěstí Číny kterou získali od Angličanů. Proto také, a nejen proto, zůstal v Číně v úctě. Jak říkají 20-30% procent ne dobré, ale zbytek ….
Musíte také hodnotit jednotlivé osobnosti, když jste je uvedl, také podle doby, ve které žili. To se nedá nikdy posuzovat dnešním okem. Jedině taková znalost pak může něco přinést.

Jo. A to co se děje poslední dobou, to mělo být již po První světové válce. A kdo to tehdy znemožnil? Churchill? Trump?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
17. 11. 2023 16:11
Odpovědět  Peter 008

Petře, když uvážíte, že tomuto synkovi bylo při převratu 23 roků a jak dlouhou dobu po svém vyučení nebo škole pracoval než přišel převrat, tak se musíte jeho názorům usmát i když každý má samozřejmě na svoje názory právo. Z čeho a z jakých životních zkušeností vychází tento chlapec je mi záhadou. Je to přesně stejné, jako když 10 letí chtějí komentovat dění v roce 1968. Nad tím se člověk může pouze pousmát. Kdyby šlo pouze o to, že to okomentují, ale oni to dokonce někteří i tvrdí co se dělo a přitom cvrnkali kuličky do důlku. Někteří takoví asi svým intelektem předstihují i americké 5 a 6 leté děti, které jsou již tak moudré, že mohou jít i na střední.

Honza 1966
17. 11. 2023 16:12
Odpovědět  Peter 008

Takže se nikdy v ničem neshodnem. Asi nejsme stejný živočišný druh. Maoovo běsnění možná ukončilo závislost obyvatel na opiu, ale za jakou cenu? Adolf taky dovedl Německo z poválečné bídy k jakés takés prosperitě, ale za jakou cenu? A o bolševicích se snad ani nemá cenu zmiňovat. Společné je jen: teror, strach, trest, strach, teror, trest, trest, trest,

Boomer
17. 11. 2023 16:25
Odpovědět  Honza 1966

.. jo, akorát ten chudák Pinochet jim vyšel jako lump, anžto nebyl levičák. A přitom byl jediný diktátor, který to nakonec předal dobrovolně… jenže Křesťanským demokratům. A zase chyba, takže Pinochet ne, Stalin ano!!! ;o))))
No a ten diskutující nad vámi použil svůj typický postup.. nejdřív na vás flusne pro váš názor a potom dodá, že máte na svůj názor právo. Vaculík kdysi přišel s termínem přizdisráči, ač ho jako komunistu nemiluji, tohle trefil dokonale…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
17. 11. 2023 17:18
Odpovědět  Boomer

Vím, že narážíte na mne, tak toho nechejte. O tom kdo je přizdisráč by se dalo diskutovat. Vy jeden neomylný a sebestředný človíčku. Mudrujete tady, ale když jsem vám položil jasnou otázku, jak byste řešil dnešní ubohoučký stav země, jak ekonomický tak morální, tak jste neodpověděl. To je s podivem. Tak vyvalte nějaké argumenty co s tím, ať mne to potěší. A ještě jsem se včera ptal, že jsem nezaznamenal z vaší strany jediný tvrdší postoj k tomuto současnému marasmu prováděného našimi jako vůdci. Dacárna bylo to nejtvrdší slovo. Ale jak mohu posoudit z vyjadřování k nám osobám nesouznícím s vašimi teoriemi a idejemi si servítky neberete. Tak v čem je problém, vůdcům se nesmí skřivit ani vlásek na hlavě nebo nedejbože říci hrubší slovo. Fakt by mne zajímalo pro koho pracujete a když nás tak strašně nemusíte, proč se námi asi dle vás takovými nickami zaobíráte. To mi fakt hlava nebere. Já nejsem na školení ani vašem, ani Jo- Fy a dalších. Vy jste dokonalý manipulátor. Tak přeji pěkný večer a zase někdy.

Slovan
17. 11. 2023 18:19
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle trefil jsi to suprově. Zkrátka další Mašín, kdyby nás mohl tak svázat a pak podříznout, nebo zezadu zastřelit. Přesný typ co na diskuzích vyhrožují jak nenávidí komouše a možná jim lezli doprrdeelee, že měli největší spotřebu Indulony na okrese. A tady nám budou rozdávat moudra. Co jsem ti říkal už pár týdnů zpět, co že to muší být za psychopata a ke všemu bude i Despota. Ten je tu od toho to tuna rozzmrrdaat a pohádat se. Ten narcismus je až směšný. Ale se ti divím že s ním diskutuješ. Ještě, Pavle, také nejsem žádný mlaďas a v životě jsem poznal spoustu lidí. Přísahám, když jsem dělal osvč, ale i jindy, tak jsem pracoval pro spoustu MÓÓÓC chytrých lidí, někteří i mezinárodně uznávané kapacity, když to přeženu, tak neuměli zabít hřebík. Ale tenhle tuna? Neexistuje téma, které tě do podrobna rozebere. Divné co? Takže mám obavy, že tu máme co dočinění s fanatikem. Tak to vidím. Zdař.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Pavel z Moravy
17. 11. 2023 18:37
Odpovědět  Slovan

Máš pravdu, fakt jsem asi blázen, že mu odpovídám, ale já mám v sobě zakódováno, že by se mělo vyjít s každým. Na moje trencle slibuji, že již s ním nebudu diskutovat. A ať si uráží, tím více se odhalí jeho charakter.

Slovan
17. 11. 2023 19:10
Odpovědět  Pavel z Moravy

…..že tě to ale trvalo. 🙄🙄🤦‍♂️

Joe Arp
17. 11. 2023 18:56
Odpovědět  Slovan

….inu chlapci, asi jste včera nezaregistrovali své zařazení na black list. Jsme protibožská trojka a té se neodpovídá, ta se okázale ignoruje, tak je to správné, tak to má byt, slovy klasika. Nicméně sleduje nás narcistním okem dravce a přes tým svých krásných, inteligentních spolupracovnic, obluzených šarmem zdravého Diderota( jeho popsání situace v intelektuálním salónu) lehce pošťuchuje. Nenechte si rozhodit sandál od ovčárského Podvemena a rovněž nereagujte. Podvemeno časem nevyžádaně přiskáče, jako na mě. Každý narcis potřebuje střet k upevnění pozice( kopyrajt babi)!

Pavel z Moravy
18. 11. 2023 09:38
Odpovědět  Joe Arp

Pěkné Joe.

EvaK
17. 11. 2023 17:42
Odpovědět  Honza 1966

O jakých bolševicích píšete? Jestli myslíte tu dobu po roce 1917, tak tam byla občanská válka, bratr proti bratrovi, častěji proti sobě šly celé rodiny bratranců.
Stejná válka byla v Řecku ke konci roku 1945 a trvala do roku 1948 nebo 1949 (příbuzní co přežili mluvit nechtěli/jí). Ukončeno bombardováním odbojného severu nápalmem našími současnými kamarády Anglány a Američany. Stopy jsou tam dodnes a mrtvých civilistů do desetitisíců.
Přitom to území nemělo tolik obyvatel jako třeba Československo. Zbytek byl pořečtěn, původní mateřský jazyk byl podobný bulharštině.

A tak jsem před 11 lety hovořila jakžtak makedonsky s tetou a strýcem a oni to překládali svým dětem, které uměly jen řecky, někteří anglicky, ale to zase neumím já.

A my jako Češi by jsme měli držet hubu, bo se v Rusku běžně píše, že to co i vy píšete o bolševicích, zavinily československé legie, že naše vojska rozpoutaly tohle běsnění. Kromě toho i Kolčak nazval naše legie Čechosobaki, o carském zlatě jste snad četl.
Pokud jste opravdu ročník 1966, o 4 roky mladší, nechápu vaší zadubenost.

Joe Arp
17. 11. 2023 18:59
Odpovědět  EvaK

Nech legionáře v klidu spát děvenko, víš o tom úplný hov*no!!!

Slovan
17. 11. 2023 19:14
Odpovědět  Joe Arp

😨 😨 😨 ????

Joe Arp
17. 11. 2023 19:31
Odpovědět  Slovan

Možná jsem jí špatně pochopil, v tom případě se omlouvám, Kolčak nebyl bolševik a byl vydán za průjezd tuším. Jinak Pavle nech si držtičky pro debílky a pokud něco máš tak piš a nebuď inkluz!!

Slovan
17. 11. 2023 20:21
Odpovědět  Joe Arp

Vždyť jsou roztomilý tlamičky. Však je to sranda. Já jsem hravej však víš.

EvaK
17. 11. 2023 20:39
Odpovědět  Joe Arp

A kolik je ti roků dědečku? Když pamatuješ legionáře? Další tlučhuba, který neví co píše.

Joe Arp
17. 11. 2023 21:26
Odpovědět  EvaK

Nejsem mlád, ani vydrzlá kvočna. Děda projel v legiovlaku celou Transibiř. magistrálu, vrátil se až v 1922 po moři, hodně vyprávěl otci a ten mě pičurinko.

P.K.
18. 11. 2023 14:39
Odpovědět  Joe Arp

“Váš děda” je věrohodný zdroj informací jen pro Vás. Z diskuzí je zřejmé, že i na dnešní dobu jsou totálně protichůdné názory dokonce v jedné rodině. Takže jediným zdrojem je víc zdrojů a znalost základní lidské psychologie, a nejen hrdinské pivní řeči.

Joe Arp
18. 11. 2023 15:33
Odpovědět  P.K.

Miluji termín pivní řeči, vaše řeči jsou evidentně po mlíku. Názory na dnešní dobu jsou protichůdné (čerpání dotací a stranická disciplína je svinstvo, že) z evidentních příčin. Ano věrohodný zdroj je člověk, který události prožil a šlo mu u toho “o kejhák”. Zdroj pro někoho je i ČT s její znalostí lidské psychologie vymaštěnců!

Joe Arp
18. 11. 2023 15:37
Odpovědět  Joe Arp

….inu, …no, tady u P.K. mi poněkud bliká červená kontrolka!

Boomer
18. 11. 2023 17:11
Odpovědět  Joe Arp

..zcela výjimečně.. Pepiku, klid, nenechej se vyvést z rovnováhy. Opravdu to nejsem já, pod tím nickem, nebuď inkluzák,ju?.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
18. 11. 2023 19:54
Odpovědět  Boomer

….inu vidíš, jak jsem tě odhadl, když jsem psal “vyděděným”, aby na tebe nereagovali, že přiskáčeš sám, že jako správný narcis potřebuješ nejen pochlebníky. Tak vítej na intelektuální palubě, pošlu ti rozvrh kurzů na téma : Jak přestat být otravný narcis.

Boomer
19. 11. 2023 09:45
Odpovědět  Joe Arp

.. tebe považuji za poněkud chytřejšího z vaší neslavné trojky, ale když chceš být taky inkluzák, jak je libo, klidně si dál plácejte ty svoje teorie o něčí trojjedinosti…pápá Pepiku.

Slovan
19. 11. 2023 12:59
Odpovědět  Joe Arp

No vidíš on tě považuje za chytřejšího, toho by jsi měl považovat. 🤣🤣🤣🤣

Joe Arp
19. 11. 2023 14:47
Odpovědět  Slovan

Níže jsem ti navrhl řešení, jak se dostat u giganta na výsluní, tak se chystej na cestu!

Slovan
19. 11. 2023 13:03
Odpovědět  Joe Arp

Neřeš to, já vím odkud vítr fouká, Motýle jsou přelétavý. 🤣🤣🤣🤣

primak
19. 11. 2023 11:04
Odpovědět  Joe Arp

A co to dokazuje?

Slovan
19. 11. 2023 11:35
Odpovědět  primak

No jestli tu diskuzi čtete, tak byste měl vědět a hlavně vidět co to dokazuje. Jestli to nevidíte, tak to je mi líto. 😊

Joe Arp
19. 11. 2023 11:52
Odpovědět  Slovan

Tak kámo, právě jsem byl ovčárským Podvemenem pasován na prvního v řadě z těch, kdo mu eventuelně smí políbit prsten. V životě jsem neviděl většího sebestřednýho narcise, i Klaus byl vedle něho skromná puťka. Navrhuji, aby jsme ještě s PzM absolvovali kajícnou pouť k jeho soše v rodné vsi, jistě plné velikánů (s debily by přece nežil). Tak si chystej čutoru s pramenitou, boty si neber a prkýnka jo, na poslední 3km po kolenou!

JoFa
19. 11. 2023 15:07
Odpovědět  Joe Arp

Máte tam chybu, ne prsten ale prd.el.
Narcis je tu každý kto má neprimerané množstvo názorov a odporuje značnej časti diskutújúcich, takže tam patrím aj ja.
V skutočnosti je tu množstvo diskutujúcich čo má oveľa viac príspevkov, ale melú to isté dokola, Jardo skúste ten vyšší level diskusie a stanete sa narcisom, no nie svojim pričinením ale označia vás Joe Arpovia.

Joe Arp
19. 11. 2023 16:52
Odpovědět  JoFa

..inu chlapče o líbání gigantovy prd*ele něco víš, zdatně to provozuješ, to prosím tě nevydávej za vlastní názor. “Patrím aj já”, nepatríš nestoupej nepovýšen, zatím zdatná ozvěna ll. tř. a za trest dnes večer koupel bez oblíbené kachničky!!

JoFa
19. 11. 2023 17:08
Odpovědět  Joe Arp

Fakt ste pobavil, veď ste na úrovni Boomra s humorom, ale k tým ženským by ste mohol trochu ubrat, tej Eva K to bolo už trochu moc.
Ale to, že som narcis mi už napísal Pavel zM alebo Slovan, takže už to mám za sebou. mal by ste to svoje mužstvo trochu organizovať, nech nevydávajú povýšenia bez povelu najvyššieho, potom tu z toho máme hatláma-patláma.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Joe Arp
19. 11. 2023 17:24
Odpovědět  JoFa

..no s “humorem” Boompariho se srovnat fakt nechci, jistě jako přítel po boku čteš i to, co se teprve chystá napsat. Třeba esej o tom jak švadleny s nízkým IQ odrovnaly chlapáka, no chucpe! Nebo jak on sám obklopen svou skvadrou inteligentních pohledných hurisek, osobně vybraných ..a další skvosty, nemocný člověk. Paní Evu jse asi blbě pochopil a omluvil se, tak nepřepínej a neřeš: A teď už pomodlit,…..

JoFa
19. 11. 2023 17:37
Odpovědět  Joe Arp

Ste fakt dobrý, tá vaša maska neohrozenosti a istoty, je pevný bod v týchto diskusiach, nechcem to meniť, ale aspoň trochu tej názorovej konkrétnosti a definície problému v témach by som uvítal, nerád diskutujem s Fantomasom, vy ste ho povýšil na viac ako je , pretože všetci sme tu inkognito, no vy ste ukryl aj svoju pravú tvár-názor na konkrétny problém v konkrétnom článku.

Boomer
19. 11. 2023 15:01
Odpovědět  primak

..psáno pro: primak 19. 11. 2023 11:04

.. oni ti milí chlapci trpí totiž takovou fobií.. v okamžiku, kdy na fóru narazí na více diskutujících s podobnými názory, jistěže rozdílnými od těch jejich, nedokáží najít jiné vysvětlení, než že to všechno má na svědomí jediný člověk, píšící pod více nicky. Páč to přece není možný, aby tolik lidí mělo názor jinej než voni…

No nejsou k zulíbání? ;o))))

Joe Arp
19. 11. 2023 15:15
Odpovědět  Boomer

…inu reakce na červenou kontrolku, dedukce Boompariho opět neprůstřelná! Karlík Klauzovič v díle Ovace, str. 811, 3.ods.: masitý útočný (i) tankový klín proříznou o číslo menší kalhotky!

Standa
17. 11. 2023 17:41
Odpovědět  Peter 008

Prominte 008 , že jsem se nahoře vyjádříl poněkud expresivně,ale situace mě jinak nedovolila!

Standa
17. 11. 2023 17:36
Odpovědět  Honza 1966

Já ti vykat nebudu? Neděláku!!Z dílny Rakušanů,tak , co tu škodíš!Vyhrožuješ zde za názory , které se ti momentálně nehodí… vězením…
Právě sis zřejmě přečetl příručku TOP…, že … mohu ti to zde okopírovat! Mám to na serveru. Jsi mimo… jsi hnupíš, měříž 180 cm a jsi šlachovitý, jak jsi se zde vytahoval, že nás nakopeš a namažeš na chleby, , když je nám přez,, padesát “, ale jsi s IQ dešního dne( máme 17.11!).Šlachovitý , ale bbec. To je IQ ,pokud ti to někdo nevysvětlil.
Proboha , jak může nejaký nedělák z MV smíchat Pinocheta s Che?. ? Je to vůl ,( ty) co sedí a za peníze a žvaní! Je mi z tebe špatně. Podíváme se na tvoje I.P:!

Fnek
17. 11. 2023 15:51
Odpovědět  Peter 008

Ano! Odměna pro všechny jako záslužné prospěšné pro společnost! A je jedno jestli záslužné pro managera nebo pro uklizečku! Každý by měl odvádět kvalitní výsledek a ne se účastnit procesu jen pro vlastní prospěch! A v záslužném zohledněny znalosti a celkový výsledek!

Prodost
17. 11. 2023 13:27
Odpovědět  Peter 008

Chruščov – Trockista (kdybychom se drželi vždy původních jmen – Bronštejnista), pro synagogu jménem Solomon Pearlemutter. Trochu si “zapokračuji”: Marxismus – Leninismus by se jmenoval “Mardocheismus – Blankismus”, málokdo ví, že Leninův otec se jmenoval Moises Blank. A tak dále, a tak dále, až k dnešku. Dovolil bych si doporučit “Miroslav Dolejší – Analýza 17. listopadu.” Jó, to se tehdy zdejší, právě zřízené izraelské velvyslanectví chovalo jako vosy, jimž se klackem rýpete v báni. Všichni, celý svět “surfuje” na vlně sionismu a samozřejmě v jeho režii a většinou vůbec netuší, že výsledkem bude, “že to s ním praští o velmi ostrá skaliska”. Jenom drobnost pro vysvětlení: Bible, kniha zjevení, kapitola 2., verš 9.” “Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův! Kapitola 3., verš 9. “Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou….” P.S. “Vo tom to je”. P.P.S. V bibli těch míst, jimž se křesťanští kazatelé vyhýbají jak jen mohou, je víc. Mnohem víc!

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Standa
17. 11. 2023 17:44
Odpovědět  Prodost

Není špatné!

ANTIUKRAJINEC
17. 11. 2023 09:27
Odpovědět  Peter 008

S tou Jugoslávií máte pravdu,ještě bych napsal,že tam bylo i to volné cestování

Honza 1966
17. 11. 2023 09:47
Odpovědět  ANTIUKRAJINEC

Do Jugošky nebylo za socíku volné cestování. I tam musel být schválený “devizový příslib”. Bez něj ti byl pas k ničemu. Volně se v osmdesátkách dalo jezdit jen do NDR, Maďarska, Rumunska a Bulharska. Do SSSR, jen s organizovaným zájezdem, do Polska jen na pozvání. Nevím jak Vietnam, Kuba atd, ale na tehdy nikdo neměl.

Honza 1966
17. 11. 2023 09:49
Odpovědět  Honza 1966

Oprava: na tehdy skoro nikdo soukromě neměl prostředky.

EvaK
17. 11. 2023 17:46
Odpovědět  Honza 1966

Tak jsem o 4 roky starší, ale že bych neměla prostředky, pravda byla jsem jen blbý hnojař jako se říkalo kolchozníkům. Jdu číst další vaše moudra.
Není ročník 66 spíše váš fotr?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
18. 11. 2023 09:25
Odpovědět  EvaK

Řekl “skoro nikdo”. Vždycky se přeci najde někdo, kdo prostředky má.

Pavel z Moravy
20. 11. 2023 10:09
Odpovědět  EvaK

Vy jste živili lidi v naší zemi. V mojí famílii také mnoho lidí dělalo v JZD a byli to pracanti a fajn lidi, kteří dokázali pomoci. Zemědělců si nesmírně vážím, protože jsem jako kluk viděl jak musí makat a nepamatuji si, že by si stěžovali.

P.K.
18. 11. 2023 15:02
Odpovědět  Honza 1966

Kecy, kdo chtěl, prachy si vydělal. Jenže nikdo nechtěl moc dělat: na nájem, jídlo, energie, i na denní pobyt v hospodě to stačilo. A byty chtěli většina jen zadarmo, protože to prostě bylo možné. Plat řidiče-lempla v Jednotě r. 1986 asi 4000Kčs čistého. Dalo se vydělat 7-10 tisíc, ale se službama o víkendech, jenže to se raději (můj případ) chlastalo. Problémem byla motivace něco dělat, proto jste těžko sháněl i řemeslníka (právě v té hospodě).
Od roku 1984 probíhaly reformy, bylo snazší podnikat, u nás v 15ti tisícovém městě vzniklo asi 25 nových hospod, btw, v těch s hudbou (večer) bylo permanentně narváno, fronty u dveří..
Podniky přecházely na samofinancování, vznikaly akciovky, nedávno na ČT dávaly zprávy z té doby. A potom do toho “někdo” hodil r. 1989 vidle…
Lidé chtěli levné západní zboží, (které dnes dovážíme z komunistické Číny), a někteří jezdit za hranice bez omezení. Takže teď máme co jsme chtěli i s vedlejšími následky. A svět se točí dál, relativně i stejně rychle..

Ladislav 💤
17. 11. 2023 09:56
Odpovědět  Honza 1966

Blbost. Do Polska jsme mohli, jen Poláci ne. Jezdil jsem tam od devatenácti na čundr.

Boomer
17. 11. 2023 11:00
Odpovědět  Honza 1966

..drobné doplnění: k devizovému příslibu nebo pozvání do nesocialistických států a SFRJ(Jugoška..) byla ještě nutná tzv. výjezdní doložka, a stávalo se, že i když člověk žádal o obojí, tak dostal jen jedno, čímž byl takříkajíc v řiti, jakoby nedostal nic. případně mu den před odjezdem zazvonili u dveří soudruzi od SNB a odebrali mu cestovní pas s výjezdní doložkou, k tomu jim stačilo pouhé udání někoho závistivého, že máte v úmyslu nevrátit se. Moje osobní zkušenost…

Honza 1966
17. 11. 2023 12:17
Odpovědět  Boomer

Jo výjezdní doložka, na tu jsem zapoměl. Já tenkrát ani o nic takového nežádal, už tehdy mi bylo jasné, že ee. Takže jen Dresden, podívat se na památky(dostal jsem pokutu deset marek za zašlápnutí vajgla startky a pak půlhodiny sbíral jakýkoli odpad na chodnících Pragerstrasse, dobře mi tak, byl jsem hovado). A hlavně Budín a Pešť, Kišstadión, Mtkstadión, Petéfičárnok, atd. Butik Hankypanky, kde jsem nic nekoupil, jen kamarádi trička a ty debilní pyramidové cvočky. Stačil mi můj spacák, šortky a džiska bez rukávů. A forinty jsem radši měnil za Čerešpálinku, Baračpálinku, piva Tuborgh(už tehdy je tam měli), atd. Měl jsem kolem dvaceti a nikdy jsem si odtud nic nepřivezl, jen lístky z koncertů na památku

Honza 1966
17. 11. 2023 12:19
Odpovědět  Honza 1966

A stejně mně párkrát celníci v Štůrově, nebo v Komárně vyslékli skoro do naha

Janaz
17. 11. 2023 11:36
Odpovědět  Honza 1966

On píše o tom, že Juhoslovanski občania mali voľné cestovanie, čítaj s pochopením.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Honza 1966
17. 11. 2023 12:20
Odpovědět  Janaz

Tak to se omlouvám, špatně jsem to pochopil

EvaK
17. 11. 2023 17:52
Odpovědět  Janaz

Přesně tak, proto je poštvali proti sobě, věděli, že se nebudou chtít vzdát toho svého socíku. Byli jsme tam v 90 roce a nechápala jsem tamní televizi, jak ti moderátoři vyvolávali vášně. S nimi to u telky skoro mlátilo, Srbové proti Chorvatům, první blbli Slovinci. Celé to podle Dienstbiera staršího byla německá provokace, pomstili se jim za porážku v 2.WW.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
17. 11. 2023 19:28
Odpovědět  EvaK

.. no, nezbývá mi než konstatovat, že o problematice národnostních, náboženských a vnitropolitických vztahů v bývalé SFRJ víte ještě větší ho*no, než o čemkoli jiném. Vás bych chtěl poznat naživo…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
EvaK
17. 11. 2023 20:43
Odpovědět  Boomer

Moravoslezký kraj, vesnice u Frenštátu. A můj otec má v bývalé republice Jugoslávie Makedonie stále sestru, už ji letos bylo 86 let. Jo dnes se to zase jmenuje Severní Makedonie. To vám asi nic neříká vy znalče poměrů na Balkáně.

Boomer
18. 11. 2023 05:41
Odpovědět  EvaK

..ano, poměry na Balkáně znám velmi dobře. Vy se neorientujete ani v těch našich a soustavně to prokazujete.

ANTIUKRAJINEC
17. 11. 2023 19:38
Odpovědět  Honza 1966

Néé-Jugoslávci mohli volně cestovat-co na psaným textu nechápete???!!😮

sergej
17. 11. 2023 10:58
Odpovědět  Peter 008

Nebyla to selanka pro korporátníky kteří je po geblsovštině s natem vybombili. Tak za tu stopku dostali co proto, takhle kazit zisky úžerům to se přeci nedělá. A kadáfí se zlatým denárem pro afriku ohrozil dokonce svatý holar a jak dopadl.

Editor
17. 11. 2023 14:21
Odpovědět  Peter 008

Smíšená ekonomika byla i v NDR. Zhruba třetina zemědělství, hodně malých obchodů jako pekařství, řeznictví, restaurace. Leta jsem jezdil na Balt a dost jsem procoural i okolí berlínských jezer.

JoFa
17. 11. 2023 08:47

Asi tu máte chybu,Co lidé nechtěli:
·       návrat ke kapitalismu;/ asi ste mysleli socíku/
 Rozkrádání státního majetku;, tak tu si nie som celkom istý, myslím, že to chceli, inak by kuponová privatizácia nebola. Ako náhle sa dostali k majetku, tak ho “výhodne” predali na západ. Jedným slovom rabovačka. S tým rozdelením Československa je to ziež diskutabilné, ale referendum by určite neprešlo.
Tabulka na záver je reálna a pochopí ju asi každý, len či každý pochopí aj prednášku p.Blahynku. Je na čase vytvoriť niečo nové a funkčné, striedať tieto dva systémy je strata času. A preto:
https://www.youtube.com/watch?v=56m4SEgRYgU

Autor
17. 11. 2023 09:16
Odpovědět  JoFa

Nechtěli. Ale byli k tomu domanipulováni. Jen si pročtěte tehdejší tisk nebo si vzpoměňte na tu kampaň. Ostatně ani Havel nesliboval zrušení VÝHOD z dob socialismu a nesliboval žádný tvrdý kapitalismus, de facto sliboval jinou cestu podobnou té “Šikově”. Ostatně kdo byl drzý a nabral si úvěry a věděl, že bude porakticky jen likvidovat podniky, ten to podporoval ze všech sil.
A to rozdělení bylo prosazeno de facto zvenčí, protože to zanmenalo snížení politického vlivu státu. A Československo mělo ve světě skutečně velký zvuk v politice! Třeba Polsko se tak nedělilo, protože tehdy ještě nikdo, ani Němci, nemohl myslet na to, aby se původně německá území vrátila Německu. A kromě SSSR vlastně už nikde k dělení nedošlo. Jen využili těch, kdo si chtěl “šáhnout na moc”. A ve dvou státech je přece více příležitostí si “podhrabat” pod sebe než v jednom. Prooto i našli Angličané při opouštění svých kolonií dostatek lidí, aby mohly původní státy rozdělit a postavit je proti sobě.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
17. 11. 2023 09:18
Odpovědět  JoFa

Jedni hovorili, my lid a druhí my sme demmokracia a obaja vás len využivali pre svoju moc, ktorú ste im neboli schopní vziať, majdan spravil západ a zneužil ľud a rozklad zase západ a zneužil všetky vlády po rozdelení, Takže ak si chcete už konečne vládnuť, tak nato máte čas do volieb, ak totiž nezvolíte správne, bude sa sopel ťahať ďalej ako u nás, iba sa bude volať hlien.

ANTIUKRAJINEC
17. 11. 2023 09:28
Odpovědět  JoFa

Kapitalismus v té době opravdu nikdo nechtěl a nikdo po něm nevolal-všichni chtěli “socializmus s lidskou tváří”-a nejvíc po něm řval jeden nejmenovaný zrzavý ožrala

Boomer
17. 11. 2023 09:51
Odpovědět  ANTIUKRAJINEC

.. ale ho*no, milostivá! Kapitalismus chtěli mnozí, povětšinou ti, kteří o něm měli dostatek informací, aby mohli hodnotit rozdíly, ale byli umlčováni, byli odsouváni mimo dění. Dav jenom opakoval to, co mu bylo nakrákáno z tribun, na kterých převažovali právě příznivci socialismu s lidskou tváří, kteří měli za sebou už jednu prohru v tomto směru, ta prohra jim přinesla osobní problémy, které však byly nicotné proti tomu, co postihlo celou zemi na desítky let. Nepoučitelní…
A dav se dnes opět diví a nechápe.

Janaz
17. 11. 2023 11:41
Odpovědět  Boomer

Nedristaj, skoro nikto tu nechcel nejaký kapitalizmus, evidentne si práve ty bol medzi tými, ktorí si už brúsili zuby na majetok národa.

Boomer
17. 11. 2023 12:07
Odpovědět  Janaz

.. a co si představujete pod kvantifikací “skoro nikto”? Skoro nikto u vás doma, skoro nikto z vašich susedov, skoro nikto z občanov ČSSR? A koľkých z nich ste sa dotazovala? Lebo inakšie si môžem celkom oprávnene myslieť, že drístate vy…

Honza 1966
17. 11. 2023 12:31
Odpovědět  Boomer

Podívej se na to s klidem, tenhleten Janaz mele prázdnou slámu, sice z ní nic nenamele, ale mele. Ale on na nic jiného nemá, nezasil, nesklidil, nevymlátil a teď jen mele, hajzli majetní, nič mi nenechali.

Boomer
17. 11. 2023 13:08
Odpovědět  Honza 1966

.. ten Janaz je ta Janaz. A projev má téměř stejný, jako měly doroty v pivárni Hnojná jama v Košicích.

kartan
17. 11. 2023 15:47
Odpovědět  Boomer

Vy dva blbečci si notujete z klecových lůžek? Vypadá to tak.

Boomer
17. 11. 2023 16:28
Odpovědět  kartan

.. já tě nechci odrazovat od psaní, jen piš co ti oba závity umožní. Akorát ber na vědomí, že z mojí strany se další odpovědi nedočkáš, na to je můj čas příliš drahý… ;o))))

kartan
17. 11. 2023 16:38
Odpovědět  Boomer

Vykládal mi jeden týpek,že když si byl v lochu,tak si dělal morgošům děvku.A taky že si jim musel líbat zadky.Mezi mukly si měl proto přezdívku gurmán.Je to pravda?

EvaK
17. 11. 2023 17:59
Odpovědět  Boomer

Drtivá většina lidí neměla co restituovat! Jedině v zemědělství, ale to opravdu málokdo chtěl, protože to je práce a práce.

Boomer
17. 11. 2023 18:06
Odpovědět  EvaK

.. drtivá většina lidí neměla co restituovat! Já přímo zbožňuji takové přesné informace… ;o))))))

EvaK
17. 11. 2023 18:34
Odpovědět  Boomer

No tak mi milý mudrci řekni, co mohla většina restituovat?

Boomer
17. 11. 2023 19:02
Odpovědět  EvaK

..tak mi vy moudrá povězte, co si představujete pod pojmem většina? Restituce se týkaly právnických i fyzických osob. A mimo jiné i vy, jako družstevnice, jste hospodařila s majetkem, který byl někomu ukraden. Nebo se družstva, ve kterém jste pracovala, restituce ani náznakem nedotkly? Neprobíhalo v něm vypořádání majetkových podílů? Nejsou v něm dnes žádné platné smlouvy o nájmu půdy? Nikomu se nevyplácí každoročně částka dle těchto smluv? No povídejte, vy moudrá… pokud vůbec tušíte, o čem se bavíme.

EvaK
17. 11. 2023 20:57
Odpovědět  Boomer

Jo, tak ta porodna prasnic byla postavena v 72 roce, komu ji jako ukradli? Porodna zbourána, na jejím místě je akorát betonová nevyužitá plocha, prasat je 30% dřívějších stavů v celé republice.

Proč je soukromníci nechovají?

Po revoluci se bývalá odchovna jalovic přestavěla na stáj pro dojnice, to ji komu ukradli? Před asi 10 lety se krávy prodaly do Polska a dnes tam mají 50 krav masného typu. Jestli tedy víte jaký je mezi nimi rozdíl.
Za komunistů se místním JZD chovalo 3500 dobytčích jednotek, dnes asi 75 krav bez tržní produkce mléka.
Ti co hospodaří jsou ti co to vydrželi i za komunistů, je to mezi městy Štramberk, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm, takže kopce a dotace za udržování krajiny. Soudruzi nechali takové soukromníky v podhůří, zajímaly je hlavně úrodné oblasti.
Pravda po revoluci tu byly i chovy ovcí a daňků, ale starý hospodář zemřel a mladý se na to vys*al.

Boomer
18. 11. 2023 05:27
Odpovědět  EvaK

.. inu, pokud pro vás začíná historie socialistického družstevnictví až rokem 72, není vám rady, tudíž ani pomoci. A že byly statisíce pracovitých lidí okradeny o svůj majetek už v padesátých letech, v rámci komunistické kolektivizace, to buď netušíte nebo vám to bylo a je fuk, vy jste na tom nakradeném jen pracovala. Kolik činil váš majetkový vnos při vstupu do družstva, kolik vám tam patřilo krav, kolik koní, kolik hektarů kdysi vašich polí družstvo obhospodařovalo? Řekl bych, že samé nuly, jinak byste totiž neplácala nesmysly o restitucích.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Slovan
17. 11. 2023 19:02
Odpovědět  EvaK

kozinec 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🙋‍♂️

EvaK
17. 11. 2023 20:58
Odpovědět  Slovan

Však jo, chudý kraj byly ovce a kozy. Krávu už měli ti s větším pozemkem.

Boomer
18. 11. 2023 05:52
Odpovědět  EvaK

..ano, krávu už měli ti s větším pozemkem. Ovšem pozemek jim nespadl z nebe, buďto ho zdědili po svých pracovitých předcích, nebo si ho koupili za peníze, které dokázali ušetřit. Každý vydřený a ušetřený krejcárek ukládali do hrníčku, místo aby ho prochlastali v kořalně. To byl totiž ten zásadní rozdíl mezi vlastníky kozího plácku a vlastníky většího pozemku.
A ta schopnost nežít jen pro dnešní den, ale myslet i na budoucnost, se dědila z generace na generaci, spolu se stále větším pozemkem…

petr
17. 11. 2023 20:51
Odpovědět  Boomer

Kolik Ti bylo v 1989 let? 12?

Boomer
18. 11. 2023 05:32
Odpovědět  petr

.. dám vám to formou soutěžního kvízu: narodil jsem se 5 let poté, co bolševici Stalin a Gottwald v dojemné shodě konečně táhli k čertu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
19. 11. 2023 09:48
Odpovědět  petr

.. takže výsledek je jaký? Nula, že.. uznávám, bylo z mojí strany naivní očekávat, že debil se bude pohybovat v jiném prostředí než zase mezi debily.

Markýza
18. 11. 2023 09:28
Odpovědět  EvaK

To chce pronajmout 😉 Nevyděláte, ale aspoň se někdo stará.

Markýza
17. 11. 2023 16:44
Odpovědět  Janaz

Zejména ti, kteří měli majetek, na němž si kdysi “národ” nabrousil svoje zoubky 😎

Pavel z Moravy
17. 11. 2023 17:34
Odpovědět  Markýza

Nu, už zvony zvoní bohatému- pole, louky , les, pole, louky, les. A teď slyším další zvony pro chudáka, co mu pouze otročil na poli – šup tam s ním, šup.tam s ním. Podívejte se jak římskokatolická šlechta a církev získala svoje majetky po Bílé hoře. Ti se chudáci nadřeli, než je získali. Myslím tu šlechtu a církev. Loupit uměli vždy. A teď dostali dvojnásobek a národ flusanec do tváře. Jestli jste přišli o majetky, tak lituji, ale já a celá moje famílie i hluboko do minulosti vám je nesebrala, My byli vždy bohužel poddaní vás vyvolených. Ono to je zřetelné i dnes, jak na tu chudinu a socky ta zbohatlická banda pohlíží. To už je ale jiná kapitola našeho příběhu o bytí pána a kmána.

Markýza
18. 11. 2023 09:36
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pokud jste nebyl nějaký hlavounek KSČ na Vysočině, tak ne – nesebrali. Taky jsem vás ani písmenkem neobvinila – nevšiml jste si? O římskokatolických majetcích nevím ničehož nic: náš rod byl z těch, co přišli doprostřed lesa, ten vyklučili a postavili dům – a takhle dál a dál po generacích. Dům, který nám “znárodnili pro blaho všeho lidu” má ostatně dodnes popisné číslo 1.
Naše rodina z toho ovšem neměla nějaké ujímání – tenhle rod dovede obhospodařovat velké stejně, jako si vystačit s málem.
A jestli vám tohle připadá jako cesta k tomu být “vyvolený” to mně řekněte, co bránilo vám a vaší rodině, abyste byli taky? Co to bylo za strašlivou překážku??

EvaK
17. 11. 2023 17:57
Odpovědět  Boomer

Nevymýšlejte si laskavě, chtěli jsme svobodu slova, cestovat a možnost soukromého podnikání. Nic z kapitalismu většina nechtěla kromě pražské havlérky. To, že měl Havel nárok na restituce, opravdu mimo Prahu nikdo nevěděl.
Ani, že nějaký Havel vůbec je, proto se do omrzení ukazoval v tv.

Boomer
17. 11. 2023 18:14
Odpovědět  EvaK

..inu, než se zase někdy pustíte do “zasvěcené” diskuse o kapitalismu, zkuste si aspoň ověřit jeho základní atributy. Jsou tři, nic moc práce vám to nedá… akorát že všechny tři jsou spolu vzájemně provázány a tudíž absence kteréhokoli z nich znamená, že nemáte kapitalismus, ale psa bez ocasu nebo uší nebo čumáku…

EvaK
17. 11. 2023 18:38
Odpovědět  Boomer

Jéé, vy jste chytrý. A že by jste to napsal. Ale víte úplné houno a děláte se chytrým.Proč pak první polistopadový president tak obhajoval soudruhy z StB a proč pak jednomu z nich prodával Lucernu?
Vy už si nepamatujete na válku švagrových? To je ten ryzí kapitalismus, že. Veškrnová proti té druhé Havlové, jen jsme koukali.

Boomer
17. 11. 2023 19:10
Odpovědět  EvaK

.. no když tak pěkně žádáte, tumáte:
Kapitalismus:

výrobní prostředky v soukromém vlastnictví.jsou provozovány v prostředí tržní ekonomiky.a to za účelem dosažení zisku. Takže jste ze tří dokázala nevědomky vyjmenovat jeden už ve svém prvním příspěvku a kupodivu ten hlavní. Tudíž jste prokázala, že jste opravdu chtěla kapitalismus, ač o tom možná nevíte. Což vás ovšem nezbavuje viny na tom, co dnes kritizujete. Poněkud schizoidní, ale co už s teď s tím, milá družstevnice.Sancta simplicitas…

P.S.
srdečně vám děkuji za tak krásnou diskusní přihrávku, to se zde opravdu málokdy vidí. :o))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
17. 11. 2023 19:30
Odpovědět  Boomer

.. a bude ticho jak v hradišťském kostele po požehnání!

Gales
17. 11. 2023 19:54
Odpovědět  Boomer

Výrobní prostředky v soukromém vlastnictví.jsou provozovány v prostředí tržní ekonomiky…… Paní myslela možnost podnikat v tržním prostředí a ne dělat otroky monopolům pod kuratelou mocných kteří si diktují co se smí a co ne.

Boomer
17. 11. 2023 20:06
Odpovědět  Gales

.. no, já bych ocenil, kdyby mi svoje myšlenky vysvětlila paní. Ona ví ho*no o tématu a vy zase nutně musíte totéž ho*no vědět o jejích myšlenkách. Ale politicky to máte zmáknuté…

EvaK
17. 11. 2023 21:10
Odpovědět  Boomer

Jasně, do důchodu jsem prošla výkaly jako vy. Takže kde máte to soukromé vlastnictví? Myslíte podnikatele, kteří už po roce 2000 končili v druhotné platební neschopnosti? Víte co to je?

Za účelem dosažení zisku třeba naše energie?
Kolik stojí elektrická energie? A kdo postavil ty elektrárny, ať už vodní, jaderné nebo uhelné? Proč burza?

A co vlastnictví naší vody? Kdo vlastní naší vodu a kdo má náklady na údržbu.
A kde skončilo Poldi Kladno? Kde se nachází Zetor, kde je OP Prostějov?
Jen ve Frýdku-Místku bylo 8 závodů podniku Slezan, to je textilka. Dnes ani jediný. Kde jsou pletárny? Kde je Karnola?

Kupodivu jede Rožnov pod Radhoštěm, před komunisty tam bylo akorát plno chalup do skanzenů.
Tu Teslu tam postavili až komouši.
A kde je ten Baťa ze Zlína?
Kurňa kde jsou ti experti co nám vykládali po revoluci jak máme dobře našlápnuto?
No kde jsou? To všechno odnés čas.

Boomer
18. 11. 2023 05:11
Odpovědět  EvaK

.. no jo, takže z vašeho lamentu vyplývá, že na kapitalismu vám vadí především to, že zrovinka vy jste ostrouhala. Utěším vás hned dvakrát.. nebyla jste jediná, byly vás možná miliony, kteří si mysleli, že rychle zbohatnou systémem “za korunu koupím a za dvě prodám”. Absolutní nepochopení principů trhu,
A to, co zde tak žalostně popisujete, není kapitalismus, ale zmetek zpotvořený korporátním fašismem.
Baťa funguje, zrovna minulý týden jsem si v jedné z jeho prodejen koupil velmi pěkné kožené boty z řady Red Label…

P.S.
.. a Zetor taky funguje, vyrábí, prodává, jen se museli vyrovnat s tím, že existují i jiné firmy v oboru a že nespaly na vavřínech.

Pavel z Moravy
18. 11. 2023 10:15
Odpovědět  EvaK

Evo, z celého vašeho výčtu co vše tady novodobí loupeživí rytíři ukradli musím jmenovat třeba ten náš textil a oděvy. To byla kvalita ty svetříky, košile, halenky, obleky, kabáty atd. Myslím, že to nemělo srovnání. Já si jako mlaďoch semtam dovolil koupit i polobotky ručně šité ze Snahy. Dokonce mám ještě jedny doma. Neuvěřitelná kvalita. Já v té době žil jako kluk v Havířově, tam bylo fakt fajn. A havíři, prostě velcí správňáci, ale to již odnesl čas. Jinak pozdravuji Frenštátsko a Rožnovsko, tam jsem jezdil často a po svatbě často i se svou ženou a synem. Tam bylo parádně, ještě dnes se pamatuji jak jsme se ženou chodili ve Frenštátu na tanečky na náměstí tuším do restaurace a hotelu Radhošť. Výborně se tam vařilo, ta jídla na objednávku od 12 – 15 Kč, super. Na to měl i chudý seřizovač z textilky a žena pracující tamtéž. Často jsme tam totiž jezdili na dovolenou, nepotřeboval jsem z ROH, i když ty byly také skvělé. Holt dělník v socíku nebyl socka, jak dnes tyto manuálně pracující vysoko postavená šlechta vzniklá z privatizace nazývá. Takže ať žije socialismus a díky za těch 38 roků, které jsem v něm prožil. A komu se zajídal, ať si užívá zase teď, když na to má. A pokud člověk

Pavel z Moravy
18. 11. 2023 10:16
Odpovědět  Pavel z Moravy

není chamtivec, tak mu bude těžko líto, že se nenapakoval z rozkrádačky.

Markýza
18. 11. 2023 15:15
Odpovědět  Pavel z Moravy

No já vám nevím, Pavle. Vy jste asi nebyl velký módeman – což vaše věc. Já vám můžu říct, že když mi táta semtam přivezl něco z hnusné kapitalistické ciziny – myslím něco na sebe – působila jsem v kolektivu jako motýl na koňských kobližcích. Co se kvality týče – něco ano, něco ne. Brácha kdysi vydyndal originál Levisky s laclem od západoněmeckých přátel mých rodičů – rozpadly se mu před nějakými osmi lety, což máme bratru 35 let životnosti, a to při velmi častém nošení.
Souhlasím ovšem s myšlenkou, že tehdejší Západ byl něco podstatně jiného, než je ten dnešní – do ničeho se ještě nemontovala kurwítka.

Pavel z Moravy
19. 11. 2023 10:07
Odpovědět  Markýza

Nu a budete mi věřit, že jsem si po svatbě s manželkou dost často nechával šít kalhoty a ona k tomu i kostýmy apod. 1 metr kvalitního tesilu za 125 Kč. Celé kalhoty za 250 Kč, neboť tenkrát frčely zvony. A krejčí v našem městečku byl pan někdo, od něho to bylo ušité jak z toho nejlepšího salónu. Bral za ušití 100 kč. A je kure.wsky zajímavé, že žena ráda chodila na vysokých podpatcích a i v tom našem malém pohraničním městečku si v pohodě koupila italské boty. Takže tak jsme to měli s módou v našem zapadákově.

petr
17. 11. 2023 20:56
Odpovědět  Boomer

Ty chytrolíne, ukaž mi jedinou fungující tržní ekonomiku. Všechny jedou na dluh a okrádání rozvojových států.

Boomer
18. 11. 2023 05:12
Odpovědět  petr

.. netykat, blbolíne!

Boomer
19. 11. 2023 10:00
Odpovědět  Boomer

.. a tímto děkuji adminovi za pregnantní potvrzení mojí teorie…

petr
17. 11. 2023 20:53
Odpovědět  EvaK

Havel neměl nárok na restituce, stejně jako Kárl, obojí byla zlodějina a prolomení Benešových dekretů.

petr
17. 11. 2023 20:49
Odpovědět  Boomer

Jsi provokatér, nebo debil?

Boomer
18. 11. 2023 05:16
Odpovědět  petr

.. abych pravdu řekl, jsem.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
19. 11. 2023 09:54
Odpovědět  Boomer

..a tímto děkuji adminovi za redakční zkrácení původního znění mé odpovědi nicku petr.
.. provokatér, dráždící slintajícího debila kterým jste vy. A oběma se nám to daří jedna radost…

JoFa
17. 11. 2023 09:59
Odpovědět  ANTIUKRAJINEC

To je ťažko dnes tvrdiť, ľudia chceli mať volnosť, chceli vlastníctvo a chceli podnikať /rozkrádať/ na systém Soc.s ludskou tvárou tu neboli ľudia /resp. boli ale nemali šancu napr, šéf JZD Slušovice/ V tej prednáške od Blahynku to tam je a aj výrok tej americkej kun.dy.. Preto to nemohol byť náš prevrat naša revolúcia, ale majdan západu, fašistov a sionistov ako si spomenul.
Keď už sme pri tých fašistoch, dnes výborný článok tu:https://zemavek.sk/ako-dedici-fasistov-z-nato-a-eu-buduju-stvrtu-risu/, ak to Rusi vedia a oni to vedia, tak nevylučujem ich postup celou Európou.
Keď už bojujú zase s fašistami, tak potom tentokrát to treba spraviť poriadne.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
17. 11. 2023 10:17
Odpovědět  JoFa

.. slušovický systém byl kombinací dobře utajovaného kapitalismu a principů družstevnictví praktikovaného na Západě. Socialismus s lidskou tváří v tehdejším podání byl protimluv. Navíc si nikdo v té době netroufal vystoupit s konkrétní definicí svých představ o naplnění toho pojmu. Dnes se nám to diskutuje, ale tehdy pro nějakou skutečnou diskusi nebyl prostor, stačil jeden kovaný soudruh v plénu, který položil otázku.. a ty jsi vlastně pro co, soudruhu?!!.. a bylo po diskusi.

Sám za sebe se domnívám, že současné Rusko už dokončilo obrat zády k současné Evropě, že si ta záda bude jen důkladně krýt a počká si na další vývoj. Ale také předpokládám, že se v průběhu té blíže neurčitelné doby bude neustále připravovat na případné zpětné převzetí inciativy v oblasti.
Krytí evropského hraničního perimetru bude pro Rusko o to snadnější, o co výraznější budou jeho úspěchy ve spolupráci s Čínou, Indií, zeměmi Středního východu obecně, a k tomu ještě “Prigožin” v Africe…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
17. 11. 2023 10:36
Odpovědět  Boomer

Ja som bol vtedy ucho, takže politické praktiky som vôbec nevnímal, pre mňa je soc s ľudskou tvárou len zmena a súhlasím s vami že,citujem” Navíc si nikdo v té době netroufal vystoupit s konkrétní definicí svých představ o naplnění toho pojmu.” Dvetisíc slov bol citujem z Wiki: “Dokument vznikol na podnet pracovníkov Československej akadémie vied. Išlo o aktivizáciu česko-slovenskej verejnosti proti zjavnému tlaku sovietskeho vedenia proti reformným zmenám v štáte. “
Dnes ČR stojí opäť na prahu zmeny a opäť je za tým tím odborníkov /Blahynka a spol./ takže história sa opakuje. Je to na vás ako sa rozhodnete.

Boomer
17. 11. 2023 10:46
Odpovědět  JoFa

.. ve světle minulých událostí i současného vývoje se mi demarchie stále více jeví jako perspektivní systém řízení státu pro zcela novou formu socialismu…

JoFa
17. 11. 2023 11:30
Odpovědět  Boomer

Musel som si o tom niečo pozrieť.
Páčila sa mi Burnheimova definícia citujem: „Demokracia je možná len vtedy, ak sú tí, ktorí rozhodujú, reprezentatívnou vzorkou dotknutých ľudí. „Poriadku založenom na tomto princípe budem hovoriť demarchia“
„Demokracia je možná len vtedy, ak sú tvorcovia rozhodnutí reprezentatívnym výberom ľudí, ktorých sa rozhodnutia týkajú. komunita,ktorá je založená na tomto princípe, ktorý nazývam demarchiou.”
Ak teda pripustíme, že by rozhodovala len reprezentatívna vzorka, tak sa opäť vzďaľujeme trochu demokracii, na druhej strane ani reprezentatívna vzorka /odborníci/ sa nie je schopná niekedy zhodnúť viď napr.covidoví odborníci.
Ešte od Burnheima: „Demokracia neexistuje, aspoň nie v praxi. V najlepšom prípade dnes máme formu vlády, ktorá by sa v staroveku dala opísať ako volebná oligarchia so silnými monarchistickými črtami.“
Ja nevylučujem skĺbiť Blahynkov projekt s demarchiou, on tam niečo podobné naznačil s tými okresmi a volbou zástupcov, takže všetko je možné.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
JoFa
17. 11. 2023 11:41
Odpovědět  JoFa

Iba tá lotéria mu tam chýba, alebo som ju nepostrehol.

Boomer
17. 11. 2023 12:20
Odpovědět  JoFa

.. já osobně bych diskusi (..skutečnou!!) o možných formách zcela nového a minulostí nezatěžovaného socialismu uvítal, už třeba jen pro ten obrovský prostor pole neoraného, spojený s relativně životaschopnou vizí. On totiž takový systém by se paradoxně v některých parametrech mohl blížit ideám krystalicky čistého kapitalismu, což ovšem některým zdejším “diskutujícím” neprojde rozumem, neb kromě vlastních, nostalgií a nevzdělaností deformovaných postojů, netuší téměř ničehož o jednom i druhém.

Loterie výběru by za současné úrovně technologií byla velmi relevantní a kvalifikovaně realizovatelná, pokud by ovšem součástí systému byl posvátný/nedotknutelný/uzavřený algoritmus, naprosto vylučující ex post zásah zvenčí.

JoFa
17. 11. 2023 13:03
Odpovědět  Boomer

Já si myslím, že ten Blahynkov systém je tým hybridom socializmu a kapitalizmu, vybral z neho pozitívne veci a ejhle mohlo by to fungovať. Práve tá vami spomínaná diskusia a už som to tu niekde písal je potrebná na doladenie celého systému, snád niečo bude, uvidíme. Rozhodne na vedeckej úrovni prebieha, to som si istý.

Boomer
17. 11. 2023 13:16
Odpovědět  JoFa

.. i já doufám, že se věci ujali schopní a vzdělaní lidé, pro které by nemělo být problémem si nejdříve udělat jasno v definicích. Nejasnosti v definicích zpomalují postup a většinou vedou ke kompromisům škodícím věci. Bez tohoto základu se jednoho dne začne hroutit každá nástavba…

Markýza
18. 11. 2023 09:14
Odpovědět  Boomer

Nejbližší dva roky si neuděláte jasno v ničem, natož v definicích. Třeba zalarvovat a přečkat – podobně, jako normalizaci.

Boomer
18. 11. 2023 12:24
Odpovědět  Markýza

.. skutečná politická práce je během na dlouhou trať. Výchozí definice jsou nutné, a měly by se týkat nejméně tří kategorií: cílový stav, prostředky nutné k jeho dosažení a dostupnost oněch prostředků.
Je to něco jako výsadek diverzní skupiny do hloubky nepřátelského území.. než vyskočíte a otevře se vám padák, musíte mít jistotu, že máte precizně připraveno vše pro splnění poslání.. jinak ten padák raději ani neotvírat, ať to máte za sebou hned. S nějakým dodatečným doplněním vybavení nemůžete/nesmíte kalkulovat!

P.S.
..poslední důkladná kontrola vaší připravenosti/vybavení probíhá ještě před nástupem do letadla, na tzv. čáře strojení.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
18. 11. 2023 12:46
Odpovědět  Boomer

Definice jsou nutné i při prodeji sejrů, jinak se ničeho nedoberete. To s vámi souhlasím. Jen jsem zkonstatovala, že nejbližší dva roky bude zatraceně těžké cokoli definovat…..

Boomer
18. 11. 2023 13:03
Odpovědět  Markýza

.. jenže to bude nutné, jinak promeškáme hodně času, až přijde vhodný čas pro realizaci, okno nebývá otevřené příliš dlouho a jeho přibouchnutí “někým” nedá tolik práce. Negativní činnosti mají jinou dynamiku, říct co nechceme je snadnější než definovat co chceme. A opět odkážu na toho mýho Klauzevice.. období bojové nečinnosti nesmí být zaměňováno s absolutní pasivitou!!!!!!!
A také musím znovu trvat na tom, že strategii/vizi definovat lze i bez ohledu na současnou situaci a stejně tak je nutno mít aspoň rámcovou definici taktických prostředků pro její naplnění. Určitě už dnes dumáte, co budete péct k vánocům a tím pádem musíte taky řešit, co k tomu budete potřebovat. A včil.. co když nebude plyn, elektrika? Nebo dokonce vánoce? To aby jeden ani tu kozu nepodojil, když mlíko beztoho zkysne?!

Ta bichle “O válce” je sice dost objemná, nějakých 970 textových stran, včetně vysvětlivek a rejstříků, ale za zimu se to zvládnout dá…
P.S.
.. a základní časovou jednotkou pro přibouchnutí okna s příležitostí by mohl být 1 rychecký

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
18. 11. 2023 15:24
Odpovědět  Boomer

Já bych se tomu univerzu tak nevzpouzela 😀 stejně si prosadí svou. Momentálně je asi nejlepší možnost dobře takzvaně číst vodu (nebo vám asi bude bližší číst terén) a improvizovat.
Definujte totiž a za okamžik se vám to postaví na hlavu………vyčkejte času, ono to půjde. Kvalitě času můžete vzdorovat , avšak výsledky bývají nevalné.
Ostatně za ony dva roky tady budeme mít parlamentní volby a hádám, že bude všechno zase vzhůru hlavou.

Boomer
18. 11. 2023 17:09
Odpovědět  Markýza

.. no, já na ani Universum nevěřím, až tak jsem důkladný nevěřící. Newtonovi věřím, taky v člověka věřím.. a hořce ho mám rád. Jen ti pitomci to jaksi kalí…

Markýza
18. 11. 2023 18:34
Odpovědět  Boomer

Nojo. Jenže Univerzu je to úúplně jedno 😀

Boomer
18. 11. 2023 18:44
Odpovědět  Markýza

.. jo, víra v něco je záchranné kolo, většina lidí se nerada smiřuje s tím, že by něco mohlo jít samo od sebe, potřebujeme občas na někoho ukázat, mít alibi…

Markýza
18. 11. 2023 19:29
Odpovědět  Boomer

Ale běžte. Zrovna to nebohé universum vám fakt žádné alibi neposkytne 😀

Boomer
19. 11. 2023 09:55
Odpovědět  Markýza

.. no to ani nemůže, kdy v ně nevěřím.

Markýza
19. 11. 2023 12:28
Odpovědět  Boomer

Ani, když v něj věříte 😉 Mimochodem, tohle mě zaujalo – jako možno “nevěřit v universum”? Tedy česky ve vesmír?

Boomer
19. 11. 2023 13:15
Odpovědět  Markýza

.. věřím v existenci vesmíru, ale současně ho spojuji jen s principem nahodilosti a nám známými fyzikálními zákonitostmi. Žádný řídící nebo i jen jednotící prvek…

Markýza
19. 11. 2023 17:55
Odpovědět  Boomer

Ani souvislosti, toky energií a vzájemné vazby? 😉 Řídícího prvku ani mně netřeba – ostatně soudím s de Chardinem, že se teprve rodí.
Nehledě k tomu, že i kdybych věřila v řídící prvek, je to všechno tak rozlehlé, že si nedokážu představit, jak by si mě mohl ŘP všimnout…..já si taky nevšimnu, že nějaká moje dejme tomu slezinná buňka pláče a dožaduje se mé milosti……

Boomer
19. 11. 2023 18:31
Odpovědět  Markýza

psáno pro: Markýza 19. 11. 2023 17:55

.. de Chardinova teorie je v mnoha ohledech zajímavou, leč stále je v ní patrný(jak jinak, že..) základní náboženský princip boha stvořitele a řiditele chodu světa, byť tak není přímo pojmenován.
Cokoli je ve vašem těle nějak vnímáno, je vnímáno mozkem, který na vše nějak reaguje, který také vše ovládá, včetně vašeho uvědomění si sebe jako osobnosti. Možná vaši osobnost nemíní zatěžovat problémy jedné slezinné buňky, aby se nemusel s vaším vědomím přít o způsob řešení. Už tak vám s tím uvědoměním se nadělal starostí na celý život… ;o))
Pokud člověku “vypneme mozek”(způsob nebudeme raději rozvádět..), v jeho těle ještě nějakou chvíli dobíhají něco jako rutinní, automatizované pochody, ale s vyčerpáním jejich potenciálu je konec. Nevratný, dokážeme dnes transplantovat kde co, ale mozek ne.. možná se to někdy změní, ale moc v to nedoufám.

Newton svoje pohybové zákony stavěl na vzájemném působení dvou těles, ale už v rámci toho pracoval na teorii superpozice. Dnes už se zabýváme vzájemným působením N těles.. a může za to Henri Poincaré, který objevil chaotická řešení úlohy tří těles. Jak tohle dopadne?!!!

Per aspera ad astra…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
19. 11. 2023 18:42
Odpovědět  Boomer

Taktak. Je-li to v člověku, proč by nemohlo být ve vesmíru? Včetně toho nezatěžování se jedinou buňkou. Nicméně, ten organismus nějak funguje, jsou tam vazby a interakce, že……Ale jak říkám – na mozek vesmíru bych se neobracela. Vazby ovšem odhadovat lze – tedy ty blízké, samozřejmě. Nemyslím interakci galaxií, nebo tak něco – na to jsme malí páni. Mimochodem, kdysi jsem četla nádherný esej, hádala bych jako autora imunologa, nebo tak někoho……parádní popis, co se děje s tělem po mozkové smrti. Ale teď honem to nenajdu.

JoFa
19. 11. 2023 19:15
Odpovědět  Boomer

Máte zaujímavú debatu, no keď sme u toho vedeckejšieho poňatia sveta, skúsme sa zamerať na len určitú časť mozgu a tou je epifýza /šišinka mozkova/, je historicky opradená velkým tajomnom a pritom je prikladaný na ňu veľký dôraz, asi to nebude len obyčajné slepé črevo. Šišinka by mala fungovať medzi človekom a Bohom/vesmírom pre niektorých/. Skúšali ste ju? Vraj jej činnosť likvidujú niektoré chemikálie a kalcifikuje /stvrdne a znefunkční sa/. Boomre je v tých tvojich východných filozofiach nejaká zmienka o tejto časti mozgu?
https://otevrisvoumysl.cz/matous-svoboda-sisinka-mozkova-novodobe-poznatky-2-dil/

Markýza
19. 11. 2023 20:13
Odpovědět  JoFa

Jojo, třetí oko. Já to měla funkční v postpubertě a jsem ráda, že už nemám – na to musí být jedna něco víc, než stará šamanka, aby to mohla používat, tak si myslím. Nicméně znám jednu mladou šamanku, tak je naprosto neuvěřitelná, ta se napojuje a rozpojuje jak jí potřeba – teda s tvory, jestli s bohy, to jsem se jí neptala. Ovšem, jestli je to šišinkou…….doufám, že to nikdo nebude chtít zkoumat 😀

Markýza
18. 11. 2023 15:20
Odpovědět  Boomer

Demarchii jsem si musela vygůglit, to jsem už dávno zapomněla, ale pobavilo a možná fakt lepší než teď. Já bych jako mezičlánek ráda zkusila ještě demokracii přímou, a to podle hesla “co lid neví, nikdo neví” a dle poznání, že průměrný odhad veškeré masy lidí je vždy daleko přesnější, než názor vybrané skupiny, a to proto, že ve velké mase vyeliminujete všechny krajnosti.

Boomer
18. 11. 2023 16:56
Odpovědět  Markýza

..leč i demokracie přímá je stále do značné míry závislá na stranickosti a to se v poslední době jeví jako problém. U nás už i strany mimoparlamentní bývají pod pantoflem sponzorů, co kdyby se zadařilo, že…

Markýza
18. 11. 2023 17:14
Odpovědět  Boomer

Vy jste ovšem už ve vysokých patrech – já bych začla zdola. Obec – okres a tak. Vidělo by se.

Boomer
18. 11. 2023 17:28
Odpovědět  Markýza

.. jenže to se děje i na obcích, navíc zde je k penězům druhých(dotace..) velmi blízko, vlastně už úplně nejblíž a podle toho se jedná. Znám obecní zastupitelstva, kde se nehne prstem, pokud není možnost vejvaru z akce, a znám taky obecní zastupitelstva, kde dřou jako koně, aby z toho měla obec prospěch.

JoFa
17. 11. 2023 15:11
Odpovědět  Boomer

Boomre a čo poviete na panický strach Poliakov, ich obava je namieste keď uvážite, že US nestíha vyzbrojiť dva konflikty naraz a EU zbrane už nemá, môžu si Rusi takto ukrajovať štátik po štátiku a Poliakov si nechajú na záver ako čerešničku.. https://www.hlavnespravy.sk/rusi-zamyslaju-nieco-vacsie-temna-obava-poliakov/3320482

JoFa
17. 11. 2023 15:24
Odpovědět  JoFa

Mne sa tiež nevidí, že by skončili s Doneckom a Odesou. Ich taktika vyhladuj,odzbroj a obsaď sa osvedčila, momentálne ich nikto v zbrojení nepreští v rozohraných konfliktoch.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
17. 11. 2023 16:32
Odpovědět  JoFa

.. polští analytici ve svém článku neberou v potaz možné ekonomické synergie ruské spolupráce v rámci BRICS.

JoFa
17. 11. 2023 19:18
Odpovědět  Boomer

Moje predpoklady vychádzajú z toho ako Rusko vtrhlo na Ukrajinu na začiatku konfliktu a obsadili aj Kyjev, až pri veľkých stratách pechoty v mestách sa stiahli. Potom určite nebol zámer obsadiť len menšiu časť Ukrajiny, preto som presvedčený, že potiahnu ďalej. Uvidíme.

JoFa
17. 11. 2023 19:31
Odpovědět  JoFa

Rusko a hlavne Putin potrebuje veľké víťazstvo dať národu, to je základ a podstata každého historického konfliktu, takže ruská armáda musí prejsť víťazným oblúkom, v prípade obsadenie malej časti Ukrajiny, to Rusi budú považovať za zlyhanie, takže ekonomické faktory v tomto smere neberiem do úvahy, inak by hrozila destabilizácia Ruska a Putinove veľké problémy.

Boomer
17. 11. 2023 19:44
Odpovědět  JoFa

.. ano, s tím je možno souhlasit. Každá válka musí být zakončena výrazným vítězstvím jedné ze stran a jasnou porážkou strany druhé, jinak se vratký mír brzy stane zdrojem dalšího konfliktu. Levobřežní Ukrajina je v tomto případě opravdu minimem nutného, a to minimem spojeným s maximálním rizikem dalších problémů. Tudíž zřejmě dojde na radu, kterou jsem dostal už na začátku.. ten mapový list můžeš klidně vytrhnout z atlasu.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
18. 11. 2023 06:07
Odpovědět  JoFa

.. operace Kyjev byla operací klamnou, její skutečný účel možná jednou bude odtajněn, ale podle jejího průběhu a souběžného dění v jiných oblastech bojů mohla sloužit k odlákání ukrajinských vojenských sil z jiných oblastí. Podle některých náznaků mohlo být cílem tohoto taktického manévru usnadnění průniků menších speciálních jednotek FSB k bodovým cílům, za účelem získání důležitých informací a zajištění zatím blíže neurčeného materiálu.

katango
18. 11. 2023 10:57
Odpovědět  Boomer

Myslím, že hodně pospíchali s obsazením alespoň některých biologických laboratoří za účelem získání dokumentů a vzorků dřív, než je Koza zničí.

Boomer
18. 11. 2023 11:44
Odpovědět  katango

.. ano, některé uniklé informace tomu nasvědčují, stejně tak je zajímala jistá jaderná elektrárna a v ní materiál a zařízení, použitelné k výrobě špinavé jaderné bomby.

Markýza
18. 11. 2023 12:48
Odpovědět  katango

Pravda, na ty se už hezky pozapomnělo. Ale jak to píšete, vytanulo mi, že to dělali jako jednu z prvních věcí. Takové ty laboratoře, co tam nejsou, ale nesmějí se za žádnou cenu dostat Rusům do rukou 😎

Boomer
18. 11. 2023 13:21
Odpovědět  Markýza

.. srovnatelné týmy “sběračů” byly průvodním jevem i koncových fází II. světové války.

Markýza
18. 11. 2023 14:33
Odpovědět  Boomer

Sběračů – myslíte tím úklidové čety? Neudivuje mě to, naopak je to logické.

Boomer
18. 11. 2023 17:46
Odpovědět  Markýza

.. v té minulé sběrači sbírali převážně technologie a jejich tvůrce. V téhle ukrajinské patálii jde dle mého z jedné strany o sběr důkazů pro konečné zúčtování, a druhá strana se snaží pro tentýž účel co nejvíce stop zamést…

Markýza
18. 11. 2023 18:37
Odpovědět  Boomer

Jo, tak nějak bych to viděla taky.

Boomer
17. 11. 2023 15:38
Odpovědět  JoFa

.. Poláci si brousili své drobné zoubky na svoje bývalé državy na ukrajinském území, jenže to dnes nevypadá reálně, postup Ruska spolu s výsledkem presidentské volby v USA můžou znamenat výrazné omezení podpory polských zájmů v oblasti. K tomu lze předpokládat, že Rusko ve spolupráci s Běloruskem bude hledat způsob k vyřešení otázky pozemního propojení Kaliningradské exklávy, což by, v souvislosti s oslabením pozice NATO v Evropě, mohlo znamenat zásadní změnu pro Pobaltí i část Polska. Je celkem reálné očekávat, že Trump, v případě svého zvolení, bude od evropských členských států vyžadovat plnění jejich závazků k NATO především v rozpočtové oblasti, jako to dělal už během svého prvního presidentského období. A pokud se toho nedočká, může být východní část NATO ponechána svému osudu.
Summa summarum se dle mého Poláci snaží už teď vytvářet strašáka, aby získávali podporu předem… Evropou obchází strašidlo.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
17. 11. 2023 19:16
Odpovědět  Boomer

.. tak nějak se mi v jistotu mění pocit, že bych dostal červené mínus, i kdybych zde přetiskl celý Marxův Kapitál.
:o))))))))))))))

JoFa
17. 11. 2023 19:41
Odpovědět  Boomer

Ja som ich dostal už aj za celkom prázdny komentár, to sa vám ešte nestalo, máte ďalší cieľ…

Boomer
17. 11. 2023 20:01
Odpovědět  JoFa

.. inu, vy to u nich máte ještě dobré, já odpinknout prázdný komentář, tak se na mě s jásotem vrhnou, že mi došla řeč a to že je důkaz jejich argumentační geniality, kterou mě utloukli. A někteří by hned museli do sklepa, důkladně se prolít dvandou…

Karel
17. 11. 2023 10:06
Odpovědět  JoFa

Rozdělení Československa byla čistě akce Klause a jeho narcismu. Ostatně to Mečiar říká v dobové reportáži a je viditelně překvapený, když s tím Klaus přišel. Na YouTube je video, které dokumentuje tuto událost. Všechno ostatní jsou kecy, byla to čistě akce Klause a jeho neschopnosti se dělit o moc.

petr
17. 11. 2023 20:47
Odpovědět  JoFa

Pročpak si myslíš, že Havel na Letné říkal: Budou Vám říkat, že tu chci kapitalismus, nevěřte jim. Dobře věděl, že kdyby řekl pravdu, tak jej z Letné vynesou nohama napřed. Kolik Ti bylo tehdy let, že tak kafráš. Kapitalismus tady chtěli jen potomci šlechty a továrníků(disidenti) což bylo do stovky proti 15 mil.

Slovan
17. 11. 2023 20:55
Odpovědět  petr

….a zaplaceni pohůnci, co nám už ůéta krafají na diskuzích a dávají rozumy.

Pavel z Moravy
18. 11. 2023 10:36
Odpovědět  petr

Vždy se to musí sehrát tak, jako že to chce lid. Je jasné, že to bylo spojení bývalých kapitalistů, kteří odešli do západního ráje s částí určité šlechty a několika týpků, kteří rozkládali socialismus zevnitř a připravovali se spolu s těmi se zahraničí na převzetí moci. Prachy vždy fungují jako dobré lákadlo. Tady totiž neměli možnost, výrazně se odlišit od plebejců a to je žralo možná ještě více než to, že nebyli majetkově na jiné úrovni než ten běžný lid. Tihle jedinci se na to připravovali již pár roků před převratem, co za to budou mít. To, že v tom jela i část komunistů je celkem jasné, vždyť oni do strany vstupovali pouze ze zištných důvodů a tak to udělali znovu. Takovým lidem se nepříčí převlékat si kabáty, kdykoliv se to hodí. To byla ta zásadní chyba, většina slušných komunistů, o starších se prakticky nedá pochybovat tyto živly neodhalila, možná to někdo nechtěl, aby převrat proběhl jak proběhnout měl. A to, že na západě byla zrovna v těchto letech obrovská krize je všeobecně známo, takže tyto převraty jim vytrhly trn z paty.

Markýza
17. 11. 2023 09:00

Jojo. A kdyby byly v pr.deli ryby, bylo by to akvárium.

Ladislav 💤
17. 11. 2023 09:10
Odpovědět  Markýza

Jednoduše provedeno za pomocí naších zrádců z prognosťaku a cia! Český majdan!

Boomer
17. 11. 2023 09:53
Odpovědět  Ladislav 💤

..hm, jenom prognosťák, to hnízdo hadů? :o))))
A co Dubček nebo Čalfa? Takoví soudruzi kovaní a ohněm bojů zakalení… ošibka slučilas?

Editor
17. 11. 2023 14:27
Odpovědět  Ladislav 💤

Mimochodem, zcela mylně je do Prognosťáku řazen i Zeman. Ten byl v Prognosťáku formálně zaměstnaný až od ledna 1990, do té doby měl zaracha a počítal statistiky pro fotbalovou asociaci. Od té doby byl zároveň kooptovaným poslancem FS až do voleb 1990 a pak přešel plně do FS jako zvolený poslanec. Suma sumárum de facto s PÚ neměl prakticky nic společného. Tam čarovali hlavně Komárek, Dlouhý, Ransdorf a další rozprivatizovávači!

Boomer
17. 11. 2023 15:16
Odpovědět  scipio

..a zase ti komunisti! Člověk už se bojí otevřít konzervu psovi, aby tam nějaký nevykouknul…

Gales
17. 11. 2023 15:59
Odpovědět  Boomer

Zlatí komunisti.Prospěšnější je pro společnost komunista se srpem a kladivem než kecal ,,intelektuál”. To myslím všeobecně.

Boomer
17. 11. 2023 16:12
Odpovědět  Gales

.. no, až na nějakého toho zlatého komunistu narazíte, dejte vědět, já si ho klepnu. Současná cena zlata je velmi zajímavá…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Gales
17. 11. 2023 16:45
Odpovědět  Boomer

Tebe žene kupředu jenom vidina zlatého telete.Taky morálka hodna ,,génia”.I v bibli je o tom zmínka že vidina zlatého telete přivedla lidi do záhuby.

Boomer
17. 11. 2023 18:21
Odpovědět  Gales

..hm, to jako že zlatý komunista je současně zlaté tele? No, nebuďte troškař, každé tele jednou dospěje, doroste a je z něho pořádný kus hovada …

A jen tak na okraj, absence smyslu pro humor bývá udávána jako hlavní identifikační znak lidí nevalného intelektu nebo také AI (Artificial Intelligence). Tož kam se vy sám řadíte?

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
kartan
17. 11. 2023 19:08
Odpovědět  Boomer

To že si klepnete komunistu aby z něho byla truhla zlata nemá s humorem nic společného. Znakem intelektu je též schopnost humor tvořit.Což ve vašem případě nelze tvrdit.

Slovan
17. 11. 2023 19:27
Odpovědět  kartan

Touchééééééé

RRVN
17. 11. 2023 09:03

Srdcaři prozřeli! Došlo jim, že dělali užitečné idioty protřelým ódéesáckým kunám, které nejdřív naskákaly do kurníku s názvem Trikolóra a pak do PRO.
https://cz24.news/__trashed-32/
Jenom blázen může být ve straně, kde je dvojkou na kandidátce antičeský, habsbursko-lotrinský monarchista a strůjce smluv s NATO Vacek.
No řekněte, kolik z ksichtů z kandidátky PRO jste viděli na pódiu na demonstracích?
https://stranapro.cz/nasi-lide/
Dobře si je povodili! Vidlák a Rédová budou oblbovat lidi na náměstích a Vacek a spol. pak obsadí nejteplejší fleky.

Pavel z Moravy
18. 11. 2023 10:42
Odpovědět  RRVN

Ono se to provalilo celkem dost brzy, když jedinec důkladněji studoval jednotlivé aktéry dění. Ale pozor, hodně lidí do hloubky nikdy nejde.

unor 2022
17. 11. 2023 09:14

Jak co, jak v cem. Prinosy tu jsou. Co tyto prinosy premazava je, ze v celku jsme si pranic nepomohli. Z celkoveho pohledu zdejsi povsechni prodelali ‘gatata’. Takova ceska Ukrajina.

Karel
17. 11. 2023 10:15
Odpovědět  unor 2022
Karel
17. 11. 2023 09:38

Historici dluží lidem tuto neobjasněnou část historie. Počínání Gorbačova je dodnes naprostá záhada. Nebyla to jenom Čína, kdo reformy zvládl. Byl to i Vietnam, který reformy zahájil také v 80.letech. Pozice Číny i Vietnamu byly s SSSR a východním blokem nesrovnatelné. Čína měla 4x menší HDP než SSSR a Vietnam byl v 70.letech srovnán se zemí američany. Přesto to zvládly a dokázaly si udržet kontrolu a suverenitu nad vlastními zeměmi a úspěšně se rozvíjet.
Byl Gorbačov blázen? Byl to agent CIA? Jedno je jisté, Gorbačovovi se to nerozpadalo pod rukama, on byl motorem rozpadu. Převrat v roce 1989 byl Mnichovskou zradou z Východu.

petr
17. 11. 2023 21:03
Odpovědět  Karel

Studoval v Anglii a to myslím mluví samo za sebe. Takový druhý Lenin, ovšem pro Anglosasy už úspěšný. Lenin se jim vymkl.

ModrýKlokan
18. 11. 2023 15:06
Odpovědět  petr

@ Petr

To jsi asi jediný člověk na světě, který toto tajemství zná. Podle veřejně dostupných zdrojů, Gorbačov v zahraničí nestudoval, natož v Anglii.

Jak jsi na to vůbec přišel? Je fakt, že nápad je to velmi kreativní. Vymyslel jsi to sám, nebo z jakého zdroje jsi to přejal? Hlavně nepiš, že jsi myslel Gorbačovův korespondenční kurs obchodní psychologie Dala Carnegieho, to bych se smíchy roztrhal.

analytik
17. 11. 2023 09:49

Vynikající článek. Do poslední tečky podepisuji a děkuji.

Jiří
17. 11. 2023 09:52

Co Čína udělala ,aby se výroba přesunula z.e. západu do komunisty ovládané Číny a tím mohutně pozvedla úroveň země? Nám se to nepovedlo ,protože jsme komunisty nechtěli.

Ladislav 💤
17. 11. 2023 10:03
Odpovědět  Jiří

Jen se divím těm odpůrcům co plivou neustále na komunisty, že se nevystěhují z těch komunistickych paneláku a jdou bydlet do tisíce bytů co “postavila” tahle fašistická verbež Spolu?
Proč se nechávají ošetřovavat v komunistickych poliklinikách, nemocnic, svítí komunistickou elektřinou a mnoho dalšího.

Slovan
17. 11. 2023 10:26
Odpovědět  Ladislav 💤

👍 👍 👍 👍
Proč? Protože si nevidí do huby, tak proto. Povětšinou tito škůdci jsou sebestřední a navonění, že jim lejno nesmrdí a druzí jsou pro ně póvl. Tady jsem nedavno narazil na článek, který na některé osůbky sedí jako (!) na hrnec. Tak schválně, po diskuzi poznámeje.🤣🤣🙋‍♂️

Psycholožka Lucie Kolaříková: Sebestřednost může být zdravá a špatná | Dvojka

Pavel z Moravy
17. 11. 2023 10:41
Odpovědět  Ladislav 💤

No jo, kam by šli. Pod most? Ani ten nepostavili. Čím by svítili. Těžko říci, asi nějakou loučí.

Slovan
17. 11. 2023 11:55
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ty jeden konspirátore!! 🤣🤣🤣🙄🤦‍♂️😥🙋‍♂️

Joe Arp
17. 11. 2023 12:08
Odpovědět  Slovan

Ahoj bořiteli mýtů a znesvěcovači všech “svatých”, v souznění s PzM se dopouštíte zločinu v organ. skupině. Uvědomujete si to vůbec? Sleduji hemžení těch správných bojovníků proti rudému zlu na Nár. třídě a jejich statečné kladení věnců a tiše závidím tu odvahu!

Slovan
17. 11. 2023 12:47
Odpovědět  Joe Arp

Ty si chceš přivolat infarkt?!! Já mám větší zábavu poslouch rádio Beat a volají tam lidi co byli na vojně. Celkem dobrá komedie. Zduř, jó, máš pod kůží? 😊🙋‍♂️

Markýza
18. 11. 2023 09:18
Odpovědět  Pavel z Moravy

Do vlastního domečku, hlásím! Který jsme si za vlastní a vlastníma rukama přebudovali.

Pavel z Moravy
18. 11. 2023 11:05
Odpovědět  Markýza

Nemám důvod vám nevěřit. On tady Gales mluvil o těch, kteří bydlí v panelácích, kde by asi dnes tak kempovali? Asi nebylo možné, aby si celý národ postavil domky. Já bydlel od 4 roků v Havířově a když jsme se nastěhovali, bylo tam pár zděných domů a obchodů a bláto na ulicích. Ale ta výstavba frčela, během pár roků byl téměř celý Havířov postaven, až později byly přistavovány paneláky. Prostě stavbaři a nejen oni makali. A infrastruktura byla na úrovni. Bylo tam úplně všechno co lid ke svému životu potřeboval. Je jasné, že to bylo budováno pro havíře, ale ti si to také zasloužili, žít v čistém a klidném prostředí. Nu a pak přišel kapitalista Bakala, ale to je již jiný příběh. To mám ale samozřejmě z doslechu, to už jsem tam dávno nežil. A tento a jemu podobní už asi nepotřebným havířům dokazují kdo je ve zdejší kotlince pánem. Tak se mějte.

Markýza
18. 11. 2023 12:55
Odpovědět  Pavel z Moravy

Odpovídala jsem vám a Ladislavovi – Galesův koment fakt nemůžu najít.
To máte tak: jednou jsi dole, jednou nahoře…….v době, kdy my jsme makali na stařičkém domečku, až se z nás kouřilo, byli zase panelákoví vysmátí a vyválení, že? Každý máme svoje. Já nezávidím jim a bylo by hezké, kdyby oni nezáviděli mně.
Vy jste v Havířově neměli Panelstory?

Pavel z Moravy
18. 11. 2023 17:22
Odpovědět  Markýza

Základní část Havířova byly cihláky, paneláky přišly později. Ono se také Havířov začal stavět začátkem padesátek. A proboha já nikomu nic nezávidím. Nikdy jsem k tomu neměl sklony a dnes s tím začínat nebudu.

Markýza
18. 11. 2023 17:32
Odpovědět  Pavel z Moravy

Pavle. Prosím vás úpěnlivě – mohl byste přestat brát si všechno tak strašlivě osobně?? Já nevím co máte pořád pocit, že na vás útočí celý svět! Světu jste sdovolením zcela u zadku – stejně, jako já a kdekdo jiný.

Boomer
18. 11. 2023 17:52
Odpovědět  Markýza

..neměl bych, ale napíšu.. tohle je typický postoj osoby pohlaví mužského, která strávila většinu života mezi osobami pohlaví ženského.
Zcela záměrně jsem nepoužil termínů muž/chlap a žena/dáma, neboť v tomto případě jde o velmi odlišné kategorie.
Jézuskote, ten zas bude bečet…

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Markýza
18. 11. 2023 18:41
Odpovědět  Boomer

Ale nechte bejt…….a proč? Jako že by se měl cítit paranoikem, protože po něm chtěly utírat nádobí? 😀 Já bych čekala spíš buď přehnaného tvrďáka (ty jsi přeci hlava rodiny!) anebo naopak…….Nehledě k tomu, že na tohle já nehraju: vyznávám (a velice důsledně) zásadu, že do dvaceti za vaši náturu, postoje a všechny tyhle věci můžou rodiče, od dvaceti si za to všechno může každý sám.

Boomer
19. 11. 2023 14:40
Odpovědět  Markýza

.. já měl na mysli vliv prostředí v dospělosti, nejčastěji na pracovišti, tam se původně celkem normální chlap v průběhu pobytu mezi velkým množstvím osob pohlaví ženského( s poněkud nižším IQ), začne vnitřně hroutit, měkne, ztrácí průraznost, přistoupí na jejich klovací pořádky, začne pletichařit, při sebemenším odporu prostředí okamžitě couvá, kličkuje a rozhlíží se, kdo by mu hodil lano. Stává se bezpohlavním uplakánkem.
Tohle všechno postihlo kamaráda z volejbalu, deset let pracoval jako střihač a zástupce mistra velké krejčovské dílny, kam se kouknul tam samá šička, žehlička, a já nevím jak se všechny ty profese jmenovaly, ale všechny bez výjimky s řácky proříznutou pusinkou. Že je s ním zle jsme poznali na WC, když si na malou místo k pisoáru šel sednout na mísu, naštěstí v posledním záchvěvu pudu sebezáchovy celou dílnu poslal do řiti a šel dělat kamioňáka.
Už je dobrej, už si zase věří, chodí na síť a smečuje… ;o))))

Pavel z Moravy
19. 11. 2023 10:50
Odpovědět  Boomer

I když jsem se již zařekl, že na vás nebudu reagovat, učiním malou výjimku. Nejen, že jste neobyčejný manipulátor, který asi toto někde u lepšolidí vystudoval a abych se z vaší strany nevystavoval nějakému oznámení pro pomluvy, což by se u vás mohlo lehce stát, neb mám pocit, že jste zde byl nasazen právě za tímto účelem, tak vám řeknu, že jste mi totálně u prdele, neboť odporných lidí je na planetě více než dost, takže o jednoho více nebo méně, to již nahraje žádnou roli. A jako správný zastánce kapounů, kteří to zde přetvořili k vašemu obrazu se obraťte na pana Rakušana, on vám s problémy vašeho ega a jak správně zatočit s odporáči určitě dobře poradí. A jinak mi polibte šos.

Pavel z Moravy
19. 11. 2023 11:04
Odpovědět  Boomer

Do prde.le, co to tady s tím webem je. Zase mi čeká na schválení příspěvek, který jako jediné slovo asi dle vás nevhodné je právě to v úvodu tohoto mého současného příspěvku. To tady je cenzura, komu pustit komentář a komu ne? Takže vězte narcistní Boomere, že jste mi totálně u prd.ele, odporných lidí na planetě je dostatek a o jednoho více či méně, co na tom záleží. Nebudu se snižovat na takovou úroveň, abych vás nazval tak jak si zasloužíte, neb mám pocit, že jste zde byl vyslán, abyste nejen rozbil diskusi ale hlavně chytil do sítí nějaké ty opozičníky co současným škůdcům nevoní. A tu radost já vám neudělám. Takže manipulátore polibte mi šos. A až neboli jestli pustí admin i ten druhý koment, budete mít dva. Vždyť vy na to čekáte jak slépka na sopel.

Pavel z Moravy
19. 11. 2023 10:34
Odpovědět  Markýza

Nevím, vy dva s Boomerem jste asi vystudovali parapsychologii, že toho tolik víte o lidské povaze. Ale já vás urážet nemíním, nemyslím teď vás, ale myslím toho vašeho narcistního spolubesedníka. Máte pravdu v tom, že my jsme světu tak jako jiní totálně u prdele a až zmizíme, absolutně nic se nemůže změnit. To musí vědět každý trouba. Chápu, že tento narcistní a sebestředný človíček, fungující tady jako mluvčí celého světa lepšolidí se svými úvahami všeho myslitelného a nemyslitelného rázu, mající vždy po ruce nějakou tu příručku, aby oslnil svoje publikum může být pro některé docela zajímavý. Jeho předvádění je mi ale u pr.dele.

Pavel z Moravy
19. 11. 2023 11:24
Odpovědět  Markýza

Vám již píši také druhý příspěvek, neb ten první, absolutně slušný pouze jinak vysloveno slůvko zadek mi tak jako můj první k Boomerovi neprošel. Z toho zjišťuji, že někdo si vás tady asi chrání. Ale nebudu za paranoika, jenom třeba někomu nevoním já. Psal jsem pouze, že vy dva jste asi vystudovali parapsychologii s psychologií dohromady a provádíte odhad lidí na dálku. Nu, budiž, jsou mezi námi takoví chytří jedinci. Co se týká vašeho narcistního a sebestředného spolubesedníka z té sorty lepšolidí, který má vždy po ruce nějaký ten psaný materiál, aby ohromil zdejší čtenářstvo, v tom problém nevidím. Každý si může pomyslet co chce. Žádné neslušné výrazy ale používat nebudu, neb vím jak blízko je k žalobě pro pomluvu. A z jeho arogantního napadání druhých se mi zdá, že mu právě o toto jde. Kým je vyslán a koho reprezentuje nevím a ani mně po tom nic není. A to, že my všichni jsme absolutní nic v celém tomto Universu, to je přece jasné i když někteří si to právě možná nemyslí. Doufám, že tento můj druhý příspěvek již projde, k vašemu spolubesedníkovi ten druhý také prošel.

Markýza
19. 11. 2023 12:37
Odpovědět  Pavel z Moravy

Uff………nikoli, žádná temná konspirace, to vás zklamu. Na kdejakém serveru mají robůtka, který jim selektuje příspěvky, aby nebyly sprosté – robůtek je ovšem robůtek a dá se obejít. Napište propříště pr.del a máte klid.
Skutečně, ale skutečně v tom nemám prsty, na mou duši, na psí uši!!!
Co se týče vámi kritizovaného “odhadu lidí na dálku” – co tedy je tohle???
“Co se týká vašeho narcistního a sebestředného spolubesedníka z té sorty lepšolidí, který má vždy po ruce nějaký ten psaný materiál, aby ohromil zdejší čtenářstvo”
Já jen, jestli to není nějaký ten odhad lidí na dálku, víte…………..aby to nebylo podle hesla “ale já mu nenadávám, já jen konstatuju skutečnost” 😎

Pavel z Moravy
19. 11. 2023 14:01
Odpovědět  Markýza

Tak já nevím, prochází tady jiné příspěvky z mnohem neslušnějšími výrazy, tak se nedivte, že se mi ten robotek nepozdává. Ale nač používat nevhodné výrazy, když stačí říci, víš co chytrolínku, běž se vyplakat mamince do klína, aby ti pofoukala bebíčko. Ještě ji možná má, to já již přes 60 roků ne. A ať se nezapomene podívat do příručky co odpovědět. Omluvte mne, oni jsou ti Hanáci tak chytří, já jsem zrovna jeden z nich, oni ta všechna moudra nosí vlastně v kebuli. Dobrá, rozhodněme to takto, nemusíte mne, neser.te se do mne, já provedu to stejné. Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí.

Slovan
19. 11. 2023 14:17
Odpovědět  Pavel z Moravy

😊 😊
Áchjóó, ty bys mohl uzavírat mírové dohody i kdybys byl bit jako žito. 😥

JoFa
19. 11. 2023 14:53
Odpovědět  Slovan

Nemohl, než by to všechno sepsal co má na mysli, tak druhá strana by zapomněla jestli pŕišla ujednat mír nebo vyhlásit válku.

Naposledy upraveno$ s uživatelem$
Boomer
19. 11. 2023 15:18
Odpovědět  JoFa

.. mordyje, pište slovensky, nebo vás obviní, že jste já! Nebo taky, že já jsem vy… ;o))))

JoFa
19. 11. 2023 15:28
Odpovědět  Boomer

Mám mamku z Moravy, tak trochu umím.Tak je snad dovoleno občas…Gramatika mi moc nejde v češtine.

Boomer
19. 11. 2023 15:35
Odpovědět  JoFa

..jo, tak to jsme oba v loji, moje maminka pocházela ze Slovenska. Už nás nic nerozdělí, dokud nás smrt nerozdělí…

Markýza
19. 11. 2023 20:07
Odpovědět  Boomer

Moje taky. Ale já mám u té zdi od vás slíbeného loka meruňky, ne?

Pavel z Moravy
19. 11. 2023 19:13
Odpovědět  JoFa

Kšá, kšá.

Pavel z Moravy
19. 11. 2023 19:11
Odpovědět  Slovan

No, tak ten tvor mne uráží, on uráží i IQ žen. To by viděl jací tvrďáci chlapi v textilce pracovali. Ti by s ním zametli na to tata. Tam byla makačka, opravovat třeba 20 – 30 stavů, 8 hodin denně. Pracoval jsem tam 5 roků, než jsem se přesunul do těžšiho průmyslu. Ty myslíš, že ho nemohu poslat do prde.le a říci mu od plic co si o něm myslím. To mohu, vždyť on na to ale čeká, aby mne mohl prásknout. Umím odečítat na dálku. Takový narcis mne nemůže rozhodit, já jeho identitu zkoumat nebude, ať mně políbí prd.el.

Slovan
19. 11. 2023 19:38
Odpovědět  Pavel z Moravy

Snad máš pravdu, ale ono to Pavle dneska v rukavičkách nejde, to jsem tě chtěl jen říci. Jen si ty jejich příspěvky projdi a budeš mít jasno i oni dělají chyby v tom jejich “doplňování”. Ještě kde je Milan že ho tuna nevidím? Hezký večer.

Pavel z Moravy
19. 11. 2023 22:11
Odpovědět  Slovan

Kamaráde, takové svinstvo jsem prostě nečekal. A už se k tomu nechci vyjadřovat. Mám to v ri.ci.

JoFa
19. 11. 2023 19:40
Odpovědět  Pavel z Moravy

Ale musíš uznat, že ťa trafil presne, to je podľa mňa fakt s tým ženským kolektívom. Hele, je mi líto, že si vyrastal bez maminky, to myslím úprimne a nemám ďalší úmysel sa do teba navážať, mnohé to vysvetľuje…Ja nie som tvoj nepriateľ, uvedom si to, iba ťa trochu okresávam, čo sa ti prirodzene nepáči.

Pavel z Moravy
19. 11. 2023 22:02
Odpovědět  JoFa

Ale víš ho.vno o ženském kolektivu, každý chlap seřizoval kolem 30 stavů a byla to makačka jak prase, člověk neměl někdy čas ani posvačit, kolik bylo práce. Někdy jsem byl tak akorát zralý na pár pivek po šichtě. Bylo nás tam takových 20 seřizovačů, každý měl pod sebou 4- 5 tkadlen. Víte hov.no co to bylo za práci, tak se přestaňte navážet a vyprdněte se na to. Nevím, jestli byste tu práci zvládli chlapečci. Ten člověk akorát zneužívá informací, které mu tady někdo podá, jinak by nevěděl vůbec nic. Já si říkal, co blbneš, že vůbec o něčem mluvíš, ale přesto jsem si myslel, že alespoň tady nejsou lidé, kteří to zneužijí. Nu, mýlil jsem se, to se stává. Není dobré se více otevřít, ve svém stáří jsem to již mohl pochopit. Takže si dál nebudu ničit svoje zdraví a končím. Mějte se jak chcete. Nemám vám už co říci.